TEMEL ETİK İLKELER – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

TEMEL ETİK İLKELER – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

21 Ekim 2022 Bilim uygulamalarında etik ilkelerin önemi Bilimsel araştırma ve etik pdf Bilimsel araştırmalarda etik 0
Aile Ağacı Verileri

TEMEL ETİK İLKELER

Mevcut araştırma etiği kurallarının çoğu için felsefi ve idari temeli büyük ölçüde tanımladı. Bu kurallar, yetki alanları ve disiplinler arasında biraz farklılık gösterse de, hepsi insan katılımcıların korunmasını vurgular ve Belmont Raporu’nda ana hatlarıyla belirtildiği gibi, özerklik, iyilik ve adaleti sağlamak için oluşturulmuştur.

Kişiye Saygı

Belmont Raporunda tanımlandığı gibi, “Kişilere saygı, en az iki etik yetkiyi içerir: ilki, bireylere özerk temsilciler olarak muamele edilmesi ve ikincisi, azalan özerkliğe sahip bireylerin korunma hakkına sahip olması gerekir”.

Açıkça bu ilkenin ayrılmaz bir parçası olan özerklik kavramı, insanların ne yapmak istediklerine karar verme ve varsa dahil olmak istedikleri araştırma deneyimleri hakkında kendi kararlarını verme hakkına sahip oldukları anlamına gelir. Bilişsel bozukluk, hastalık veya yaş nedeniyle özerkliğinin azaldığı durumlarda, araştırmacı bireyin haklarını korumakla yükümlüdür.

Bu nedenle, kişilere saygı, insan katılımcılarla yapılan araştırmaların altında yatan en temel etik güvence olarak kabul edilebilecek olanın altında yatan temel olarak hizmet eder: araştırmacıların araştırmalarına özgürce katılmaya gönüllü olan bireylerden bilgilendirilmiş onam almaları gerekliliği.

Zorlama veya birini araştırmaya katılmaya zorlamak, kişilere saygı fikrine aykırıdır ve açıkça etik dışıdır. Toplama kamplarında yapılan araştırmalarda olduğu gibi, araştırmaya yönelik açık zorlamanın artık olası olmamasını sağlamak için pek çok güvence mevcut olsa da, daha incelikli veya örtülü zorlamanın gerçekleşebileceği birçok durum vardır.

Örneğin, cezaevindeki mahkûmlardan veya yeni tutuklanmış bireylerden oluşan bir nüfusu düşünün. Bir araştırmaya katılmaları istenirse, bu zorlayıcı mı? Hapishane yöneticileri, hakimler veya diğer ceza adaleti personeli, onlardan katılmalarını isterse veya araştırmacılar ile ceza adaleti personeli arasındaki ayrımın belirsiz olup olmadığı olabilir.

Bu gibi durumlarda, katılımcılar, reddetmeyi seçerlerse olumsuz tepkilerden korktukları için, araştırmaya katılmak için gereksiz yere baskı veya zorlama hissedebilirler. Bu tür zımni zorlama, katılımcının savunmasız bir konumda olduğu veya araştırmaya katılan veya algılanan işe alım görevlisinin bir güç veya otorite konumunda olduğu (örneğin, öğretmen-öğrenci, işveren-çalışan) herhangi bir durumda da ortaya çıkabilir.


Bilimsel Araştırmalarda etik ilkelerin önemini açıklayınız
Bilimsel araştırma ve etik pdf
Bilim uygulamalarında etik ilkelerin önemi
Bilimsel araştırmalarda etik
Bilimsel etik pdf
Yayın Etiği nedir
Bilimsel etik kurallar ve ihlaller
Bilimsel etik örnekleri


Daha da önemlisi, kişilere saygı ilkesi, potansiyel olarak savunmasız veya zorlanabilir popülasyonların araştırmaya katılmasının engellenmesi gerektiği anlamına gelmez. Tam tersine, kişilere saygı, bu bireylerin, isterlerse araştırmaya katılmaya her türlü hakka sahip olmaları gerektiği anlamına gelir.

Ana nokta, bu bireylerin bu kararı özerk olarak verebilmeleri gerektiğidir. Bu nedenlerle, araştırmacıların kendileriyle muhtemel araştırma katılımcıları üzerinde yetki sahibi kişiler arasında net sınırlar tutmaları muhtemelen iyi bir uygulamadır.

Yarar, kibar olmak veya hayırsever bir eylem veya hediye anlamına gelir. Araştırma bağlamında, iyilik etik ilkesinin kökeni, antik çağlardan beri hekimler tarafından kabul edilen Hipokrat Yemini’nin ünlü fermanına dayanmaktadır: “Önce zarar verme”. Her şeyden önce, araştırmacılar katılımcılarına zarar vermemeli ve nihayetinde katılımcılarının yararları maksimize edilmeli ve potansiyel zararlar ve rahatsızlıklar minimuma indirilmelidir.

Araştırma yürütürken, bilimin ilerlemesi, araştırma katılımcılarına zarar verme pahasına olmamalıdır. Örneğin, Tuskegee deneyleri frenginin seyri hakkında önemli bilgilerle sonuçlanmış olsa bile (ki bu belirsizliğini koruyor), hükümetin bu bilgileri elde etmek için bireyleri zarar ve ölüm riskine sokma hakkı yoktu.

Daha da önemlisi, “zarar verme” fermanı, klinisyenlerin yerleşik ve geçerliliği kanıtlanmış prosedürleri kullandığı klinik uygulamada muhtemelen daha kolay bir şekilde uygulanmaktadır. Potansiyel riskler ve faydalar, yeni prosedürlerin test edildiği araştırma bağlamında tipik olarak daha az tahmin edilebilirdir.

Bu durum araştırmacılar için önemli bir etik ikilem oluşturmaktadır. Bir yandan, araştırmacı belirli bir tedavinin yararlı ve faydalı olacağına inanmak ve varsayımda bulunmak için sağlam bir temele sahip olabilir. Öte yandan, henüz test edilmediği için, yalnızca tedavi veya müdahale ile ilişkili olabilecek potansiyel zarar ve yan etkiler hakkında spekülasyon yapabilir.

Bir araştırma protokolünün kabul edilebilir bir risk/fayda oranına sahip olup olmadığını belirlemek için, araştırmanın tüm yönlerini ve potansiyel alternatifleri açıklayan protokol gözden geçirilmelidir. Belmont Raporuna göre, IRB ile araştırmacı arasında da yakın bir iletişim olmalıdır.

IRB (1) araştırmanın dayandığı varsayımların geçerliliğini belirlemeli, (2) riskin doğasını ayırt etmeli ve (3) araştırmacının zarar veya fayda olasılığına ilişkin tahminlerinin doğru olup olmadığını belirlemelidir. mantıklı.

Belirli bir araştırma çabasının risk/fayda oranını belirlerken uyulması gereken beş kuralı tanımlar:

1. İnsan özneye acımasızca insancıl muamele asla ahlaki olarak haklı gösterilmez.
2. Riskler, arama hedefine ulaşmak için gerekli olana indirgenmelidir. İnsan deneklerin kullanılmasının gerçekten gerekli olup olmadığı belirlenmelidir. Risk belki de hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırılamaz, ancak çoğu zaman alternatif prosedürlere dikkat edilerek azaltılabilir.
3. Araştırma, ciddi bir bozulma riski içerdiğinde, inceleme komiteleri, riskin gerekçesi konusunda olağanüstü ısrarcı olmalıdır (genellikle konuya fayda sağlama olasılığına veya bazı nadir durumlarda, katılımın açık gönüllülüğüne bakarak).
4. Korunmasız popülasyonlar araştırmaya dahil olduğunda, onları dahil etmenin uygunluğu gösterilmelidir. Riskin doğası ve derecesi, ilgili belirli popülasyonun durumu ve beklenen faydaların niteliği ve düzeyi dahil olmak üzere bir dizi değişken bu tür yargılara girer.
5. İlgili riskler ve faydalar, bilgilendirilmiş onam sürecinde kullanılan belgeler ve prosedürler baştan sona düzenlenmiş olmalıdır.

Federal Araştırma Korumaları

İnsan katılımcılar için iki temel federal araştırma koruması kategorisi vardır. Birincisi, Ortak Kural olarak da bilinen İnsan Öznelerin Korunması için Federal Politika’da sağlanır. Ortak Kural, insan araştırma katılımcıları ile araştırmaları destekleyen veya yürüten 17 federal kurum tarafından bağımsız olarak kabul edilen bir dizi düzenlemedir.

İnsan araştırma katılımcılarıyla ilgili ikinci federal koruma kategorisi, ilaç, cihaz ve biyolojik araştırmaları yöneten kurallar dizisidir. Bu kurallar ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yönetilir. Spesifik olarak, FDA, federal fonların kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, ilaçlar, biyolojik ürünler ve beşeri tıbbi cihazlar için araştırma ve pazarlama izinleri dahil olmak üzere FDA tarafından düzenlenen ürünleri içeren araştırmaları düzenler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir