Araştırma Mentoru Seçmek – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Mentoru Seçmek – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

5 Ağustos 2022 Mentor olmak Mentorluk almak Mentorship ne demek 0
Modelleme Türleri

Araştırma Mentoru Seçmek

Klinik araştırmalarda bir Mentorun öneminin altını çizen birçok çalışma vardır. Araştırmada neden bir danışmana ihtiyacımız olduğunu anlamak için, Cohen ve arkadaşlarından alınan şekildeki resme bir göz atmak yardımcı olabilir. Her biri kişisel ve profesyonel yaşamlarında bir takım zorunlulukları dengelemek zorundadır.

Kişisel ihtiyaçlarınız başkalarıyla olan ilişkilerle dengelenmelidir. Aynı zamanda, ilgili tüm tarafların çıkarına, mesleki gelişim ve sorumluluklar kişisel ile dengelenmelidir. Mentorluğun ana işlevi, dört ayrı bileşenin geliştirilmesine yardımcı olmak ve bunları dengede tutmanıza yardımcı olmaktır.

Bu bağlamda, Keyser ve Zukerman’ın Mentorluk olgusunu veya sürecini nasıl ayrı ayrı tanımladıklarını okumak ilginçtir. Keyser’e göre, “Mentorluk, her ikisinin de gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan, ileri düzeyde bir kariyer görevlisi (mentor) ve yeni başlayan (çırak) arasındaki dinamik bir karşılıklı ilişki ortamıdır.”

Zukerman’a göre, “Mentorluk, gelişmekte olan bilim adamlarının başarılı bağımsız araştırmacılara dönüşmek için normlar ve standartlar, değerler ve tutumlar ile bilgi, beceri ve davranışları edindiği karmaşık, çok boyutlu bir süreçtir.”

Mentor ve menti arasındaki ilişkinin şefkate dayalı olması, her zaman pozitif yüklü ve yapıcı olması gerektiği gerçeğini kabul etmek önemlidir. Bazen, durum böyle olmayabilir. Her bir tarafın ihtiyaçları ve çıkarları sıklıkla değişir. Buna göre, etkin ortaklık içinde çalışma yeteneği değişebilir. Çoğu zaman, bir mentor-menti ilişkisi, mentor kendi ihtiyaçlarını mentinin ihtiyaçlarından ayıramadığında başarısız olur.

Mentorluk: Öğrenilmiş Bir Beceri

Mentorluğun kazanılmış bir beceri olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Mentorun mentisine ve projeye gösterdiği ilgiye ek olarak kurum tarafından desteklendiğinde daha iyi sonuç verir.

Başarılı Bir Mentinin Sorumlulukları

Hem mentorun hem de mentinin kararlı ve ilgili olması gerektiği anlaşılmaktadır. Planlanmış düzenli toplantılar, planlama ve uygulama için esastır.

Akıl hocanızın yanıtlamanıza yardımcı olabileceği teknoloji, araştırma metodolojisi, veri analizi, finansman ve diğer kaynaklarla ilgili bu tür toplantılardan önce soruları formüle edin.

Zaman yönetimi, etik yönler ve hatta zor meslektaşlar ve amirlerle uğraşmakla ilgili endişeler tartışılarak çözülmelidir.

Bir akıl hocası, araştırma ile ilgili ağ oluşturma, hatta terfiler ve işler ile ilgili soruları ele almanıza yardımcı olmalıdır.
Tüm hedeflere ulaşmak için birden fazla mentora ihtiyacınız olabilir.

Sonuç

Her ikisi ile ilgili olarak, bir proje seçmek ve mentor bulmak, aydınlanmış kişisel çıkar anahtardır. Bu alıştırma kesinlikle araştırmacıya muazzam bir kişisel tatmin sağlayacak ve evrensel olarak yardımcı olan bilişsel beceriler geliştirecektir.  Hayattaki birçok şey gibi, ilk seferinde doğru anlamasan bile asla pes etme çünkü neredeyse her zaman oraya varırsınız.


Mentor olmak
Mentorship ne demek
Mentor nereli
Mentorluk almak
Mentor uygulaması
Öğrenci Mentorluğu Nedir
Mentor hoca ne demek
Kişisel mentor


Kaynakların Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Anahtar noktaları

• Giriş ve çalışmanın kapsamının belirlenmesi
• Bir zaman çizelgesi oluşturma
• Kendi kurumunuzdaki laboratuvar ve diğer tesisler. Yardımcı olacak personel
• Ülke içinde çok disiplinli çalışma ve dış kaynak kullanımı
• Veri bakımı ve yönetimi için tesisler
• Uluslararası işbirliği
• Hayvan araştırması

Bir Tez, eğitimde son durak değil, ister klinik ister temel bilimlerde olsun, yaşam boyu anlamlı araştırmalara başlamanın podyumu olmalıdır! İnternetin ve bilgi edinme ve yaymaya yönelik yardımcı araçların hızla yaygınlaşmasıyla, dünyanın en ücra köşelerinde dünya çapında çalışmalar yapma olanakları gerçeğe dönüştü.

Bu potansiyele rağmen, birçok çalışma yerel altyapı eksikliği nedeniyle asla düşünülmemekte veya terk edilmektedir. Bu nedenle, tesislerin, altyapının ve kaynakların kullanılabilirliğini değerlendirmek, bir tez konusunun sonuçlandırılmasının önemli bir bileşenidir veya bir kez karar verildikten sonra karşımıza çıkan ilk endişedir! Bunlarla ilgili oldukça sık sorular, projenin onaylanması sırasında bile bilimsel komite veya kurumsal inceleme kurulu tarafından gündeme getirilebilir.

Bu nedenle, altyapının kapsamlı bir şekilde anlaşılması, tezin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamada uzun bir yol kat edecektir. Bir tezin yapılandırılmış formatları için birçok kaynak mevcut olsa da, kaynakları keşfetmenin yollarını az sayıda kaynak araştırır! Ayrıca, altyapı eksikliği, potansiyel tıp araştırmacıları tarafından algılanan önemli bir sorun olarak sıklıkla dile getirilmektedir. Daha iyi tesislerin bulunmasına rağmen, araştırmacılar ve rehberler altyapı, kaynak ve zaman eksikliğini araştırma yapmak için bir engel olarak algılamaya devam ediyor.

Çalışmanın Kapsamının Belirlenmesi

Başarılı bir çalışma yürütmede kritik bir adım, çalışmanın kapsamını belirlemektir. Çalışmanın kapsamı temel olarak çalışmanın kapsayacağı her şeyi ifade eder. Bir çalışma net bir kapsam tanımlamadıkça, dışarıya doğru sürünür ve kilometre taşları ulaşılamaz hale gelir. Kapsam, araştırmaların eldeki soruna odaklanmasına ve kaynakları eldeki sorundan uzaklaştırmamasına yardımcı olur.

1. Sorunu tanımlayın ve bir sorun bildirimi oluşturun. İlk adım, üzerinde çalışılması gereken problemin belirlenmesidir. Problem(ler), alan hakkında daha derin bilgiye sahip kişiler tarafından tanımlanır. Sorun tanımlandıktan sonra, özellikle dünyadaki diğer araştırmacıların bu sorunu bulup bulmadıkları ve nasıl atlattıkları ile ilgili yaygınlığına ilişkin verilerin toplanması gerekir. Sorunu daha iyi anlamak için bu kişilerle iletişime geçilebilir. Ayrıca, çalışma alanının kapsamlı bir şekilde anlaşılması da önemlidir.

2. Sınırları Belirlemek: Araştırma kapsamında ele alınacak her şey çitle çevrilir. Çalışma ile hangi son noktalara ulaşılmasının umulduğunu açıkça tanımlayın. Araştırmacılar, projenin tüm arka plan yönleri ve ulaşılması önerilen hedefler konusunda kendilerini aydınlatmalıdır. Ek olarak, çalışmanın potansiyel sınırlamalarını önceden belirlemek akıllıca olacaktır.

Daha önce üzerinde anlaşmaya varılan hedeflere bağlı kalmak ve araştırma tarafından öncelikli olarak kapsanmayan alanlara sapmamak için net talimatlar olmalıdır. Bu tür faaliyetler, araştırmacının yeni bir bulguya rastlaması ve buna zaman ve enerji ayırması ve böylece ana resmin izini kaybetmesi nedeniyle yaygındır. Ağaçlar için ormanı kaybetmemek lazım.

3. Strateji oluşturma: Kilometre taşları tanımlandıktan sonra, bunları başarmak için bir strateji oluşturulmalıdır. Kilometre taşlarına nasıl ulaşılacağına ve bunların makul ve kolay ulaşılabilir olup olmadığına dair genel bir öneri. Bütçe ve kaynak tahsisinin incelenmiş olduğundan emin olmak önemlidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir