Araştırma Yürütme – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Yürütme – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

30 Ekim 2022 Bilgiye ulaşma yolları Bilgiye ulaşmada bilimsel yöntem ve teknikler kullanılır FELSEFE Bilimsel bilgiye ulaşma Yolları Bilimsel yaklaşım Nedir felsefe Bilmenin Yolları nelerdir 0
Data Element

Araştırma Yürütme

Araştırma yapmak, önceden formüle edilmiş sorulara cevaplar şeklinde (yeni) bilgi ve içgörüler için kasıtlı ve metodik bir araştırmayı gerektirir. Araştırma yapmak, hedef odaklı hareket etmenin özel bir şeklidir. Araştırmayı bilimsel ve uygulamalı araştırma olarak ikiye ayırmak yaygındır.

Bilimsel araştırma (veya temel araştırma), genel bilgiye, ifadeler, modeller, kavramlar ve (büyük) teoriler şeklinde ifade edilen bilgiye katkıda bulunan araştırma yürütmeyi içerir.

Problemi tanımladıktan sonra, bilimsel araştırmacı belirli bir alanda hangi bilginin mevcut olduğunu belirleyerek başlar (örneğin, tanınmış yayınlarda ifade edilen halihazırda mevcut teori şeklinde), sorulan soru ile mevcut bilgi arasındaki karşılaştırmada belirli eksiklikleri tespit eder, dener. araştırma temelinde yeni bilgi ve anlayışlar üreterek bu eksiklikleri gidermek ve nihayet çabalarının sonuçlarını mevcut bilgi birikimine (örneğin bir makale veya rapor şeklinde) ekler.

Bilimsel bilginin üretilmesindeki temel çaba, bilginin genel olarak uygulanabilir (genelleştirilebilir) bir formda bilgi üretmesi ve bunun “doğru” (geçerli, güvenilir, vb.) olmasıdır.

Uygulamalı araştırma (uygulamalı araştırma veya yönetim araştırması olarak da adlandırılır), belirli bir organizasyonel veya yönetimsel sorun için geçerli olan temel araştırma sırasında toplanan bilgilerden genellikle türetilen veriler, içgörüler, yöntemler, kavramlar ve görüşler oluşturan araştırmadır.

Uygulamalı araştırma, (a) kuruluşta belirli bir konu vb. hakkında bilgi edinmeye ve (b) o konunun iyileştirilmesine vb. katkıda bulunmaya çalışır.

Araştırmacının rolü, sorunu oluştuğu anda incelemek ve ilgili (araştırma) sorularını formüle etmektir. Daha sonra, çeşitli destek biçimleri (teori, metodoloji ve pratik rehberlik biçiminde) arayacak ve bu kaynaklar aracılığıyla yanıtlar geliştirmeye çalışacaktır.

Son olarak, bu çözümleri paydaşlara ve muhtemelen diğer ilgili taraflara sunacaktır. Ancak bu, uygulamalı araştırmayı yürüten araştırmacının ‘sadece ortalığı karıştırdığı’ anlamına gelmez. Daha bilimsel bir arka plandan türetilen belirli metodolojileri pratik durumlara uygulamak da başlı başına bilimin bir parçasıdır.

Buna ‘tasarım dünyası’ denir. Uygulamalı araştırma, bilimsel araştırma ile aynı ‘yöntemleri’ kullanır. Bu, uygulamalı araştırmanın, her zaman sağlam ve haklı bir çalışma meselesi olması anlamında temel araştırmalarla benzerlikleri olduğu anlamına gelir.

Bu yayın, doğru şekilde yürütülen uygulamalı araştırmaların tasarımı ve uygulanması etrafında dönmektedir. Araştırma, tanımı gereği, sorunlu bir örgütsel duruma ilişkin bir soruyla başlar. Bu, bir kez uygulamalı araştırmayla meşgul olunan kişinin temel araştırmaya geçemeyeceği ve bunun tersi anlamına mı gelir?

Her iki araştırma türünün de aynı yöntem ve teknikleri kullanan aynı metodolojik bilgi birikimine dayandığı gerçeği göz önüne alındığında, cevap hala tanım gereği ‘hayır’dır. Bununla birlikte, bir dizi uygulamalı araştırma projesi gerçekten bilimsel araştırmaya dönüşebilirken, temel araştırmalar çeşitli durumlarda uygulanabilir sonuçlar verebilir.

Her şey, araştırmacının projesinin başlangıcında aklında ne olduğuna, eldeki araştırılan olgunun kapsamına, derinliğine ve teorik olarak detaylandırılmasına bağlıdır. Durum ne olursa olsun, herhangi bir araştırma projesi bir soru ile başlayacaktır. Araştırma sürecini yönlendiren bu sorunun doğasıdır.


Bilimsel bilgiye ulaşma Yolları
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bilgiye ulaşmada bilimsel yöntem ve teknikler kullanılır FELSEFE
Bilgiye ulaşma yolları
Bilmenin Yolları nelerdir
Bilimsel araştırma bölümleri
Bilimsel yaklaşım Nedir felsefe
Nitel araştırma tümevarım


Bir Araştırma Sorusunun Doğası

Önceki bölüm, muhtemelen, sorunu tespit eden yöneticinin (veya ilgili diğer kişilerin), araştırmacının üzerinde çalışabileceği iyi tanımlanmış ve net bir “öykü taslağı”na sahip olduğu (veya sahip olduğu) izlenimini yaratmıştır. Çoğu durumda, bu bir yanılsamadır. Sorunsallaştırma süreci bir ‘sorun’ doğurmuş olsa da, sorun muhtemelen net bir biçime sahip olmayacaktır.

Organizasyon, farklı açılardan ele alınabilecek sorunlu bir durum sunmaktadır. Kimin sorunu? Neden bu özel anda meydana geldi? Problemi nasıl inceleyebilirsiniz? Problemde hangi ‘teorik’ unsurlar ayırt edilebilir?

Sorunun ne olduğu gerçekten açık mı? Ve kime göre açık? Bunlar, bir araştırmacının bir araştırma görevini kabul ettiğinde sorması gereken türden sorulardır. Lütfen unutmayın: İlk bakışta problemin iyi tanımlanmış ve araştırılabilir bir sorudan oluşması gerekmez. Her şey sorunun doğasına bağlıdır. “Açık” ve “kapalı” sorular arasında ayrım yapmayı yararlı buluyoruz.

Açık ve Kapalı Sorular

Açık bir soru, bir soruna geniş bir bakış açısı getirir ve böylece çeşitli tanımlar için yeterli alan bırakır. Açık bir soru olması durumunda, gerçekte neyin incelenmesi gerektiği genellikle önceden belirsizdir. Araştırmacının bu tür bir soruyla ilgili “temel tutumu”, “teori geliştirme” ve “temellendirilmiş bir teori arama” tarafından domine edilir.

Ayrıca, başlangıçtaki soru, araştırma sırasında hemen olmasa da muhtemelen değişebilir ve değişecektir. Araştırmayı tasarlarken ve yürütürken, araştırmacı, kuruluşta sorunla ilgilenenlerin (alandaki aktörler) doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için örgütsel gerçekliğe ilişkin dengeli bir anlayış elde etmeye çalışacaktır.

Aranan ve bulunan ‘teori’nin de ilgili kişiler tarafından anlaşılması ve onlara faydalı olması gerekir. Açık bir soruyla karşı karşıya kalındığında, “araştırmanın gidişatı”nın önceden kesin olarak belirlenemeyeceğini anlamak önemlidir.

Açık bir soruya dayalı araştırma yürütmenin önemli bir parçası, esas olarak gerçek açıklamadır, ancak aynı zamanda, her zaman sorunun açıklığa kavuşturulmasına yol açmayan keşifle de ilgilidir.

Başlangıçta formüle edilen açık sorunun anlamının ne olduğu ve daha sonra yanıtlanması gerekip gerekmediği ve nasıl yanıtlanması gerektiği ancak belirli bir süre sonra netleşir. Bu nedenle, açık bir soruya dayalı bir araştırma projesinin sonucu, sonraki araştırmaya yol açan açık ve iyi tanımlanmış bir soruyla sonuçlanabilir.

Değişim yöneticileri ne tür “zihinsel imgeler” kullanır? Bu görüntüleri nasıl kullanıyorlar?

Öte yandan kapalı bir soru, anlaşılması gereken ve bu nedenle, örneğin hipotezleri operasyonelleştirme ve test etme şeklinde daha fazla açıklama için uygun olan açık bir anahat içerir.

Kapalı bir problem temelinde araştırmacı bir veya daha fazla uygun araştırma sorusu formüle edecektir. Asıl araştırma yürütülerek yanıtlanacak olan bu araştırma sorularıdır. Öneriler oluşturmak için kullanılacak ve algılanan sorunun çözümüne katkıda bulunabilecek çeşitli sonuçlardan oluşacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir