ANALİZ TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

ANALİZ TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

17 Eylül 2022 Analitik inceleme prosedürleri Doküman analizi Doküman analizi örneği 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

ANALİZ TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bu bölüm, belirli bir amaç ile ilgili bazı ortak amaçları göz önünde bulundurduğumuz ve bu amaçlara uygulanabilir nicel ve nitel teknikleri tartıştığımız ana amaçların her birinin altında diyagramını daha derinlemesine araştırmaktadır.

Tanım

Tanımlama, çoğu alanın gelişiminde önemli bir ilk adım olan bir dizi faaliyeti içerir. Hakkında çok az şey bilinen, önemi başkaları tarafından inanılan ve hakkında veri toplanabilen bir konuyu belirleyebilen öğrencilerin, çalışmalarının tatmin edici olarak değerlendirilmesi için bunları kaydetmekten başka bir şey yapmaları gerekebilir. Bununla birlikte, genellikle, bilgi o kadar ilkel değildir ve kavramlar veya sınıflandırma yöntemleri geliştirerek veya icat ederek verilere yapı yerleştirilmelidir.

Konsept Formülasyonu

Herhangi bir veriyi anlamlandırmak için, çalışma alanıyla ilgili faktörlere ve ölçümlere odaklanmamızı sağlayan kavramlara ihtiyacımız var. Özünde, bir kavram, adı olan yararlı bir fikirdir ve bu nedenle kavram formülasyonu, dil fikriyle yakından ilişkilidir.

Bir kavramın faydalı olması için ideal olarak bir dizi kriteri karşılaması gerekir. Herhangi bir durumda geçerli olup olmadığı konusunda farklı çalışanların anlaşmaya varabilmesi için açık olmalıdır. Diğer çalışanlar bunu kullanmayı doğal bulmalı ve benzersiz olmalı ve başka bir alanda zaten var olan bir kavram için yalnızca yeni bir ad olmamalıdır.

Metinsel verilerden kavramların etkin bir şekilde nasıl formüle edileceği konusunda nispeten az çalışma yapılmış gibi görünüyor. Bununla birlikte, önemli bir yöntemin analoji kullanımı olması muhtemel görünmektedir; örneğin, atom fiziğinden türetilen ‘yarı ömür’ kavramının zaman içinde konuya özel dergilerin azalan kullanışlılığına uygulanması.

Kavram geliştirmenin bir diğer çok güçlü yolu da resimli verilerin kullanılmasıdır. Ay’ı tartışırken ‘krater’ kavramına ihtiyaç olduğu açıktır. Genel olarak görmek, kavramlara ulaşmak için çok güçlü bir yol sağlar, bu nedenle birçok istatistiksel yaklaşım, sonuçları sayısal olduğu kadar resimsel olarak da sunar.

Araştırmacının, dergi makalelerinden veya röportajların transkriptlerinden veya ilgi alanındaki bir “odak grup” tartışmasının transkriptlerinden elde edilen metinsel verilerdeki kavramları tanımlamayı istediği sıklıkla görülür. Geleneksel olarak bu, farklı belgeleri gözden geçirerek ve ortak kavramlar bulmaya çalışarak yapılmıştır.

Bu, farklı yazarların veya görüşülen kişilerin aynı kavram için farklı terimler kullanması gerçeğine izin vermek anlamına gelebilir: örneğin, bazıları ‘yeni teknoloji izleme’den bahsederken, diğerleri ‘teknolojik fırsatların belirlenmesinden’ bahsedebilirken, araştırmacı bunun için mutlu olduğu için mutludur. araştırmanın amaçları bunlar aynı kabul edilebilir.

Bu süreç, yakın zamanda, veri ilişkileri tasviri için PC-tabanlı paketlerin tanıtılmasıyla kolaylaştırılmıştır. Bunlar, örneğin zihin haritaları, NUD·IST, N-VIVO gibi metinsel verilerin farklı öğelerindeki karşılıklı ilişkileri gösterir.


Doküman analizi
Doküman analizi örneği
Döküman analizi nasıl yapılır
Analitik inceleme prosedürleri
Doküman analizi yöntemi kullanılan bir çalışma
Denetim prosedürleri
Döküman analizi nedir
Doküman analizi pdf


Kavram oluşumuna yardımcı olarak çeşitli istatistiksel yöntemler mevcuttur. Bunların hepsi, iyi kavramların incelenen nesneler arasındaki farklılıkları bulmamızı sağlayan kavramlar olduğu fikrine dayanmaktadır. Buna uygun olarak, en azından faydalı kavramların prototiplerini oluşturmak için verilerdeki farklılıkların ana kaynaklarını ortaya çıkarmaya çalışırlar.

İstatistiksel tekniklerin en eski setlerinden biri faktör analizidir. Bunlar, her nesne için bir dizi ölçüm alır, örneğin psikolojik test puanları ve bunlardan, bireyler arasındaki farklılıkların çoğunu açıklayan ve daha sonra adlandırılabilecek olan “faktörler” olarak adlandırılan bu ölçümlerin birkaç kombinasyonunu seçmeye çalışırlar.

Bu yaklaşım, örneğin zeka testinde, uzamsal yetenek ve sözel yetenek faktörlerini belirlemek için uygulanır.
Diğer bir yaklaşım, nesneleri ne kadar benzer olduklarına göre karşılaştırmak ve ardından azalan benzerlik sırasına göre gruplandırmaktır. Küme analizinin temeli budur.

Bu nedenle, eğitim niteliklerindeki benzerlikler ışığında insanları gruplandırmayı düşünebiliriz. O zaman bir dizi grubun doğal olarak ortaya çıkması beklenir: örneğin, Birleşik Krallık’ta lisansüstü düzeyde, lisans düzeyinde, A düzeyinde vb. eğitim almış olanlar.

Sınıflandırma

Kavramların başarılı bir şekilde geliştirilmesi, bireysel nesnelerin sınıflandırılabileceği bir dizi “güvercin deliği” ile sonuçlanır.

Benimsenmesi en kolay sınıflandırma prosedürü, sınıflandırılacak nesnelerin her birini uygulanacak kavramlar ışığında değerlendiren ve ardından en yakın olduğu kategoriye atayan sınıflandırma prosedürüdür.

Bu nedenle, seyahat masraflarını karşılamak için 50 sterlinlik bir ödeme karşılığında haftada beş saat futbol oynayan biri, bu sınıflandırma kararıyla ilgili kavramlar “oyun oynamak için harcanan saatler” ise, “profesyonel futbolcu” yerine “amatör futbolcu” kategorisine atanabilir. veya futbol oynamak’ ve ‘futbol oynamaktan elde edilen gelir miktarı’ yer alır.

Bu fikrin bariz bir iyileştirmesi, farklı kavramları önemlerine göre ağırlıklandırmaktır. Böylece, haftada oynanan saate 100 ağırlık ve alınan para miktarına 5 ağırlık atayabilir ve daha sonra 4000’den fazla puan alan herkesi profesyonel futbolcu olarak sınıflandırabiliriz. Bu ağırlıklandırma şeması ile futbolcumuz ağırlıklı puan alır.

Ağırlıkları sübjektif olarak türetmek yerine, onları diskriminant analizi olarak bilinen istatistiksel tekniği kullanarak hesaplamak genellikle yararlıdır. Yaklaşımın özü basittir: önceden sınıflandırılmış bir dizi nesne alınır. Her biri için bir dizi değişkenin ölçümleri, ilgili ölçümlerin ağırlıklı bir kombinasyonunu kullanarak gelecekteki vakaların sınıflandırılmasını sağlayacak bir dizi tahmin işlevi kurmak için kullanılır.

Kritik İnceleme

Her seviyedeki öğrenciler için eleştirel incelemenin önemini zaten belirtmiştik. Edebiyatı değerlendirme yeteneği, öğrenciler herhangi bir çalışma alanında ilerledikçe geliştirilmesi gereken bir beceridir. Beşeri bilimler veya güzel sanatlar alanında eğitim gören öğrenciler, eğitimleri sırasında neredeyse kesinlikle maruz kalacakları eleştirel analiz araçlarından da yararlanabileceklerdir.

İçerik analizinin amacı, nitel verileri daha nicel bir çerçeveye oturtmaktır. Başlangıçta siyaset bilimciler tarafından resmi metinlerin yorumlanması için tasarlanmıştı, ancak tartışma gruplarından alınan teyp kayıtlarının analizi için de kullanılabilir.

İçerik analizinin özü şudur:

a) hedef iletişimi belirlemek;
b) eldeki konunun birkaç boyutunu tanımlayın;
c) boyutlardan birine veya diğerine ifadeler atayarak her bir iletişimden geçmek;
d) her iletişimde her boyutun kaç kez ele alındığını sayın.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir