Araştırma Metodolojisi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Metodolojisi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

30 Ekim 2022 Araştırma Yöntem ve Teknik Betimsel araştırma yöntemler Nicel araştırma Yöntemler 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

Araştırma Metodolojisi

Temel amaç, öğrencilere uygun araştırmayı nasıl tasarlayacaklarını ve yürüteceklerini öğretmektir. Araştırma, araştırma sorusunu belirleyerek başlar. Burada ele alınan sorular, kuruluşların “gerçekliği” ile bağlantılıdır. Bu gerçek, birincisi örgütlerin doğası gereği, ikincisi ise örgütlenme süreçleri sonucunda ortaya çıkan sorunlar olmak üzere iki nedenden dolayı sorunludur.

Bu alandaki problemlerin, bir araştırma amacına ve sorusuna yol açan bir problem tanımına bölünmesi gerekir. Sorunu net bir şekilde anlıyorsanız, çözümün de dolaylı olarak sizde olduğunu varsayıyoruz. Kuruluşlardaki sorunlar, tanım gereği çeşitli paydaşlarla bağlantılıdır.

Bunlardan ikisi, müşteri ve araştırmacı genellikle sorunun ne olduğunu birlikte çözer. Araştırmacı genellikle organizasyon tarafından yapılan gereklilikler ile üçüncü önemli paydaş olan bilim topluluğunu temsil edenler arasında gezinmek zorundadır.

Bu paydaşların çeşitli gereksinimleriyle uğraşmak, araştırmacı için gerilim yaratır ve herhangi bir işlem yapmadan önce dikkatlice düşünmesi gerekir. Daha sonra, çerçeveli problemin uygun şekilde ele alınması metodoloji gerektirir. 

Aşağıdaki durumu hayal edin: bir şirketin yöneticisi enstitünüzü arar ve kalite yönetim sistemlerinin daha iyi uygulanabilmesi için araştırma yapacak bir öğrenci olup olmadığını sorar.

Yönetici bu telefon görüşmesini yaparak sorununa verimli ve belki de etkili bir çözüm bulduğunu ve aynı zamanda bir stajyerlik teklif ederek enstitüye veya daha doğrusu öğrenciye bir iyilik yaptığını düşünüyor.

Belki işin içinde biraz para bile vardır! Belki de öğrencinin şirketteki görevi yerine getirdiğinde, işe alındığı sorundan ayrı olarak şirketi yeni bir bakış açısıyla gözlemleyebileceğini umar. Ayrıca gizlice öğrencinin diğer alanlarda daha fazla verimliliğe yol açabilecek bazı tavsiyelerde bulunabileceğini umabilir.

Öğrenci şüphesiz yöneticinin problemini sorumlu bir şekilde nasıl çözeceğini ve problemin en iyi nasıl yapılandırılacağını merak etmeye başlayacaktır. Diğer hususlar, sorunu akıllıca araştırmak için bir yol oluşturmayı (ne kadar para ve zamanın mevcut olduğunu ve araştırmanın yerine getirmesi gereken gereksinimleri dikkate alarak) ve şirketin araştırma sonuçlarından ne şekilde yararlanacağını içerecektir.

Daha da önemlisi, araştırma için seçeceği yöntemi önceki akademik deneyimlere dayandırması gerekecektir. Yöneticiden uygun şekilde cevaplanması gereken birçok soruyla karşı karşıya kalacaktır.


Araştırma metodolojisi örneği
Metodolojik araştırma yöntemleri
Nitel ve nicel araştırma yöntemleri
Nicel araştırma Yöntemleri
Araştırma Yöntemleri
Araştırma Türleri
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Betimsel araştırma yöntemleri


Öğrenciler hala araştırma yapmayı bir tür ikincil etkinlik olarak ve belirli bir programda öğretilen ana konulardan daha düşük olarak düşündüklerinden, çoğu kişi bunu zor bir görev olarak görecektir. Metodolojiyi anlamak ve uygulamak, ancak asıl tez veya tezi hazırlama zamanı geldiğinde önem kazanır.

Aslında, kesin cevaplar aranırken araştırma çok önemlidir, çünkü bir mezuniyet projesi veya tez, organizasyonel gerçeklikte ortaya çıkan bulanık bir sorunu inceleme yeteneğini göstermeye dayanır.

Bir çözüme katkıda bulunmak için araştırmanın, eldeki probleme uyan uygun ve iyi gerekçelendirilmiş bir araştırma tasarımında detaylandırılması gereken bir teori ve (araştırma) metodolojisi kombinasyonundan oluşması gerekecektir.

Teori ve (araştırma) metodolojisini birleştirmek ve onu bir araştırma tasarımına dönüştürmek kesinlikle standart bir iş değil, her zaman belirli bir soruna göre şekillendirilir. Bununla birlikte, metodoloji iyiyse ve gerçek araştırma süreci uygun şekilde yürütülürse, iyi bir araştırma parçası beklenebilir. İyi, örgütsel uygulamada yararlı olan ve akademik standartları karşılayan araştırmalarla sonuçlanmak demektir.

Bu ilk bölüm, bir müşteri, öğretmen veya öğretmenin bir mezuniyet projesi başlattığı ve araştırmacıyı veya öğrenciyi bir soruyla karşı karşıya bıraktığı noktadan başlayarak, (uygulamalı) bir araştırma projesi sürecinin farklı aşamalarına kuşbakışı bir bakış açısıyla bakar.  

Ardından, aşağıdaki soruların hepsinin çeşitli zamanlarda rol oynadığı karmaşık sürece bakar:

  • (Örgütsel) gerçekliği gözlemlemek ne anlama gelir?
  • Sorun yaratmak sorunsallaştırmak ne anlama geliyor?
  • Organizasyonda sorunu kim yaşıyor?
  • Sorunun doğası nedir? Açık mı yoksa kapalı mı?
  • Araştırma sorusu ve hedefleri nasıl detaylandırılmalıdır?
  • Araştırmanın doğası nedir, daha temel mi yoksa daha çok uygulamaya yönelik mi?
  • En uygun metodoloji hangisi olur?
  • Veri toplama için hangi yöntem ve teknikler kullanılmalıdır?
  • Bu araştırmada kişinin kendi rolü ve konumu nasıl tanımlanmalıdır?

Daha fazla soru hayal edilebilir, ancak bu bir başlangıç ​​için oldukça yeterli. Bunları yanıtlamak, büyüleyici metodoloji konusuna adım adım bir giriş sağlayacaktır.

Amacımız, eldeki metodolojik konuların uygun şekilde ele alınmasının, soru ve cevap arasında şeffaf bir süreçle sonuçlandığını göstermektir. Bu sorular, daha ayrıntılı olarak incelenecekleri sonraki bölümlerde çeşitli şekillerde tekrarlanacaktır.

Tek bir gerçeklik algısı mevcut değildir. Herkesin evrensel gerçeklik olarak yorumladığı açık bir “durum” veya “durum” yoktur. Bu sürpriz olmayabilir. Gerçeklik hareketli bir hedeftir! Etrafına bakan herkes evleri, sokakları veya yoldan geçen bir bisikletçiyi görür.

Bir an için de olsa derin düşüncelere dalmış biri, geçmişten gelen insanları, olayları veya (özel) düşüncelerin bir kaleydoskopunu görür. Bir başkasıyla sohbet eden herkes, dili kullanırken, jest yaparken, düşünceleri ön plana çıkarırken ve mesajı iletmek için metaforları ve diğer dilbilimleri kullanırken konuştuğunu görür.

Yukarıdaki tarifte neyin gerçek olduğunu kesin olarak bilen (ve yukarıda belirtilenlerin hepsi tamamen doğrudur) gerçeğin ne olduğunu ilk söyleyen kişi olabilir.

Yani gerçeklik tanımı gereği ontolojik bir sorun sunar: hepimiz onun var olduğunu biliyoruz, her gün onun içinde çalışıyoruz, ancak onu tanımlamamız istendiği anda kendimizi farklı ‘gerçeklik’ algılarına sahip insanlarla karşı karşıya buluyoruz, farklı veriyorlar. 

Bu çalışma organizasyonlara bakıyor. Örgütler, gerçekliğin özel bir biçimi olarak gözlemlenmelidir. Bir yandan görünürler, çünkü bir organizasyona baktığınızda binaları, sandalyeleri, bilgisayarları ve birçok şeyle meşgul olan insanları görürsünüz. Öte yandan, aynı zamanda bir organizasyonu “görmenin” imkansız olduğunu da söylemek mümkündür.

‘Hiyerarşi’, ‘süreçler’, ‘yapılar’ veya ‘değer zinciri’ gibi en yaygın teorik kavramlarla bile hala hiçbir şey göremezsiniz. İnsanların organizasyonlarda faaliyetleri veya ürettikleri ürünler (örneğin “politika”, “hizmet” veya “sağlık bakımı” hakkında genellikle belirsiz düşünceler) yalnızca kısmen “görülebilir”. Peki, organizasyonlardaki gerçekliğe bakıldığında ne ‘görülür’?

Organizasyonlar (kasıtlı olarak) insanlar tarafından yapılır. Akılda bir veya daha fazla özel amaç ile oluşturulmuş yapılar veya ‘eserler’dir. Bu nedenle, şu söylenebilir: insanlar birlikte “örgütler” adı verilen özel bir gerçeklik türü yaratmaya karar verirler. Peki, insanlar bu organizasyonu kurduklarında ne yapıyorlar? Bunlar, birçok farklı uygun cevabı bulunan merak uyandıran ve büyüleyici sorulardır.

Örneğin, “örgüt”, örneğin araba, ampul veya bebek bezi üreten tamamen “mekanik” bir yapı olarak düşünülebilir. Tersine, bir başkası insan-makine etkileşimi süreçlerine, eylem yaratan dilsel süreçlere veya işbirliği biçimlerinin toplamına ve bunların nasıl gerçekleştiğine bakabilir.

Yine de ilgili tüm insanlar aynı anda ve aynı organizasyonda aynı duruma bakıyor olabilir! Burada gerçekliğin doğası ya da “gerçekçilik” denen bilimsel bir tartışmaya değiniyoruz.

Bu tartışmada iki temel pozisyon gözlemlenebilir. Metafizik gerçekçilik, gerçekliğin insanların düşündüklerinden bağımsız olarak var olduğunu düşünürken, epistemolojik gerçekçilik, gerçekliği belirli bir duruma uyguladıkları referans çerçeveleri aracılığıyla araştırmacılar için erişilebilir kabul eder.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir