YÜKSEK LİSANS TEZİNİN TARTIŞMA BÖLÜMÜ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

YÜKSEK LİSANS TEZİNİN TARTIŞMA BÖLÜMÜ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

20 Aralık 2021 Bilimsel metinlerin tartışma bölümü yazılırken dikkat edilmesi gereken özellikleri Makalede tartışma bölümü örnek Tartışma bölümü örnek Tezde Tartışma örnekler 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

YÜKSEK LİSANS TEZİNİN TARTIŞMA BÖLÜMÜNDE

RETORİK BİR ANALİZ

Yüksek Lisans Tezinin tartışma bölümünün yazılmasının, okunmasını ve yorumlanmasını kolaylaştıracak şekilde retorik hareketlerle tanımlanan bir şekilde yapılandırılması beklenir. Bu tartışmayı argümanlar etrafında yapılandırmak anlamsız olabilir ve okuyucuların çalışmanın önemini anlamalarını zorlaştırabilecek iddiaların geçerliliğini doğrulamada başarısız olma eğilimindedir.

Öğrenci yazarların çoğu, karmaşık nedensel, koşullu ve amaçlı argüman içerdiğinden tartışma bölümünü yazmayı çok zor buluyor; bu argüman, okuyucuyu, nispeten tartışmalı olmayan verileri kabul etmekten, yazarın bilgi iddiasını kabul etmeye yönlendirir.

Bununla birlikte, tartışma bölümünün hem anadili hem de anadili olmayan kişiler için yazılmasının zor ve zahmetli olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni, yazarların tartışmaların bilişsel taleplerini karşılaması ve ikna edici ve tartışmacı tarzlarda yazma becerilerine sahip olması olabilir.

Amirian et Amnuai ve Loan gibi birkaç araştırmacı tarafından araştırma makalelerinin (RA) tartışma bölümü ile ilgili bir dizi çalışma yapılmıştır ve örneğin, uygulamalı dilbilim araştırma makalelerindeki (RA’lar) tartışma bölümlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını perspektiften araştırmıştır. türün. Çalışmalarının sonuçları, üç corpora arasında önemli farklılıklar olduğunu ortaya koydu.

İngilizce ve Farsça metinler arasında hareketlerde bir tür evrensellik olmasına rağmen, Farsça yazarlar tarafından yazılan İngilizce Tartışmalarda farklı hareketlerin mantıksal bir dizisinin olmaması gibi hareketlerin sıklığı ve sırasında bazı tutarsızlıklar olduğunu buldular.

Amirian ve arkadaşlarına göre belirgin fark, daha önce bahsedilen iddialara yapılan atıfların yaygın kullanımı ve Farsça külliyatta İngilizce külliyatta bulunmayan daha ileri çalışmalar için öneriydi. Sonuçlar ayrıca İranlı yazarların bulgularını açıklarken ve gerekçelendirirken daha güçlü iddialarda bulunma eğiliminde olduklarını ve bulgularını tekrar tekrar geçmiş literatüre atıfta bulunarak doğrulamaya çalıştıklarını gösterdi.

Khani ve Tazik (2010), araştırma makalelerinin (RA’lar) giriş ve tartışma bölümlerinin şematik yapısının tanımı için Swales’in (1990) CARS modelini kullanarak, uluslararası yazarlar ve İranlı yazarlar tarafından yazılan İngilizce giriş ve tartışma bölümlerinin genel yapısını karşılaştırmışlardır. Uygulamalı Dilbilimin alt disiplinleri. Bulgular, giriş bölümündeki zorunlu hareketlerle ilgili olarak iki kurum arasında önemli bir farklılık göstermedi; ancak, tartışma bölümünde önemli farklılıklar bulundu.


Tezde Tartışma örnekleri
Tartışma bölümü örneği
Makale tartışma bölümü
Makalede tartışma bölümü örneği
Bilimsel metinlerin tartışma bölümü yazılırken dikkat edilmesi gereken özellikler
Tezde tartışma bölümü nasıl YAZILIR
Tartışma bölümünün özellikleri
Tartışma bölümü nedir


Arsyad (2013) ayrıca Endonezyalı yazarlar tarafından Endonezyalı yazarların araştırma bulgularını RA’larında nasıl tartıştıklarını keşfetmeyi amaçlayan Endonezyaca yazılmış araştırma makalesi (RA) tartışma bölümünün tür yapısını da inceledi. Bu çalışmanın derlemi, sosyal bilimler ve insanlık disiplinlerinden Endonezya’da ağırlıklı olarak üniversite temelli dergilerde yayınlanan 47 seçilmiş RA’dan oluşuyordu. Veri analizi için RA’ların tartışma bölümünün Swales’in sekiz hareketli yapı (EMS) modeli kullanıldı.

. Sonuçlardan, Endonezya RA’larının çoğunda Hareket 4’ün olmaması (önceki araştırma bulgularına referans) ve aynı disiplindeki RA’lar arasında bulunan hareket sayısı bakımından farklılık olması en göze çarpan özelliktir. Arsyad’a göre, Endonezya’daki araştırma pratiği ve RA yazma pratiğindeki farklılık, hareket yapısındaki farklılıkların en olası nedenidir.

Amnuai ve Wannaruk (2013) Uluslararası dergilerde yayınlanan Tayca ve İngilizce olarak yayınlanan İngilizce uygulamalı dilbilimsel araştırma makalesinde Tartışmalar’ın retorik hareket yapısını araştırmıştır. Hareket oluşumu, hareket sıralama kalıpları ve hareket döngüselliği ile ilgili hem benzerlikler hem de farklılıklar olduğunu ortaya çıkardılar.

Amnuai ve Wannaruk’a göre, bulgular özellikle acemi yerli olmayan yazarlar için araştırma makalesi tartışmalarının retorik yapısını daha iyi anlamalarını kolaylaştırarak faydalıdır. Holmes, çalışmasında sosyal bilimler tartışma bölümlerinin retorik yapısının zorunlu bir hareket olmadığı sonucu gibi bazı ayırt edici özellikler gösterdiğini de ortaya koymuştur. Benzer şekilde Peacock (2002) tarafından yapılan bir çalışmada da araştırdığı yedi disipline ait 252 tartışmada zorunlu bir hareket olmadığı tespit edilmiştir.

Literatürde EFL öğrencileri tarafından yazılan yüksek lisans tezlerinin tartışma bölümüne ilişkin bu yazarlar açısından tek çalışma Loan ve Pramoolsook (2015) tarafından yapılan çalışmadır. Chen ve Kuo’nun (2012) çerçevesini kullanarak, Vietnamlı yüksek lisans öğrencileri tarafından yazılan 24 yüksek lisans tezinde iki bölümün adım adım yapılarını ve gerçek tez yazarları ve danışmanlarıyla yapılan söylem temelli röportajları araştırdılar.

Loan ve Pramoolsook, öğrenci yazarların türleri bu bölümlerin algıladıkları iletişim amaçlarına göre oluşturduklarını buldu. Ayrıca, bölüm/bölüm giriş-sonraki bölüm/bölüm giriş-bölüm/bölüm özet döngülerinin varlığı, Vietnam’daki TESOL söylem topluluğunda bu metinlerin ayırt edici bileşimini yansıtma eğilimindedir.

Yukarıda tartışıldığı gibi, RA tartışma bölümlerindeki retorik yapılar ve stiller üzerine çalışmalar sıklıkla birkaç söylem uzmanı tarafından yürütülmüştür, ancak EFL lisansüstü öğrencileri tarafından yazılan İngilizce yüksek lisans tezi üzerine benzer çalışmalar çok nadiren yapılmıştır.

Endonezyalı akademisyenlerde, Endonezyalı yüksek lisans öğrencilerinin tez tartışma bölümünde yeni bilgi iddialarını nasıl tanıttıkları ve savundukları ile ilgili çalışmalar ihmal edilmiştir, ancak bu çalışmalar çok önemlidir; bu, Endonezyalı yüksek lisans öğrencilerinin yeni bir bilgi iddiasını nasıl ortaya koyduklarını ve İngilizce tezlerinde onu nasıl savunduklarını bilmektir.

Bu nedenle, bu çalışma aşağıdaki sorulara cevap vermeyi amaçlamıştır:

  • 1) EFL Öğrencileri tarafından Uygulamalı Dilbilimde İngilizce Yüksek Lisans Tezinin tartışma bölümünde yaygın olarak hangi hamleler bulunur?;
  • 2) EFL Öğrencileri tarafından Uygulamalı Dilbilimde İngilizce Yüksek Lisans Tezinin tartışma bölümünde yaygın olarak hangi adımlar bulunur?;
  • 3) EFL Öğrencileri tarafından Uygulamalı Dilbilimde İngilizce Yüksek Lisans Tezinin tartışma bölümünde hangi retorik kalıplar yaygın olarak bulunur?

YÖNTEMLER

Bu çalışma, Tartışma bölümü bölümlerini toplamak ve analiz etmek için nitel bir yöntem izlemiştir. Mevcut çalışmanın sonuçlarının benzer durumlar ve durumlar için faydalı bilgiler sağlayabileceği varsayılmıştır. Bu araştırma, Bengkulu Üniversitesi İngilizce Eğitimi Lisansüstü Programı Endonezyalı EFL öğrencileri tarafından yazılmış İngilizce Yüksek Lisans Tezini analiz etmiştir. Bu çalışma, Uygulamalı Dilbilim alanında İngilizce Yüksek Lisans Tezinin 20 Tartışma Bölümü’nü içermektedir. Tanımlama ve daha kolay erişim amacıyla, Araştırma Tez Tartışmaları ayrı olarak kodlanmıştır. 

Bu tartışmaları ilerleyen bölümlerde ele alacağız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir