Tematik Analiz Düzeyi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Tematik Analiz Düzeyi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

29 Aralık 2021 Meta-tematik analiz nedir Nicel betimsel analiz Tematik analiz nedir Tematik analiz örneği Tematik analiz yöntemi 0
Denormalizasyon Nedir?

Temalar

Verilerinizi yönetilebilir birimlere ayırdıktan ve temaları belirledikten sonra, bu temalar hakkında aşağıdakiler gibi bazı temel sorular sormaya başlarsınız:

1. Verilerinizdeki kişi/kişi/nesneler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. Neler oluyor ve neden?
3. Satır aralarında ne okuyabiliyorsunuz ve okumanızın temeli nedir?
4. Hangi geçici sonuçlara varıyorsunuz?
5. Sizden hangi kategoriler geliyor (yani, okumalarınızdan ve daha önceki teorileştirmelerinizden hangi kategoriler doğuyor)?
6. Verilerin “olgularından” ortaya çıkmaları bakımından hangi kategoriler yenidir?
7. Verileri üreten kişinin/kişilerin değerlerinden, tutumlarından veya anlam dağarcıklarından hangi geçici sonuçlar etkilenir?
8. Diğerlerine değil de verilerin bazı özelliklerine odaklanmanızı sağlayan nedir?

Bir Tezin Tematik Analiz Düzeyinde Tutulması

Birçok öğrenci tezi, kodlamanın veya verilerin temalar halinde ön analizinin ötesine geçmez. Basitçe kodlanmış veriler, temaları veya kategorileri göstermek için genellikle farklı veri kaynaklarından (transkriptler veya diğer belgeler) alınan oldukça kısa parçalar olarak görünür. Bu durumlarda, bir yanıtlayanın söyledikleri genellikle deneyiminin gerçekte nasıl olduğunun doğru bir yansıması olarak alınır.

Veri özütünün anlamı apaçık olarak alınır ve sorunsuz bir şekilde ‘gerçekte ne olduğuna’ atıfta bulunur. Başka bir deyişle, veriler ‘şeffaf’ olarak kabul edilir ve farklı bir biçimde düzenlenmesine rağmen, yazma işlemi orijinal verilere yakın kalır.

Bu analiz düzeyi bazen ‘yalnızca tanımlayıcı’ olarak göz ardı edilir, ancak verileri temalar halinde düzenleme eyleminin kendisi bir analiz biçimidir, çünkü önemli olduğunu düşündüğünüz şeyleri seçiyor ve diğerlerini dışarıda bırakıyorsunuz. Wolcott, betimlemenin incelikli bir analiz olduğunu ve daha açık biçimde analitik/yorumlayıcı bölümlerin ağır, hatta “müdahaleci” bir analiz olarak düşünülmesini önerir.

İyi bir yazı ve tartışma eşliğinde baştan sona yapıldığında, tematik analiz çok tatmin edici bir tez üretebilir. Bazı örnekler bulmak isterseniz, değerlendirme raporları genellikle birincil veya ham verilerin bu düzeydeki analiziyle sınırlıdır. Ancak mümkünse tematik analizin ötesine geçmeye çalışmalısınız. Gerçekten de, bunu MLitt ve PhD seviyelerinde yapmak esastır. Bu bölümün geri kalanında bunu yapmak için stratejiler sunulmaktadır.

Daha detaylı analiz yapmak

Tanımlama, analiz, yorum ve tartışmanın dayandığı temeldir. Bir kategori tanımlandıktan sonra, daha detaylı analiz genellikle kategorileri destekleyen kavramları belirlemeye ve üzerinde düşünmeye çalışır. Bu analiz düzeyi, ‘olayın dolayımsız bir versiyonu olmadığı’nı sorgusuz sualsiz kabul eder.

Başka bir deyişle, insanların dünyayı anlama biçimlerinin tümü, anlam oluşturma sistemleri aracılığıyla filtrelenir, bu nedenle araştırmacı, bilgiyi, konuşmayı ve uygulamaları yapılandıran söylemlerin, paradigmaların, anlam dağarcığının, değerlerin ve tutumların kanıtları için verileri inceler. Bu, verileri destekleyen kavramlar hakkında bir dereceye kadar soyut düşünmeyi (teori oluşturmayı) kolaylaştırır ve bazı genel çıkarımlar yapmanıza olanak tanır.


Tematik analiz nedir
Tematik analiz yöntemi
Tematik analiz PDF
Tematik analiz örneği
Tematik analiz makale
Meta-tematik analiz nedir
Nicel betimsel analiz
Betimsel analiz


Yazmak

‘Yazma’, verilerin analizini bulgular şeklinde sunmak için en sık kullanılan terimdir. En son aşamaya bırakmayın. Notlar, notlar veya zihin haritaları biçiminde yazmak, analizin ilk aşamalarının bir parçasıdır, ancak yazma, bulgular arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları gösterdiğiniz ve teorik olarak üzerinde düşündüğünüz sonraki aşamalarda da kendi başına bir önem kazanır. 

Yazma sürecinin ilk aşamalarında, daha sonra tartışmak istediğiniz sorunları, fikirleri veya bulguları işaretleyebilir veya vurgulayabilirsiniz. Bu fikirleri parantez içine alabilir, vurgulayabilir, farklı bir yazı tipiyle yazabilir veya o an için dipnotlarla sınırlayabilirsiniz. Daha sonra, hepsini tek bir bölümde bulgularla iç içe geçirmeyi veya onlara bir tartışma bölümü veya kendilerine ait bir bölüm vermeyi düşünebilirsiniz. Bir kez daha, diğer yazarların bunu nasıl yaptığına bakın ve başarılı stratejiler üzerine tartışmaya yaklaşımınızı modelleyin.

Yazma yoluyla analizi daha da ileri götürmek, ‘eylemlere anlam ve niyet verme ve başkalarının eylemlerinde anlam ve niyet okuma’yı içerir. Esasen, ‘gerçekte neler olup bittiğini kavramaya çalışmanın vergilendirme işini’ içeren veriler hakkında teori yapmaktır. Bu bazen göz korkutucu bir süreçtir. Bu tür bir işe devam etmek için genellikle iyimserlik anlarına ihtiyaç duyarsınız. Verilerinizde şaşırtıcı bir şey bulduğunuzda, bunu yazılı olarak not edin ve geliştirmeye çalışın. İyimserlik, duyduklarımıza veya okuduklarımıza şaşırdığımız anda doğar.

Verilerinizi yazmak için birkaç yol gösterici soru 

Bu bölümdeki önceki soruları aşağıdaki ve benzer soruları sorarak geliştirebilirsiniz:

■ Burada perde arkasında/satırlar arasında neler oluyor?
■ Bu neden oluyor?
■ İnsanların (kendisi dahil) hareket etme şeklini hangi varsayımlar yönlendiriyor?
■ İnsanlar verdikleri veya yazdıkları hesaplarda hangi pozisyonları alıyorlar? Başkalarını nasıl konumlandırıyorlar?
■ Verileri üreten kişiler (görüşülenler, odak grup katılımcıları veya belge yazarları) ne tür bilgi veya kavramlardan yararlanıyor?
■ Bu tür bilgiler (beceriler, tutumlar, yansımalar, varsayımlar, vb.) kasıtlı veya kasıtsız olarak nasıl aktarılır?
■ Bazı bilgi türleri nasıl baskın hale gelir ve diğerleri nasıl susturulur?

Nihai amacınız, verilerde örtük olan bilgi türlerini almak ve bunları okunabilir düzyazıya dönüştürmektir:

Bunu aşağıdaki gibi sorular sorarak yaparsınız:

1. Söylemin, anlam çerçevesinin veya yapının temel önermesi nedir?
2. Hangi temalarla ilişkilidir?
3. Nasıl çalışır?
4. Çalışmasını kolaylaştıran koşullar nelerdir?
5. Hangi söylemi/söylemleri5 tamamlıyor ve hangi söylem/söylemlere karşı çıkıyor?

Son tezlerden iki örnek

İlk örnek olarak, Kay Lynch’in (2004) kullanışlılık temasını nasıl analiz ettiğini düşünün. ‘Yararlı’ ve kelimenin türevleri, Kay’in üçüncü düzey eğitim kurumlarında idari pozisyonlarda çalışan, olgun öğrenciler olarak dereceleri için yarı zamanlı eğitim almış kadın mezunlarla yaptığı birçok sohbette ortaya çıktı. Kay ayrıca bölüm yöneticileriyle de görüştü.

Araştırmaya katılanların tümü, üçüncü düzey eğitimle ilgili olarak ‘yararlı’ terimini kullanmış, ancak farklı söylemlerden yararlanmıştır. İki baskın (ve çatışan) söylem, ekonomik yarar ve vatandaşlık için yararlılık ve topluluğa katkıydı.

Kay, yanıtlayanlarının bu terimi kullandığını ve bu yönde bazı alıntılar yaptığını bildirebilirdi. Ancak teorik duyarlılığı, görüşmecilerin yararlılık kavramını her kullandıklarında neyi doğal kabul ettiklerini veya hangi varsayımlarda bulunduklarını araştırmak için kelimenin yüzeysel kullanımının ötesine geçme araçları verdi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir