TAŞIMA KAPASİTESİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

TAŞIMA KAPASİTESİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

8 Aralık 2022 Sembolleştirme kapasitesi nedir Sembolleştirme kapasitesi örnekleri Sembolleştirme nedir Eğitim Bilimleri 0
UYGULAYICI MODEL

TAŞIMA KAPASİTESİ VE ÇEŞİTLENDİRME

Şimdi taşıma kapasitesi ve genişleme kavramlarının birbiriyle ilişkili olduğu ‘basit’ bir model tasarladık, çeşitlendirme kavramını getirmemiz gerekiyor. Çeşitlendirmeyi taşıma kapasitesi kavramıyla ilişkilendirebilir ve böylece genişleme ile çeşitlendirme arasında bir bağlantı kurabilir miyiz?

En azından ekolojik bir bakış açısıyla, çeşitliliği halihazırda geliştirilen modele doğrudan bağlamak zor görünüyor.

Geleneksel ekolojik modellerde, kaynak çeşitliliği fikri en uygun şekilde enlem (tropik bölgelere ne kadar yakınsa, çeşitlilik o kadar fazladır), rakım (çeşitlilik ne kadar yüksekse, çeşitlilik o kadar düşük), üretkenlik (örneğin güneş enerjisi: daha fazla üretkenlik) etkisi ile açıklanır. , çeşitlilik arttıkça), alanın büyüklüğü (ne kadar büyükse, çeşitlilik o kadar fazladır; bu özellikle adalar üzerine yapılan araştırmalardan kaynaklanmaktadır) ve mekansal heterojenlik.

Ancak böyle bir ilişki nasıl anlaşılır? Yukarıda taslağı çizildiği şekliyle modelin neresine uyuyor? Modelde, yükseköğrenim diploması sahiplerine yönelik talepte ve çıkışta herhangi bir bölümleme yoktur.

Diğer bir deyişle, model, potansiyel öğrencilerin belirli bir yükseköğretim programı seçimleri konusunda kayıtsız olduklarını ve işgücü piyasasının seçilen programa kayıtsız olarak derece sahiplerini içine çektiğini varsayar. Başka bir deyişle, bir derece sahibi hangi programı/programları alırsa alsın herhangi bir işe girebilir. Bu elbette kaba ve yanlış bir basitleştirmedir.

Yüksek öğrenim diploması sahiplerine olan talepte, çeşitli yüksek öğrenim programları arzını gerektiren bir segmentasyon vardır. Çeşitli segmentlerde talep ve arz arasındaki uyumsuzluklar ne kadar sık olursa, taşıma kapasitesinin o kadar sınırlı hale geldiğini (toplam düzeyde karşılanmamış talep olmasa bile) savunuyoruz. Taşıma kapasitesindeki bu sınırlamalar, yüksek öğretim sisteminin olası genişlemesini sınırlayacaktır.

Genişlemenin bir başka olası sınırlaması, yüksek öğretim programlarının arzı ile potansiyel öğrencilerin talebi arasındaki eşleşmedir. Yukarıda taslağı çizilen modelde, potansiyel öğrencilerin bedeni yekpare bir varlık olarak tasavvur edilmektedir.

Bununla birlikte, potansiyel öğrenci kitlesinin çeşitlendiği/bölümlere ayrıldığı ve her bölümün yükseköğretim programları açısından kendi tercihlerinin olduğu iddia edilebilir. Talep/potansiyel öğrenciler ile programların sunulması arasındaki uyumsuzluklar ne kadar sıksa, yüksek öğretim sisteminin genişlemesinde o kadar fazla sınır olacaktır.

Literatürde, bölümleme yaklaşımının yüksek öğretimdeki çeşitlendirme süreciyle ilgili olduğuna dair referanslara rastlamadık. İlişki yüksek derecede akla yatkın olmasına rağmen, muhakeme hattımızı ampirik sonuçlarla doğrulamayı başaramadık.

Bu ümit verici araştırma hattında daha fazla ampirik ve kavramsal çalışmanın yapılması gerekmektedir. Bu nedenle oklar soru işaretleriyle işaretlenmiştir. Sonuçlarla ilgili aşağıdaki bölümde, farklı bir şekilde de olsa, genişleme ve çeşitlendirme arasındaki ilişki sorusuna geri döneceğiz.

Daha önce de belirtildiği gibi, buradaki amaç, modellerdeki değişkenlerin tam ağırlıklarını belirlemek değil, yüksek öğretim literatüründe ve birçok (hükümet) kişinin kafasında çok baskın olan geleneksel, doğrudan modellerin önemini yeniden gözden geçirmektir. 

Önerilen modeller, temel göstergelerin (GSYİH, kayıt ve çeşitlendirme) yinelenen karakterinin detaylandırılmasında farklılık gösterir. Bir yandan tartışmaları karmaşıklaştırabilirler çünkü geri bildirim döngülerinin getirilmesi bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki farkı bulanıklaştırır.

Öte yandan, tartışmaların yüksek öğretim sistemlerinin karmaşık karakterine biraz daha adalet sağlayacak şekilde yapılandırılmasına yardımcı olabilirler. Bu katkının geri kalanında, iki yüksek öğretim sistemi için ilgili göstergelere ilişkin mevcut verileri kullanarak modeli biraz daha ayrıntılı inceleyeceğiz.


Sembolleştirme kapasitesi örnekleri
Sembolleştirme kapasitesi nedir
Sembolleştirme nedir Eğitim Bilimleri
Sembolleştirme kapasitesi KPSS
Öngörü kapasitesi örnek
Öngörü Kapasitesi nedir
Kendini yargılama Kapasitesi nedir
Karşılıklı belirleyicilik KPSS


METODOLOJİ

Modelde açıklanan ilişkiler, benzer büyüklükteki iki yüksek öğretim sistemi için ampirik verilerle gösterilmektedir: Hollanda ve Avustralya. Modelde doğrudan ilişkili değişkenler için iki değişkenli korelasyon katsayıları (Pearson korelasyonu) sunuyoruz.

Yüksek öğretim kaynakları, yüksek öğretim kurumlarının tüm gelir kaynaklarını ifade eder. Yüksek öğrenim kapasitesinin herhangi bir doğrudan ölçüsünü belirlemedik. Lisans programlarına yeni giren, kayıt yaptıran ve mezun olanlara ilişkin veriler. İşgücü piyasasıyla ilgili veriler, işgücü anketlerinden elde edilmiştir.

Verilerin atıfta bulunduğu dönem, değişkene ve ülkeye göre değişir. Öğrenci akışları, harcamalarla ilgili veriler en uzun dönemi kapsıyordu: 1970’lerden 2000’e kadar. İşgücü piyasasıyla ilgili veriler, özellikle yüksek öğrenim referansı olanlar, Hollanda’da, Avustralya için dönemi kapsıyordu.

Öğrenci akışları, işgücü, işsizlik, GSYİH ve yüksek öğrenim harcamaları hakkında istatistikler sunulmaktadır. Hollanda için verile dönemini kapsamaktadır. Bazı göstergeler için (eğitim durumuna göre işgücü ve işsizlik istatistikleri), kapsanan süre daha kısadır.

Genişleme ve çeşitlendirme arasındaki ilişki ile ilgili olarak, Windolf tarafından önerilen ‘modeli’ izleyerek, okullaşmadaki büyüme oranının çeşitlilik endeksi ile pozitif bir korelasyon içinde olmasını bekleriz. Yukarıda açıklanan kaynaklardan kayıt verilerini kullandık. Çeşitlilik ile ilgili olarak, ekolojik çalışmalarda çok kullanılan ve yüksek öğretim çalışmalarında da uygulanan bir çeşitlilik indeksi hesapladık. Endeks ne kadar yüksekse (değerler ‘0’ ile ‘1’ arasındadır), yüksek öğretim sistemi o kadar çeşitlidir.

Değişkenlerin çoğu, modelin ‘basit’ mantığını doğrulayan birbiriyle ilişkilidir. Ayrıca korelasyonların işaretleri de model ile uyumludur. Bununla birlikte, korelasyonların hepsi çok yüksektir. Bu, altta yatan bir eğilimin değişkenlerin puanlarına hakim olduğu ve yüksek korelasyonlara neden olduğu konusunda ciddi bir şüphe uyandırmaktadır.

Bu sorunu aşmanın bir yolu, eğilimleri tahmin etmek ve bu eğilimlerden geriye kalanlara odaklanmak olacaktır. Bununla birlikte, bunun ve modelimizle ilgili olduğunu varsaydığımız önemli zaman gecikmelerinin etkisinin birleşimi, bu yaklaşımı bu katkı bağlamında uygulanabilir olmaktan çıkardı.

Çeşitlilik ile ilgili olarak, veriler beklentinin önerdiğinden farklı bir model önermektedir. Avustralya’daki çeşitlilik, incelenen dönemde azalırken, kayıt arttı. Hollanda’da çeşitlilik sabit kaldı, ancak kayıt arttı (ancak Avustralya’dakinden çok daha yavaş bir hızda).

Genişleme ve çeşitlenme arasındaki ilişkinin analizi için ekolojik literatürü bir başlangıç noktası olarak almak, genellikle yüksek öğretim araştırmalarında uygulanandan farklı bir yaklaşım gerektirir.

Yaklaşımın bir uyarısı, karmaşık ve yinelemeli modellemenin henüz bizim için mevcut olmayan verileri gerektirmesidir. Ayrıca sunulan model, yüksek öğretimin yaygınlaştırılmasındaki gelişmeleri tam olarak açıklayabilecek kapsamlı bir kavramsal çerçeve değildir.

Seçilen değişken sayısı azdır, bu da karmaşıklıkta büyük bir azalma anlamına gelir. Buna rağmen, model, bazıları tarafından kullanılan basit, doğrudan (zihinsel) modellerin ötesine geçer.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir