Denek Kullanımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Denek Kullanımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

29 Mart 2022 Etik ihlalleri örnekler Tekrar yayım nedir Tez Yazımı kuralları 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Denek Kullanımı

Bilgilendirilmiş onam, insan deneklerini içeren çalışmaların yürütülmesinde gerekli iznin en önemli yönlerinden biridir. Başta insan davranışı veya hastalıkları üzerine yapılan tıbbi veya psikolojik araştırmalarda olmak üzere geçmişteki suistimaller, konuya yeni bir bakış açısıyla sonuçlanmıştır. Bu nedenle araştırma enstitüleri ve yüksek öğretim kurumları artık insan denekler üzerindeki tüm araştırmaların bir kurumsal inceleme kurulu veya etik komite tarafından önceden onaylanmasını şart koşuyor.

Araştırma prosedürlerine tabi tutulan insanlar, prosedürlerin ne olduğunu, araştırmanın amacının ne olduğunu, riskleri ve faydaları (varsa) ve maliyetleri ve ödemeleri (varsa) bilme hakkına ve reddetme veya sona erdirme hakkına sahiptir. katılım. Denek, çalışmanın sonuçlarının yayınlanıp yayınlanmayacağını ve bilgilerin ne ölçüde gizli tutulacağını bilme hakkına sahiptir.

Araştırma tamamlandıktan sonra deneğin de verilerle ne yapılacağını bilme hakkı vardır. Gönüllü bir fayda görüyorsa, araştırmaya katılmayı reddetmesi veya katılmaktan çekilmesi nedeniyle yararın geri alınmayacağı veya değiştirilmeyeceği açıkça belirtilmelidir.

Resmi, imzalı onay formları, uygun olduğunda, T/D teklifiyle birlikte sunulmalıdır. İnsan denekler, imzalı onay formunun bir kopyasını alma hakkına sahiptir.

Bazı durumlarda, deneklerin katılımı reddetmekte tamamen özgür olan yetkin yetişkinler olduğu belirli posta anketlerinde veya kişisel görüşmelerde olduğu gibi, ayrı imzalı formlar gerekli değildir. Bu gibi durumlarda, yanıtlayanın, tam olarak bilgilendirildiği sürece, anketi geri göndererek veya görüşmecinin sorularına yanıt vererek onay verdiği varsayılabilir.

Ancak bu varsayılan rıza kavramı, bilgilendirilmiş rıza testlerinin karşılanabileceği konusunda deneğe yeterli bilginin sağlanmasına bağlıdır. Örneğin, katılımcıya araştırmacının kim olduğunu, araştırmanın amacını, anonimlik vaat ediliyorsa veya ima ediliyorsa anonimliği korumaya yönelik hükümleri, verilerin hangi gizlilik derecesiyle ele alınacağını söylemek istenebilir. Verilerin nasıl kullanılacağı, çalışmadan kaynaklanan yayınlar için planlar, çalışma tamamlandıktan sonra verilere ne olacağı ve yanıtların gönüllü doğasının bir açıklamasıdır.


Tezde Ekler kısmı nedir
Tez Yazım kuralları
Etik ihlalleri örnekleri
Tekrar yayım nedir
Haksız yazarlık cezası
Bilimsel araştırmada etik kurallar Nelerdir
Etik ihlal cezaları
İü Tez YAZIM KILAVUZU


Federal kurumlar, özellikle Eğitim Bakanlığı ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı ile Amerikan Psikoloji Derneği gibi profesyonel kuruluşlar, hem uygulayıcılar hem de araştırmacılar için resmi beyanlar ve kılavuzlar yayınlamıştır. Bunlar periyodik olarak güncellenir, bu nedenle öğrencilerin, profesörlerin, kütüphanecilerin ve yöneticilerin bu önemli konuda bu kadar önemli grupların en son görüşlerine karşı uyanık olmaları tavsiye edilir.

İnsan ve hayvan konularıyla ilgilenen bilgilendirici bir ana sayfanın bir örneği, İnsan Denekleri Araştırma Ofisi (OHSR), Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) (http://ohsr.od.nih.gov/) tarafından sağlanan sayfadır. Ayrıca, daha önce Araştırma Risklerinden Koruma Ofisi olarak adlandırılan İnsan Araştırmalarını Koruma Ofisi (OHRP) de bulunmaktadır.

OHRP, organizasyonel olarak Sekreterlik Ofisi, DHHS’de bulunur. OHRP, DHHS tarafından yayınlanan Federal Düzenlemeler Yasası’nın başlık ve düzenlenen İnsan Öznelerin Korunması ile ilgili düzenlemelerin yorumlanması ve uygulanmasına nezaret etmekle görevlidir. Ayrıca OHRP, biyomedikal ve davranışsal araştırmalarda etik konularda rehberlik sağlamaktan sorumludur.

OHSR ve OHRP arasındaki fark, OHSR’nin faaliyetlerinin NIH’deki Okul İçi Araştırma Programı ile sınırlı olması ve insan denekler içeren araştırmaları yürütmek veya desteklemek için DHHS fonlarının kullanıldığı her yerde OHRP’nin gözetim ve eğitim sorumluluklarının olmasıdır.

ABD Enerji Bakanlığı, Biyolojik ve Çevresel Araştırma Ofisi sitesi de bilgilendiricidir. Enerji Bakanlığı’ndaki İnsan Denekleri Araştırma programının amacı, biyomedikal, çevresel, nükleer ve diğer araştırmalardaki gelişmeler insanlığa fayda sağlayan keşiflere yol açmaya devam ederken, insan araştırma konularının haklarının ve refahının korunmasını sağlamaktır.

Minnesota Üniversitesi Araştırma Konuları Koruma Programı sitesi, araştırma konularının koruma programının işlevini açıklar. İnsan (IRB) dahil tüm araştırmaları ve Kurumsal Hayvan Bakım ve Kullanım Komitesi’nin (IACUC) çalışmalarını gözden geçirir.

ARAŞTIRMADA HAYVAN KONULARI

Araştırmalarda hayvanların kullanımı, hayvan refahı ile ilgilenen kişi ve grupların artan ilgisini çekmiştir. Bir dereceye kadar, bu hareket, çalışmalara denek olarak katılan insanların haklarına artan ilgiyle paralellik gösteriyor.
Açıkçası, hayvanlar kendi görüşlerini veya tercihlerini insanlar kadar kolaylıkla ileri süremezler. Ayrıca, yasal korumaya doğrudan başvurmaktan yoksundurlar.

Ancak, tüm yaşam biçimlerine karşı ortak edep ve saygı, insan uygarlığının ayırt edici özellikleridir. Bu nedenle, araştırmacıların primatlardan farelere kadar birlikte çalıştıkları herhangi bir hayvanın sağlığına ve refahına özen göstermelerinin beklenmesi şaşırtıcı olmamalıdır.

Normalde hayvanları içeren araştırmalar yapan üniversiteler ve diğer merkezler, bu tür çalışmaları kapsayan iyi tanımlanmış politikalara ve uygulamalara sahiptir. Kurumsal Hayvan Bakım ve Kullanım Komitesi, federal, eyalet ve yerel yasa ve yönetmeliklere uyumu izler. T/D çalışmaları için planları en sıradan şekilde bile olsa hayvanların kullanımını içerebilecek olan öğrenciler, IACUC kurumlarının ve yayınlarının IACUC’sine tamamen aşina olmalıdır.

Aşağıda sadece birkaç örnek sunuyoruz.

  • Amerikan Üniversite Kadınları Eğitim Vakfı Derneği, kadınlara ve azınlıklara yönelik burslar ve hibeler sunmaktadır.
  • Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği, burs bilgilerine yol açacak mükemmel bir ana sayfaya sahiptir.
  • Ford Vakfı tez bursları, profesörlükte yetersiz temsil edilmeleri ciddi ve uzun süredir devam eden azınlık gruplarının üyelerine odaklanmaktadır. Ana sayfalarından birçok bilgi bulunabilir.
  • Ulusal Satın Alma Yönetimi Birliği (NAPM), ana sayfalarından erişilebilen bir doktora tezi hibe programına sahiptir.
  • Ulusal Beşeri Bilimler Vakfı’nın da hibeleri vardır. Ana sayfalarından bilgi alınabilir.

Ulusal Bilim Vakfı ayrıca çeşitli akademik alanlarda lisansüstü araştırma bursları sunmaktadır. Yurtdışında lisansüstü eğitim ve araştırma için Fulbright ve ilgili hibeler de çeşitli akademik alanlarda mevcuttur. Ana sayfa, bilgi almak için başlamak için iyi bir yerdir.

Danışmanınıza ve diğer komite üyelerinize, konunuzla ilgili nerede ve nasıl yardım arayacağınız konusunda özel önerileri olup olmadığını sorun. Şunu da unutmayınız ki, Eğitim/Ödülünüzün ek araştırma ihtiyacını gösteren sonuçlara sahip olduğu kanıtlanırsa, araştırma çabalarınızı uzun vadeli bir programa genişletmek için destek aramak için sağlam bir temeliniz olacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir