Araştırma Sorusu – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Sorusu – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

30 Ekim 2022 Araştırma sorusu örnek Bilimsel araştırma sorusu nasıl olmalıdır Makalede araştırma sorusu nasıl bulunur 0
KLİNİK PSİKOLOJİDE BİLİM

Araştırma Sorusu, Problemi ve Hedefi İlişkilendirme

Şimdiye kadar, kuruluş (ve ilgili araştırmacı) tarafından gündeme getirilen konunun ele alınmasının, birçok ekstra soru ve açık ve kapalı sorular arasında temel bir ayrım ile sonuçlandığı görülüyor. Araştırmacı ilerlemek istiyorsa, bu bilgiyi problem oluşturma sürecinin başlangıç ​​noktası olarak kullanmalıdır.

Bu süreç, araştırma probleminin, araştırma amacının, araştırma sorusunun ve olası ön koşulların tanımlanmasıyla sonuçlanacaktır. Sorun ve amaç tanımlarının rolü, yeri ve anlamı ile doğru bir araştırma sorusunun neleri içermesi gerektiğini inceleyen sayısız makale ve kitap bulunmaktadır.

Bu nedenle, bu bölümle birlikte verilen referanslara birkaç (sınırlı da olsa) referans dahil edilmiştir. Aşağıdaki kontrol listesi, hemen hemen her tür araştırma için er ya da geç ortaya çıkar ve genellikle daha ayrıntılı sorularla sonuçlanan derinlemesine bir analiz izler. Burada sadece bir araştırma projesinin başlangıcında problemin tanımlanması konusuna odaklanacağız.

Bir Araştırmanın Başlangıcında Kısa Kontrol Listesi

1. Sorunun oluştuğu durum (bağlam)
2. Sorun tanımınız (şu anda)
3.Arama sorusu ve hangi öğeye gideceğiniz sorun muayene etmek
4. Araştırma hedefiniz ve araştırmanızla neyi hedeflediğiniz
5. Karşılanması gereken tüm önemli ön koşullar (örneğin zaman, para ve erişim gibi)

Problem Tanımı

Problem tanımı, incelenecek fenomeni (bilimsel) araştırılabilir (ve ilgili) bir araştırma problemine dönüştürmek için araştırmacı tarafından yürütülen bir akıl yürütme sürecinin sonucudur. Bu nedenle, problemi kendi bakış açısıyla (mevcut bilgi ve deneyimine dayanarak) tanımlamak için belirli bir formülasyon oluşturduğundan, problem tanımı araştırmacının ‘ürünüdür’.

Bir problem tanımının genellikle oldukça fazla sembolizm15 içerdiğini ve oldukça soyut olma eğiliminde olduğunu unutmamak önemlidir. Bir problem tanımı hem bir araştırma hedefinden hem de mantıksal olarak türetilmiş bir araştırma sorusundan oluşur; bunlar, neyin incelenmesi gerektiğini ve neden ve hangi (ön) koşullar altında gerçekleşmesi gerektiğini kesin olarak belirler. Bu soru genellikle teorik kavramlar tarafından yönlendirilen organizasyondaki fenomenler hakkında karmaşık akıl yürütmeye dayanır. Bunlar içerik türetir ve ilgili bağlamı verilen anlam yaratır.

Araştırmanızı Sunmak

Şimdiye kadarki araştırmanızın kısa bir sunumunu hazırlayın. Bu sunumda şunları ele almalısınız:

(a) Araştırma ne hakkındadır (belki bize durum ve bağlam hakkında bir şeyler söyleyebilirsiniz?)
(b) Bu araştırmayı yaparak hangi soruyu/soruları yanıtlamayı hedefliyorsunuz?
(c) Bu neden önemlidir?
(d) Bu soruyu cevaplamak için ne tür bir araştırma yapmak istiyorsunuz?
(e) İlgilenmeniz gereken önemli durumlar varsa.

Bir problem tanımının ikili bir işlevi vardır. Bir yandan, müşteri, üniversite (araştırma projesinin öğretmeni veya danışmanı) ve araştırmacı (öğrenci) arasında senkronizasyonu sağlamanın önemli bir yoludur. Bir problem tanımı aynı zamanda problem olarak algılanan şey hakkında iletişim kurma imkanı yaratan bir ‘araç’tır.

Araştırmayı şekillendirmeye ve odaklamaya yardımcı olur. Araştırma hedefi, araştırma tarafından neyin başarılacağını ve kimin (veya kiminle) yanı sıra olası sonucun ne olacağını (bilgi, bir model, iyileştirme önerileri, bir değişiklik) ve bunun neden alakalı olduğunu (için) belirtir.


Araştırma sorusu örnek
Araştırma sorusu
Tez araştırma sorusu örnekleri
Araştırma sorusu nasıl yazılır
Bilimsel araştırma sorusu nasıl olmalıdır
Makalede araştırma sorusu nasıl bulunur
Bilimsel araştırma sorusu


Araştırma sorusu, araştırma amacını anlaşılır bir şekilde ana hatlarıyla ortaya koyan ana soruyu oluşturur. Bu, örneğin, araştırma sorularının mevcut bir teorik bilgi gövdesi veya yerleşik bir kavramsal model ile ilgili olması gerektiği anlamına gelir. Araştırma sorusu (mantıksal) alt soruların türetilmesi için önemli bir başlangıç ​​noktasıdır.

Alt sorular, ana araştırma sorusuna cevap verebilmek için cevaplanması gerektiği anlamında merkezi araştırma sorusunun spesifikasyonunu sağlar. Sadece gerekli sayıda alt soruyu formüle etmek zor bir iştir. Genel bir kural olarak, maksimum üçe sadık kalın; genel olarak daha fazla soru cevaplanamaz.

Olası yöntem ve tekniklerin de ikili bir işlevi vardır. Bir yandan araştırma sorusunu cevaplamak için gerekli görülen çeşitli verileri toplamak ve analiz etmek için kullanılırlar. Aynı zamanda, araştırmanın tasarımı ve performansı ve sonuçların kullanımı ile ilgili müşterinin talep ettiği açık koşullar gibi, araştırmada şart koşulan her türlü ön koşula bağlı kalmalıdırlar.

Araştırmanın başlangıcında kristal netliğinde bir problem tanımı (ve mantıksal olarak türetilmiş bir araştırma sorusu ve amacı) üretmek araştırmacının genellikle oldukça uzun zaman alır. Bu aşamada ön koşullar düzenli olarak gözden kaçırılır.

Bir problem tanımının “iyi” olup olmadığını test etmek için, şu üç kritere göre değerlendirilebilir: (a) uygunluk, (b) etkililik ve (c) araştırılabilirlik. Geçici olarak geliştirilen problem tanımını bu kriterlere göre bir kereden fazla incelemek akıllıca olacaktır. Aşağıdaki kontrol listesi yardımıyla detaylandırılabilirler.

Kontrol Listesi Problem Tanımı

Lütfen araştırmanıza devam etmeden önce aşağıdaki soruların her birini düşünün.

1. Problem tanımı araştırma hedefi için güvenilir bir argüman sağlıyor mu?
2. Sorun tanımı, müşterinin (ve) (veya) kuruluşun (ve) (veya) bağlamının sorunlarıyla açık bir şekilde ilişkili mi?
3. Sorunla ilgilenen kişiler (yaratıcılar, sponsorlar, çözenler ve sorunla ilgilenenler) arasında ne tür bir ilişki var?
4. (araştırma) sorusunun cevabı ilgili kuruluş için ne getiriyor?
5. Araştırmanın tasarımı, yapısı ve gerçekleştirilmesiyle ilgili (ilk) fikirler, soruyu yanıtlamaya gerçekten katkıda bulunacak şekilde mi?
6. Gerçekleştirilmesi gereken ortam göz önüne alındığında araştırma yapılabilir mi? gerekli kaynaklara erişilebilir mi?
7. Sağlam temelli bir araştırma mı, yani açık, eksiksiz ve
tam olarak neyin sorgulandığını ve nerede olduğunu gösteriyor ve karşılıklı olarak tutarlı mı?

İyi Araştırmayı Neler Oluşturur?

Aşağıdaki soruları tartışınız:

(a) Sizin durumunuzda neyin iyi araştırma olduğuna kim karar veriyor?
(b) Araştırmanın ürettiği bilgi nasıl ve kimler tarafından kullanılabilir?
(c) Bu bilginin sahibi kimdir?
(d) Bu bilgiyi kimler kullanabilir ve kullanabilir (ve hangi koşullar altında)?
(e) Araştırmanın (diğer) işlevleri nelerdir (ve ne olabilir)?

Doğal olarak araştırmacının araştırma, görev, organizasyon ve kendisi hakkında kendi fikir ve görüşleri vardır. Herhangi bir fikri veya standardı olmayan bir makine veya herhangi bir yorum, duygu, güvensizlik ve tercih olmadan araştırma yapan bir kişi olarak kabul edilemez.

Bu görüşler ne olursa olsun araştırmanın hazırlanmasında, gerçekleştirilmesinde ve değerlendirilmesinde yer aldığında değerlidir. Neticede şirketin ve (akademik) enstitünün talepleriyle bizzat yüzleşen araştırmacıdır.

Bu, kendisinin ve diğer insanların bakış açıları, fikirleri ve içgörüleriyle nesnel ve tutarlı bir şekilde ilgilenebilmek için dürüstlük gerektirir. Araştırmacının çalışması sırasında üzerine yüklediği çeşitli talepler nedeniyle ortaya çıkan gerilim alanı görselleştirilmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir