Tüketici Algıları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Tüketici Algıları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

21 Mart 2023 Algı ve algılama Nedir Algılama Nedir psikoloji Algısal yorumlama Nedir 0
Data Element

Mobil Reklamcılığa İlişkin Tüketici Algıları

İnternet ve kablosuz iletişimin yakınsaması, mobil e-ticaret veya m-ticaret için gelişmekte olan bir pazarın hızla gelişmesine yol açmıştır.

E-ticaretin ticari etkisi, iş arenasının hemen her alanında görüldüğünden, kablosuz İnternet erişim yeteneklerindeki ilerleme, çevrimiçi alışveriş sürecinin rahatlığına ve esnekliğine katkıda bulunuyor. M-ticaretin bu büyüyen eğilimi, çok sayıda endüstri araştırma raporu tarafından doğrulanmıştır.

Mobil ticaret için küresel pazarın 2006 yılında 20 milyar dolara ulaşacağını bildirin. Web özellikli kablosuz cihazlar ve geniş bant bağlantı hizmetleri, kullanıcıların herhangi bir zamanda herhangi bir yerden ürün aramasına, iletişim kurmasına ve ürün satın almasına olanak sağladı. Bu güçlü özellikler, dikkat ve zaman tüketiciler için kıt kaynaklar haline geldikçe, bilgi ekonomisinde e-ticaretin büyümesine katkıda bulunuyor.

Kablosuz teknolojiler ve güvenlik, bant genişliği ve birlikte çalışabilirlik standartları gelişmeye devam ettikçe, kablosuz iletişim cihazları yoluyla çevrimiçi alışverişin etkisi, kuruluşlarının pazarlama ve diğer stratejik girişimlerini tasarlamaya çalışan pazarlamacılar için çok önemli bir konu haline geliyor.

Mobil ticaretin gelişimi, bilgi sistemi personeli için de yeni bir zorluk teşkil ediyor. Bilgi sistemi departmanlarından, genellikle yenilikçi iş girişimlerini desteklemek veya etkinleştirmek için güçlü ve esnek sistem yeteneklerini uygulamaya koymaları istenir.

Birçok uygulamalı bilgi sistemi uzmanı için, kablosuz iletişim yeni bir alandır. Kablolu iletişim ağlarından farklı olarak, kablosuz ağlar işlem gücü, iletim bant genişliği, kullanıcı arabirimi (ör. ekran boyutu) ve güvenlik koruması açısından nispeten daha sınırlıdır.

Bir süredir, bu kısıtlamalarla ilgili endişeler, kablosuz ağların temel bir bilgi yönetimi bileşeni olarak ciddi bir seçenek haline gelmesini engelledi.

Bununla birlikte, tüm bu alanlardaki ilerlemeler, ciddi iş inovasyonu için uygun bir araç olarak kablosuz iletişimin teknik yeteneklerini geliştirmek için yapılmıştır. Geleneksel olarak, bilgi sistemi topluluğu, kavramsal rehberlik için teknoloji, kullanıcı ve uygulama alanı arasındaki ilişkileri ele alan çeşitli entegre çerçevelere bakmıştır.

Bununla birlikte, m-ticaretle ilgili mevcut literatürün çoğu, endüstriyel gelişmeye odaklanan anekdot niteliğindeki raporlardır. Mobil ticaret gelişiminin çeşitli yönlerine ilişkin sistematik ampirik araştırma nispeten sınırlıdır.

Bu soruna işaret ederek, “E-ticaretin iyileştirilmesine yönelik muazzam ilgiye rağmen, kapsamlı bir tüketici odaklı mobil e-ticaret stratejisinin nasıl geliştirileceğini inceleyen çok az araştırma var, hatta varsa bile var.

Bu çalışma kısmen bu çağrıya bir cevap niteliğindedir. İlgi alanımız, mobil ticarette iş uygulamaları ve teori geliştirmedir. Amaç, mobil ticaret-mobil reklamcılığın önemli bir yönü hakkında teoriye dayalı bir anlayış elde etmektir.


Algılama Nedir
Algısal yorumlama Nedir
Algılama Nedir psikoloji
Tüketici davranışları PDF
Bilinçli Tüketici DAVRANIŞLARI
Algı ve algılama Nedir
Seçici maruz kalma örnekleri
Algılama süreci


Çalışmamızı, Gerekçeli Eylemler Teorisi gibi iyi kurulmuş bir teoriye dayandırmak, yeni ortaya çıkan bir fenomen olarak mobil reklamcılığın sistematik olarak araştırılmasını kolaylaştırır. Böyle bir sorgulama, yalnızca mobil reklamcılığın daha iyi anlaşılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda teorinin daha fazla doğrulanması için ek yeni kanıtlar üretir.

Kablosuz iletişim hizmetlerinin kullanımı küresel bir fenomen haline geliyor. Cep telefonları, iş ve kişisel iletişim için de giderek daha önemli bir araç haline geliyor.

Bu cep telefonu kullanıcıları, İnternet destekli operasyonları reklamcılık yaklaşımlarına dahil etmeye çalışan şirketler tarafından hedef alınıyor. Bu şirketler, iş stratejilerini, müşterilerinin ayırt edici özelliklerine ilişkin derinlemesine bir anlayışa dayalı olarak geliştirmelidir.

İki sosyal psikolog tarafından geliştirilen gerekçeli eylem teorisinin rehberliğinde, bu çalışma, Web özellikli cep telefonu hizmetleri aracılığıyla e-ticaret reklamcılığıyla ilişkili tüketici güdülerini (inançlarını), tutumlarını, niyetlerini ve eylemlerini incelemektedir.

Cep telefonları aracılığıyla mobil reklamcılığa yönelik tüketici algılarını ve tepkilerini araştırmak için iki aşamalı, ampirik bir çalışma yapılmıştır. Birinci aşamanın amacı, anket verilerini faktör analizi ve kanonik korelasyon analizi kullanarak analiz ederek teorik bir çerçeve geliştirmektir. Bu çerçeve daha sonra ikinci aşamada yapılandırılmış eşitlik modellemesi kullanılarak doğrulanır.

Bir sonraki bölümde, e-ticaretin geleceği, m-ticaretin benzersiz özellikleri ve tüketicilerin reklamcılığa karşı tutumları hakkında zıt görüşler sunuyoruz. Ayrıca Gerekçeli Eylem Teorisini tanıtıyoruz ve bunun mobil reklamcılık üzerindeki etkilerini ayrıntılı olarak inceliyoruz.

Daha sonra araştırma sorularımızı cevaplamak için tasarlanan araştırma hipotezleri sunulmaktadır. Araştırma yöntemi ile ilgili bölümde, araştırma çerçevesini ve toplanan verileri analiz etme yaklaşımını açıklıyoruz.

Bunu araştırmadaki bulgular takip etmektedir. Son bölüm, araştırmayı özetlemenin yanı sıra, araştırmanın geçerliğini ve genelleme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilecek sınırlılıkları da belgeliyor ve gelecek araştırmalar için önerilerimizi sunuyor.

ELEKTRONİK TİCARETİN GÖRÜŞLERİ

Bir Jüpiter Araştırması raporunda yakın gelecekte çevrimiçi satışların olası yavaşlaması hakkında ifade edilen bir endişeye rağmen, elektronik ticaret (e-ticaret) hakkındaki çoğu literatür, bu nispeten yeni iş ortamının devam eden büyümesi konusunda hala iyimser.

Bu iyimserlik, kısmen Ticaret Bakanlığı Nüfus Sayımı Bürosu gibi kaynaklardan alınan ekonomik verilerle besleniyor. Örneğin, Ticaret Bakanlığı’ndan yakın zamanda yapılan bir duyuru, 2006 yılı için toplam e-ticaret satışlarının 2005’e göre %23,5 artışla 108,7 milyar dolar olarak tahmin edildiğini bildirdi. 2006’daki toplam perakende satışlar, 2005’e göre %5,8 arttı.

1999’un dördüncü çeyreğinden 2006’nın dördüncü çeyreğine kadar olan dönemde, perakende e-ticaret satışlarının, üç aylık toplam perakende satışların yüzdesi olarak, grafikte düz bir çizgi olmasa da, genel olarak bir büyüme eğilimi sergiledi.

İyimser beklenti, e-ticaretin benzersiz değer önermeleri hakkındaki çeşitli görüşlerle de desteklenmektedir. Daha çekingen görüş, İnternet’in ekonomik etkisinin, daha yüksek üretkenlik ve daha düşük fiyatlar gibi daha doğrudan alanlardan ziyade, tüketici rahatlığının iyileştirilmesi ve genişletilmiş seçeneklerle sınırlı olduğunu iddia ediyor.

Bununla birlikte, daha hevesli görüş, İnternet’in ticari faaliyetler için neredeyse yeni bir platform haline geldiğini ve bu nedenle, işletmelerin paydaşlarla etkileşimde bulunduğu birçok yolu dönüştürdüğünü savunuyor.

Örneğin, İnternet tabanlı işletmelerin çok azının kar elde ettiği gerçeğini kabul ederek, reklam stratejileri geliştirmek için bu yeni platformun stratejik değerini vurgulayın. İnternet tabanlı işletmelerin benzersiz özellikleri arasında etkileşim, zengin içerik, geniş erişim, kişiselleştirme, kolaylık ve çevrimiçi alışveriş yetenekleri (örneğin, çevrimiçi ödeme) yer alır.

Bununla birlikte, farklı görüşler arasındaki fark, e-ticaretin ticari faaliyetlerin tüm yönlerinde oynadığı stratejik rolden ziyade, esas olarak büyüme oranı beklentisinde yatmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir