Tez Türünün Gereksinimleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Tez Türünün Gereksinimleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

22 Aralık 2021 Lisans tez önerisi örneği Lisans Tez Yazım Kuralları Tez başlıkları Nasıl yazılır Tez içindekiler Örneği Tez Önerisi örneği Sosyal Bilimler Tez Yazım kuralları 0
Aile Ağacı Verileri

Tez Türünün Gereksinimlerini Anlamada Zorluklar

Cümle ve paragraf düzeyindeki bu güçlüklere ek olarak, özellikle tez türüne ilişkin başka sorunlar da danışmanlar ve daha az ölçüde öğrenciler tarafından tespit edilmiştir. Tutarlılık ve denge ile genişletilmiş bir söylem dizisi üzerinde bir argümanı yapılandırmanın zorlukları, bir dizi çalışmada not edilmiştir.

Özellikle, öğrencilerin tek tek bölümler ve bir bölümün bölümleri için hangi içeriğin uygun olduğunu anlamakta güçlük çektiklerini ve bunun nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair belirsizlikler yaşadıklarını bildirmişlerdir. Jenkins, Jordan ve Weiland (1993), bu zorlukların bir dereceye kadar açık ve mantıklı düşünme eksikliğinden kaynaklanabileceğini, ancak Paltridge (2002) gibi; Swales (2004), bunların türün özelliklerine ve denetçilerinin beklentilerine ilişkin sınırlı bir bilginin sonucu olma olasılığının da aynı olduğunu açıklar.

Müfettişler tarafından bildirilen bir diğer büyük zorluk, argümanların daha geniş literatürdekilerle ilişkili olarak konumlandırılmasıyla ilgilidir. Örneğin, öğrencilerin yayınlanmış literatürle ilgili olarak bulgularının önemini genellikle ya abarttığını ya da olduğundan az gösterdiğini belirtiyorlar. Bazı denetçilerin belirttiği gibi, bu sorunun bir kısmı, araştırmalarının bulguları hakkında iddialarda bulunurken uygun modal fiillerin kullanılmamasından kaynaklanmaktadır.

Diğer denetçiler, öğrencilerin yeni akademik topluluk hakkında danışmanlarınınkinden farklı bir kavramsallaştırmaya sahip olduklarında veya izleyicilerinin kim olduğu ve beklentilerinin ne olduğu konusunda bir belirsizlik olduğunda, konumlandırma sorunlarının ortaya çıkabileceğini yorumladılar. Belcher (1994), farklı disiplinlerden (Çin Edebiyatı, Uygulamalı Matematik ve İnsan Beslenmesi) üç L2 öğrencisinin vaka çalışması, süpervizör ve öğrencinin yazma hedefleri ve okuyucu beklentileri konusundaki anlayışı arasındaki uyumsuzluk hakkında rapor verir.

Bu çalışmadaki müfettişler, uyumsuzlukların nasıl daha az başarılı öğrencilerin özelliği olduğunu açıklar. Öğrencilerin akademik topluluğun beklentilerini anlamalarına yardımcı olmak için Lillis (2001); Prior (1994), danışman ve öğrenci arasında devam eden diyalogun önemini vurgulamaktadır.

Bazı araştırmalar, özellikle Çinli öğrencileri incelemiş ve lisansüstü öğrencilerinin, argümanların ve karşı argümanların geliştirilmesinde, argümanları desteklemek için kanıtların kullanılmasında ve teorilerin, modellerin ve metodolojilerin eleştirel değerlendirilmesinde zorluk yaşadıklarını tespit etmiştir. Açıkladıkları gibi, akademik üstlerinin fikir ve görüşlerine saygı duymaları ve sorgulamamaları öğretildiği için bu zorluklar anlaşılabilir.


Tez içindekiler Örneği
Lisans Tez Yazım Kuralları
Lisans tez önerisi örneği
Tez Yazım kuralları
Tez başlığı örnekleri
Tez Yazım Kuralları Word
Tez başlıkları Nasıl yazılır
Tez Önerisi örneği Sosyal Bilimler


Öğrencilerin tezin işlevleri, içeriği ve organizasyonu hakkında açık bir bilgi geliştirmemelerinin birkaç nedeni vardır. İlk olarak, araştırmalar, müfettişlerin kendi disiplinlerindeki tezin özellikleri hakkında açık bilgiden ziyade örtülü bilgiye sahip olma eğiliminde olduklarını göstermiştir.

Bu nedenle, bu, tezin gerekliliklerinin öğrencilere açıklanmamasının bir nedeni olabilir. İkinci olarak, öğrenciler teze başlamadan önce bir araştırma yöntemleri dersini tamamlayabilir ve bilgi ve becerilerini kısa araştırma projelerinde uygulama fırsatı bulabilirler ancak bu, tez yazımına uygulayabileceklerini garanti etmez.

Üçüncüsü, öğrenciler tez yazmaya başlamadan önce kendi çalışma alanlarıyla ilgili araştırma makalelerini mutlaka okumuş olacaklardır, ancak bir makalenin farklı bölümlerinin karakteristik özelliklerini veya disiplinler ve dergi türleri içinde ve arasında meydana gelebilecek varyasyonları bilinçli olarak fark etmemiş olabilirler.

Son olarak, öğrenciler tez yazımıyla ilgili kılavuzlarda ve el kitaplarında yayınlanmış tavsiyelere bakabilirler. Bununla birlikte, bu tavsiye genellikle bir tezin belirli bölümleri hakkında sunduğu ayrıntılarla sınırlıdır.

Literatürdeki Boşluk

Literatürün bu genel bakışından, lisansüstü ikinci dil öğrencilerinin sadece cümle ve paragraf düzeyinde değil, aynı zamanda tez türünün gereksinimlerini anlama ve karşılama konusunda da bir dizi zorluk yaşadıkları görülebilir. Bir tez birkaç farklı bölümden oluştuğu için, öğrencilerin bazılarını yazmak diğerlerinden daha zor olabilir.

Anekdot niteliğindeki kanıtlar, sonuç bölümünün (DRS) tartışılmasının bilişsel taleplerinin, özellikle eleştirel bakış açılarını teşvik etmeyen bir epistemolojide eğitilmişlerse, tezin bu bölümünü L2 öğrencileri için sorunlu hale getirmesinin muhtemel olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, araştırmanın denetçilerin ve öğrencilerin DRS’nin işlevi hakkında sahip oldukları anlayış düzeyini araştırması önemlidir.

İkinci olarak, literatür, L2 öğrencilerinin tezlerini yazarken karşılaştıkları güçlük türlerine ilişkin bir dizi denetmen ve öğrenci algısı hakkında rapor vermiştir. Ancak bu düşünce, DRS’yi yazarken karşılaştıkları belirli zorluklara odaklanmamıştır.

Üçüncü olarak, literatür, müfettişler ve öğrenciler tarafından ayrı gruplar olarak algılanan zorluklar hakkında rapor vermiş, ancak müfettiş-öğrenci ikililerindeki zorluklara ilişkin ortak bir anlayışın ne ölçüde olduğunu dikkate almamıştır.

Bu ihtiyaçları karşılamak için bu çalışmada üç araştırma sorusu araştırılmıştır:

1. Müfettişler ve öğrenciler DRS’nin işlevleri olarak ne algılıyor?
2. Müfettişler ve öğrenciler, L2 öğrencilerinin DRS’yi yazarken karşılaştıkları zorluklar olarak ne düşünüyor?
3. Bir öğrencinin kendi yazma sorunlarına ilişkin algıları, kendi yazma sorunlarıyla karşılaştırıldığında nasıldır?
yoksa onun amiri mi?

Yöntem

Derinlemesine görüşme içeren araştırma sorularını yanıtlamak için kullanılan yöntem. Dört çift derinlemesine görüşme yapılmıştır. Her bir çift, bir tez danışmanı ile bir röportaj ve danışmanın denetlediği L2 yüksek lisans öğrencilerinden biri ile bir röportajdan oluşuyordu. Oppenheim (1992), “derinlikli” görüşmeleri, insanların bir konu hakkında nasıl düşündüklerini ve hissettiklerini keşfetmek için bir avuç başlık ve işlev etrafında organize edilmiş olarak tanımlamaktadır. Derinlemesine görüşmeler, katılımcıların DRS’nin işlevlerini ve onun içindeki öğrencilerin yazma zorluklarını nasıl kavramsallaştırdıklarını araştırmak için bu çalışmada kullanılmıştır.

Çalışma Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki iki üniversitede yapıldı. Çalışmaya bir üniversitede Uygulamalı Dilbilim bölümünden iki, diğer üniversitede İşletme bölümünden bir ve Sanat ve Tasarım bölümünden biri olmak üzere iki danışman ve bunların yüksek lisans düzeyindeki dört öğrencisi katılmıştır. DRS’nin işlevleri ve öğrencilerin yazma güçlükleri hakkındaki fikirlerin iki veya daha fazla disiplin tarafından paylaşılıp paylaşılamayacağını görmek istediğimizden, çalışmamızı bir disiplinle sınırlandırmadık. Müfettişlerden ikisi erkek, ikisi kadındı.

Öğrencilerin hepsi kadındı. Bu raporda, tüm müfettişler o olarak anılır ve hem müfettişler hem de öğrenciler için anonimliklerini korumak için takma adlar kullanılır. Akademik personeli araştırmaya katılmaya davet ettik. Daveti kabul edenler, o sırada nezaret ettikleri bir L2 öğrencisini aday gösterdiler.

Araştırmacılar daha sonra aday öğrencileri katılmaya davet etti. Araştırmaya dört öğrenci katılmıştır. İkisi Anakara Çin’den, biri Kore’den ve biri Doğu Avrupa’dandı. Öğrencilerin üçü uluslararası öğrenciydi ve biri Yeni Zelanda daimi ikametgahıydı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir