Gruplama Teknikleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Gruplama Teknikleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

23 Eylül 2022 Eğitim Bilimleri tartışma Teknikleri Gösterip YAPTIRMA tekniği Kaynak kişiden yararlanma tekniği öğretim yöntem ve teknikleri 0
Data Element

Gruplama Teknikleri

Gruplama teknikleri daha önce tartışılan sınıflandırma problemiyle yakından ilişkilidir. Ancak mevcut davada, sınıflandırmaların (varsa) sayısının bilinmediği durumlarla ilgileniyoruz. Bu nedenle küme analizi gibi yöntemler uygunken diskriminant analizi uygun değildir.

Öncelik ilişkileri, birçok farklı bağlamda ortaya çıkan bir model türüdür. Sıra, öncelik veya öncelik gösterirler. Belki de en basit örnek, örneğin mezradan şehre ‘tipik’ bir topluluk büyümesi modelini tespit etmede, bazı faaliyetler dizisinde bir model aradığımız bir örnektir.

Bu tür dizileri tespit etmeye yönelik nicel yaklaşım, belirli sayıda zaman birimi sonra bir değişken ile diğeri arasındaki ilişkinin gücünü ölçen çapraz korelasyon katsayılarının kullanılmasıdır. Ekonometride ve kontrol mühendisliğinde, bir değişkendeki değişiklik ile diğerindeki karşılık gelen değişiklik arasındaki gecikmeyi, örneğin siparişlerde bir artış ve bunun sonucunda teslimatlarda meydana gelen artış arasındaki gecikmeyi tespit etmek için çok kullanılırlar.

Nitel analizde, örüntü tanımanın bazı uygun teorilerin uygulanması yoluyla elde edilmesi çok daha olasıdır. Buradaki bariz örnekler, toplumların, teknolojilerin, hareketlerin vs. evrimini açıklamaya çalışan çeşitli tarih teorileridir. Diğer bir uygulama alanı, diyelim ki bir sanatçının diğer sanatçılar üzerindeki etkisini izlemektir.

Burada iki geniş kalıp var. Birincisi, bir sanatçının diğerini etkilediği yerdir, örneğin Le Corbusier’in sonraki mimarlar üzerindeki etkisi (burada sadece tek bir yöne giden bağlantıların izini sürmekle ilgileniyoruz); ikincisi, sanatçıların birbirlerini etkilediği, örneğin 20. yüzyılın başlarındaki Kübist hareketin üyeleri (bağlantıların iki yönlü olduğu).

Teknolojinin birçok alanında, bir aralık veya oran-ölçekli değişkeni birkaç diğeriyle ilişkilendiren basit denklemler şeklinde ampirik yasalar geliştirmek mümkündür. Değişkenler arasında basit ilişkiler bulmak genellikle mümkün olduğundan, özellikle ayrıntılı teorik bilginin eksik olduğu durumlarda, bunların belirlenmesi için grafik yöntemleri kullanma konusunda uzun bir gelenek vardır.

Bu tür yasalar, mühendislikte ve ilgili alanlardaki araştırmacılar için önemli ölçüde pratik kullanıma sahiptir. Onlara açıklanan yöntemler çok tanıdık gelebilir. Bununla birlikte, esas olarak, resim sosyal bilimlerde çok farklı olmuştur.

Genel kanı, değişkenler arasındaki ilişkilerin basit olmasını beklemek için hiçbir neden olmadığı ve bu nedenle, bunları grafik teknikler kullanarak kurmaya çalışmanın yetersiz olduğu yönündedir. Bu nedenle bu bölüm öncelikle bu alandaki araştırmacılara yöneliktir.

Belki de fizik bilimlerinde basit yasaların neden bulunabileceğini ve bunları sosyal bilimlerde aramanın hangi koşullar altında faydalı olabileceğini öne sürerek başlamaya değer.

Temelde basit ilişkiler fizik bilimlerinde elde edilebilir görünmektedir, çünkü bunlar tipik olarak milyonlarca varlığın davranışını tanımlar: örneğin, milyarlarca molekülden oluşan bir set üzerindeki maksimum güvenli yükü, kenarlarının yatayla yaptığı açıyla ilişkilendirdiğimiz yerde.

Bu, sosyal bilimlerde basit ampirik yasaları bulma başarısının, büyük olasılıkla çok sayıda nesnenin davranışının tanımlandığı alanlarda olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle, bir örnek olarak, bazı ülkelerde ciro veya insan gücü ile ölçülen belirli bir büyüklüğün üzerindeki şirketlerin oranı, Pareto dağılımı olarak bilinen standart bir istatistiksel dağılımla iyi tanımlanabilir.

Ampirik ilişkileri araştırmak en iyi şekilde ticaretin belirli püf noktaları kullanılarak yapılır. Açık farkla en önemlisi, düz çizgi grafiğine yol açan çeşitli ölçek türlerinin kullanılmasıdır, çünkü düz bir çizgi ilişkisi gözle sığdırmak çok daha kolaydır ve kendisini açık bir ekstrapolasyona borçludur.

İki değişken arasındaki ilişkilerin herhangi bir incelemesinin başlangıç ​​noktası, o halde, A değişkeninin B değişkenine karşı basit doğrusal ölçeklerde grafiğinin çizilmesi, yani bir dağılım diyagramının oluşturulması olacaktır. Makul bir düz çizgi uyumu bulunursa, daha fazla yapılmasına gerek yoktur. Aksi takdirde bir sonraki adım, değişkenlerden birine veya her ikisine doğrusal olmayan ölçekler uygulamak olmalıdır.

Grafik kağıtları çeşitli farklı ölçeklerde mevcuttur. Gerçekten de, uzman bir tedarikçinin kataloğuna bir bakış, keşfedilecek olası doğrusal olmayan ilişkilere karar vermenin kendi içinde yararlı bir yol olabilir. Benzer şekilde, bilgisayar elektronik tablo paketleri için kılavuzlar, sağlanan farklı ölçeklerin çeşitli örneklerini ve bunların kullanım örneklerini içerir.


Öğretim Metodları
Gösterip YAPTIRMA tekniği
Kaynak kişiden yararlanma tekniği
öğretim yöntem ve teknikleri
Ders anlatma teknikleri
Eğitim Bilimleri tartışma Teknikleri
Ders PLANI yöntem ve teknikler
Bireyselleştirilmiş öğretim tekniği


Kantitatif Analizde Açıklama ve Tahmin

Geleneksel olarak Anglo-Sakson dünyasında bilgi ve araştırma, nedensel ilişkilerin tanımlanmasıyla eş tutulmuştur ve bu amaca yönelik araştırmalara en yüksek değer verilmiştir. Birçok alan, nedensel açıklamanın mümkün olduğu veya geçerli tahminlerin yapılabileceği düzeyde henüz geliştirilmemiştir.

Bunlar, daha önce tartışıldığı gibi, kendi özel araştırma fırsatlarını sunar. Bununla birlikte, açıklama veya tahmin yapmak için yeterli bilginin mevcut olduğu bilim ve teknolojide, denenmedikleri takdirde hangi faydaların elde edileceğini görmek kolay değildir.

Bu anlamda, nedensel açıklama ve tahmin, elbette daha yüksek düzeyde bir araştırma becerisi gerekmese de, daha yüksek düzeyde bir bilgi içeriyor olarak görülmelidir.

‘Neden’ ve ‘nedensellik’ kavramlarının anlamı, filozofları en az üç yüzyıldır meşgul ediyor ve canlı tartışmaların konusu olmaya devam ediyor.

Deneyimler, bu tür epistemolojik mülahazaların kısa bir projede yer alan araştırmacı için genellikle çok zaman alıcı olmasına rağmen, araştırma derecesi alan öğrencilerin çalışmalarının bir aşamasında bu konular üzerinde düşünmeyi genellikle gerekli bulacaklarını göstermektedir.

Felsefi argümanları yeterince prova etmek için gereken alan önemli olacağından, ilgilenen okuyucu kaynakçaya yönlendirilir. Ancak tartışma amacıyla, nedensel ilişkiler kurma fikrine daha somut bir yorum getirmek gerekir.

Pratikte bu, genellikle hipotezler cinsinden ifade edilen, birbiriyle ilişkili nedensel açıklama ve tahmin faaliyetlerini içerir: örneğin, ‘birbirine sıkı sıkıya bağlı bir Quaker topluluğunun varlığı, demir endüstrisinin erken gelişiminde önemli bir faktördü’ (örtük olarak). açıklama); veya “bilgisayar donanımının düşen maliyetleri, bir bilgisayar sistemi geliştirmede yazılım maliyetlerini daha önemli bir faktör haline getirdi”.

Çoğu hipotez testi bu kategorilerden birine veya diğerine giriyor gibi göründüğünden ve gereken mantıksal ve istatistiksel yöntemler açıklama ve tahmin için gerekli olanlarla aynı olduğundan, bunlar bağımsız olarak tartışılmayacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir