Ampirik İlişkilerin Üretimi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Ampirik İlişkilerin Üretimi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

23 Eylül 2022 Ampirik araştırma nedir Ampirik gözlem nedir Ampirik yöntem nedir 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

Ölçüm Terazilerinin Yapımı

Analizin sık kullanılan bir amacı, aralık veya oran tipinin bir ölçüm ölçeğinin oluşturulmasıdır; böyle bir ihtiyaç şaşırtıcı bir şekilde sıklıkla ortaya çıkar. Örneğin, bir bina için yükseklik ve ağırlık gibi bir dizi farklı değişken ölçülebilir, ancak bunların hiçbiri ‘deprem geçirmezlik’ niteliğinin doğrudan bir ölçümünü sağlamaz.

Geleneksel olarak, terazi oluşturma sorununa yaklaşım, vekil önlemleri benimsemek olmuştur: örneğin, yangına dayanıklılık ölçüsü olarak standart alev testlerinde performansın kullanılması. Bir dizi farklı özelliğin veya değerin ağırlıklandırılmasına dayalı ölçekler (yukarıdaki futbolcu örneğimizde tartışıldığı gibi) giderek daha popüler bir alternatif haline geldi: örneğin, Birleşik Krallık’taki binaların yangın riskini değerlendirmede vb.

Bununla birlikte, son otuz yılda daha karmaşık bir düzeyde, özellikle psikologlar tarafından, hiçbir “açık” ölçümü olmayan ölçekler oluşturmak için bir dizi teknik geliştirilmiştir.

Bunlar, örneğin bir “zeka katsayısının” ölçümü gibi tek bir boyut boyunca bir değişkeni ölçen tek (tek boyutlu) ölçekler olabilir. Öte yandan, çok boyutlu ölçekleme teknikleri, birden fazla kavramın veya boyutun ilgili olduğu durumlar için geçerlidir.

İki veya daha fazla boyut olması durumunda, bu tür teknikler bir ‘algısal harita’ ile sonuçlanır. Daha önceki futbolcu örneğimize geri dönecek olursak, bu durumda futbola olan ilgiyi iki boyutta ölçmek mantıklı olabilir: birincisi, haftada futbol oynamak için harcanan ortalama saat; ve ikinci olarak, bireyin futboldan elde ettiği gelirin oranı. Böyle bir temsil, açıkça, ilgilenilen değişkenin tek boyutlu bir ölçekten daha zengin bir ölçüsünü sağlayacaktır.

Son yıllarda, Saaty’nin (1980) analitik hiyerarşi süreci, ilgilenilen nesnelerin göreceli önemine ilişkin öznel yargıları temsil eden ölçeklerin oluşturulmasına bir yaklaşım olarak büyük ilgi görmüştür: örneğin, farklı bilgisayar sistemlerine yapılan yatırımlardan elde edilen faydalar, veya işyerlerinin tercih edilen yerleri.

Metodolojinin Uygulanması

Son yıllarda önemi artan bir araştırma projesi türü, öğrencilerin bazı metodolojileri başarıyla uygulayabileceklerini göstermelerini gerektiren bir projedir. Bunun önemli bir nedeni, böyle bir yeteneğin değerlendirilmesinin geleneksel bir sınavdan ziyade bir proje yoluyla daha kolay yapılmasıdır.

Bu tür projeler mühendislik veya teknolojide yaygındır; metodolojinin, örneğin entegre devre tasarımı için bir bilgisayar paketi tarafından desteklenmesi muhtemeldir. Sosyal bilimlerin birçok alanında öğrencilerin kendilerini Checkland’inki gibi bazı problem çözme metodolojilerini uygularken bulmaları daha olasıdır.

Bir metodoloji uygulama bağlamında analiz, öğrencinin iki şey yapmasını gerektirir:

1. Metodolojinin uygulanmasını açık bir şekilde açıklamak.
2. Metodolojinin kavramsal ve teorik temellerini anladıklarını açıklığa kavuşturmak.

Çoğu durumda, metodolojiyi değerlendirmek için üçüncü bir amaç eklenecektir. Bu hedeflere ulaşmak hiç de kolay değil. Örneğin birçok öğrenci mühendislik projesi, metodolojinin daha derin bir anlayışından ziyade mekanik bir uygulamasını yansıtan bir dizi çıktıdan başka çok az şeyden oluşur.


Ampirik yöntem nedir
Ampirizm
Ampirik gözlem nedir
Ampirik araştırma nedir
Pozitivizm
Empirizm örnekleri
Ampirik yöntemin sınırları
Ampirik yöntem sınırlılıkları


Tasarım

Birçok öğrenci araştırma projesi bir şeyin tasarımını içerir. Mühendisler test cihazları tasarlayabilir veya yeni ürünlerin prototipini, mimarlar bir bina kompleksi tasarlayabilir, sağlık yönetimi öğrencileri ise yeni randevu sistemleri tasarlayabilir.

Bir metodolojinin uygulanması gibi, bu, tasarım bilgisini değerlendirmek için geleneksel yazılı sınavların uygun olmaması nedeniyle son yirmi yılda önemi artan bir araştırma projesi kategorisidir.

Tasarımın yerleştirilmesi, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyindeki öğrenci araştırmacılar için uygundur; diyagramda yukarıdaki araştırma faaliyetlerine uygun tekniklerin tümü, analiz için olduğu kadar tasarım için de geçerlidir. Tasarım, yaratıcı bir unsur içerir.

Geleneksel olarak eğilimli araştırma öğrencilerinin kendilerini tasarımla ilgili bulmaları pek olası değildir. Ancak, örneğin görsel sanatlarda yeni doktora biçimlerinin gelişmesiyle birlikte, doktora öğrencileri bile araştırmalarının ana amacının tasarım olduğunu görebilirler.

Tasarım araştırması, uyguladığı tekniklerde eklektik olma eğilimindedir. Tasarımın türüne bağlı olarak, yukarıda sıralanan çeşitli tekniklerin faydalı olması muhtemeldir.

Bunlara iki tane daha ekleyebiliriz: multimedya veritabanları, fiziksel eserlerin tasarımcıları için çok faydalıdır; Reflektif Uygulayıcı’nın fikirleri, binalardan sosyal refah sistemlerine kadar sosyal bir unsuru bünyesinde barındıran öğelerin tasarımcıları için çok değerlidir.

Ampirik İlişkilerin Üretimi

Bu bölüm, düzenliliklerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin tanımlanmasıyla ilgilidir. Bu, araştırma öğrencilerinin genellikle analizlerinin ana sonuçlarının düşmesini bekleyebilecekleri bir alandır. Bilimler ve mühendislik ampirik yasaların türetilmesine büyük önem verirken, sosyal bilimlerde ve beşeri bilimlerde bu durum daha azdır.

Uygun teknikler üzerine nispeten az yayın yapılmış gibi görünüyor. Pek çok öğrenci araştırmasındaki önemi göz önüne alındığında, tüm bu alan araştırma metodolojisi üzerine metinlerde yeterince temsil edilmemektedir ve bu nedenle burada biraz uzun olarak incelenecektir.

Bu bölümde ele alınan sorunların özü, genellikle hangi ilişkinin bulunacağına dair açık bir fikrin olmaması ve verilerin zenginliğinin keşfedilecek verimli yollar önerecek şekilde gösterilmesi gerektiğidir; resimler genellikle bunu yapmanın iyi bir yolunu sağlar. Öğrencinin uygun bir bilgisayar grafiği veya elektronik tablo paketinin kullanımını keşfetmesine değer olabilir.

Desen Tanıma

Verilerdeki örüntü ve düzenin tanınması, bunları açıklamak için teorilerin geliştirilmesinde temel bir adımdır. Bu tür örüntü tanımaya yönelik en yaygın nicel yaklaşım, korelasyon yöntemlerinin kullanılmasıdır.

Desenler uygun bir şekilde üç temel türe ayrılabilir:

1. Değişkenler arasında ilişki gösterenler.
2. Gruplama gösterenler.
3. Değişkenler arasında sıra veya öncelik ilişkisi gösterenler.

İki değişken arasındaki ilişki, bir değişkenin diğerine karşı çizildiği bir dağılım diyagramı kullanılarak çok kolay bir şekilde tespit edilir. Bir dağılım diyagramının nicel eşdeğeri, birçok durumda, kapsamlı bir istatistiksel teorinin bulunduğu korelasyon katsayısıdır.

İkiden fazla değişkenin olduğu durumda basit korelasyon katsayısının eşdeğerleri mevcuttur. Yararlı bir ölçü, başka bir değişkenin her ikisi üzerindeki etkilerine izin verildiğinde, iki değişken arasındaki ilişkinin gücünü ölçen kısmi korelasyon katsayısıdır.

Bu, örneğin, ABD’deki domuz sayısı ile ABD’deki araba üretimi arasındaki ilişki gibi sahte korelasyon durumlarında faydalıdır; bunların her ikisi de esasen üçüncü değişken olan ABD’nin kişi başına gayri safi milli hasılası ile ilişkilidir. Kısmi korelasyon yöntemleri, daha sonra tartışılacak olan yol analizi yöntemleriyle yakından ilişkilidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir