Tez Yöntemleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Tez Yöntemleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

23 Aralık 2021 Araştırma yöntem ve TEKNİKLERİ Bilimsel araştırma Yöntemleri Bilimsel araştırma yöntemleri basamakları Bilimsel Araştırma Yöntemleri PDF Eğitimde Araştırma Yöntemleri PDF Yüksek lisans tez araştırma yöntemleri 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Yöntem

Her bir danışman ve öğrenciyle bir kez görüşülmüştür. Görüşmeler 30 ile 45 dakika arasında sürmüş ve öğrenciler tezlerini yazarken süpervizyon sürecinin sonuna doğru gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler, DRS’lerinin taslaklarını zaten sunmuş ve amirlerinden geri bildirim almışlardır. Müfettişler ve öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılmıştır. Görüşülen kişiler, öğrencinin DRS’sinin son sürümlerinin kopyalarını, başvurmak üzere görüşmelere getirdi.

Öğrencilerin tezlerini yazdığı bölümlerde, tezin ayrı bir bölüm olarak ya da sonuçlar bölümünün içinde bir bölüm olarak sonuçların tartışılması bölümünü içermesi bekleniyordu. Bir Uygulamalı Dilbilim öğrencisi, büyük ölçüde nicel bir çalışma ve bir karma yöntem çalışması yürütmüştür. İş Etütleri öğrencisi nicel bir çalışma, Sanat ve Tasarım öğrencisi ise nitel bir çalışma yürütmüştür.

Müfettişlerle yapılan görüşmeler, iki bölümden oluşan bir görüşme programına dayanmaktadır. İlk bölümde, denetçilerden ESL tezlerini ve DRS’yi denetleme konusundaki genel deneyimlerini açıklamaları istendi. Danışmanlık yaptıkları L2 öğrencilerinin sayısı, bir DRS’nin neleri içermesi gerektiğine dair algıları ve öğrencilerin bu bölümü yazarken fark ettikleri güçlü yönler ve zorluklar hakkında sorular soruldu.

Bitchener ve Turner’ın (2002) çalışmasına dayalı olarak belirli olası zorluk türlerinin kapalı öğelerinin bir listesi de vardı. İkinci bölümde, denetmenlere araştırmaya katılan öğrencinin DRS’ye ilişkin algıları sorulmuştur. Öğrencilerle yapılan görüşmeler, algılarının amirlerininkiyle karşılaştırılabilmesi için aynı görüşme programının değiştirilmiş bir versiyonuna dayanıyordu.

Richards (2003) tarafından yapılan görüşme önerileri doğrultusunda, görüşme programına katı bir şekilde bağlı kalmaktan kaçındık ve görüşmecilere kapsamlı yanıtlar vermelerini teşvik etmek için yeterli “düşünme alanı” sağlamaya çalıştık.

Görüşmeler ses kaydına alınmıştır. Kayıtlar, geniş bir transkripsiyon seviyesi kullanılarak kopyalandı. Gerçek kelimeler ve duraklamalar kopyalandı, ancak fonolojik ayrıntılar değil.

Verilerin işlenmesinde iki aşama vardı. İlk aşama, kopyalanan her görüşmenin geniş bir okumasını içeriyordu. Amaç, her bir danışman ve öğrenci tarafından belirtilen ana problem(ler)i belirlemekti. Denetçinin bu sorun hakkındaki fikrini etiketlemek için bir “görüntü” tasarlandı.

“Görüntü” terimi ve kullanılan endüktif analitik prosedür Golombok’tan (1998) türetilmiştir. Golombok, imajı, bir öğretmenin kendi deneyimlerini oluşturmak ve anlamlandırmak için kullandığı kişisel, organize edici kavram olarak tanımlar. Her iki araştırmacı da bağımsız olarak çalıştı ve daha sonra problemlerle ilgili notları karşılaştırmak ve görüntülerin etiketlenmesi üzerinde anlaşmak için bir araya geldi.

Veri işlemenin ikinci aşaması, katılımcıların DRS yazmanın özelliklerini nasıl tanımladıklarının mikro düzeyde bir analiziydi. Röportajda ele alınan belirli hususları, yani DRS’nin işlevi, nasıl düzenlendiği ve hangi içeriğin dahil edildiği, yazma süreci, dil güçlükleri, yazarların DRS’de hangi duruşu benimsemeleri gerektiği ve ne olduğu gibi belirli hususları içerecek şekilde bir ızgara tasarlanmıştır. en önemli (öncelikler). Her bir çiftin yanıtları, tablonun ayrı kopyalarına kaydedildi. Danışmanı tarafından yapılan yorumları ve alıntıları, öğrencisi tarafından yapılanların yanı sıra kaydettik. İki araştırmacı veriler üzerinde bağımsız olarak çalıştı ve daha sonra notları karşılaştırdı.

Ek bir kontrol olarak “üye doğrulama” kullanıldı. Gridlere kaydedilen bilgiler özetlendi ve katılımcılara e-posta ile gönderildi. Dört denetçi de e-postaları yanıtlayarak özetleri doğru bulduklarını söyledi. Ne yazık ki, hiçbir öğrenci cevap vermedi. O sırada öğrenciler tezlerini bitirmek üzereydiler ya da bitirmişlerdi, bu nedenle araştırma projesine olan ilgilerini kaybetmiş ya da tatile gitmiş olabilirler.


Tezde yöntem örnekleri
Araştırma yöntemleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri PDF
Yüksek lisans tez araştırma yöntemleri
Araştırma yöntem ve TEKNİKLERİ
Bilimsel araştırma Yöntemleri
Eğitimde Araştırma Yöntemleri PDF
Bilimsel araştırma yöntemleri basamakları


DRS’nin İşlevlerine İlişkin Algılar

Katılımcıların DRS’nin işlevleri ve içeriği hakkında yaptıkları yorumlar incelenmiştir. Tablo 1 müfettişlerin bakış açılarını ise öğrencilerinin bakış açılarını göstermektedir. Müfettişlerin benzer bakış açılarına sahip olduğunu göstermektedir. Hepsi, DRS’nin mevcut çalışmanın sonuçları ile literatür arasında bağlantı kurması, sonuçları özetlemesi ve tartışması gerektiğini hissetti. 

Müfettişlerin üçü tarafından iki başka işlev/içerik alanı tanımlanmıştır. Öğrenci zorlukları hakkında yapılan yorumlar, denetmenlerin algılarını ortaya çıkardı, örneğin: “Öğrenciler bu bölümün amacını bilmiyorlar ve çalışmanın içeriğini literatüre geri döndürmeyi zor buluyorlar. Bunun yerine, elde ettikleri sonuçlara ilişkin açıklamalar bulmaları gerektiğini düşünmeye eğilimlidirler” (Anne) ve “Kavramları açıklamak için literatürü kullanmaz, ancak bunu kendisi yapmaya çalışır.

Öğrenciler arasında paylaşılan anlayışın sınırlı olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin en fazla ikisi aynı fikri ifade etmiştir. Kim ve Tina, sonuçları sunma açısından DRS’nin işlevini değerlendirdi. Tanya ve Susie, sonuçları özetlemek açısından değerlendirdi.

Susie dışında, öğrencilerin DRS’nin işlevleri ve içeriği hakkında denetçilerden daha az söyleyecekleri vardı. Bunu bir veya iki işlev/içerik alanına sahip olarak gördüler. Susie, DRS’nin yalnızca sonuçları özetlemesi ve literatüre bağlantılar oluşturması değil, aynı zamanda öğrencinin kendi görüşlerini yayınlaması ve sonuçlarını tartışması için bir forum olması gerektiğini düşündü.Müfettişler, sonuçların yorumlanmasında ve yeniden değerlendirmelerde DRS’nin rolünden bahsetmiş, ancak öğrenciler bu fikirlerden bahsetmemiştir.

DRS’yi yazarken öğrenci güçlükleri algısı

Katılımcıların DRS yazma süreci ile ilgili yaptıkları yorumlar ve yaşanan zorluklar incelenmiştir. Müfettişlerin bakış açıları ve öğrencilerinin bakış açıları  gösterilmiştir.

Müfettişlerin benzer bakış açıları vardı. Hepsi, genel olarak, öğrencilerin bir tür olarak DRS’yi yeterince tam olarak anlamadıklarını hissettiler. Bu bağlamda bahsedilen bir sorun, DRS’nin mevcut araştırma ile literatür arasında bağlantı kurma işleviyle ilgiliydi. Celia sorunu şu şekilde tanımladı: “(Öğrenciler için) kendi yorumlarına tekrar ağırlık verme ve iddialarını desteklemek için diğer akademik metinleri kullanmama eğilimi olduğunu düşünüyorum. daha akademik türden bir argümandan ziyade kendilerine ve kendi yorumlarına güveniyor gibi görünüyorlar.”

Müfettişlerin tümü, genel olarak L2 öğrencilerinin İngilizce yeterlilik düzeylerinin bazen bir engel olabileceğini söyledi. Bunlar arasında, bir hedge yapamama, sınırlı genellemeler yapma yeteneği ve sözdizimsel ve sözlüksel zayıflıklar dahil olmak üzere bir dizi spesifik noktadan bahsettiler. Üçü, zaman zaman fikirlerin yazılı ifadesinin zayıf olduğunu hissetti. Bahsedilen belirli problemler arasında şunlar yer almaktadır: fikirlerin nasıl bağlantılı olduğuna dair net bir ifade eksikliği; genel fikirlerin olmaması (genellemeler), fikirlerin dolambaçlı olması (bir araya toplanmış) ve fikirlerin yeterince geliştirilmemesi gerekir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir