Araştırma Verileri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Verileri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

30 Eylül 2022 Araştırma veri türleri Nicel araştırma tasarımları Tasarım araştırma yöntemleri 0
Veri Ögelerinin İlişkileri

Araştırma Verileri

Birçok kişi, ulusal ekonomik üretkenliğin matematik ve fen bilimlerindeki öğrenci performansıyla ilişkili olduğuna inanmaktadır. Bu, örneğin, ABD Eğitim Bakanlığı’nın görüşüdür. ABD Ulusal Bilim Vakfı direktörü Rita R.Colwell, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki öğrencilerin matematik ve fen bilimlerinde yüksek seviyelere ulaşmasının kritik olduğunu belirtiyor.

Matematik ve fen bilimlerinde yüksek düzeyde başarı, Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya ekonomisindeki konumuna katkıda bulunur. Ayrıca, iyi eğitimli matematikçiler ve bilim adamlarına olan talep ve önemli ekonomik, tıbbi ve çevresel konular hakkında akıllı kamu politikası kararları alabilen bilinçli bir vatandaşa duyulan ihtiyaç devam etmektedir.

1960’larda matematik ve fen bilimlerinde öğrenci başarısına ilişkin uluslararası araştırmaların ortaya çıkmasıyla, ülkeler arası karşılaştırmalar mümkün hale geldi ve uluslar bu açıdan “dünya sınıfı” olmayı arzuladılar. Örneğin, ABD kamu politika yapıcıları, Amerikalı öğrencilerin “2000 yılına kadar matematik ve fen başarısında dünyada bir ilk” olma politikası hedefini benimsediler.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve başka yerlerde önemli bir ulusal politika hedefi, diğer ülkelere kıyasla matematik ve fen bilimlerinde yüksek düzeyde öğrenci başarısı elde etmek ve bunu sürdürmek için eylemleri belirlemek ve uygulamaktır. Bunu başarmak için, politika yapıcılar matematik ve fen bilimlerinde öğrenci başarısının belirleyicileri üzerinde mevcut olan en iyi araştırmayı ararlar.

Mevcut araştırma yetersiz olduğunda, politika yapıcılar ayrıca SNRP’yi (bu projenin bir parçasıdır) desteklemek ve ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından desteklenen matematik, fen ve mühendislik eğitimi üzerine kapsamlı araştırmalar gibi araştırma tabanını genişletmeye çalışırlar.

Bu amaç için en yararlı araştırmalardan bazılarının, eğitim sistemleri, süreçleri ve öğrenci geçmişinin uluslar arası analizlerinin yapılmasından ve ardından bu farklılıkların öğrenci başarısındaki çeşitlilikle nasıl ilişkili olduğunun incelenmesinden elde edilmesi oldukça olasıdır. TIMSS, bu tür araştırmaları desteklemek için uluslararası verilerin ana kaynağıdır.

Proje Geçmişi

Burada bildirilen Matematik ve Bilim projesi, eğitim politikası oluşturma konusunda bilgi sağlamak için TIMSS ile yapılan araştırma potansiyelinden yararlanmak için tasarlanmıştır. TIMSS kullanılarak matematik ve fen başarısı üzerine araştırmalar iki düzeyde yürütülebilir:

• Analiz birimi olarak öğrencilerle, uluslar içinde yürütülen öğrenci düzeyinde araştırma
• Analiz birimi olarak uluslarla, uluslar arasında yürütülen ulusal düzeyde araştırma

TIMSS ile ulusal düzeyde araştırma yürütürken üç farklı strateji izlenebilir:

1. Tek değişkenli analizlere dayalı olarak eğitim girdilerinin ülkeler arası karşılaştırmaları (örneğin, karar verme yetkisinin merkezileştirilmesi, öğrenci başına eğitim finansman düzeyi, müfredat içeriği, öğrencilerin aile geçmişi vb. gibi eğitim sistemlerinin özellikleri)

2. Tek değişkenli analizlere dayalı olarak eğitim sonuçlarının ülkeler arası karşılaştırmaları (örneğin matematikte genel başarı puanları, cebirde alt ölçek puanları, üst düzey düşünme puanları, okul bitirme oranları vb.)

3. İki değişkenli ve çok değişkenli analizlere dayalı eğitim girdileri ile çıktılar arasındaki uluslar arası ilişkiler.

Bu proje üçüncü stratejiye odaklandı; yani, matematik ve fen bilimlerindeki ortalama öğrenci başarı puanlarındaki ulusal farklılıklarla ilişkili ulusal düzeydeki girdi değişkenlerini belirlemek gerekir.


Araştırma veri türleri
Tasarım araştırma yöntemleri
Araştırma Yöntemleri
Bilimsel veri nedir
Nicel araştırma tasarımları
Bilimsel veri örnekleri
Verilerin YORUMLANMASI ve değerlendirilmesi
1 Araştırma


Tasarımına yapılan teknik iyileştirme ve ardından veri toplama kalitesi göz önüne alındığında, TIMSS bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük ve en karmaşık karşılaştırmalı eğitim çalışması olarak geniş çapta kabul görmüştür.

Pek çok bileşeni arasında, çeşitli eğitim girdilerinin (okullara, öğretmenlere ve öğrencilere uygulanan) anket anketleri ve matematik ve fen bilimlerinde öğrenci başarısının sonuç ölçütleri bulunmaktadır.

TIMSS verilerinin analiz raporları, matematik ve fen bilimlerindeki ortalama öğrenci başarı puanları açısından katılımcı ülkelerin göreceli konumuna büyük bir ilgi olduğunu ortaya koymaktadır. Sıralamalar sırasıyla gösterilmiştir (SNRP’ye katılan altı ülke vurgulanmıştır).

Ek olarak, bu ve diğer resmi TIMSS raporları, eğitim girdisi ve öğrenci geçmişi değişkenleri (örneğin, öğretmen sertifika gereklilikleri, sınıf mevcudu, verilen ödev, öğrenci velilerinin eğitim düzeyi, vb.) hakkında kapsamlı uluslararası veriler bildirmiştir.

Matematik ve fen bilimlerinde öğrenci başarısındaki ulusal farklılıkların nedenlerini anlamaya yönelik büyük ilgiye rağmen, TIMSS’in bugüne kadar yayınlanan resmi raporlarından hiçbiri, eğitim girdisi ve başarı sonucu değişkenleri arasındaki uluslar arası ilişkilerin niceliğini sağlamadı. Bu gözlem, TIMSS Uluslararası Çalışma Merkezi, ABD Ulusal TIMSS Araştırma Merkezi ve Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi tarafından yayınlanan çok sayıda rapor için geçerlidir.

Woessmann, bu resmi TIMSS raporlarının aksine, TIMSS’in mikroekonomik bir çalışmasını gerçekleştirdi. Woessmann analizine ulusal düzeydeki çeşitli değişkenleri dahil etti ve birden çok girdi değişkenini kontrol ettikten sonra, ulusal düzeydeki merkezi sınavların ve ulusal özel okul kayıt düzeylerinin ortalama matematik puanlarındaki ulusal farklılıklarla pozitif ilişkili olduğunu buldu.

Birkaç ulusal düzeydeki ilişkiyi inceledi, ancak çalışmasının vurgusu öğrenci düzeyindeydi. En büyük ve en karmaşık karşılaştırmalı eğitim araştırmasının (yani TIMSS) başarıdaki ulusal farklılıkların kaynakları hakkında nicel kanıt sağlama kapasitesinden henüz yararlanılmamıştır.

Araştırma Problemi

Sırasıyla matematik ve fen başarısı için ulusal araçları gösterin. Rakamların hafif gölgeli üst bölümlerindeki ülkeler uluslararası ortalamadan önemli ölçüde daha yüksek puan alırken, hafif gölgeli alt bölümlerdeki ülkeler önemli ölçüde daha düşük puan aldı.

Koyu gölgeleme, SNRP’deki katılımcıları tanımlar. Gölgesiz merkez bölümündeki ulusların ortalama puanları, uluslararası ortalamadan istatistiksel olarak farklı değildir. Çin Halk Cumhuriyeti TIMSS’e katılmadı. Amaçlarımız için Hong Kong verilerini kullanıyoruz, ancak elbette Hong Kong TIMSS örneği hiçbir şekilde Çin’i temsil etmemektedir.

Ortalama öğrenci matematik ve bilim bilgisinde büyük ulusal farklılıklar vardır. Ulusal ortalamadaki bu farklılıkların kaynaklarını nasıl açıklayabiliriz? Yani, ortalama başarı puanlarında ülkeler arasındaki varyasyonun en güçlü yordayıcıları olan ulusal düzeydeki değişkenler nelerdir?

Bu soru, öğrenci düzeyinde matematik ve fen başarısındaki değişimi açıklamaya çalışan ulus-içi araştırmalar tarafından sorulan sorudan ayırt edilmelidir.

Mevcut araştırma, TIMSS’in başarıdaki ulusal farklılıklar hakkında yeni bilgiler sağlama yeteneğinden yararlanmak üzere tasarlanmıştır. Bunu, “uluslararası karşılaştırmalarda matematik ve bilimde yüksek düzeyde öğrenci başarısının nasıl elde edileceği ve sürdürüleceği” konusundaki politika konusuyla ilgili bilgiyi genişleterek, uluslar arası bir analiz gerçekleştirerek yaptık.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir