Tezlerden Örnekler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Tezlerden Örnekler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

29 Aralık 2021 BİTİRME tezi örnekleri Hazır tez örnekleri Kısa tez örnekleri Lisans Bitirme tezi örnekleri Önlisans tez örnekleri 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

Tezlerden Örnekler

İlk örnek olarak, kullanışlılık temasını nasıl analiz ettiğini düşünün. ‘Yararlı’ ve kelimenin türevleri, Kay’in üçüncü düzey eğitim kurumlarında idari pozisyonlarda çalışan, olgun öğrenciler olarak dereceleri için yarı zamanlı eğitim almış kadın mezunlarla yaptığı birçok sohbette ortaya çıktı. Kay ayrıca bölüm yöneticileriyle de görüştü.

Araştırmaya katılanların tümü, üçüncü düzey eğitimle ilgili olarak ‘yararlı’ terimini kullanmış, ancak farklı söylemlerden yararlanmıştır. İki baskın (ve çatışan) söylem, ekonomik yarar ve vatandaşlık için yararlılık ve topluluğa katkıydı.

Kay, yanıtlayanlarının bu terimi kullandığını ve bu yönde bazı alıntılar yaptığını bildirebilirdi. Ancak teorik duyarlılığı, görüşmecilerin yararlılık kavramını her kullandıklarında neyi doğal kabul ettiklerini veya hangi varsayımlarda bulunduklarını araştırmak için kelimenin yüzeysel kullanımının ötesine geçme araçları verdi.

Benzer şekilde, Mary Scully (2002), Ireland Aid Review belgesini etkileyen konuşulmamış söylemleri incelemiştir (Department of Foreign Affairs, 2002). Belgelerin yazarlarına sunulan ve dolayısıyla yardım politikalarını etkileyen dış yardımı anlamlandırma sistemlerini inceleyerek analizini tematik bir incelemenin ötesine taşıdı. Analizinin ve kanıtlarının temeli olarak belgenin metnini kullandı.

Analiz süreçlerinizi okuyucu için anlaşılır hale getirin

Kanıt, analizinize geçerlilik kazandırır. ‘Veri analizinin geçerli olup olmadığına dair bir yargı, ölçmeyi, açıklamayı veya aydınlatmayı iddia ettiği her şeyi ölçüp ölçmediği, açıklayıp açıklamadığı veya aydınlatıp aydınlatmadığına dair bir yargıdır’. Amaç, okuyucunun araştırmacının yorumlarını değerlendirebileceği şekilde analiz, tartışma ve sonuçları sunmaktır. Verilerin işlenmesinin her aşaması açıkça ortaya konmuştur ve okuyucu hemfikir olabilir ya da olmayabilir.

Yazma sürecini bir hikayenin anlatılması olarak düşünün. Hikaye anlatıcısı rolünü üstlenin hikaye anlatıcı, olan her şeyi kesinlikle anlatamayacağını bilerek izleyiciye sunmak istediği yönleri seçer. Aynı şekilde, analizinizden çıkan her bulguyu sunamazsınız. Tutarlı bir hikayenin çıkarları için göze çarpan kısımları seçmelisiniz. Elbette, katılımcıların sözlerinin veya bir belgenin bölümlerinin hikayeyi göstermesine izin verebilirsiniz.

Ancak onları nasıl bağladığınız ve onları hedef kitlenizle nasıl konuşturduğunuz, analist ve yazar, öğrenen, gözlemci ve çevirmen olarak sizin için kilit bir görevdir. Bu yaklaşım, araştırmadaki farklı kişilerin (sizinki dahil) tutumlarının bir incelemesini içermelidir. Yorum yapmak için deneyiminizden yararlanın. Başkalarının deneyimlerini inceleyin.


Hazır tez örnekleri
BİTİRME tezi örnekleri
Kısa tez örnekleri
Tez örnekleri
Lisans Bitirme tezi örnekleri
Tez örnekleri word
Tez örnekleri pdf
Önlisans tez örnekleri


Verilerden kurtulmak

Kuşkusuz, tez yazımda kullanabileceğinizden daha fazla veriye sahipsiniz (çok az sayıda metinle çalışıyorsanız, bunun istisnaları olabilir). Sezgilere aykırı görünse de, bulguları yazmaya devam etmek için çoğundan kurtulmanız gerekir. Belirli kategorilerdeki belirli ana fikirlere aşamalı olarak odaklanmanız ve bundan ne kadar pişman olursanız olun, diğerlerini bir kenara bırakmanız gerekir.

Bu, özellikle daha ayrıntılı analize geçmek istediğinizde geçerlidir. Kapsamlı olmaktan ziyade seçici olmanız gerekir ve seçim, orijinal araştırma sorularına ve teorik ilgi alanlarınıza bağlıdır. Nicelik ve kolay genellemeler yerine kalite ve temel içgörüler istiyorsunuz.

Bunu yapmak için verilerinizden sınırlı sayıda anahtar parça seçmeniz ve bunları ayrıntılı incelemeye tabi tutmanız gerekebilir. Tezde, analiz edilecek belirli bir veri bölümü seçiminizi her zaman şu soruyla gerekçelendirin: ‘Bu, araştırma sorularıma yanıt vermeme daha yakın olmama nasıl yardımcı oluyor?’

‘Azdan çok şey yapın. Verilerinizden sınırlı sayıda alıntıyla çok iyi çalışmak ve sınırlı sayıda tema sunmak, çok fazla veriyle kötü bir iş yapmaktan daha iyidir. Konu bulguları sunmaya geldiğinde, yalnızca materyalinizden örnekler sunacak alanınız olacak, bu nedenle okuyucularınızın bilmesini istediğiniz en önemli unsurların neler olduğuna karar vermelisiniz. Yine de, tüm analitik çalışmalarınız sunduğunuz şeyi bilgilendiriyor.

Kişilerden ziyade hesaplara odaklanın

İnsanlar bir hesap verdiğinde, bir belge yazdığında veya bir anlatı oluşturduğunda, yaptıkları şeylerden biri de bir durum veya olayla ilgili kendi analizlerini yapmaktır. Herhangi bir açıklamanın “basit açıklama” veya “sadece gerçekler” olduğunu varsaymak bir hatadır. Her zaman, hesabı üreten kişi, varsayımları ve söylemleri seçiyor ve bunlardan yararlanıyor.

Post-pozitivist epistemolojiler, insanların bir durumu veya olayı anlamak için kullandıkları açıklayıcı araçlar yelpazesine daha fazla odaklanır ve “hedefler, seçimler, davranış, tutumlar ve kişilik” üzerine daha az odaklanır.

Bir kişi, bir görüşme veya tartışmanın gerçekleştiği duruma ve ilişkilere bağlı olarak, potansiyel olarak sınırsız sayıda hesap üretebilir. Bir bütün olarak analizde odak noktası, bireysel katılımcıların psikolojisinden çok, farklı temaların belirli açıklamalarının nasıl inşa edildiği ve onları hangi sosyal güçlerin şekillendirdiği üzerinedir.

Bu tür bir analiz, bireylerle ilgili sonuçlardan ziyade genelleştirilmiş sonuçlar çıkarmamızı sağlar. Bu, araştırmacının meselelere dikkatini vermesini sağlar, ancak hesabı sunan kişi hakkında yargıda bulunmadan yapılır.

O halde bir analist olarak, belirli bir belgeyi veya hesabı şekillendiren kuralları ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz.

Sadece yaptıklarımız değil, yapabileceklerimiz de edindiğimiz, üstlendiğimiz veya gündelik hayatın somut sosyal bağlamlarında bize dayatılan hak, görev ve yükümlülüklerle sınırlıdır.

Bu kurallar genellikle gizlidir, konuşulmaz veya kesin kabul edilir (bu, açık kuralların da var olabileceği gerçeğini dışlamaz).  Ayrıntılı analiz bu etkiye sahiptir.

Bu analiz düzeyinde, araştırmacı ayrıntıları okur, nüansları, çelişkileri, belirsizliği, eksiklikleri ve varsayımları arar. Araştırma sorularınızı ve teorik duyarlılığınızı geliştirirken, özellikle kendi analizinize yönelik, hesaplarda aranacak şeylerin bir listesini de geliştirmelisiniz.

Post-pozitivist araştırmalardaki vurgunun, analiz için aşağıdakileri içeren geniş teorik çerçeve üzerinde olduğunu unutmayın:

■ söylemlerin bilgi ve uygulamaları nasıl yapılandırdığına dikkat;
■ çeşitli durumlarda işleyen farklı söylemler;
■ insanların, atıfta bulundukları duruma veya olaya veya deneyime bağlı olarak anlatılarını veya açıklamalarını nasıl değiştirdiği;
■ hem hesaplar içinde hem de hesaplar arasında önemli tutarlılık (paylaşılan özellikler) ve farklılık/değişim kalıplarını belirlemek.

Röportaj veya belge metnindeki tutarlılık, konuşmacıların veya yazarların açıklamalarını verirken sınırlı sayıda uyumlu söylem veya yorumlayıcı dağarcığından yararlandıklarını gösterir. Yalnızca tutarlılıkları tanımlayan analizler bilgi vermez, çünkü bize insanların sosyal dünyalarının anlamını inşa ederken kullandıkları muhasebe kaynaklarının tamamı hakkında çok az şey söylerler. Araştırmacı, daha sonraki bir tartışmada bahsedilmeyenlere de dikkat etmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir