REFERANSLARI KULLANMA – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

REFERANSLARI KULLANMA – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

17 Eylül 2022 Makale referans örneği Makalede referans nasıl yazılır Makalede referans nedir? Metin içi referans gösterme APA 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Erişim

Önceki bölümler resmi bir literatür araştırmasının yürütülmesiyle ilgiliydi. Bu noktada ilgili prosedürlere hakim olmanın önemi yeniden vurgulanırken, öğrenciye görece planlanmamış, aralıklı ve resmi olmayan araştırma faaliyetlerinden elde edilecek faydaların da olduğunu hatırlatmaya değer.

Akademik bir kütüphaneye fiziksel erişimi kolay olan öğrenci için, kütüphanenin çalışma alanı ile ilgili kitapların bulunduğu bölümleri taramak böyle bir yöntem sağlar. Çoğu kütüphanede bulunan yeni başlıklar rafının düzenli olarak incelenmesi, bir başkasını sağlar. Diğer araştırmacıların, belki de çok farklı alanlarda kullandıkları kitap ve dergilerin rastgele gözlemlenmesi üçüncü bir yoldur.

Literatür taramasını tamamen elektronik olarak gerçekleştirmesi gereken bir kütüphaneye kolay erişimi olmayan öğrenci için, yukarıda özetlenen şekillerde elektronik literatür taramasının ortaya çıkardığı arama terimlerini ve yeni araştırma boyutlarını takip etmek aynı rolü yerine getirir.

Her iki grup için de, kişinin kendi çalışma alanı hakkında canlı bir merak duyması ve iyi bir genel bilgi sahibi olması da çok faydalıdır ve kaliteli basında ve uzman dergilerde kitap incelemelerinin düzenli olarak okunmasıyla desteklenebilir.

Kısa vadede, bu tür faaliyetlerin belirli bir literatür araştırmasının yürütülmesinde belirgin bir fayda sağlaması olası değildir. Ancak çoğu araştırmacı, uzun vadede literatür araştırmalarının kalitesini önemli ölçüde artırdıkları ve bunları gerçekleştirmek için gereken süreyi kısalttıkları konusunda hemfikirdir.

DENETÇİ VE KÜTÜPHANE GÖREVLERİ

Doktora öğrencileri için, hem danışmanlarından hem de uzman kütüphanecilerden aldıkları yardım, araştırmanın ilk aşamalarında, yukarıda tartışılan resmi literatür taramasından elde ettikleri yardımdan daha fazla olabilir.

Bununla birlikte, genellikle bir süpervizör, bir alandaki temel referansları ve o alanda çalışan en tanınmış kişileri bilecek, böylece araştırma öğrencisi ön hazırlık çalışmalarından kurtulacaktır. Benzer şekilde, konu uzmanı kütüphaneciye, ilgili özet hizmetleri hakkında olduğu kadar temel referanslar ve temel dergiler hakkında bilgi için de güvenilebilir.

Bununla birlikte, literatürü etkili bir şekilde kullanabilmek, araştırmacının becerisinin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle araştırma öğrencileri, konularına yeni başlayanların elektronik olarak literatür taraması yapmalarına yardımcı olarak ve meslektaşları ve amirleri için yararlı olan referanslar bularak, ödeyebilecekleri ölçüde bu konuda ustalaştıklarını göstermelidirler.

Bunu yapabilirlerse, gerçekten ihtiyaç duydukları durumlarda yardım istemekten çekinmemelidirler. Yukarıda açıklığa kavuşturduğumuz gibi, daha düşük seviyelerdeki öğrencilerden elektronik yollarla literatür arama sanatında ustalaştıklarını göstermeleri istenecektir.

REFERANSLARI KULLANMA

Son olarak, ilgili referansların başarılı bir şekilde tanımlanmasının hikayenin sadece bir parçası olduğu unutulmamalıdır. İçerdikleri bilgiler, sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, amaçlı olarak kullanılamadığı sürece, araştırmacı, onu yetkin bir şekilde kullanma becerisini gösteremezse, verimsiz olduğunu kanıtlayabilecek etkileyici bir bibliyografyadan biraz daha fazlası ile kalır.

Bu nedenle, Fairbairn ve Winch gibi bir kitabın, okuma hızının yanı sıra anlamanın geliştirilmesi de dahil olmak üzere okuma becerileri üzerine incelenmesi, değerli bir yatırım olabilir.


Makalede referans nasıl yazılır
Tezde referans nasıl yazılır
CV referans örneği
CV referans istenildiğinde
Makalede referans nedir
Cv de referans nasıl Yazılır
Makale referans örneği
Metin içi referans gösterme APA


Verileri Analiz Etme

Belirtildiği gibi, yapılacak analiz türünün uygun bir taslağı belirleninceye kadar, araştırma planının eksik olduğu kabul edilmelidir. Pek çok öğrenci, sonuçların nasıl analiz edileceğini düşünmeden önce literatür araştırmalarına ve büyük veri toplama programlarına girişmeye meyillidir. Çoğu zaman bu, önemli ölçüde boşa harcanan çabaya yol açar. Temel veri öğeleri toplanmaz veya ilk analiz denemeleri çok önemsizdir, bu nedenle baştan sona yeniden düşünmek gerekir.

Yapılacak çalışmanın düzeyiyle tutarlı olarak planlamaya zaman ayrılması gerektiğini şiddetle savunuyoruz. Tüm seviyelerde konu analizi öne çıkmalı ve daha yüksek seviyelerde, bir proje teklifini tamamlamanın zorlukları, ileride ortaya çıkan bazı zorlukların farkına varmada karşılığını vermelidir. Özellikle araştırma tasarımı, hangi analitik yaklaşımların uygun olabileceğini gösterecek ve bunlardan bazılarını kullanma isteksizliği, seçilen metodoloji üzerinde bir etkiye sahip olacaktır.

Örneğin, çok değişkenli istatistiksel analizin uygulanmasına karşı bir antipati varsa, öğrenci, örneğin derinlemesine görüşmeler yoluyla sınırlı sayıda konu ile ilgili zengin verilerin toplanmasının tercih edilecek yaklaşım olacağına pekala karar verebilir.

Öğrencinin belirli bir metodolojiyi benimsemenin etkileri hakkında bir fikir edinebilmesi için, verilerin toplanmasıyla ilgili sorunları ele almadan önce verilerin analizini düşündük.

Analizin kilit işlevlerinden biri, bulguların değerini (akademik, sosyal veya bilimsel) iletmektir. Daha da önemli bir amaç, okuyucuyu, edinilen bilginin doğuştan gelen değeri aracılığıyla, araştırma raporunun söz konusu araştırma düzeyi için yeterli katkı sağladığına ve araştırmanın gerekli akademik değer standartlarını karşıladığına ikna etmektir. 

Bu nedenle doktora düzeyinde analizle ilgili yasal sürecin bir tadı vardır. Bunun iyi bir amaç için yapıldığı ve gerektiği gibi yapıldığı görülmelidir.

Bir araştırma projesinin alt seviyelerinde elbette bu kadar yüksek standartlar devreye girmeyebilir. Bunun yerine, araştırma sürecinde analizin çok önemli rolü göz önüne alındığında, öğrencilerin bir araştırma projesi yürütmelerini istemenin birincil amacı, diğer araştırmacıların analizini değerlendirme yeteneğini geliştirmelerini sağlamak olabilir.

Bu tür gereklilikler genellikle, örneğin, yüksek lisans derecesinin bir parçası olarak üretilen tezler için üniversite yönetmeliklerinde, “belirli bir alandaki bilginin düzenli bir sunumu” veya “önceki çalışmanın eleştirel bir açıklaması” vurgusu ile belirgindir.

Lisans düzeyinde gereksinimler genel olarak daha mütevazıdır, ancak öğrencilerin hem literatürü kullanma hem de başkalarının çalışmalarını değerlendirme becerisi göstermelerini gerektirmesi muhtemeldir.

Araştırmanın tüm aşamaları arasında, ilgili veri toplama ve analiz faaliyetleri (ve özellikle ikincisi) en çok entelektüel girdiyi gerektirir.

Öğrenci araştırmacılar bunun farkına varmalı ve daha fazla beceri ve kavrayışa sahip kişilerin daha yüksek bir çalışma standardı elde edebileceklerini kabul etmelidir. Olağanüstü yeteneklere ve becerilere sahip araştırmacıların sayısı nispeten azdır. Bu nedenle, belirli bir konuyla ilgili araştırmanın, işi kimin üstlendiğine göre çok farklı bir sonuca yol açacağı kabul edilmelidir.

Bu nedenle, bir ekonomi lisans öğrencisi, son yıl projesi olarak ulusal bir enerji politikası modeli geliştirmeyi seçebilir. Yine de, hem öğrenci hem de danışman tarafından, araştırmanın çıktısının, her ihtimalde, deneyimli bir ekonometristin elde edebileceğinin çok gerisinde kalacağı kabul edilecektir.

Öğrencinin, üstlenilen araştırma düzeyine uygun becerileri edinmeye ve izlenen programın gerekliliklerini yerine getirmek için gereken analiz derinliğini belirlemeye hazır olması koşuluyla, başarılı bir şekilde tamamlamanın muhtemel olduğunu savunuyoruz. Bu aşamada süpervizörün rehberliği büyük önem taşımaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir