Eğitimde Metodolojik Konular – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Eğitimde Metodolojik Konular – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

25 Ekim 2022 Metodoloji nedir kısaca Metodolojik yaklaşım Nedir Tez metodolojisi örnekleri 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Eğitimde Metodolojik Konular

Bu yazımızda, mevcut aşamasını analiz ediyor, eğitimsel etkililik araştırmasının odaklarını oluşturan ana araştırma sorularını inceliyoruz ve çalışmalar tasarlanırken ve nicel ve nitel analizlerde dikkate alınması gereken metodolojik konuları analiz ediyoruz. 

Bu konular, araştırma metodolojisinin EER’nin gelişimine yaptığı ve yapabileceği katkıyı göstermek için sunulmuştur, metodolojilerin kendilerinin daha fazla açıklığa kavuşturulması ve bunların nasıl kullanılabileceği kitabın ikinci bölümünde sunulmuştur. Giriş bölümünde bahsedildiği gibi, EER’nin şu anki aşaması, eğitimsel etkililiğin karmaşık ve dinamik doğasının daha iyi anlaşılmasını teşvik etmekle ilgilidir.

Bu nedenle, bu bölüm, özellikle modelleme etkinliği için önemli çıkarımları olan metodolojik konularla ilgilidir ve bir sonraki bölüm, nedensel ilişkileri araştıran çalışmaların tasarımıyla ilgili konuları tartışmaktadır. Daha spesifik olarak, nedensellik EER’de genel bir konudur ve neredeyse tüm etkililik çalışmaları, öğrenci sonuçlarındaki (istatistiksel anlamda) varyasyonu açıklayan faktörleri araştırarak, şu ya da bu şekilde varsayımsal (veya ima edilen) neden-sonuç ilişkileriyle ilgilenir. 

Ayrıca, bu genellikle akademik başarı testleri veya bir tür ölçümler açısındandır. Bununla birlikte, EER, çoğu EER tasarımının deneysel olmayan doğası nedeniyle, neden-sonuç ilişkilerini iddia etmede sık sık zorluklarla karşılaşır. Bu kitabın ilk bölümünün son bölümünde, EER’nin mevcut aşaması tarafından eğitimsel etkililiğin dinamik perspektifine verilen vurgunun, okul gelişim süreçlerinin tahmin edicilerini aramanın önemine dikkat çektiğini kabul ediyoruz.

Bu, araştırmacıların etkili uygulamaları tanımlarken kendilerini yalnızca okullarda gözlemlenebilen özelliklerle sınırlamamaları gerektiği anlamına gelir. Bunun yerine EER, teoriye dayalı iyileştirme stratejilerinin tasarımına ve zaman içinde öğretmenlerin ve okulların etkinliğindeki değişiklikler üzerindeki etkilerinin ölçümlerinin geliştirilmesine de katkıda bulunmalıdır.

EER’nin araştırma gündemindeki bu değişiklik belirli metodolojik sorunları gündeme getirdiğinden, EER ile politika ve uygulama arasında bağlantı kurmayla ilgili olan daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Bu bölümün bir sonraki bölümünde sunulan metodolojik konular, modelleme etkinliğinde araştırma metodolojisinin katkısına atıfta bulunmaktadır. Bunun içinde, araştırmacıların farklı öğrenci, sınıf/öğretmen ve okul faktörleri arasında daha karmaşık ilişkiler (doğrudan, dolaylı ve karşılıklı) ve öğrenci başarısında veya diğer sonuçlarda değişiklik aramaya çalışması esastır.

Ayrıca, eğitimsel etkililiğin karmaşık doğasını tanımlamak için araştırmacıların aynı veya farklı seviyelerde işleyen faktörler arasındaki potansiyel ilişkileri keşfetmeleri de gerekli görülmektedir. Bu nedenle, bu bölüm, genel ve farklı faktörlerin araştırılması ihtiyacıyla ilişkili metodolojik konuları tartışmaktadır.

EER’nin şu anki aşamasında, genel ve farklı faktörler arasında bir ayrım yapmaya ve farklı eğitim ortamlarında ortak olanları ve etkilerinin büyüklüğünün eğitime bağlı olduğu durumlarda farklı veya spesifik olanları tanımlamaya ihtiyaç olduğu kabul edilmektedir. 

Bu nedenle, bundan kaynaklanan metodolojik bir konu, yalnızca farklı etkililiğin nasıl araştırılabileceği değil, aynı zamanda bu tür çalışmaların sonuçlarının, genel ve daha bağlama özel modeller oluşturma girişimlerimize nasıl dahil edilebileceğidir.


Metodoloji
Bilimsel metodoloji
Metodoloji nedir
Tez metodoloji örnekleri
Metodoloji örnekleri
Metodoloji nedir kısaca
Metodolojik yaklaşım Nedir
Metodoloji Türleri


Son olarak, araştırmacıların, öğretmenlerin ve okulların işleyişinde süregelen değişikliklere ve bunların etkililiklerinde zaman içindeki değişikliklerle nasıl ilişkili olduğuna bakma ihtiyacını da içeren eğitimin dinamik doğasını kavramsallaştırmaya çalışması gerektiği yönünde bir argüman ileri sürülmüştür.

Eğitimsel etkililiğin dinamik perspektifine verilen vurgu, aynı zamanda, öğretmenler ve okullarla ilgili etkilerin zaman içindeki istikrarının, bu kavramların güvenilirliğinin kesin bir ölçüsü olarak görülemeyeceği anlamına gelir.

Bu nedenle, bu bölüm aynı zamanda öğretmenlerin ve okulların sadece kısa vadeli etkilerini değil aynı zamanda uzun vadeli etkilerini araştırmak için yapılması gereken araştırmayla ilgili metodolojik konuları da tartışmaktadır. Bu sorunlar daha sonra bu farklı türdeki çalışmalar için toplanan verilerin analizinde kullanılması gereken süreçlerle karşılaştırılır.

Bu bölümün son iki bölümü, henüz çözülmemiş bazı devam eden metodolojik sorulara atıfta bulunmaktadır. Spesifik olarak, araştırmacıların okullaşmanın farklı sonuçlarını etkililik ölçütü olarak kullanmalarını sağlayan araştırma metodolojisi olasılığına ilişkin bir ilk tartışma vardır.

Yalnızca bu sonuçların geçerli ölçümüne değil, aynı zamanda birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarına da özel önem verilmektedir. Bu konu aynı zamanda veri toplamak için uygun araçların kullanılmasının önemine de dikkat çekmektedir.

Bu nedenle, bu bölümün son kısmı, sadece öğrenci çıktılarını değil aynı zamanda farklı etkililik faktörlerinin doğasını ve işleyişini ölçmek için kullanılan araçların kalitesini iyileştirmek için ölçüm teorisindeki ilerlemelerle ilgilidir.

Eğitimsel Etkililiğin Modellenmesi

Eğitimsel etkililiğin modellenmesi, EER’nin son (üçüncü) ve mevcut aşamalarında önemli bir araştırma konusuydu. Ayrıca, bu modellemenin giderek daha önemli hale gelen rolü, ikinci aşamada zaten belliydi, çünkü burada EER’nin hem sınıf hem de okul faktörlerine bakması gerektiği ve dolayısıyla eğitim etkinliğini tanımlamak için yalnızca çok düzeyli modellerin uygun olduğu netleşti.

Bunu takiben, EER’nin üçüncü aşaması sırasında, EER’nin erken teorik modellerinin geçerliliğini test etmeye çalışan bir dizi çalışma yapılmıştır. Bunlar, EER’nin teorik çerçevesini geliştirirken dikkate alınması gereken bir dizi metodolojik konuyu ortaya çıkardı.

Bu konular aşağıda analiz edilmektedir ve kısmen okul faktörlerinin ve özellikle liderlik ve hem okul hem de öğretmen etkililiğinin nicel sentezleri gibi faktörlerin etkisini araştıran çalışmaların ürünleridir.

Daha spesifik olarak, bu çalışmalar, bu tür faktörlerin öğrenci başarısı üzerindeki hem doğrudan hem de dolaylı etkilerinin incelenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur.

Faktörlerin öğrenci başarısı üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini araştırmak

Önemli eğitim faktörleri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişkileri araştırmak için araştırmacılar çok seviyeli YEM modellerinin kullanımını düşünmüşlerdir. Bunlar, birden fazla bağımlı değişkenin kullanımına izin veren çok değişkenli çok düzeyli modelleme tekniklerini kullanarak çapraz düzey ilişkilerin belirlenmesine izin verir.

Örneğin, öğretim miktarına ilişkin okul politikası ile öğretmen tarafından zamanın yönetimi ile ilgili bir faktör arasındaki ilişkinin test edilmesi, okul faktörünün (yani, öğretim miktarına ilişkin okul politikasının) açıklayıcı bir faktör olarak ele alınmasıyla gerçekleştirilebilir. değişkendir ve hem sınıf faktörünü (yani zamanın yönetimini) hem de öğrenci başarısını eşzamanlı bağımlı değişkenler olarak ele alır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir