YANIT DEĞİŞİKLİĞİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

YANIT DEĞİŞİKLİĞİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

8 Aralık 2022 Araştırma yöntem ve TEKNİKLER Bilimsel araştırma ödev 0
Mantıksal ve Fiziksel Veri Modelleri

YANIT DEĞİŞİKLİĞİ

Deneylerdeki strateji tartışmasına dönecek olursak, yanıtın hem N hem de S altında olay örgüsünden olay örgüsüne değişmesi gerçeği, elbette y’nin N veya S işlemi dışındaki değişkenlerden etkilendiğini ima eder. bu tür çok sayıda varyasyon kaynağı. Araştırmacılar, bildikleri veya şüphelendikleri kaynakları yazan deneylerde veya gözlemsel çalışmalarda, genellikle etkileyici derecede uzun bir liste ile sona erer.

Araştırmacı, bu tür kaynakları dikkate alırken, bunların üç sınıftan birine ait olduğunu düşünebilir:

1. Araştırmacının etkilerini tamamen veya tamamen ortadan kaldırmaya çalıştığı kaynaklar
kısmen, karşılaştırma deneyinden veya sonuçların istatistiksel analizinden.
2. Araştırmacının etkilerini randomizasyon ve replikasyon yoluyla ele aldığı kaynaklar. Rastgeleleştirme, kontrolden farklı olarak, bir varyasyon kaynağının etkisini yeniden canlandırmaya çalışmaz, bunun yerine bu kaynağı, herhangi bir tekrarda N veya S’yi eşit olasılıkla destekleyen rastgele bir değişken gibi hareket ettirir.
3. Etkileri kontrol edilmeyen veya rastgele dağıtılmayan kaynaklar. İdeal bir deneyde bu türden hiçbir kaynak olmamalıdır ve deneyciler genellikle bu kaynakların olası varlığını unuturlar. Bu tür kaynaklar, 2. sınıftaki rastgele değişkenler gibi davranırsa, etkileri yalnızca u’yu artırmaktır.

Bununla birlikte, tedavi farkıyla ilişkiliyse (karıştırılıyorsa), anlamlılık testlerinin koruma sağlamadığı yanıltıcı sonuçlar verebilirler. İyi bilinen örnekleri tıpta görülür.

Hem hasta hem de y yanıtını ölçen doktor, hastanın hangi tedaviyi aldığını biliyorsa, bu, özellikle N etkileyici bir isme sahip yeni bir ilaç ve S basitçe yatak istirahati ise, önyargılı bir abartılı JN – Js tahminine neden olabilir.

Mümkün olduğunda, tıbbi deneyciler, ne hastanın ne de yanıtı ölçen doktorun hasta için ölçülen tedaviyi bilmediği “çift kör” deneyler yapmak için büyük zahmete girerler.

Başka bir örnek de “yenilik” etkisidir. N ilk deneyde başarılı olabilir, çünkü bu olağan rutinden bir değişikliktir, ancak daha sonraki deneyler (N ve S’nin her ikisi de tanıdık olduğunda) çok az fark gösterebilir.

Bazen, deneyi yapan kişinin yanlış kararı nedeniyle bir yanlılık ortaya çıkar. y’nin ölçümünün kişinin kanından alınan bir numune üzerinde karmaşık bir laboratuvar analizi gerektirdiğini ve n’nin yeterince büyük olduğunu ve iki laboratuvar kullanılması gerektiğini varsayalım. Deneyi yapan kişi N’den laboratuvar 1’e tüm numuneleri ve S’den laboratuvar 2’ye tüm numuneleri gönderir.

KONTROL YÖNTEMLERİ

y üzerindeki etkileri kontrol tarafından ortadan kaldırılması gereken değişkenleri göz önünde bulundururken, ilk önce “y hakkındaki bilginizin izin verdiği ölçüde, y’nin değişimine en çok katkıda bulunan x değişkenlerini kontrol için seçin” tavsiyesi verilebilir.

Bu nedenle, y’nin örneklenen popülasyonda ilgili her x değişkeni üzerinde doğrusal bir regresyonu varsa, bu tavsiye, p2 ile y arasındaki kare korelasyonu en yüksek olan x’in kontrol için seçilmesine yol açar.

Kontrol cihazları üç başlık altında toplanır:

1. Tekniğin İyileştirilmesi. Örnekler, y’nin ölçüm hatalarını azaltan karmaşık ölçüm araçlarının kullanımını içerir; bir laboratuvar boyunca sabit sıcaklık, nem ve ışık sağlayan aletlerin; üniformite için özel olarak yetiştirilen deney hayvanları vb.

Belirtildiği gibi, bu iyileştirmelerden bazıları, örneklenen popülasyonu hedef popülasyondan çok daha kısıtlı hale getirir. Genel olarak, bu tür cihazlar, kesin deneyler için yalnızca eski bir özdeyişi takip etmeye çalışır: “Tedavilerdeki fark dışında her şeyi sabit tutun.” Değişken malzeme ile bu maksime tam olarak uyulamaz ve deneyi yapan kişi onu ne ölçüde takip etmeye çalışacağına karar vermelidir.

Gözlemsel çalışmalarda, özellikle ölçüm standartları ve çalışmanın yürütüleceği daha az veya daha fazla değişkenli gruplar arasında seçim yapılması gibi konularda bu türden bazı fırsatlar da vardır. Örneğin, Midtown Manhattan Araştırmasında, New York City’deki erkek işçilerle yapılan görüşmeler, teşhis edilmemiş akıl hastalığı ile işçinin çeşitli özellikleri ve geçmişi arasındaki ilişkinin analitik bir araştırmasını yapmak için kullanıldı.


Araştırma Yöntemleri Nelerdir
Bilimsel araştırma ödevi örnekleri
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Bilimsel Araştırma Teknikleri PDF
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Araştırma yöntem ve TEKNİKLERİ – PDF
Bilimsel araştırma örnekleri
Nicel araştırma Yöntemleri


Araştırmacılar, zor ölçüm problemleri için eğitimli psikiyatristleri kullanmayı planladılar, ancak bu tür uzmanların azlığının, planladıkları istatistiksel analizler için örneklemlerini çok küçük bir boyutla sınırlayacağını gördüler.

Benzer bir çatışmayla karşı karşıya kaldı. Planladığı erkek örneklem büyüklüğü 100.000 olmasına rağmen, görüşmecilerin seçimi ve eğitimi konusundaki yüksek standartları, görüşme gücünü çok küçük bir sayıyla sınırladı.

2. Engelleme ve Eşleştirme. Buradaki fikir, deneyi ayrı bireysel tekrarlar halinde düzenlemek ve kontrol edilecek değişkenleri her tekrarda sabit tutmaya çalışmaktır. Bu şekilde, kontrol edilen değişkenler mevcut numuneler boyunca sabit olmaktan uzak olsa bile, işlemler arasında kesin karşılaştırmalar yapılabilir.

Tarımsal alan deneylerinde, birbirine yakın küçük arazilerin benzer verim verme eğiliminde olduğu bulunduğundan, çoğaltma genellikle kompakt bir arazi bloğudur – bu nedenle bloklama adı verilir. Ek olarak, bir blok içinde aynı anda aynı anda pulluk, hasat ve tartım gibi işlemler uygulanır. Rastgeleleştirme, her bir blokta bağımsız rasgeleleştirmelerle, tedavilerin bloktaki ayrı parsellere tahsis edilmesinde kullanılır.

Aynı engelleme, aynı anda birkaç varyasyon kaynağını kontrol etmek için kullanılabilir. Örneğin, belirli bir kimyasalın farelere enjekte edilmesinin farelerin zehirli bir gaza maruz kalmaya daha iyi dayanmalarını sağlayıp sağlayamayacağını araştırmak için bir deney yapıldı.

Aynı bloğun iki üyesi, aynı cinsiyetten çöp arkadaşlarıydı, bu da onları aynı yaşta ve benzer genetik yapıya sahipti.

Birlikte, içine zehirli gazın beslendiği bir fanusa kondular, ölçüm ölüme kadar geçen süreydi, böylece denemeden denemeye gazın beslenme oranındaki değişiklikler her tedaviyi eşit şekilde etkiledi. İki farenin ağırlığı biraz farklıydı, ancak tedavinin bir blok içindeki farelere rasgele tahsis edilmesi, ortalamadan daha ağır olan farenin seçilmesinden herhangi bir avantaj sağladı.

Bu teknik, genellikle isim eşleştirme adı altında gözlemsel çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırmacı, farklı programlar altındaki iki grup insanı karşılaştırırken, yanıtın deneklerin yaşı, cinsiyeti ve eğitim düzeyinden etkileneceği yargısına varabilir.

Eşleştirmede, araştırmacı aynı veya hemen hemen aynı yaşta, aynı cinsiyette ve benzer eğitim düzeyindeki çiftleri bulmaya çalışır. Eşleştirme, tek bir değişkene göre veya bazen bir düzine değişkene göre gerçekleştirilebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir