Gözlemsel Çalışmalar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Gözlemsel Çalışmalar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

8 Aralık 2022 Gözlemsel araştırma nedir ? Retrospektif çalışma Nedir 0
KLİNİK PSİKOLOJİDE BİLİM

Gözlemsel Çalışmaların Planlanması ve Analizi

Bu çalışma, başlıca insan popülasyonlarında olmak üzere iki özelliği olan bir çalışma sınıfını ele almaktadır:

1. Amaç, belirli maddelerin, prosedürlerin, tedavilerin veya programların nedensel etkilerini incelemektir.
2. Araştırmacı şu ya da bu nedenle kontrollü deney kullanamaz, yani araştırmacı, etkilerini keşfetmek istediği bir prosedürü ya da tedaviyi bir deneğe empoze edemez ya da denekten esirgeyemez ya da deneklere gelişigüzel atama yapamaz. farklı prosedürler.

Son yıllarda hükümet, tıp, halk sağlığı, eğitim, sosyal bilimler ve yöneylem araştırmalarında bu tür çalışmaların sayısı katlandı. Alışkanlık yaratan ilaçların, doğum kontrol araçlarının, refah veya eğitim programlarının, bağışıklama programlarının, hava kirliliğinin vb.

Program değerlendirmenin büyüyen alanı da daha fazla çalışmaya neden olmuştur. Her yerde, idari organlar -merkezi, bölgesel ve yerel- kaynaklarını bir şekilde nüfusun bir kısmına veya tamamına fayda sağlamayı veya toplumsal kötülüklerle mücadele etmeyi amaçlayan yeni programlara ayırır.

Bir ticari kuruluş, işin yürütülme şeklini iyileştirme umuduyla faaliyetlerinde değişiklikler yapabilir. Programın başından itibaren, kaynakların bir kısmını programın hem amaçlanan hem de amaçlanmayan önemli etkilerini ölçmeye çalışmak için tahsis etmenin akıllıca olacağı fikri yayıldı.

Bu değerlendirme, programın genişletilmesi, mevcut seviyesinde devam ettirilmesi, bir şekilde değiştirilmesi veya durdurulması gerekip gerekmediğine karar verilmesine yardımcı olur.

Bu tür araştırmalar gözlemsel olarak adlandırılacaktır, çünkü araştırmacı, yeni veriler toplayarak veya başka biri tarafından zaten toplanmış olanları kullanarak, hedeflere uygun görünen seçilmiş gözlemleri veya ölçümleri almakla sınırlıdır.

Bu çalışmada açıklanan gözlemsel çalışma türü, amaçları bakımından sınırlıdır. Çalışma, az sayıda prosedür, program veya tedaviye, genellikle yalnızca bir tanesine odaklanır ve etkileri tahmin etmek için bir veya daha fazla yanıt ölçümü alır.

Örnekler arasında kucak emniyet kemeri takmanın otomobil kazalarında meydana gelen yaralanma miktarı ve türü üzerindeki etkisine ilişkin çalışmalar; eğitici bir televizyon programı izleyen insanların öğrendikleri miktarın incelenmesi; farklı miktarlarda sigara içen insanlar arasındaki ölüm oranları ve ölüm nedenleri üzerine araştırmalar; ve ABD hastane operasyonlarında önde gelen beş anesteziğin kullanımıyla ilişkili ölüm oranlarını karşılaştıran Ulusal Halotan Çalışması.

Buradaki hedefler kontrollü deneylerdekine yakındır ve bazı yazarların bu tür çalışmaları ya yarı deneyler ya da daha onaylamayan bir terim olan sözde deneyler olarak adlandırmasına yol açmaktadır.

Gözlemsel çalışmalar ile kontrollü deneyler arasındaki temel fark, araştırmacının karşılaştırmak istediği insan gruplarının, araştırmacı tarafından değil, bir şekilde zaten seçilmiş olmasıdır.

Örneğin, sigara içenlerde veya emniyet kemeri takanlarda olduğu gibi kendi kendine seçilebilirler; bir operasyonda kullanılan anestezik seçiminde olduğu gibi başkaları tarafından seçilen; veya prematüre doğan çocukların normal zamanında doğan çocuklarla karşılaştırılmasında olduğu gibi çeşitli doğal güçler tarafından belirlenir. Genel olarak, araştırmacı iki seçenekle sınırlıdır.

İlk olarak, karşılaştırma için örneklerini çizebileceği farklı karşıt grupları seçme şansına sahip olabilir. Örneğin, yoğun hava kirliliği olan bölgelerde ikamet eden insanlarla nispeten temiz havada yaşayan insanların karşılaştırılması için, birçok şehrin farklı yerleşim yerlerinde zıt alanlar mevcuttur ve araştırmacı aynı şehir içindeki birkaç bölge arasından seçim yapabilir.

İkincisi, zıt grupları seçen araştırmacı, istatistiksel analiz için alınabilen ve ölçülebilen numune türlerinde daha fazla veya daha az esnekliğe sahip olabilir.


Gözlemsel araştırma nedir
Retrospektif çalışma Nedir
Olgu-kontrol çalışması nedir
Epidemiyolojik araştırma yöntemleri
Analitik araştırmalar
Tanımlayıcı araştırma örnekleri
Kesitsel çalışma Nedir
Retrospektif çalışma örnekleri


Bu gözlemsel çalışmalar sınıfı, daha geniş ve daha keşfedici hedefleri olan, bazen analitik özetler olarak adlandırılan başka bir sınıftan ayırt edilebilir. Araştırmacı, ilgili bir popülasyonun örnek bir anketini alır ve kendisini ilgilendiren değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel analizlerini yapar.

Ünlü bir örnek, belirli cinsel davranış türlerinin sıklıkları ile söz konusu kişinin yaşı, cinsiyeti, sosyal düzeyi, dini mensubiyeti, kırsal-kentsel geçmişi ve sosyal hareketliliği (yukarı veya aşağı) arasındaki ilişkilerdir.

Ülke çapında bir okul örneğine dayanan Rapor şu soruyu ele alıyordu: Birleşik Devletler’deki azınlık çocukları devlet okullarında çoğunluk beyazlarından ne ölçüde daha kötü bir eğitim alıyor?

Çalışmanın bir parçası olarak, okul başarısı ile okulun özellikleri (örn. öğretmenler, tesisler), çocuğun istekleri ve benlik kavramı ve ev geçmişi arasındaki ilişkinin kapsamlı bir istatistiksel analizi yapılmıştır. Irk ayrımcılığının boyutu, okul tesislerinin türleri ve benzeri konularda da birçok tanımlayıcı bilgi elde edildi.

Bu tür analitik araştırmalar, birincil ilginin nedensel ilişkilerde olduğu ölçüde değişir. İstatistiksel analizlerde keşfedilen ilişkiler, daha sonra birinci sınıf gözlemsel çalışmalarda daha doğrudan araştırılacak olan olası nedensel hipotezleri öne sürer.

KONTROLLÜ DENEYLERDE STRATEJİ-ÖRNEKLENEN VE HEDEF NÜFUSLAR

Kontrollü deneylerle ilgilenmiyor olmamıza rağmen, iki nedenden dolayı, değişken malzeme ile kontrollü deneylerde geliştirilen stratejiyi sonraki bölümlerde dikkate almaya değer. İlk olarak, deneycinin karşılaştığı problemler, genel olarak, gözlemsel bir çalışmada araştırmacının karşılaştığı problemlerle aynıdır.

İkincisi, kontrollü deneyci nedensel etkileri incelemek için daha fazla güce sahiptir ve geliştirilen teknikler daha eksiksiz çalışılmış ve açıklanmıştır. Dolayısıyla şu iki soruyu ele alabiliriz: Kontrollü deneydeki yaklaşımın hangi yönleri gözlemsel çalışmalar için faydalı bir şekilde ödünç alınabilir? En zor problemler nelerdir?

Değişken malzeme ile modern deney tekniğinin ilk kez geliştirildiği tarım alanı, örnekleme için uygundur. Hedefin, yeni bir ürün çeşidinin dönüm başına verimini standart bir çeşitle karşılaştırmak olduğunu varsayalım. Yeni (N) ve standart (S) çeşidin her biri aynı tarlada birkaç parselde yetiştirilirse, arsa başına verimin arsadan arsaya değiştiği görülecektir.

Bu varyasyon hemen şu sorunu ortaya çıkarır: Yeni çeşidin üstünlüğünün bir tahmini olarak her çeşidin n parseli üzerindeki ortalama farka ne kadar güvenebiliriz? Deneyci, n’yi artırırsa veya azaltırsa miktarın değişeceğini bilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir