Araştırmacının Pozisyonu ve Rolü – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırmacının Pozisyonu ve Rolü – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

30 Ekim 2022 Bilimsel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik ilkeleri ne anlama gelmektedir İçerik analizi Geçerlik ve güvenirlik Nitel araştırma GÖRÜŞME nasıl yapılır Nitel araştırma Modelleri nelerdir 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Araştırmacının Pozisyonu ve Rolü

Uygulamalı araştırma yaparken geçerli olan gereksinimlerin mantıklı ve kaçınılmaz bir yönü, sonuçların bir yandan bilim dünyasının taleplerini, diğer yandan da organizasyonun daha pragmatik taleplerini karşılaması gerektiğidir. Her ikisi de bulgularla bir şeyler yapabilmek ister, ancak yapmak istedikleri oldukça farklı olabilir.

Gereksinimler kesinlikle benzersiz değildir ve araştırmacının, araştırmaya yaklaşımında bu iki farklı ilgi alanını dikkate alarak yaklaşımını gerekçelendirmesi gerekecektir. Bu taleplere cevap verebilmek için araştırmanın düzgün bir şekilde tasarlanması gerekecek, bu da sistematik ve kontrol edilebilir bir yapıya bağlı kalması gerektiği anlamına geliyor.

Aynı zamanda, araştırmanın sonuçlarının, bilginin anlaşılabileceği ve görevi veren kuruluşta uygulanabileceği şekilde olması gerekecektir. Belirli koşullar altında iki beklentiyi karşılamanın araştırmacı için bir ikileme yol açabileceğini inkar etmiyoruz.

Metodoloji Nedir?

Metodoloji ile ilgilenen bir kitapta, şimdiye kadar bu konu hakkında şaşırtıcı derecede az şey söylendiğini hissedebilirsiniz. Önceki bölümde, araştırmacının bir araştırma projesine başlarken izlediği, şimdiye kadar fark etmiş olmanız gereken cevaplardan daha fazla soru üreten bir kurs anlatılmıştır. Gün ışığına çıkarılan şey, araştırmanın açık veya kapalı bir soru ile başladığıdır.

Bu ilk soru, bir problem tanımını detaylandırmak ve araştırma hedefi ve sorusuna karar vermek için temeli oluşturur. Bu teorik problem tanımını nasıl pratik bir araştırma biçimine dönüştürebileceğiniz ve bir araştırma tasarımı nasıl oluşturabileceğiniz henüz tartışılmamıştır. Bu kitabın geri kalanı bununla ilgili. Bu son paragrafta öne çıkarmak istediğimiz tek şey, metodoloji ile ilgili bazı genel açıklamalardır.

Metodoloji, genel olarak konuşursak, bir araştırmacının araştırma yürütme şeklidir. Bu, belirli bir soruyla (sonuç olarak bir problem tanımıyla sonuçlanabilecek) ilgilenmeyi seçme şeklidir. Ayrıca, (kuruluşun insanları) ile nasıl başa çıkacağını düşünmeli ve araştırmayı nasıl yürütmek istediğini seçerek genel yaklaşımını oluşturmalıdır.

Araştırmacı bir anket oluşturmaya ve bunu kuruluştaki kişilere göndermeye karar verebilir. Ayrıca veri toplarken kuruluşu gözlemleyebilmek için kuruluşta (kelimenin tam anlamıyla) çalışmayı da seçebilir.

Hangi yöntemi seçeceği, hem sorunun doğasına hem de (örtülü veya açık olarak) “iyi” araştırma olarak gördüğü şeyin görüşüne bağlıdır. (Bilimsel) düşüncelerin ve bağlamsal koşulların bu karışımı, daha önce araştırmacının temel yaklaşımı olarak adlandırılan kişisel tercihlerle şekillenir.

İki net kategori vardır:

  • İlk araştırmacı, kuruluşta iyi tanımlanmış bir araştırma sorusu aracılığıyla araştırma yapar. Bu soru genellikle kapalı bir karaktere sahip görünmektedir. Bu araştırma biçimi, belirli bir sıralama düzeninde gerçekleştirilen araştırma faaliyetleri ile karakterize edilir.
  • İkinci araştırmacı, genellikle açık bir soruya dayalı olarak kuruluşla birlikte araştırma yapar. Bırakın nasıl yapılması gerektiği bir yana, tam olarak nelerin incelenmesi gerektiği de önceden belirlenmiyor.
  • Açık bir soruya dayalı araştırmanın en önemli unsuru, araştırmacının “arama davranışı”dır. Araştırma soruları, bir yerden diğerine giden ‘yol işaretleri’ olarak kullanılır.

Doğal olarak, bu iki bakış açısının öğelerini birleştiren bir yaklaşım izlemek mümkündür. Bunu, bu kitabın ortasındaki ikinci Interlude sırasında detaylandıracağız. Ayrıca, araştırma sırasında sorunun doğasının değişmesi ve böylece araştırmacıdan tamamen farklı bir temel yaklaşımın talep edilmesi söz konusu olabilir.


Nitel araştırma GÖRÜŞME nasıl yapılır
Nitel araştırma örneği
Nitel araştırma Modelleri nelerdir
Bilimsel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik ilkeleri ne anlama gelmektedir
İçerik analizi Geçerlik ve güvenirlik
Nitel araştırmada soru hazırlama
Betimsel analiz nasıl yapılır
İçerik analizi nasıl yapılır


Bu durumu açık, şeffaf ve haklı bir şekilde ele almak, açık bir metodoloji gerektirir; bir başlangıç ​​noktası, yön, özel eylem planı (yöntemler) ve verilerin toplanması ve analizi için uygun bir teknik gerektirir. Tüm bu yönleri ele almayı mümkün kılan şey, sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

  • Araştırma yapmak gerçeğe bakmayı gerektirir. Bu ‘bakmak’ sorunlu bir iştir; ne kadar insan varsa o kadar gerçekliğin yorumu vardır (ya da bazen öyle görünür).
  • Bu yayın çerçevesinde araştırma yapmak, uygulamalı araştırmaya vurgu yapar; bir şirket veya kuruluş tarafından istenen araştırmadır. Uygulamalı araştırma yapan araştırmacı, bilimsel araştırmanın “oyunun kurallarını” ve “araçlarını” kullanır.
  • Bir soru sorulduğunda, kuruluşta bir sorunun nerede olduğu ve sorunun paydaşlarının kimler olduğu belirlenmelidir.
  • Araştırmacılar, problemleri araştırma sorularına çevirir; ‘açık’ ve ‘kapalı’ sorular arasındaki ayrım bu nedenle tanıtıldı.
  • Sorunun doğasına uygun olarak problem tanımı, araştırma sorusu ve araştırma amacı konularına kısaca değinilmiştir.
  • Araştırmacının araştırmadaki rolüne ve özellikle araştırma yaparken temel tutumuna ve ortaya çıkabilecek ikilemlere de dikkat edilmiştir.
  • Bölümün sonunda, ‘metodoloji’ teriminin geçici bir tanımı sunuldu ve bir kuruluşta ‘birlikte’ veya ‘birlikte’ araştırma yürütmeyi gerektiren iki temel yaklaşım tanımlandı.

Metodolojinin Özü

Bu bölüm ‘araştırma metodolojisi’ kavramını araştırıyor. Metodolojinin özü, kişinin eylemlerini eldeki sorunun doğasına ve üretmek istediği istenen cevaba göre yapılandırmasıdır. Keşif, kapalı ve açık sorular için hazırlanmış bir ‘Kutu Tuğla’ aracılığıyla gösterilmiştir.

Bu keşif, dört seviyeden oluşan “Araştırma Piramidi” yardımıyla yapılandırılmıştır: araştırma paradigmaları, araştırma metodolojisi, araştırma yöntemleri ve araştırma teknikleridir.

Bu Piramit, “nicel” ve “nitel” araştırmaya kısa bir giriş için yapı sağlar. Bölüm, araştırma tasarımına ilişkin bazı açıklamalarla sona ermektedir. Giriş gibi, bu bölüm de bir araştırma projesi hazırlayan herkes için zorunlu bir bölüm olarak görülmelidir.

Hemen hemen her öğrenci ‘metodoloji’yi bir araştırma planı hazırlamakla ilişkilendirir. Eğitim pratiğinde, bu genellikle bir anket yazmak, sınırlı bir veri seti toplamak ve ardından bazı temel istatistikleri uygulamayı öğrenmekle sınırlıdır. Bu fikrin naif ve yanlış olduğu açıktır.

Bununla birlikte, ortalama bir öğrenci grubu için araştırmanın ne olduğuna ilişkin (örtük) bakış açısının doğru bir ifadesi olabilir. Bu bakış açısı, metodoloji kelimesi ve onun altında yatan çağrışımlar hakkındaki terminolojik karışıklık tarafından daha da güçlendirilmektedir. “Metodoloji” ve “yöntem” gibi terimler genellikle keyfi olarak kullanılır.

Bu, bir tür metodolojik potpuri’ye yol açabilir. Ardından, örneğin belirli bir metodolojinin belirli bir araştırma türüyle ne ilgisi olduğu, sorunun doğasının ne olduğu ve eldeki konuyu keşfetmek ve kavramsallaştırmak için hangi (temel) teorik perspektiflerin kullanıldığını soran sorular nadiren duyulur.

Sonuç olarak, belirli bir araştırma türünün doğasını ve olası katkısını tanımlamanın önemi genellikle göz ardı edilir. Normal öğrencilere, öğretmenlere veya doktora öğrencilerine yönelik birçok çalışmada metodolojinin zor ve tercihen kaçınılması gereken bir konuşma konusu oluşturması şaşırtıcı değildir. Genel olarak akademik hayatta veya en azından düzgün bir araştırma yürütürken, doğru ve şeffaf seçimler başarının anahtarıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir