Araştırmacılar İçin Çıkarımlar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırmacılar İçin Çıkarımlar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

21 Mart 2023 Araştırmanın sınırlılıkları örneği Araştırmanın varsayımları Makalede araştırma Yöntemleri nelerdir? 0
KLİNİK PSİKOLOJİDE BİLİM

Araştırmacılar İçin Çıkarımlar

Mevcut araştırmanın bir sınırlılığı, sınırlı örneklemidir. Zaman geçtikçe, iyileştirilmiş veri kullanılabilirliği, firma büyüklüğünü ve endüstri özelliklerini kontrol etmeyi ve yine de daha büyük örneklemler üzerinde temel analiz yapmayı mümkün kılmalıdır. İncelediğimiz şirketlerin çoğu, azalan stoklar, gelişmiş nakit yönetimi, azalan maliyetler veya artan işletme geliri açısından operasyonel verimlilikte hiçbir kazanç göstermedi.

Şaşırtıcı bir şekilde, birçok şirket bu önlemlerde daha kötü performans gösterdi. Yaptığımız testlerin her birinde, incelenen şirketlerin performansı, operasyonların ölçeği için yapılan ayarlamalardan sonra daha az çekici göründü. 17 şirketten yedisi için, fiyat seviyeleri için düzeltmeden sonraki amortisman olan COGS’de önemli bir azalma oldu.

Bununla birlikte, aynı değişken operasyon ölçeğine göre ayarlandığında, yalnızca üç şirket performans artışı gösterdi (0,1 anlamlılık düzeyinde). ERP sistemlerinin karmaşıklığı ve ERP sistemlerinin gerektirdiği kuruluşların politika ve prosedürlerindeki değişiklikler nedeniyle, bir şirketin performansının geçici bir aşamadan geçebileceği, uygulama döneminde ve uygulamadan sonraki birkaç dönemde performansın biraz düştüğü iyi bilinmektedir. 

SAP kurulumu sırasında olası çalkantılı dönemlerin ortadan kaldırılması bile sonuçlarımızı önemli ölçüde değiştirmedi. Yalnızca bir ERP satıcısı olan SAP’ye odaklandığımız için sonuçlarımız daha güvenilir.

Bunu yaparak, farklı ERP yazılımlarının işlevsellik ve özellik farklılıklarından doğabilecek tüm hataların önüne geçmiş olduk. Farklı ERP sistemlerinin uygulama süreçlerinde bile farklılıklar mevcuttur. Örnekleri SAP, Oracle, PeopleSoft, JD Edwards ve Baan uygulamalarını içerdiğinden, çalışma bu sorundan muzdariptir.

1. Sonuçlarımız, ERP sistemlerinin boş olduğunu göstermez. Biz sadece, ERP sistemlerinden dolayı sık sık bahsedilen bazı operasyonel performans avantajlarını test ettik. Olumsuz sonuçlarımız, ERP sistemlerinin etkisizliğini önermez, ancak ERP sistemleri araştırmasının kapsamını, performanslarını etkileyebilecek araya giren değişkenleri içerecek şekilde genişletmesi gerektiğini gösterir.

ERP sistemlerinin faydaları, ölçtüğümüz somut faktörlerin ötesine geçer. Bunlar arasında artan müşteri memnuniyeti ve iyileştirilmiş karar verme yer alır. Bu sistemlerin tam faydaları, ölçülmesi zor olan bu performans kazanımları analize dahil edilene kadar kesin olarak değerlendirilemez.

2. Bu araştırmada kontrol edilmeyen veya incelenmeyen bir faktör, incelenen kuruluşların ERP uygulamasından maksimum fayda sağlamak için kurumsal süreçlerini, uygulamalarını, yapılarını ve kültürlerini değiştirmiş veya değiştirmemiş olmalarıdır. Bu faktör, ERP yazılımının uygulanmadan önce geçtiği özelleştirme kapsamı ile bağlantılıdır.

Genel olarak, ters bir ilişki vardır; yazılım ne kadar özelleştirilirse, kurumsal süreçlerde, uygulamalarda, yapıda ve kültürde o kadar az değişiklik yapılır. ERP gibi karmaşık ve büyük sistemler uygulandığında kuruluşların bu tür organizasyonel değişiklikleri benimsemesi gerektiğini vurgulayan çok sayıda literatür vardır.

Yaygın ERP uygulama hataları, (1) teknoloji planını iş stratejik planına bağlamadaki başarısızlığı, (2) iş değişikliği ihtiyacını fark etmedeki başarısızlığı, (3) iş süreçlerini önceden planlayamamayı içerir. yazılımın uygulanması; (4) iyi kontrol edilen iş süreçlerinin doğasını ve değerini anlamayan sistem personeli ve danışmanlar ve (5) sistem hakkında çok az kurumsal bilgi sahibi olmak veya hiç bilgi sahibi olmamak gerekir.

3. Önceki bir çalışma, ERP uygulama öncesi verilerini uygulamadan üç yıl sonra ERP uygulama sonrası verileriyle karşılaştırdı (ortalama 1,4 yıl olan uygulama dönemi için veri toplanmadı).


Araştırmanın sınırlılıkları örnek
Makale bölümleri sıralaması
Makalede kullanılan yöntemler nelerdir
Araştırmanın varsayımları örnek
Makalede SINIRLILIK örnekleri
Makalede araştırma Yöntemleri nelerdir
Araştırmanın kısıtları nasıl yazılır
Makalede yöntem bölümü örnekleri


Ancak bizim durumumuzda, ERP uygulamasını takip eden altı aylık kararsız dönemde verileri dahil ederek ve yok sayarak testler yaptık. Bu, ERP sistemlerinin etkisine ilişkin ek bir içgörü sağlamıştır. İstikrarsız dönemleri çıkardığımız sonuçlarımız, vardığımız sonucu önemli ölçüde değiştirmedi: ERP sistemleri, operasyonel verimlilikleri iyileştirmedi.

Belki de altı ay, SAP gibi karmaşık ve devasa bir kurumsal sistemin uygulanması nedeniyle istikrarsızlık için yeterli bir süre değildir. ERP uygulamasından önceki ve sonraki 1-2 yıllık veriler göz ardı edilerek çok daha uzun süreli çalışmalar yapılmalıdır.

4. Daha fazla araştırma için birkaç yol ilgi çekici olmalıdır. İncelediğimiz dönemlerde meydana gelen genel ekonomik değişiklikleri kontrol etmedik.

Genel ekonomik koşulların operasyonel performans üzerindeki etkisinin küçük olmasını beklesek de, incelediğimiz dönemlerde bu farklılıkları kontrol etmek kesinlikle sonuçlarımızı güçlendirecektir. ABD dışındaki şirketlerin SAP uygulama deneyimi, bilgi sistemlerinin başarısını etkileyen sosyo-ekonomik faktörlere ilişkin anlayışımızı geliştirecektir.

Uygulayıcılar İçin Çıkarımlar

1. ERP uygulamasından beklenen faydalar gerçekleşmediğinde, 1997-1999 döneminde birçok şirketin, öncelikle çok abartılı Y2K sorunlarıyla ilgilenmek için ERP çoğunluğuna atladığı fark edilmelidir. Y2K sorunlarını çözmek için çok daha basit ve önemli ölçüde daha ucuz BT çözümleri olduğunu o zaman biliyorduk ve şimdi de biliyoruz.

2. Sonuçlarımız, ERP sistemlerinin etkinliğinin kesin olmadığını açıkça göstermektedir. Jüri hala dışarıda. CEO’lar ve CIO’lar, bir ERP sistemi gibi büyük bir işe girişmeden önce durumlarını etraflıca analiz etmelidir. Bir ERP sistemi ile mevcut iş süreçleri arasındaki uyum konusunda kapsamlı bir ön analiz yapılmalıdır. Bu, ERP sisteminde veya mevcut organizasyonel süreçlerde ve yapıda yapılması gereken değişiklik sayısını belirler.

3. Kimya ve ilaç endüstrilerindeki 17 orta ölçekli şirket üzerinde yapılan bu araştırma, test edilen şirketlerin yaklaşık üçte ikisinde hiçbir operasyonel performans artışının gerçekleşmediğini ortaya koyuyor.

Bu sonuçlar, ERP sistemlerinin beklenen faydaları sağlayamadığı şeklinde yorumlanmamalıdır; bunun yerine, geliştirilmiş müşteri memnuniyeti, müşteri etkileşimi ve iyileştirilmiş karar verme gibi ölçülmesi zor performans kazanımlarını dahil etme ihtiyacı kabul edilmelidir.

Bir firmanın yatırım getirisine, net bugünkü değerine veya piyasa değerindeki artışa dayalı olarak ERP sistemlerinin etkinliğine ilişkin sonuçlara, ERP sistemlerinin faydalarına ilişkin daha temel sorular tatmin edici bir şekilde çözülene kadar güvenilemez.

ERP sistemleri, bir zamanlar bireysel fonksiyonel alanları desteklemek için kullanılan ayrı ve bağımsız bilgi sistemlerini entegre eder. Günlük iş operasyonlarını otomatikleştirir ve karar vermeyi iyileştirmek için (neredeyse) gerçek zamanlı bilgilerin kullanılmasını sağlar.

ERP sistemleri nedeniyle beklenen performans iyileştirmeleri arasında, hızlı yanıt süresi, kurum genelinde artan etkileşim, gelişmiş sipariş yönetimi, gelişmiş müşteri etkileşimi, gelişmiş zamanında teslimat, gelişmiş tedarikçi etkileşimi, azalan envanter seviyeleri, gelişmiş nakit yönetimi ve azalan doğrudan işletme maliyetleri yer alır. 

Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, önemli miktarda zaman, iç kaynak ve sermaye yatırımı gerektirir ve önemli organizasyonel değişikliklerle sonuçlanır. ERP sistemlerinin yüksek maliyeti nedeniyle birçok kişi iş değerini sorguluyor.

ERP sistemlerinde iyi bilinen birkaç başarısızlık, bazılarının iş değerlerini sorgulamasına neden olur. ERP sistemlerinin iş değeri ve performans kazançlarının sistematik ampirik analizi daha yeni başlıyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir