Zaman Çizelgesi Oluşturma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Zaman Çizelgesi Oluşturma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

5 Ağustos 2022 Online zaman çizelgesi oluşturma Zaman çizelgesi hazırlama Programı Zaman çizelgesi şablonu 0
Data Element

Zaman Çizelgesi Oluşturma

İyi tasarlanmış bir proje uygulama programı, projenin neyi ve hangi zaman dilimleri içinde teslim etmesi gerektiğini netleştirir ve tanımlar. Her projenin atan kalbidir, projenin başaracağı şeyin özünü yakalar.

Projeyi birden çok aşamaya/birden çok ayrı alt göreve bölmek yararlı olabilir. Her bir proje aşamasının denetim ve kontrol uygulaması, uygulama sürecinde düzenli olarak yürütülecek kontrol noktalarını (kilit kilometre taşları) tanımlamaktır.

Sorumluluklar net bir şekilde dağıtılmalıdır. Projenin beklenmeyen gecikmelerle karşı karşıya kalması ve zaman çizelgesiyle uyumsuz kalması olasıdır. Zaman çizelgesinin revizyonu, ilk tahminlerden çok fazla uzamamak şartıyla kabul edilebilir.

Tesisler, Altyapı ve Kaynaklar

Bir araştırma projesi veya konusu seçerken önemli bir konu fizibilitedir. Tabii ki finansman önemli bir sınırlayıcı faktördür. Aynı derecede önemli olan, tezi veya projeyi yürütmek için tesislerin mevcut olduğundan emin olmaktır; ve kaynaklar mevcuttur veya araştırmacı veya rehber tarafından düzenlenebilir.

Kaynaklar çalışma alanı, ekipman, kütüphane erişimi ve insan kaynaklarını (lider, akranlar, teknik asistanlar ve öğrencilerin uygunluğu) içerir. Meslektaşlar bir bilgi, beceri, uzmanlık, duygusal destek, teşvik ve pekiştirme kaynağı olarak hizmet eder ve böylece doğru araştırma “kültürü” ortamını sağlar. Araştırma verimliliğinin daha iyi bir ortamda özellikle üretken meslektaşlarımızla birlikte arttığı gösterilmiştir!

Kurumun ve rehberin seçimi, entelektüel girdilerden ayrı olarak bile açıkça kritiktir – araştırma metodolojisinde önceden eğitim, hem departman içinde hem de başka yerlerde uyumlu bir şekilde iş yapabilme yeteneği gibi son derece faydalıdır. Kılavuzun kendi özel laboratuvarına erişimi veya farklı bir laboratuvarda korunan süreyi ayarlama yeteneği, çalışmanın gerçekleştirilmesini kolaylaştırabilir. Projeyi yürütmek için yeterli altyapının varlığı, araştırmanın yürütülmesi için çok önemlidir. İhtiyaç olması halinde bu, farklı bir kurum veya kuruluştan dahi olabilir.

Bu değerlendirme, laboratuvarlar, diğer yardımcı bölümler ve ayrıca tez için ayrılmış zaman ayırabilecek teknik personel ile yardım ve irtibat kurmayı içerecektir. Aynı çatı altında bulunabilirlik, şüphesiz bir varlıktır ve verimliliği artırması muhtemeldir, ancak yokluğu araştırma kalitesini engellememelidir. Altyapının değerlendirilmesinde, yalnızca olası sorunları listelemek değil, çözümler aramak da son derece önemlidir. Çalışma alanında aktif olarak yer alan iyi bir araştırma rehberi, adayın diğer merkezlerde ek araştırma tesisleri aramasına yardımcı olabilir.


Zaman çizelgesi hazırlama Programı
Online zaman çizelgesi oluşturma
Zaman çizelgesi şablonu
Proje zaman çizelgesi şablonu
Google zaman çizelgesi ekşi
Proje zaman çizelgesi oluşturma
GÜNLÜK zaman çizelgesi örneği
Zaman çizelgesi Nedir


Kendi Kurumunuzdaki Tesisler

Araştırma projesinin, araştırmacının veya rehberinin temel yetkinliği dışında önemli bir bileşen içermesi durumunda, ilgili tüm bölümlerle bir uyum sağlanması zorunludur. Her zaman diğer departmanlar, çoğu konu dışı işi rutin işlerine ek gereksiz bir yük olarak görürdü.

Bu sorunu çözmenin birçok yolu var. En popüler olanı, özellikle tezin önemli bir bileşeniyse, kilit kişileri yardımcı rehber olarak dahil etmektir. Bu mümkün değilse, o zaman en azından bu kişilerin, çalışmadan bir yayın çıkması durumunda yazar olarak yer alabilecekleri konusunda bir anlayış sağlanabilir.

Bazen kendi araştırma projeleri için ihtiyaç duyulduğunda bizden yardım alacakları önerisi işe yarayabilir (neredeyse bir karşılık olarak!). En azından, personelden veya departmanlardan gelen tüm yardımlar kabul edilmelidir.

Eğer tez projesi gerçekten de laboratuvar gibi diğer departmanlardan önemli ölçüde ekstra çaba gerektiriyorsa ve bu aslında kendi çalışmalarını engelleyebiliyorsa, söz konusu çalışmada yardım teklifinde bulunmak (aşağıdaki Örnek 1’de mümkün olduğu gibi) araştırmacının sorumluluğundadır. ) veya ek işler için fazladan kalifiye personel organize edin ve yetkilendirin ve bunun da bütçelendirilmesi gerekebilir.

Sıklıkla diğer araştırmacılar farklı konular üzerinde çalışıyor olabilir, ancak yardımcı bölümün kapsadığı aynı yönü (örneğin, bir GI araştırmacısı tarafından jinekolojiden rahim kanseri ve pankreas kanserinden farklı tümörlerde spesifik bir gen analizi) ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yol üzerinde çalışıyor olabilir. maliyetleri ve çabaları paylaşmak için çalışılmalıdır.

Bazen ilgili ek departman veya laboratuvar fazladan çalışmayı kabul edebilir, ancak tesislerin veya ekstra pahalı reaktiflerin vs. kullanımına ilişkin mali sonuçları karşılayamayabilir. Burada bunun için finansman düzenleme sorumluluğu araştırmacıya aittir. Laboratuvar testleri ile ilgili olarak, teknolojik gelişmeler, aynı testleri veya deneyleri yapmak için modüler kitlere sahip olmayı mümkün kılmıştır; bu, ekstra çabayı ortadan kaldırabilir ve bazen araştırmaların bir araya getirilmesi gerektiğinden maliyetleri azaltabilir.

Yerel veya bölgesel olarak araştırmayı teşvik etmek için merkezileştirilmiş temel referans ve araştırma merkezlerine sahip olmak için ulusal ve uluslararası çabalar vardır ve aranmalı ve teşvik edilmelidir. Başlangıçta birkaç bürokratik engelin düzeltilmesi gerekiyor, ancak sonunda çabaya değer. Örnekler, İngiltere’deki Sanger Enstitüsü, Sheffield RNAi Tarama Tesisi ve kanser Araştırması, ABD’deki çeşitli NIH tarafından finanse edilen merkezler ve Hindistan’ın her yerindeki ulusal referans laboratuvarlarıdır.

Çalışmaya dahil olan laboratuvarın veya diğer ekstra personelin, tesisin kullanımını çalışmanın beklenen tüm süresi boyunca genişletmeyi taahhüt etmesini sağlamak önemlidir. Bu, sık transferlerin olduğu departmanlarda güvence altına almak önemli olabilir.

Kaynakların veya veri tabanının birbiriyle rekabet eden çalışmalar içermediğinden emin olmak da yararlıdır. Örneğin, küçük bir endoskopik biyopsi, bir tezde genetik veya immünohistokimyasal çalışmalar için yarışıyor olabilir ve başka bir araştırma konusu için elektron mikroskobu için gerekli olabilir! Bu sorunlardan bazıları, örneğin bu örnekte, gerekli Etik izni ve hasta onayı sonrasında ekstra biyopsiler alınarak aşılabilir.

Çok Disiplinli Çalışma ve Dış Kaynak Kullanımı

Bazen çalışma öncelikle farklı bir bölümü içerebilir, örneğin bir meta-analiz veya sistematik inceleme yapmak, literatür taramasından başka çok az şey yapabilen birincil araştırmacıdan daha fazla bir istatistikçi kullanabilir. O zaman araştırmacının bu modüllerde gerçekten eğitim alması ve yalnızca gerektiğinde ve gerektiğinde yardım istemesi faydalı olabilir.

İstatistikler de dahil olmak üzere çeşitli araştırma araçları için birçok çevrimiçi kurs mevcuttur ve bunların çoğu ücretsiz veya yüksek oranda sübvansiyonludur. Yakın tarihli bir Alman araştırmasında gösterildiği gibi, süpervizörleri tarafından sağlanan istatistiksel yardımın algılanmasında ve araştırmacıların beklentilerinde büyük bir eşitsizlik olabilir.

Bazı durumlarda, çalışmanın bazı bileşenlerini, bunu kendi araştırmaları için veya ticari olarak düzenli olarak yapan dış profesyonellere dış kaynak sağlamanın daha kolay olabileceği unutulmamalıdır. Örnekler, ölçek ekonomilerinin testi daha ucuz hale getirebileceği genetik dizileme, özel immünokimya, elektron mikroskobu vb. içerir! Böylece altyapıya ve tesislere erişim, mevcut fonlar tarafından belirlenebilir!

Kaynaklar kendi kurumu dışında kullanılıyorsa, resmi olmayan düzenlemeler yerine, kapsamların net bir şekilde sınırlandırıldığı ve maddi verilerin ve birincil kaynakların vb. sahipliğinin olduğu uygun bir Mutabakat Zaptı düzenlenmesi önerilir. Kurumsal etiği korumak da iyidir. 

Daha sonra bürokratik engelleri en aza indirmek için tüm bunlar çalışmaya başlamadan önce çözülürse şüpheler en aza indirilir. Çoğu araştırmacı çalışmalarını kendi kurumlarının sınırları içinde tamamlamaya çalışsa da, uzmanlıklar, bölümler veya merkezler arasındaki tüm işbirliklerinin daha iyi bir bilimsel ve alıntı etkisine sahip olma eğiliminde olduğu ve içgüdüsel olarak güvenilir olduğu vurgulanmalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir