Araştırmacının Gözünden Gözlem – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırmacının Gözünden Gözlem – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

4 Kasım 2022 Katılımlı gözlem nedir Nicel araştırmada Geçerlik ve güvenirlik Yapılandırılmış gözlem Nedir 0
KLİNİK PSİKOLOJİDE BİLİM

Araştırmacının Gözünden Gözlem

Araştırma Piramidi aracılığıyla, nicel araştırma yaklaşımına kısa bir genel bakış sağlar. Nicel araştırmanın özü, eldeki sorunu çerçevelemek ve böylece anlamak için bir “teori” kullanmaktır. Odak noktası değilse de çıkış noktası, teorinin gelişimine katkıda bulunmak olabilir.

Gerçeğe ilişkin bilginin “araştırmacının gözünden” de elde edilebileceği temel tutumuna dayanmaktadır. Bulgulara dayanarak teoriyi geliştiren kişidir. Bunu gerçekleştirmek için teori çoğunlukla kavramsal bir modele çevrilir ve ağırlıklı olarak hipotezler aracılığıyla detaylandırılır.

Araştırmacı için nicel araştırma yapmak, bir teoriyi dikkatli bir şekilde operasyonel hale getirmek ve ardından onu değişkenler ve sorular aracılığıyla ölçmek anlamına gelir. Araştırmayı metodolojik ve teknik olarak tasarlama ve operasyonel hale getirme şeklini doğrulaması gerekir.

Nicel bir yöntem veya metodoloji temelinde araştırma yapmak uzun bir geleneğe sahiptir. Bu gelenek tarihsel olarak doğa bilimlerine kadar uzanabilir. Gerçeklik hakkındaki bilginin ancak ‘araştırmacının gözünden’ elde edilebileceği varsayımına dayanır.

Nicel kabaca ‘nicelikler’ anlamında bir şeyin miktar, sayı, sıklık vb. açısından ne ölçüde gerçekleştiğini veya olmadığını ifade eder. ‘Ölçmek bilmektir’ gibi klasik (kalite) bir mantra bu zengin kelimeden kaynaklanır. 

Nicel araştırma yapan herkes, bir şeyin (bir olgu, belirli bir davranış türü, örneğin gün içinde içilen kahve sayısı, toplantı süresi, karar sayısı vb.) ne derece olduğunu bilmek ister. ) oluşur ya da olmaz ve oluşursa ne derecede olur. Diğer bir deyişle nicel araştırma, teorik bir yapının teste tabi tutulmasını gerektirir.

‘Miktar’ terimi aynı zamanda ölçme ve sayma anlamına da gelir. Nicel araştırma için tipik sorular şunlardır: Bu ne sıklıkla oluyor? Bu hizmeti kaç kişi kullanıyor? Son çeyrekte kaç şikayet aldık? Veya: Müşterilerimiz, Benzersiz Satış Noktalarımız (USP’ler) olarak neyi algılıyor ve bunlardan hangisi onlar için en önemli? Bu yaklaşımın sayısal veriler, rakamlar ve istatistiklerle çalışmayı tercih etmesine şaşmamalı.

Nicel araştırma, araştırmanın başında ortaya çıkan bir problem tanımıyla sonuçlanan kapalı bir soru aracılığıyla başlatılır. Sorunun detaylandırılması, mevcut teorilerin ilgili bir karışımına dayanmaktadır. Bu detaylandırmadan sonra problem az çok kesindir ve çoğu zaman kavramsal bir modelde detaylandırılır.

Araştırmacı, sorunun metodolojik ve teknik ‘çevirisine’ dikkatle odaklanır; bunların en iyi bildiği araştırma araçlarına (tekniklerine), ardından yapılandırılmış ve ayrıntılı bir görüşme kılavuzunun izlediği ankettir. Bu çeviriyi gerçekleştirme yolu neredeyse tamamıyla önceden belirlenmiştir.

Araştırmacı, kendisine ihtiyaç duyulan ‘teknik’ desteği sunacak sabit bir metodolojik yaklaşımdan yola çıkar. Bu aynı zamanda, hemen hemen her zaman araştırmanın aşamasından ve bundan sonra ne yapacağının farkında olmasını sağlayacaktır.

Nicel bir araştırmanın kalitesini değerlendirmek için zaman içinde bir dizi istikrarlı ve güvenilir gereksinim ve kriter geliştirilmiştir. Bu kriterler temel olarak araştırmacının araştırmayı tasarlama ve yürütme şeklini izlemeyi amaçlar. Nicel araştırma yaklaşımı, tümdengelimli bir doğaya sahip ampirik bir döngüye dayanmaktadır.

Nicel araştırma kapalı bir soruya dayanmaktadır. Soru, bir problem tanımına dönüştürüldüğünde, araştırma süresince bir daha değişmeyecektir. Nicel araştırmanın hazırlanmasında bazı ön adımlar atıldıktan sonra, aşağıdaki kontrol listesinin uygulanması faydalı olabilir. Bu kontrol listesi, birlikte problem tanımının kalitesini tanımlayan beş temel kriteri ele almaktadır.


Gözlem türleri
Gözlem Nedir
Gözlem tekniği
Katılımlı gözlem nedir
Gözlem nasıl yapılır
Yapılandırılmış gözlem Nedir
Doğrudan gözlem Nedir
Nicel araştırmada Geçerlik ve güvenirlik


Birincisi: araştırılabilir mi? Konu erişilebilir mi? İnsanlar katılmaya istekli olacak mı? Yöneticilerin yeni pazarlara ilişkin gizli hayallerinin karşılaştırıldığı bir proje yapmayı hayal edebilirsiniz, ancak burada bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

İkincisi: alakalı mı? Araştırmanın olası sonucu, “ürünü” ne olabilir ve bu sonucun kimler için özel bir değeri vardır? Lütfen her zaman bir paydaş için geçerli olabilecek şeyin bir başkası için geçerli olmayabileceğini unutmayın! Bu alaka düzeyini tanımlamanız ve iletmeniz gerekir.

Üçüncüsü: proje bilgilendirici mi? Araştırma yeni ve taze bulgular mı üretiyor yoksa sadece zaten bildiklerimizi yeniden üretiyor mu? Kesinlikle değersiz olmayan mevcut literatürün mükemmel bir özetini yazabilirsiniz, ancak bize gerçekten yeni bir şey mi anlatıyor?

Dördüncüsü: Güvenilir mi? Çalışma tutarlı mı ve tekrarlandığında aynı sonuçları veriyor mu? Tutarlılık, sonuçlara güvenip güvenemeyeceğimizi bilmemize de yardımcı olur. Sorunun gerçekte ne olduğunu temsil ediyorlar mı? Güvenilirlik, nicel araştırmaları değerlendirmede belki de en önemli kriterdir.

Son olarak: Etkili mi? Bu etkinliğin iki anlamı vardır. Araştırmanın yürütülme şekline uygulanabilir veya araştırmanın orijinal soruya etkili bir cevap verip vermediği için geçerli olabilir. Etkinliğin değerlendirilmesi nihayet bize yatırılan araçlar (zaman, para) ile elde edilen sonuçlar arasındaki denge hakkında bir şeyler söyler.

Bazı ilk çalışmalar yapıldıktan sonra bu kontrol listesini gözden geçirmenin ve devam etmeden önce herhangi bir şüpheyi çözmenin kullanışlı olduğu düşünülmektedir. Problemin net bir tanımı mevcut olduğunda, açıklanan kavramsal modelin yardımıyla daha detaylı araştırma yapmak mümkündür.

Bu model şunlardan oluşur:

  • Araştırma öğelerinin ana hatları; yani, araştırmaya neyin ait olduğu ve neyin olmadığı
  • Bu elemanların özelliklerinin (değişkenlerinin) seçimi
  • Değişkenler arasındaki ilişkilerin doğasının bir açıklaması
  • Yukarıdakilere dayanan hipotez ve varsayımların formülasyonu.

Kapalı bir soru tarafından yönlendirilen nicel araştırmalarda hipotezler önemli bir rol oynar. Hipotezler, araştırma faaliyetleri sırasında elde edilen ampirik sonuçlarla karşılaşılacak teorik beklentilerdir. Araştırma süreci, tümdengelime odaklanan ampirik bir döngü olarak tanımlanabilir.

Temel taslak, araştırmacı tarafından test edilen bir teori ile, teoriden çıkarılan hipotezler açısından detaylandırılan bir teori ile ilgilidir. Hipotezler, doğrudan teoriye kadar izlenebilen değişkenler ve sorular açısından işlevselleştirilir. Son olarak, araştırmacı değişkenleri ölçmek için özel araçlar kullanır. Bu genel taslak, kapalı bir soru tarafından yönlendirilen tuğla kutusunda tercüme edilmiştir.

Bir kutu tuğla yardımıyla detaylandırılmış kapalı bir soru da benzer bir model sağlar. Aslında kapalı bir soruyla ilgili tüm araştırmalarda hipotezler test edilmez, ancak bu yaklaşım sıklıkla kullanılır. Araştırma faaliyetleri problem tanımına, çözümüne, araştırma sorusuna ve araştırma cevabına (hedef) odaklanır.

Ayrıca proje için gerekli olan önemli ön koşulların (zaman, para, erişim vb.) yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Araştırma faaliyetleri, teori arayışından ve (kavramsal) bir modelin formülasyonundan oluşur.

Belirli bir model için kullanılan kavramların operasyonel ve ölçülebilir hale getirilmesi gerekir. Ardından, örneğin anketler veya yüksek düzeyde yapılandırılmış görüşmeler yoluyla veriler toplanır. Bu verilerin test hipotezleri ışığında analiz edilmesi gerekecektir. Açıkçası, ayırt edici araştırma faaliyetlerinin her biri, sonuç gibi güvenilirlik ve geçerlilik açısından değerlendirilebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir