Araştırma Davranışı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Davranışı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

30 Ekim 2022 Akademik etik ihlal örnekleri Bilimsel araştırmada etik dışı davranışlar Duplikasyon araştırma yöntemleri 0
Kullanımdaki Tanım Kontrol Listesi

Metodolojiler

Bu çalışmada metodoloji, bir tür ‘eylem okuma’ veya daha doğrusu bir ‘eylem repertuarı’ olarak ele alınmıştır. araştırmacının cevaplamak istediği soruya göre araştırmasının mantığını buna göre yapılandırır.

Burada örtük ancak önemli bir varsayım, araştırmacının bu belirli bir (araştırma) yaklaşımı seçiminin nedenlerini haklı çıkarabilmesi ve belirli bir sorunun farklı gereksinimlerine dayalı olarak mantıklı seçimler yapabilmesi gerektiğidir.

Hem iç hem de dış organizasyonların her türlü faaliyetine (hem zihinsel hem de kelimenin tam anlamıyla) yön veren metodolojiler vardır; yani bir metodoloji sadece araştırma yapmakla ilgili değil, oyunculukla da ilgilidir.

Araştırma yapmaya odaklanan eylem okuması, araştırmacının “açık” veya “kapalı” bir soru kullanarak yaklaşımını sistematik olarak geliştirmesine yardımcı olur. Bu “(yeniden)arama davranışı”, araştırmacının dünyayı nasıl bilebileceğini “çerçevelemek” için (açık ve örtülü olarak) kullandığı aşikar “olgular”, kavramlar, inançlar ve öncüller tarafından yönlendirilir.

Eşzamanlı olarak, sorunun veya sorunun ortaya çıktığı belirli “dünya” veya bağlamla bağlantı kurulmalıdır. Açıkçası, asıl soru, araştırmacının bu davranışı ‘nasıl’ şekillendireceğidir. Hangi seçeneklere sahip?

Bu seçimler onun arama davranışında ne şekilde rol oynuyor? Seçimleri nerede ve ne zaman ifade ediliyor? Bu bağlantıyı kurmak ve rehberlik sağlamak için aşağıda tanıtılan ‘Kutu Tuğla Araştırma’yı geliştirdik.

Uygun (yeniden)arama davranışının nasıl tanımlanacağına ilişkin talimat, ayrıca ‘Araştırma Piramidi’ aracılığıyla da desteklenmektedir. Bu piramit dört ‘eylem’ seviyesinden oluşur: paradigmalar, metodoloji, yöntemler ve teknikler. Bu dört seviyenin her birinde seçim yapılması gerekir.

Bu piramidi, oldukça soyut (paradigma düzeyinde) ile çok somut (teknik düzeyde) arasında değişen (mantıksal) birbirine bağlı olaylar zinciri olarak düşünebiliriz. Bu piramit boyunca yukarıdan aşağıya doğru hareket etmek, belirli seçimlere yol açan kesin argümanlara dayanan araştırma sorusunun detaylandırılmasına yol açar.

Bu dört düzeyde seçim yapmak, hem sorunun doğası hem de araştırmacının “temel yaklaşımı” tarafından yönlendirilir. Bu ‘temel yaklaşım’, ‘araştırmacının gözünden bilmek’ veya ‘başka birinin gözünden bilmek’ arasındaki ayrımla karakterize edilebilir.

İyi yapıldığında sonuç, araştırma projesi için özel olarak özelleştirilmiş bir metodolojidir. Buradaki temel öncül, araştırmacının araştırma sürecini yönetebilecek bir konumda olduğu ve yapılan seçimlerden sorumlu tutulabileceğidir.

Sonsuz sayıda olası seçenek olduğu gerçeği göz önüne alındığında, sonunda şeffaf ve haklı bir araştırma tasarımına ve sonraki eyleme yol açan araştırmacının yöntemi veya muhakemesidir.

Araştırma Davranışı

Araştırmacı araştırmasına başladığında başlangıç ​​noktası “Kutu Tuğla” kullanılarak tanımlanabilir. Bir sorun var (sorunun doğası ve sorunsallaştırma süreciyle ilgili önceki tüm açıklamaları tekrar düşünün.

Bu problem, cevap isteyen bir (araştırma) sorusuyla sonuçlanır. Cevap araştırma temelinde oluşturulur; araştırmacının kasıtlı arama davranışı temelinde. Bu cevap, her zaman böyle olmayacak olsa da, bir sorunun çözümünün temelini oluşturur. Bunu dört parçalı bir ‘problem-soru-cevap-çözüm’ bulmacası olarak görebiliriz.

Bu dört parçalı ‘problem-soru-cevap-çözüm’ bulmacası, ‘ikili bağlamı’ nedeniyle karmaşıktır. Birincisi, problem hakkında kesin fikirleri olan problem sahipleri var.

İkincisi, sorunla çeşitli şekillerde bağlantılı olan ve kendi fikirleri olan başka taraflar (kuruluş içinde ve dışında) vardır (unutmayın: gerekirse bir paydaş analizi yapın ve etki açısından ne kadar önemli olduklarını belirleyin) .


Etik ihlalleri örnekleri
Duplikasyon araştırma yöntemleri
Duplikasyon nedir etik
Akademik etik ihlal örnekleri
Bilimsel araştırmada etik dışı davranışlar
Duplikasyon nedir araştırma
Etik dışı davranışları ÖNLEME yolları
Etik ihlalleri nelerdir


Son olarak, probleme ilişkin kişisel yorumuyla araştırmacı vardır; zamanla değişen bir yorum. Yine de sonuçta, hem araştırma dünyasının taleplerini karşılayan hem de sorunun ortaya çıktığı dünyayla ilgili olan sağlam bir yanıt vermesi gereken araştırmacıdır.

Buradaki zorluk, problem sahipleri için olası problem çözümünün mutlaka araştırmacıyı rahatsız eden sorunun cevabı olmamasıdır. Sorun ve sorunun bazen iki farklı dünyada yeri vardır, dolayısıyla çift bağlam vardır.

Bu ikili bağlam, “algılanan gerçeklik” (araştırmacının yanı sıra problem sahipleri tarafından) ve “ampirik gerçeklik”ten oluşur; araştırmacının yürüttüğü araştırma sırasında ‘gördüğü’. Araştırmacının bu iki dünya veya bağlam arasında gezinmesi gerekir.

Bu, onu nihai sonuçların ne olduğunu ve bu seçimlerin uygun olup olmadığını bilmeden sürekli olarak seçimler yapmaya zorlayan farklı talepler ve kriterler arasında hassas bir gezinme anlamına gelir.

Onu, araştırmasında hangi adımları atması gerektiği, bu “dünyalara” nasıl baktığını, ara bulgularla nasıl uğraştığını, çözümleri nasıl seçtiğini hesaba katan adımlar üzerinde sürekli düşünmeye zorlar. Bu seçimleri yapmak, araştırmasını yapılandıran şeydir. Kesinlikle kolay bir iş değil!

Araştırma Piramidi

Araştırmacı yeni bir projenin başlangıcında soruyu belirledikten sonra, aralarından seçim yapması gereken bir dizi seçenekle karşı karşıya olduğu şimdiye kadar açık olmalıdır. Seçimler doğru yapılırsa, araştırma sağlıklı olacaktır.

Ancak buradaki sorun, çoğu zaman bir araştırmacının bu seçimlerin, bunların nasıl örtüştüğünün ve uygun bir tasarım elde etmek için bu seçimlerin çoğunu önceden yapması gerektiği gerçeğinin gerçekten farkında olmamasıdır. Bu genellikle zor olan karar verme sürecini yapılandırmaya yardımcı olmak için Araştırma Piramidi burada tanıtıldı.

Piramit dört seviyeden oluşmaktadır. Bunlar:

  • Araştırma paradigması: araştırmacının ‘gerçekliği’ nasıl gördüğü. “Temel yaklaşımında” bir paradigma ifade edilir
  • Araştırma metodolojileri: araştırma paradigmasına göre uyarlanmış araştırmayı yürütmenin ‘bir yolu’
  • Araştırma yöntemleri: belirli (katı) bir sırayla yürütülmesi gereken belirli eylem adımları
  • Araştırma teknikleri: veri üretmek, toplamak ve analiz etmek için pratik “araçlar” veya “araçlar”

Piramidin temel işlevi, araştırmacının araştırmaya yaklaşımını bilinçli olarak yapılandırmayı öğrenmesine yardımcı olmaktır. Araştırmanın, araştırmacının araştırmasını haklı çıkarabileceği şekilde tasarlanması gerekecektir.

Buradaki varsayım, araştırmacının eylemlerini şeffaf hale getirmesi gerektiğidir. Bunu yapabilmek için araştırmacının yaklaşımını ve planlarını yansıtması ve “iyi” araştırma olarak ne hissettiğini bulmaya çalışması gerekir.

Açıkçası, o zaman soru, iyi araştırma yapma konusundaki örtük bakış açısının gerçekten araştırmak zorunda olduğu soru ile ilgili olup olmadığıdır. Bu nedenle, bir araştırma oluşturmanın ilk ve önemli adımı, kişinin temel araştırma tutumunu yansıtması ve buna karşılık gelen (yeniden) arama davranışıyla takip etmesidir.

Bu az çok netleştikten sonra, metodoloji, yöntemler ve takip teknikleri ile ilgili bilinçli seçimler yaparak hazırlığı tamamlamak önemlidir. Bunun genellikle zor bir süreç olduğunu söylemeye gerek yoktur. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir