Analizin Niteliksel Boyutu – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Analizin Niteliksel Boyutu – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

17 Eylül 2022 Nitel araştırma makale Nitel araştırma özellikleri Nitel veri Analiz 0
Modelleme Türleri

ANALİZİN TANIMI

Bu bölümün amaçları doğrultusunda, analizin, bilgi üretmek için verilerin sıralanmasını ve yapılandırılmasını içerdiği varsayılacaktır. Daha düşük seviyeli araştırma projelerinde genellikle ana analiz şekli olan, başkalarının çalışmalarını özetlemeyi ve kategorize etmeyi içerecek şekilde yapılanma alınacaktır.

Veriler, kitaplar veya resimler, saha araştırmaları, laboratuvar deneyleri vb. yoluyla gözlem yoluyla toplanan bilgiler olarak geniş bir şekilde yorumlanacaktır. Bu bölüm, çeşitli farklı alanlarda uygulanabilecek analiz yaklaşımlarını kapsayacaktır. Bu nedenle, araştırma metodolojisi üzerine metinlerde sıklıkla ayrılan iki konuyu, yani araştırma tasarımı ve veri analizini ele alır.

Uygulamada, bunlar en azından prensipte birbiriyle yakından bağlantılıdır, çünkü tasarım verileri ve onunla ne yapılabileceğini belirler, oysa veri analizinin nihai amaçları araştırma tasarımının ana belirleyicileridir. Bu nedenle burada her iki yönü de ele alıyoruz.

Önerilen analizin tanımı geniştir ve hem nitel hem de nicel türden bir dizi faaliyeti kapsadığı varsayılacaktır. 1960’lardan 1990’ların başına kadar, araştırmalarda, örneğin kültür gibi kavramları nicelleştirmeye çalışırken, nicel analizden ve özellikle istatistiksel yöntemlerden giderek daha fazla yararlanmaya yönelik fark edilebilir bir eğilim vardı.

İstatistiksel yöntemler, araştırmalarda özel bir konuma sahiptir, çünkü bunlar, matematikçilerin, filozoflar tarafından not edilen bilgiyi tanımlama ve inşa etme sorunlarına çözümler sağlama girişimleriyle büyümüştür. Bu nedenle, veri analizi süreçlerinin çoğu için çok kullanışlı bir model sağlarlar.

Ayrıca birçok farklı alanda analiz sürecinin yapısını yansıtırlar. O halde, kaçınılmaz olarak, bu bölümün yanlılığı istatistiksel yöntemlere yöneliktir.

Kaçınılmaz olarak keyfi seçimi içerecek olan bazı tekniklerin ayrıntılı bir açıklamasını vermek yerine, burada oldukça büyük bir sayının kısa bir taslağını sunuyoruz, özellikle genel resmin neresine uyduklarını ve bu taslağı bibliyografyada ayrıntılı referanslarla takip ediyoruz. 

Aşağıdakilerde anlamsız tekrarlardan kaçınmak için, araştırmacıların, ilgilendikleri tekniklerin daha ayrıntılı ayrıntıları için bibliyografyaya başvuracakları varsayılacaktır.

İstatistiksel yöntemlere yönelik önyargıya rağmen, son on beş yılda meydana gelen, hazır bilgisayar analiz paketlerinin önemli ölçüde çoğalmasına biraz dikkat edeceğiz. Bunlar, mühendisler tarafından tasarımları analiz etmek ve sentezlemek için kullanılan paketlerden görüşme notları gibi nitel verilerin analizini kolaylaştırmak için tasarlanmış paketlere kadar uzanır.

Analizin Niteliksel Boyutu

Nicel olsun veya olmasın herhangi bir veri analizinin yazılı olarak tartışılması gerekir. Bu, genellikle ihmal edilen iyi bir analizin çok önemli bir yönüdür. Bu nedenle bu bölümde onu ele almaya çalışacağız.

Son yirmi yılda, nitel verilerin analizine artan bir ilgi olmuştur. Bu kısmen, örneğin kültürel çalışmalar gibi alanlarda beşeri bilimler öğrencileri ile sosyal bilimler öğrencileri arasındaki ilginin yakınlaşmasından kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni, bu tür verilerin nicel verilerden önemli ölçüde daha zengin olabilmesi ve bu nedenle kullanımlarının daha derin bir anlayışa yol açabilmesidir.

Her zaman olduğu gibi, bu tür tepkilerle, niceliksel temelli araştırma gibi önceki araştırma biçimlerini tamamen reddeden Fransız sosyologlar gibiler olmuştur.

Bu görüşü benimsemeyeceğiz. Genel olarak nicel analiz ve özelde istatistiksel analiz, birçok araştırma için mükemmel bir model sağlar. Ayrıca, özellikle fikirlerin pratik uygulamasıyla ilgili alanlarda, öğrenci araştırması nicel bir boyutun yanı sıra nitel bir boyutu da içereceğinden, her iki tür veriye de ihtiyaç vardır.

Bu amaçlarla uyumlu belirli amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için belirli “teknikleri” gösteren bazı genel analiz amaçlarına ilişkin bir genel bakış sunulmaktadır.


Nitel araştırma Yöntemleri PDF
Nitel araştırma özellikleri
Nitel araştırma konuları
Nitel araştırma nedir
Nitel araştırma modelleri
Nitel araştırma makale
Nitel veri Analizi
Anket nitel mi nicel mi


VERİ TÜRLERİ VE ANALİZDEKİ YERLERİ

Listelenen amaçların her biri hakkında yorum yapmadan önce, benimsenecek olan veri tipolojisini, yani metinsel, nominal veya kategorik, sıralı veya sıralı, aralık ve oran gözden geçirmek faydalı olacaktır.

Açıklama metni verileri, yazılı veya sözlü bir açıklamayı kaydedenlere verilir. Çoğu kitap ve makale esas olarak bu tür materyallerden oluşur. Metinsel veriler zengin ve esnektir ancak düzgün bir şekilde anlaşılabilmeleri için içeriklerine ve anlamlarına çok dikkat edilmesi gerekir.

Genellikle, bir analizde özet biçiminde kesin veya seçilmiş alıntılar olarak görünürler. Örneğin bazı alanlarda, belirli kelimelerin veya fikirlerin oluşumlarının kolayca izlenebilmesi için İncil çalışmaları uyumları mevcut olsa da, bu genellikle böyle değildir ve bu nedenle bu tür veriler belirli sorunlar doğurabilir.

Metinsel veriler doğrudan nicel analiz için kullanılamasa da, bunun için bir temel oluşturabilirler. Bu tür analizlere genellikle ‘içerik analizi’ denir.

Terim(ler)in nominal veya kategorik verilerin kullanılması, örneğin “erkek” veya “yabancı menşeli bir öğe” gibi sınıflandırmaya izin verir. Bu tür veriler sayılabilir ve çapraz tablo haline getirilebilir ve bu nedenle sıklıkla kullanılır. Tamamen nominal veriler etkili bir şekilde karşılaştırılamaz, ancak bunu yapabilmek genellikle arzu edilir.

Karşılaştırmaya izin veren ilk veri türü, sıralı veya sıralı verilerdir. Böylece, malzemelerin sertliği, A malzemesinin B’yi çizebiliyorsa B malzemesinden daha sert olduğu söylenerek böyle bir ölçek olarak tanımlanır.

Daha sonra tüm katı malzemeler bu ölçekte artan sertlik sırasına göre sıralanabilir. Bununla birlikte, bu tür ölçeklerin karakteristik özelliğinin, A’nın B’den daha zor olmasına rağmen, A’nın 1.3 kat daha zor olduğunu söylemenin bir anlamı olmadığına dikkat edin.

Ölçekteki her bir noktaya gerçek bir sayısal değerin verilebildiği aralık verileri, ölçekteki bireysel değerler arasındaki farkların ölçülmesini sağlayan bir ölçek türüdür.

Bu tür ölçekler, değerlerin her birinin mutlak yoğunluğundan ziyade iki sesin yoğunluğundaki farka atandığı ses yoğunluğunun ölçümü gibi amaçlar için kullanılır. Aralık ölçekleri, örneğin Fahrenheit sıcaklık ölçeğinde olduğu gibi keyfi olarak atanabilse de, anlamlı bir sıfıra sahip değildir.

Tek tek öğelerin bir ölçekte değerlendirilebileceği oran verilerini elde etmek için, ölçüm ölçeğinin anlamlı bir sıfıra sahip olması gerekir. Örneğin uzunluk gibi birçok mühendislik ölçümü bu türdendir. Sosyal bilimlerde de sık sık ortaya çıkarlar, örneğin belirli bir tarihteki ulusal ortalama ücret.

Oran verilerine herhangi bir nicel analiz yöntemi uygulanabilir. Çoğu yöntem, aralık verileriyle kullanılabilir (temelde yalnızca değerlerdeki farklılıkları kullanan herhangi bir teknik).

Sıralı verilere uygulanabilecek yöntemlerin aralığı oldukça küçüktür, oysa nominal verilerle temel numaralandırmanın yanı sıra çok az şey yapılabilir. Nicel analiz söz konusu olduğunda, hiyerarşide nominalden oransal ölçeklere doğru ilerledikçe, verilerden aşamalı olarak daha fazlasını çıkarabiliriz. Genellikle o zaman analiz için elde edilebilecek en yüksek veri seviyesini elde etmek en iyisidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir