ANALİZİN AMACI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

ANALİZİN AMACI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

17 Eylül 2022 Data Analizi Nedir Nicel veri analiz yöntemleri Veri analizi Nedir nasıl Yapılır 0
UYGULAYICI MODEL

ANALİZİN AMACI

Analizin içinde yer aldığı geniş çerçeveyi tanımladıktan sonra, bu bölümün geri kalanında sırasıyla analizin ana amaçlarının her biri incelenecektir. Varsayım, analizin amacının kullanılan yaklaşımın ana belirleyicisi olması gerektiği olacaktır. Genel olarak, herhangi bir nicel analiz tekniği listenin en altına ne kadar yakınsa, uygulanabilmesi için o kadar çok koşulun yerine getirilmesi gerekir.

Verilerin nicel analiziyle ilgilenen birçok araştırma projesinin bu nedenle, özellikle nispeten az gelişmiş alanlardaki amaçlarla ilgili olması muhtemeldir; yani araştırma, doğası gereği açıklayıcı olmaktan çok keşfedici olabilir.

Ayrıca, yaklaşımların çoğu uzun çaba gerektirir ve daha kısa araştırma projesi türü için uygun değildir. Prensipte, analiz türüne bu çeşitli faktörler dikkate alınarak karar verilir, ancak pratikte yaklaşımın ek bir önemli belirleyicisi vardır, yani araştırmanın yürütüldüğü alan.

Makul olarak yerleşik bir geleneğe sahip herhangi bir konu, analize yönelik belirli yaklaşımlara özel bir vurgu yapacaktır. Örneğin, fizikte, metinsel verilerin kullanımına dayalı salt betimleyici analizleri içerecek bir araştırma tasarlamak zordur. Ek olarak, öğrencilerin analizlerini nasıl yapacakları konusunda rehberlik için normalde danışmanlarından yararlanmaları gerektiği unutulmamalıdır.

Açıktır ki, bu onların yaklaşım seçimleri üzerinde bir miktar etkiye sahip olmalıdır, çünkü aksi takdirde sadece bu rehberlik gelmeyebilir, aynı zamanda danışman ve öğrencinin projenin analiz aşamasını tartışacakları ortak bir dilleri olmadığı için iletişim de bozulabilir.

Son yıllarda, özellikle sosyal bilimlerde, çalışma alanındaki bilgi eksikliğinden dolayı doktora düzeyinde bile araştırmaların doğası gereği sadece keşif amaçlı olarak görülmesi gerektiği görüşünde kayda değer bir artış olmuştur.

Akademik literatürde meydana gelen patlama ve bu literatüre şimdi daha kolay erişilebildiği düşünüldüğünde, bu biraz şüpheli bir çekişmedir. Analizin yargılandığı standartlar, araştırma düzeyine ve çalışılan konuya göre değişecektir.

Ancak öğrenciler, konuları ne kadar yeni olursa olsun, uygun bir analiz derinliğinin ne olduğunu dikkatlice düşünmemeye dikkat etmelidir. Öğrencileri yalnızca çalıştıkları alanın analize yaklaşımlarını nasıl etkilemesi gerektiğini düşünmeye teşvik edebiliriz ve analizden mantıksal çıkarımlar yapılacaksa yerine getirilmesi gereken genel kriterler hakkında aşağıda yapılan yorumlarla desteklenebiliriz.

UYGUN ANALİZ

Nicel analiz teknikleri kullanılsın veya kullanılmasın, bir argümanın uygun şekilde geliştirilmesi esastır. Ayrıca, bu genellikle birçok öğrenci araştırmacının düştüğü bir alandır.

Temel ilkeler şunlardır:

1. Argümanın net bir yön duygusu olmalıdır. Okuyucu, araştırmacının neyi başarmaya çalıştığını bilmeli ve araştırmacının sonuçlarına varması gereken yolu izleyebilmelidir.
2. Argüman, sadece iddiaya değil, kanıt sunumuna dayanmalıdır. Elbette, kanıtın ne olduğu farklı olacaktır – bir fizikçi için bu, verilere referans olabilir; Ünlü bir yazarın yazıları üzerindeki etkiler üzerine yazan biri için, o yazar üzerindeki önemli etkilerin metinsel veya başka türlü açıklamaları olacaktır.


Nicel veri analiz yöntemleri
Veri analiz yöntemleri
veri analizi nedir
Veri analiz yöntemleri PDF
Veri analizi Nedir
Data Analizi Nedir
Veri analizi Nedir nasıl Yapılır
Veri analizi nasıl Yapılır


Araştırma ve Mantıksal Çıkarım

Metinlerin veya söylemlerin yorumlanmasıyla ilgilenmeyen öğrenci araştırmalarının çoğunluğu için, mantık yasalarının, araştırmacının nicel analizi başkalarını ikna etmek için gözlemlenmesi gereken ‘oyunun kurallarını’ oluşturduğuna inanıyoruz.

Bu, bazı çevrelerde modası geçmiş bir görüş haline gelse de, araştırma bulgularının sunumunda bazı temel ilkeleri anlamak önemini korumaktadır. Bu nedenle doktora öğrencisine kaynakçada alıntılanan bazı metinlere başvurmasını kesinlikle tavsiye ederiz. Daha önemli ilkelerden bazıları hakkında kısa yorumlar yapılacaktır.

Yanlışlanabilirlik

Araştırma için bir temel olarak değere sahip olacaksa, bir önermeyi çürütmek mümkün olmalıdır. Bu nedenle, Sirius’un çevresinde akıllı yaşamın var olduğu bir gezegen tarafından çevrelendiği iddiası ilginç olsa da, mevcut teknolojimizle oldukça yanlışlanamaz ve bu nedenle araştırma için geçerli bir konu değildir.

Alternatif yorumlar arama ihtiyacı

Verilerin alternatif yorumlarını bulmak normalde zor değildir. Örneğin, bir istatistiksel analizde, genellikle çok makul olan, görünüşe göre elde edilen sonuçların, toplanan diğer veriler kaybolacak olan, yalnızca toplanan belirli veri kümesinin bir işlevi olduğudur.

Öte yandan, araştırma öğrencileri olası her alternatifi göz önünde bulunduramazlar. Bunun yerine, gerekli olan, bir veya iki oldukça makul olanla (özellikle diğer araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olabileceklerle) ilgilenmeleridir. Doğası gereği araştırma çalışması oldukça dar bir bakış açısına yol açma eğilimindedir ve bunun dış incelemede oldukça açık bir gözetim tarafından altüst olduğunu bulmak bir felaket olacaktır.

Uygulama potansiyelinin belirgin olduğu alanlarda (mühendislik ve sosyal bilimler örneklerdir) araştırmacılar, araştırmalarının odağına ilişkin bir dizi seçeneğin olduğunu kabul etmelidir. Farklı seçenekler muhtemelen farklı verilerin toplanmasını gerektirecektir.

Bunu çalışma tasarımında fark edememek, daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu ileri bir aşamada gerçekleştirmenin sinir bozucu deneyimlerine yol açabilir.

Bu nedenle, yüksek lisans tezini üstlenen bir öğrenci, alan üzerinde önemli baskılarla karşı karşıya kalan bir kuruluşa, bazı personelin evde çalışmasını tamamen göz ardı ederek iki bölgeli bir operasyona geçmek yerine bazı faaliyetlerini taşeronlaştırmasını tavsiye edebilir. soruna daha iyi bir çözüm olabilirdi. Araştırma için mevcut sınırlı zaman, bu seçeneğin daha sonra değerlendirilmesini engelleyebilir ve bulguların değerini ciddi şekilde azaltabilir.

Açıklamanın basitliği

Basit açıklamalar karmaşık olanlara tercih edilmelidir; az sayıda değişken içeren geçerli açıklamalar, çok sayıda değişken içeren açıklamalardan üstündür. Bazı araştırma alanları, yalnızca birkaç temel kavramı içeren güçlü teorilere kendilerini ödünç verirken, diğerlerinde (örneğin, sosyal bilimler) durum genellikle böyle değildir.

Bununla birlikte, ikinci koşullarda bile, diğerinden belirgin şekilde daha az değişken içeren bir açıklama bulmak çoğu zaman mümkündür. Çok sayıda değişkeni içeren bir açıklama genellikle belirli bir fenomen için daha iyi olsa da, genellikle çok daha az genel uygulanabilirliği olacağından, bu genellikle değerli bir amaçtır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir