Sorunsallaştırma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Sorunsallaştırma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

30 Ekim 2022 Araştırma sorunsalı Araştırma sorunsalı örnekleri Tez araştırma Yöntem 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Sorunsallaştırma

Bir kuruluştaki bir ‘sorun’ veya sorunlu olduğu iddia edilen bir durumun, aslında bir sorun olarak adlandırılabilmesi için önce algılanması gerekir. Birisi bir şeyden rahatsız oluyorsa (öznel bir şekilde) bir sorun olarak algılanır: bir durum, bir sonuç veya belirli bir davranış vb.

İlgili kişi “Bir sorunum var” veya “Son zamanlarda işler yolunda gitmiyor” veya “Böyle giderse pazar payımızı kaybederiz ve sonra bir sorunumuz olur” diyecektir. Eğer bir yönetici organizasyonel bir değişim sorunu olduğunu söylerse, o zaman, aynı zamanda, görünüşte çözülmesi gereken bir sorunu da belirtir.

O (ve belki de dahil olan diğerleri), bu konuyu, sorunun çözülmesi için değişmesi gereken bir şey olarak yorumluyor. Bu konuyu bir değişim sorunu olarak tartışmak, o sorunun doğasının yorumlanması ve olası bir çözüm anlamına gelir.

Eğer “sorun” varsa, dolaylı olarak çözüme de sahipsiniz! Bir sorunu olan veya yaratan her zaman insanlardır. Bu, bir sorunun her zaman insanlar tarafından içinde faaliyet gösterdikleri bir gerçekliği yorumlamaları yoluyla ‘yaratıldığını’ gösterir. Bu fenomene (işlerin insanlara nasıl göründüğü ve insanların dünyayı nasıl deneyimlediği) sorunsallaştırma denir.

Problemleştirme, bir organizasyondaki insanların bir durumu ‘sorun’ olarak adlandırılabilecek şekilde yorumlama sürecidir. ‘Sorun’ olarak sunulan şeyin yüzeyinin altına inmek ve gerçekten sorunun ne olduğunu tanımlamaya çalışmak anlamına gelir. Sorunsallaştırma sürecinde gerçekleri, rakamları, kavramları, paradigmaları, fikirleri, deneyimleri, duyguları ve daha pek çok şeyi kullanabilirler.

Bu nedenle sorunsallaştırma, yalnızca “gerçeklere” dayalı rasyonel bir süreç değil, insanların zihinlerinde ve kalplerinde sahip oldukları şeylerin canlı bir karışımıdır ve dünyanın taraflı ve parçalı bir yorumuna yol açar. Belirli bir soruna diğerinden daha fazla öncelik vermeyi ima eden bir süreç; katılan insanlar, daha fazla ve daha az önemli sorunlar arasında seçim yapmak zorundadır.

Sorunsallaştırma süreci, tanınabilir bir etiketin atanmasıyla sonuçlanır, böylece kuruluştaki bir kişi veya bir grup insan tarafından tanımlanan sorunu yaratır.


Yüksek lisans tez araştırma Yöntemleri
Tez metodoloji örnekleri
Tez araştırma Yöntemleri
Tez yöntemleri
Araştırma sorunsalı örnekleri
YÖK Tez
Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçlarına ne denir
Bilimsel Araştırma Yöntemleri


Sorunlar, insanların ve kuruluşların ürünüdür (açıkta rastgele sorunlar yoktur). Belirli bir konuyu, durumu veya fenomeni sorunlu olarak adlandıracak belirli bir durumdaki insanlardır. Yani bir problem tanımı gereği insan yapımıdır. Bu genellikle çok örtük sürecin sonucu “bir sorun göstergesi” veya “sorun tanımı” olacaktır.

Örgütler sürekli olarak farklı önem derecelerine sahip belirli sayıda sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bazıları zamanla modası geçmiş olacak, bazıları kaybolacak ve bazıları daha fazla inceleme için seçilecek. Ama bunları çözmek için ne yapılırsa yapılsın, sorunlar her zaman olacaktır.

Örgütler ve problemler kedi ve pire gibidir. Bazı problemler tolere edilebilir (“Kuruluşumuzda kahve her zaman berbat olmuştur”), diğer problemler ise tahammül edilemez ve insanlar çözülmesi gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle, bir soruna sahip olmak, yalnızca durumun “somutluğu” veya “gerçekliği” (“Bu ciddi”) tarafından değil, aynı zamanda ilk olarak kuruluşun “gündemine” alınması gerekliliği tarafından belirlenir.

Sorunlar, ne kadar spesifik ve gerçekçi olursa olsun, “siyaset ve iktidar” çerçevesinde belirlenir. Belirli bir durumun öznel ve özneye bağlı yorumuna dayanırlar. İlgili tüm insanların üzerinde hemfikir olduğu, açıkça tanımlanmış bir problem meselesi olduğu fikri bir yanılsamadır.

Problemle ilgili tüm insanların (araştırmacı dahil) sonradan algıladıkları ve yorumladıkları “sorunu” kendi yorumlarına göre hareket ettiklerini bilmek zayıf bir teselli olur. Bu nedenle organizasyonda sorun olarak gösterilenler kişilere bağlıdır.

Bir şeyi problem olarak adlandırmak, problemin bir kez tanımlandığında aynı kaldığına dair bir öneri de vardır. Ancak sadece bir duruma sorun olarak atıfta bulunmak, böylece belirli bir duruma veya insan grubuna vurgu yapmak durumu değiştirebilir.

Sadece bir durumu sorunlu olarak seçme eylemi bir müdahaledir. Bu nedenle, ‘işleme’ sırasında sorunlar değişir. Bu dinamizm, onları incelemeye ve çözmeye çalışırken dikkate alınması gereken bir zorluktur.

Sorun Paydaşları

Örgütlerdeki sorunlar her zaman insanlarla bağlantılıdır. Bu kişilerin problemle ilgili farklı rollerinin kavramsallaştırılması, aşağıdaki paydaşların ve rollerinin belirlenmesiyle sonuçlanır: problem yaratıcıları, sponsorlar, sahipler, çözenler ve özneler vb.

  • Problem yaratıcıları, organizasyonda problemi organizasyonun gündemine koyabilen (yani yetki ve güce sahip olan) kişilerdir. Dikkatlerini bir soruna odaklarlar ve genellikle ona belirli bir öncelik verirler.
  • Gündeme konulduktan sonra görevleri temelde yerine getirilmiş olur ve bunu başkalarına aktarmaları gerekir.
  • Sorun sponsorları genellikle doğrudan bir “sorunu” olmayan, ancak sorunu örgütün gündemine koyma ve tutma konusunda belirli bir “hizmet” sağlayan kişilerdir. Onların desteği olmadan sorun ortadan kalkabilir. Sponsorlar (siyasi, finansal veya duygusal olabilen çeşitli saikler temelinde) sorun kavramını desteklerler, ancak aslında bir çözüme ulaşılmasına katkıda bulunmazlar.
  • Problem sahipleri, bir problemin “mülkiyet hakları”na gönüllü veya gönülsüz olarak atanan kişilerdir. Sorunun gündeme alınması sürecinde bir sahip atanır. Etiketleme oluşturulduktan sonra sorun, yasaya en uygun (işlevsel) yöneticiye iletilebilir. (“Bir personel sorunumuz olduğunu görüyorum” veya “Sanırım burada açıkça bir lojistik sorunu görebiliyoruz.”). Burada belirli bir fenomeni fark etmeye değer. Sorunları ‘toplamak’ gerçekten çekici olabilir; koleksiyoncuya bütçe, güç ve ‘statü’ için bir bilet sağlar ve hatta başkalarını kendi eksikliklerinden uzaklaştırabilir.
  • Sorun çözücüler, özellikle sorunla ilgilenen kişilerdir: sorunu incelemekten, tavsiye vermekten ve nihayetinde sorunu çözmekten sorumludurlar. Problem çözücüler bazen problem sahiplerinin (ikili) rolüne sahiptir, ancak çoğu zaman diğer insanlar (iç veya dış) danışman, eğitmen veya araştırmacı olarak atanır. Bir problemi incelemek her zaman onu çözmek anlamına gelmediğinden, bu sınıflandırma tamamen hatasız değildir.
  • Son olarak, ilgililer (veya sorun özneleri) veya sorunu oluşturanlar sorunun ilgili olduğu kişilerdir. Sorunun “nedeni” onlar. Sorun nereden kaynaklanıyor, kim veya ne sebep oluyor?
  • Sorun bazen bireysel olabilir (elini kasaya koyan bir yönetici), ancak çoğu zaman organizasyondaki iyi tanımlanmış belirli bir grup insanla (örneğin belirli bir departman, satış gücü, arka ofis çalışanları) ilgilidir. , iç danışmanlar) sorunla mücadele ediyor. İşin tuhafı, onlar her zaman sorunsallaştırma sürecine dahil değiller. Sorunu yaratanlar, konuları gözden kaçırma eğilimindedirler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir