VERİ GÜVENLİĞİ İZLEME – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

VERİ GÜVENLİĞİ İZLEME – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

21 Ekim 2022 Gelecekte veri güvenliği Veri güvenliği nedir Veri güvenliği uzmanlığı Nedir Veritabanı güvenliği nedir 0
Data Element

VERİ GÜVENLİĞİ İZLEME

Saygı, iyilik ve adaletle ilgili endişeler, kurumsal inceleme ve bilgilendirilmiş onam ile tamamen ortadan kalkmaz. Bu süreçler araştırma protokolünün uygunluğunu garanti etse ve potansiyel katılımcıların özerk bilgiye dayalı kararlar vermelerine izin verse de, araştırma deneyimi boyunca ilerlerken katılımcıların güvenliğini ve etik korumalarını sürdürmek için gerekli olabilecek sürekli gözetim sağlamaz. Bunu başarmak için bir veri güvenliği izleme planının geliştirilmesi gerekebilir.

DSMP’ler, çalışma prosedürlerinin, veri bütünlüğünün ve olumsuz olayların veya belirli çalışma prosedürlerine verilen tepkilerin düzenli olarak izlenmesi için özel yönergeler belirler. Federal düzenlemelere göre Uygun olduğunda, araştırma planı, deneklerin güvenliğini sağlamak için toplanan verilerin izlenmesi için yeterli hüküm sağlar. NIH, diğer kamu ve özel kurumlarla birlikte, DŞMP’leri için özel kriterler geliştirmiştir.

Örneğin, Faz I ve Faz II NIH klinik araştırmaları için araştırmacıların hibe başvurularının bir parçası olarak bir DSMP sağlamaları gerekmektedir. DSMP’ler daha sonra araştırmacılara geri bildirim sağlayan bilimsel inceleme grupları tarafından gözden geçirilir. Ardından, araştırmacıların IRB onayı için başvurduklarında protokollerinin bir parçası olarak daha ayrıntılı izleme planları sunmaları gerekmektedir.

DSMP’ye ek olarak, araştırmacıların finansman kuruluşları veya IRB’leri tarafından bir veri güvenliği izleme kurulu (DSMB) oluşturmaları istenebilir. DSMB, katılımcıların güvenliğini korumak ve çalışmanın bütünlüğünü sağlamakla görevli bir dış gözetim komitesi olarak hizmet eder.

Araştırma protokollerine çok aşina olması gereken DSMB’ler, katılımcıların belirli deneysel müdahalelerin bir sonucu olarak şu veya bu durumdaki aşırı zararla karşı karşıya olup olmadığını belirlemek için sonuç verilerini periyodik olarak gözden geçirmekten sorumludur. DSMB’ler ayrıca kayıt, formların doldurulması, kayıt tutma, veri bütünlüğü ve araştırmacıların çalışma protokolüne bağlılığı gibi çalışma prosedürlerini de izleyebilir.

Bu verilere dayanarak, DSMB uygun değişikliklerle ilgili özel tavsiyelerde bulunabilir. Birkaç program veya kurum arasında yürütülen denemelerde (yani çok merkezli denemeler), DSMB’ler, tüm projenin etik gözetiminden sorumlu olan kapsayıcı İDD’ler olarak hareket edebilir.

Araştırmacıların, araştırmaya katılımları sırasında araştırma katılımcılarının dahil olduğu her türlü istenmeyen veya olumsuz olayı (yönetici IRB’lere) bildirmeleri gerekmektedir. Özel raporlama gereklilikleri IRB ve finansman kaynağına göre farklılık gösterse de, advers olayların tanımları (FDA’nın tıbbi araştırmalardaki advers olay tanımlarından kaynaklanır) genellikle aynıdır.


Veri güvenliği nedir
Veritabanı güvenliği nedir
Gelecekte veri güvenliği
Veri güvenliği uzmanlığı Nedir
Bilgi ve Veri Güvenliği
Veri Güvenliği uzmanlığı
Veritabanı güvenliği staj defteri
Veritabanı güvenliği PDF


Advers olay (AE), müdahaleyle ilgili olduğu kabul edilsin veya edilmesin, bir tedavi veya müdahale sırasında meydana gelen herhangi bir istenmeyen tıbbi sorun olarak tanımlanır. Ciddi advers olay (SAE), ölümle sonuçlanan herhangi bir olay olarak tanımlanır; hayatı tehdit ediyor; yatan hasta yatışını veya mevcut yatış süresinin uzatılmasını gerektirir; veya kalıcı veya önemli bir sakatlık/yetersizlik veya doğuştan anomali/doğum kusurları yaratır.

Bu yazımızın amacı, bilimsel araştırmanın yürütülmesiyle ilgili bazı temel etik konuların genel bir tarihçesini ve genel bir değerlendirmesini sağlamaktır. Ne yazık ki, pek çok spesifik araştırma etiğinin (örneğin, yayın kredisi, araştırma sonuçlarının bildirilmesi, intihal) kapsamlı kapsamı bu bölümün kapsamı dışındaydı. Bu nedenle, okuyucuların araştırma planlarken ve araştırma yaparken belirli etik kodlara ve federal, yerel ve kurumsal düzenlemelere başvurmalarını şiddetle tavsiye ederiz.

Bilimsel araştırma adına insan hakları ihlalleri ve vahşetlerinin birçok ifşası, insan araştırmalarına katılanların haklarını korumaya yönelik düzenlemelere duyulan ihtiyaç konusunda kamuoyunda artan bir farkındalığa yol açmıştır.

Bu artan farkındalık ve koruma çağrısına yanıt olarak, federal hükümet, insan katılımcılarla yapılan araştırmalarda kişilere saygıyı, yararı ve adaleti teşvik etmek için kapsamlı bir düzenleme ve yol gösterici ilkeler sistemi oluşturmuştur.

Bu düzenlemeler, araştırmaya rızanın gönüllü, bilinçli ve akıllı olmasını sağlamak amacıyla potansiyel araştırma katılımcılarına iletilmesi gereken belirli bilgi türlerinin tanımlanmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca, bu düzenlemeler araştırma çalışmalarının zorunlu etik gözetimini oluşturmuştur.

Bu birçok gelişmeye rağmen, araştırma çalışmalarında etik koruma alanında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Nürnberg ve Tuskegee’den bu yana geçen yıllarda öğrenilen bir şey varsa, o da insan araştırması katılımcılarımızın haklarını ve çıkarlarını koruma konusunda uyanık olmaya devam etmemiz gerektiğidir.

ARAŞTIRMA SONUÇLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE ARAŞTIRMA TASARIMI VE

YÖNTEMİNİN DAĞITICI İLKELERİ

Çalışmanın bu noktasında, bir araştırma çalışmasının yürütülmesinde yer alan temel hususlar hakkında oldukça iyi bir kavramsallaştırmaya sahip olmalısınız. Önceki bölümlerde, bir araştırma fikrinin seçilmesi, hipotezlerin açıklanması ve uygun bir araştırma tasarımının seçilmesinin ilk aşamalarından, verilerin analiz edilmesi ve geçerli sonuçların çıkarılmasına kadar araştırma yürütme sürecinin her adımını ele aldık.

Bu arada, çeşitli geçerlilik türleri, yapay ve yanlılığı kontrol etme yöntemleri ve araştırma yürütmeyle ilgili etik konular dahil olmak üzere araştırmayla ilgili birkaç önemli hususu da tartıştık. Henüz bir araştırma uzmanı gibi hissetmeseniz de, bu kitaptan öğrendiğiniz kavramların ve stratejilerin size araştırmayla ilgili sağlam bir bilgi temeli sağlayacağını bilmenin rahatlığını yaşamalısınız.

Ek araştırma deneyimi kazandıkça, bu kavram ve stratejiler ikinci doğa haline gelecektir. Bu çalışmada kesinlikle çok fazla bilgiyi ele aldık, ancak henüz tam olarak bitirmedik.

Bu sonuç bölümünde, genellikle bir araştırma çalışması yürütmenin son adımı olarak kabul edilen şeyi tartışacağız: araştırmanın sonuçlarını yaymak. Tartışılacağı gibi, çalışmalarının sonuçlarını başkalarıyla paylaşmak isteyen araştırmacılar için çok sayıda seçenek mevcuttur.

Kitaplardan dergilere ve internete kadar günümüz toplumu, araştırma çalışmalarının sonuçlarının yayılması için birçok etkili ve verimli çıkış noktası sunmaktadır. Araştırma sonuçlarının yayılmasını tartıştıktan sonra, bu bölümün son kısmı, araştırma tasarımı ve metodolojisinin ana ilkelerinin bir özetini sunacaktır. Son olarak, okuyucunun sağlam bir araştırma tasarımı tasarlamasına yardımcı olmak için bu bölüm, bu çalışmada ele aldığımız araştırmayla ilgili temel kavramların ve değerlendirmelerin bir kontrol listesini içerecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir