Eğitim ve Ekonomi Çalışması – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Eğitim ve Ekonomi Çalışması – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

30 Eylül 2022 Eğitim ekonomisi Ders Notları Eğitim ve KALKINMA arasındaki ilişki Eğitimin ekonomiye etkisi Ekonomi ve eğitim arasındaki ilişki 0
Aile Ağacı Verileri

Eğitim ve Ekonomi Çalışması İçin Genel Bir Model

Altı Ulus Projesi, birbiriyle rekabet halinde olan iki hedef izlemiştir. İlki, genel modelin henüz iyi araştırılmamış yönlerinin anlaşılmasını artırmaktı.

İkincisi, katılımcı ülkelerdeki acil politika ihtiyaçlarını bildirecek araştırma yapmaktı. Seçilen konular ve elde edilen bulgular, hem küresel eğitim ve ekonomik kalkınma anlayışımızın detaylandırılmasına hem de ulusal bağlamlarda politika önerilerine katkıda bulunur.

Altı Ulus Projesi, elbette, eğitim ve ekonomik kalkınma arasındaki bağlantıyla ilgili olası tüm soruları yanıtlamayı amaçlamamıştı.

Modelle bir bütün olarak çalışmak için yalnızca tarihsel veya boylamsal bir yöntem uygundur. Ne de olsa, birçok toplumda çoğu çocuk yetişkin toplumuna girmeden önce on iki yıl eğitim alır. Kariyerlerine başladıklarında ekonomi, başladıkları zaman girdileri ve süreci şekillendiren ekonomiden oldukça farklı olabilir.

Daha kolay alternatif iki soru sormaktı:

• Eğitim çıktıları ile bağlam, girdiler ve süreçteki farklılıklar nasıl ilişkilendirilir? Burada daha kısa bir süre incelenebilir. Bu soru, ilk olarak, farklı öğretim ve yönetim türlerinin öğrenme çıktıları üzerindeki göreli etkisi ile ve ikinci olarak, okulda öğrenmeyi geliştiren kültürel faktörlerle ilgilidir.

• Sosyal ve ekonomik sonuçlarla ilgili eğitim çıktılarının miktarı ve türlerindeki farklılıklar nasıldır? Bu soru, öğrencilerin okulda öğrendiklerinin ekonomide bir fark yaratıp yaratmadığını sorar.

Göreceğimiz gibi, eğitimdeki çoğu araştırmada olduğu gibi, Altı Ulus Projesi’nde de en çok ilgiyi ilk soru aldı. Aşağıdakiler, çalışmaların her biri için önemli bulgulardan birkaçıdır.

Matematik ve Bilimde Başarı

Çalışma, kırk bir ülkenin birliğini içeren karşılaştırmalı bir ortak araştırma olan Üçüncü Uluslararası Matematik ve Bilim Çalışması’ndan (TIMSS) elde edilen verileri kullanarak analizler gerçekleştirdi. TIMSS işbirlikçileri, çeşitli sınıf seviyelerinde (ör., dördüncü, sekizinci ve on ikinci sınıf öğrencileri) öğrencilerin matematik ve fen bilgisinin belirleyicilerini inceledi.

Testler, her ülkenin kendi ulusal müfredatına dahil ettiği şeylerin adil ve karşılaştırılabilir ölçütleri olarak tasarlandı. Başarı puanları ve diğer veriler, her ülkedeki ulusal düzeyde temsili öğrenci örneklerinden toplanmıştır; analizde kullanılan puanlar her ülke için ortalama puanlardır.

Çin TIMSS’e katılmadı; Hong Kong puanları Çin’i temsil etmek için kullanıldı (ikincisini temsil etmeseler de). Sunulan ulusal puanlar, SERP ülkeleri arasında önemli farklılıklar göstermektedir; TIMSS’e katılan kırk bir ülkenin ulusal puanları daha da farklıdır.

Çalışma ekibi şu soruyu sordu: Ülkeler arasındaki bağlam, girdiler ve süreç alanlarındaki hangi farklılıklar, bu ulusal ortalama test puanlarındaki farklılıkları açıklıyor?

Analiz, beş türden yaklaşık 170 değişkenin etkilerini inceledi:

• Ödev için harcanan zaman da dahil olmak üzere öğrenci özellikleri • Çeşitli tutum sorularına öğrenci yanıtları
• Eğitim dahil öğretmen özellikleri
• Okul yılının uzunluğu dahil olmak üzere okul özellikleri
• Yaşam beklentisi ve kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) dahil olmak üzere ulusal veriler

Kullanılan istatistiksel yöntem, diğer tüm değişkenleri hesaba katarak ülkeler arasındaki farklılıkları en iyi açıklayan değişkenleri aradı. Analiz matematik ve fen başarısı için ayrı ayrı yapılmıştır.


Ekonomi ve eğitim arasındaki ilişki
Eğitimin ekonomiye etkisi
Eğitim ve KALKINMA arasındaki ilişki
Eğitim ekonomisi Ders Notları
Bir ülkenin kalkınmasında ekonominin önemi
Nüfus ve eğitim arasındaki ilişki
Eğitimin ekonomik KALKINMAYA etkisi
Eğitim ekonomisi PDF


Matematik

Kırk bir ülke arasındaki başarı puanı farklılıklarının yüzde 84’ünü üç değişken oluşturmaktadır.

Bunlar:

1. Matematikte genellikle başarılı olduklarını kesinlikle kabul eden öğrencilerin ulusal yüzdesi
2. Annelerinin sporda başarılı olmanın önemli olduğunu düşündüğüne kesinlikle katılan ulusal yüzde
3. Matematikte başarılı olmak için şansın gerekli olduğu konusunda hemfikir olan ulusal yüzde

Bunların her biri, ülkeler arasında analiz edildiğinde, başarı ile olumsuz olarak ilişkiliydi. Nihai sonuçta yokluklarıyla göze çarpan değişkenler, genellikle öğrenci öğrenimindeki farklılıkları açıkladığı düşünülen değişkenlerdi.

Örneğin, bu üç değişkenin yordayıcı gücü dikkate alındığında, ortalama öğretmen eğitimi seviyesi ülke farklılıklarıyla ilgisizdi. Kişi başına düşen GSYİH’deki farklılıklar ve okul yılının uzunluğu hiçbir fark yaratmadı.

Çalışma, bu bulguların anlamını keşfetmeye devam etti. Tahmin edebileceğimiz gibi, her ülkede ne kadar çok öğrenci matematikte başarılı olduklarını söylerse, ortalama matematik puanları o kadar yüksek olur. Yani, öğrenciler ne kadar iyi yaptıklarını biliyorlar. Ancak öğrencilerin bilmediği şey, diğer ülkelerdeki öğrencilere kıyasla ne kadar başarılı olduklarıdır.

Almanya, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki öğrencilerin, Hong Kong, Japonya ve Singapur’daki öğrencilerden daha başarılı olduklarını söyleme olasılıkları daha yüksektir; aslında, bu ülkelerdeki öğrencilere kıyasla Almanya, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki öğrenciler daha az başarılıdır.

Araştırmacılar, matematiğin kolay olduğuna inanmanın, başarı için düşük ulusal standartları yansıttığı sonucuna vardılar. Öğrenme için yüksek standartlar belirleyen ve gençlerini (spor gibi diğer etkinliklerde başarılı olmak yerine) matematik öğrenmeye zaman ayırmaya teşvik eden ülkeler matematik başarısında iyileşme göreceklerdir.

Bilim

Bilimde başarı için, dört değişken kırk bir ülkedeki farklılıkların yüzde 85’ini oluşturuyor. Bir kez daha, çıkarsanan yüksek standartlar önemlidir. Araştırmacılar, ücretli bir işte harcanan zamanın değişkeninin, öğrenim için ne kadar zamanın mevcut olduğunu gösterdiği sonucuna varıyor.

Dışarıdaki bir işte harcanan zamanın düşük olması, yüksek başarı düzeyleriyle bağlantılıdır. Fen öğrenimi, bilimdeki etkinliklerin artırılması ve yeterli laboratuvar olanaklarının sağlanmasıyla daha da geliştirilir.

Hem matematik hem de fen bulguları, daha önce incelenen genel modelin sadece bir kısmını detaylandırıyor. Yani, bu modeli gösteriyorlar:

  • Bağlam→Eğitim Girdileri→Süreç→Çıktılar

Matematik ve bilimdeki çıktılar, öğrenmeye daha fazla zaman harcanmasını teşvik eden politikalarla geliştirilir. Pasif öğrenme yerine aktif öğrenme için fırsatlar sağlamak fen başarısını daha da artırır. Gelir düzeyi, kültürü veya etnik çeşitliliği ne olursa olsun bu politikaları uygulayabilen herhangi bir ülke matematik ve fen bilimlerinde başarıyı artırabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir