E-TİCARETİN EŞSİZ HUSUSLARI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

E-TİCARETİN EŞSİZ HUSUSLARI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

21 Mart 2023 Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve aracı hizmet mobil e-ticaret uygulaması 0
Modelleme Türleri

E-TİCARETİN EŞSİZ HUSUSLARI

M-ticaret genel olarak, ürün veya hizmetlerin alıcıları ve satıcıları arasındaki birincil etkileşim aracı olarak kablosuz iletişim ağı teknolojisinin kullanılması olarak tanımlanır. Şu anda, Web özellikli cep telefonu, m-ticaret müşterileri tarafından kullanılan en popüler cihazdır.

Bu tanım, literatürde bulunan bir dizi biraz farklı tanımı barındırmaktadır. Örneğin m-ticaret işlemleri, kablosuz telekomünikasyon ağları ve diğer kablolu e-ticaret teknolojileri kullanılarak mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler olarak tanımlanmıştır.

Çalışmada, m-ticaret, e-ticaretin PC/TV’nin statik terminalinin ötesinde, Web özellikli mobil ve diğer kablosuz iletişim cihazlarına doğru bir uzantısı olarak tanımlandı.

Kablosuz iletişim teknolojisi birçok yönde ilerlemeye devam ettikçe (örneğin, bant genişliği, güvenlik, kullanıcı arayüzü, fiyatlandırma stratejisi vb.), yakın gelecekte m-ticaretin önemli büyüme potansiyeli hem uygulayıcılar hem de akademisyenler tarafından tahmin edilmektedir.

Benzersiz ve çekici müşteri değeri sunmak için kablosuz iletişimin benzersiz özelliklerinden yararlanmak için yenilikçi iş stratejileri gereklidir.

Geleneksel, kablolu telekomünikasyon ağlarının aksine, bir kablosuz iletişim altyapısının inşası, sermaye gereksinimi ve zaman çerçevesi açısından nispeten daha ucuzdur. Bu maliyet avantajı, geniş alan, metropol alan ve yerel alan ağ kurulumları için geçerlidir.

Kablosuz iletişim cihazları ayrıca masaüstü kişisel bilgisayarlara veya sabit hat tabanlı telefonlara göre kullanıcılara daha sıkı bağlıdır.

Bu kişiselleştirme yeteneği, m-ticaret şirketlerinin, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırabilecek sonuçlar üretme çabasıyla, yeni ürün geliştirme gibi ana iş süreçlerine müşterileri daha fazla çekmelerine olanak sağlamıştır.

Ek olarak, kablosuz kartlar ve Web’de gezinme özelliği ile donatıldığında, dizüstü bilgisayarlar ve hatta cep telefonları gibi kablosuz cihazlar, ağ bağlantısı için çok az kablolama endişesi ile dahili ve harici bilgi kaynaklarına erişmek için kullanılabilir.

Araştırmacılar, kablosuz iletişimin bu benzersiz özelliklerine atfedilebilen m-ticaretin önemli avantajlarını belirlediler. Örneğin, m-ticaretin temel bileşenlerinin taşınabilirlik, bağlanabilirlik, kullanılabilirlik ve her yerde bulunabilirlik olduğunu belirtti.

M-ticareti geleneksel e-ticaretten ayıran önerilen dört değer önermesi: her yerde bulunma, yerelleştirme, kişiselleştirme ve rahatlık vb.

M-ticaretin, müşterilerle gerçek zamanlı etkileşimler ve karar destek bilgilerinin çalışanlara anında yayılması yoluyla genel iş operasyonlarına katkıda bulunduğunu belirtti.

Kablosuz Web’in öldürücü uygulamalar haline gelmesine yardımcı olabilecek altı benzersiz yetenek belirlendi: yakınlık, süreklilik, kişiselleştirme, her yerde bulunma, zamanlılık ve bağlam. Mobil ticaretin üç değerli özelliğini vurguladı: konum hassasiyeti, zaman kritikliği ve kullanıcı kontrolü yer alır.

M-ticaret ve e-ticaret arasındaki büyük farkları açıklarken, “M-ticaret basitçe yeni bir dağıtım kanalı, bir mobil İnternet veya PC’lerin yerine geçen bir şey değildir. Aksine, tüketiciliğin yeni bir yönü ve müşterilerle iletişim kurmanın çok daha güçlü bir yoludur.

M-ticareti yalnızca e-ticaretin bir uzantısı olarak ele almak yerine, hareketliliğin rolüyle bağlantılı m-ticaretin değerini ortaya çıkarmak için yeni bir düşünce tarzına ihtiyaç duyulmuştur. Stratejik bir bakış açısıyla, m-ticaretin potansiyeli yalnızca mobile özgü bir iş stratejisinin geliştirilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir.

REKLAMCIĞA KARŞI TÜKETİCİ TUTUMU

Reklama yönelik tüketici tutumu, mobil cihazlar aracılığıyla yapılan reklamları olumlu ya da olumsuz değerlendirmeleriyle karakterize edilir, doğası gereği değerlendirici ya da duygusaldır ve belirli bir ortamda belirli bir reklama maruz kaldıklarında niyetlerini ve davranışlarını belirlemede önemli bir rol oynar. 

Reklama yönelik tüketici tutumunun olumlu ve olumsuz etkileri, reklamcılık ve pazarlamada kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Örneğin, tüketicilerin reklama yönelik tutumlarının, reklamın kendisi üzerindeki duygusal duyguları aracılığıyla marka tutumlarını ve satın alma istekliliğini etkilediği bulundu.

Genel olarak, tüketicilerin reklama yönelik tutumları, kendilerini reklamla özdeşleştirme derecesini yansıtır. Açık hava reklamlarının hatırlama etkisini araştırmak için yapılan bir çalışmada, genel olarak reklamcılığa karşı daha olumlu tutumları olan katılımcılar tarafından daha iyi hatırlamanın sergilenme eğiliminde olduğu bulundu.


Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı
Yeni e-ticaret yasası
mobil e-ticaret uygulaması
E-ticaret Uygulamaları
e-ticaret yasası maddeleri
e-ticaret kitap pdf
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve aracı hizmet


İlk araştırmalarda savunulan reklama yönelik tüketici tutumlarının olumlu etkisinin aksine, olumsuz yönü daha yeni araştırmalarla ortaya konmuştur. Değişim 1970’lerde başladı ve 1980’lerde ve 1990’larda her zamankinden daha önemli hale geldi.

İtici güçler, artan tüketicilik uyanışı, risk algısı, kendini savunma ve reklam faaliyetlerinin aşırılığı gibi faktörleri içerir. Bu faktörler, geleneksel medyanın yanı sıra daha yeni medyayı araştıran daha yeni çalışmalarla doğrulanmıştır.

Örneğin, altı geleneksel kitle iletişim aracını (televizyon, radyo, basılı dergi, basılı gazete, sarı sayfa ve doğrudan posta) incelerken, olumsuz reklam algısıyla ilişkili üç fenomen belirledi.

Öncelikle reklam miktarının fazlalığı objektif verilerden ziyade bir algı meselesiydi. İkinci olarak, tüketiciler genellikle reklamları içerik alımını engelleyen bir rahatsızlık olarak görürler.

Üçüncüsü, tüketiciler genellikle kontrolü yeniden kazanmaya veya istenmeyen bir reklama maruz kalmaktan kaçınmaya karar verirler. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, mobil ticaret bağlamında reklama yönelik tüketici tutumunun olumsuz yönünü de ortaya koydu.

Mantıklı Eylem Teorisi

Sosyal psikoloji alanında ortaya çıkan, gerekçeli eylem teorisi (TRA) geliştirildi. Teorinin amacı, bir bireyin davranışını belirli bir bağlamda etkileyen faktörleri tahmin etmek ve anlamaktır.

Teori ve sonraki varyasyonu olan planlı davranış teorisi (TPB), çeşitli alanlarda araştırmalara uygulanmıştır. Örneğin, yönetim bilgi sistemleri alanında, küçük işletme yöneticilerinin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak veya geliştirmek amacıyla bilgi teknolojisini benimseme niyetleri incelenmiştir.

Bir bireyin bir bilgi sistemini kullanma niyetini tahmin etmek için TPB ve teknoloji kabul modelini karşılaştırdı. TPB’nin bilgi sistemleri geliştirme için daha yararlı bilgiler sağladığı sonucuna vardılar. Fikri mülkiyet kavramlarının bilgi sistemleri eğitimine entegrasyonunu incelemek için TPB kullanıldı.

TRA, dört yapı arasındaki bağlantı için teorik bir temel sağlar: davranış, niyet, tutum ve inanç. İnsanlar, bir nesneye maruz kalarak, nesneyi çeşitli güçlere sahip nitelikleriyle ilişkilendirir. Bir kişinin inancının bütünlüğü, nihai olarak tutumlarını, niyetlerini ve davranışlarını belirleyen bilgi tabanı olarak hizmet eder.

İnançtan etkilenen tutum, bir kişinin bir nesne veya davranış hakkında sahip olduğu olumlu veya olumsuz duygu veya değerlendirmeleri ifade eder. Davranışsal niyet, “kişinin hedef davranışı gerçekleştirmeye yönelik bilinçli planlarının gücü” anlamına gelir.

TRA’da niyetin, kişinin gözlemlenebilir eylemleri olan bir kişinin davranışlarının en iyi yordayıcısı olduğu varsayılır. Mobil reklamcılık bağlamına uygulandığı şekliyle teori, cep telefonu kullanıcılarının mobil reklamcılığa ilişkin inançlarının veya güdülerinin, mobil reklamcılığa yönelik olumlu veya olumsuz tutumlarını etkilediğini ileri sürer; olumlu tutumlar, alınan reklam için güçlü niyetlere yol açabilir; ve kullanıcıların reklamı aldıktan sonra gerçekleştirdiği olumlu eylemlerin sırasıyla güçlüdür.

Bu çalışma, TRA’yı teorik kılavuz olarak kullanarak, tüketicilerin gelişmekte olan bir pazarlama uygulamasına, mobil reklamcılığa verdiği tepkileri daha iyi anlamayı amaçlamaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir