Faktörler Arasındaki İlişkiler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Faktörler Arasındaki İlişkiler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

25 Ekim 2022 Açımlayıcı faktör analizi Nedir Açımlayıcı faktör analizi raporlama Doğrulayıcı faktör analizi 0
Data Element

Faktörler Arasındaki İlişkileri Araştırmak

Düzeyler arası ilişkileri aramak için çok düzeyli modelleme tekniklerinde kullanılan metodolojik prosedür, aynı düzeyde işleyen faktörler arasındaki ilişkileri araştırmak için de kullanılabilir. Açıkçası, bu tür ilişkiler yol analitik modelleri aracılığıyla da araştırılabilir.

Aynı seviyede işleyen faktörler arasındaki ilişkilerin araştırılması da EER’nin teorik gelişimi için daha fazla dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Bu, yalnızca belirli faktör gruplarına atıfta bulunan farklı teorik modellerden değil, aynı zamanda öğretimsel etkililik üzerine yapılan araştırmaların, belirli öğretim faktörlerinin (örneğin, doğrudan öğretim, aktif öğretim, yeni öğrenme) kombinasyonlarından oluşan özel öğretim yaklaşımları geliştirmesinden kaynaklanmaktadır. diğerlerinden daha etkilidir.

Faktörler ve öğrenci başarısı arasında doğrusal olmayan ilişkilerin aranması

Bazı etkililik faktörlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin meta-analizleri, öğretmen veya okul etkililiği üzerinde bir etkiye sahip oldukları düşünülse de, rollerine ilişkin araştırma kanıtlarının sorunlu olmaya devam ettiğini ortaya koymuştur.

Örneğin, öğretmenin konu bilgisi, öğretmenin etkinliğini etkileyen bir faktör olarak geniş bir şekilde algılanır, ancak öğretmenlerin konu bilgisi, nasıl ölçüldüğüne bakılmaksızın, uygulamada öğrenci başarısı ile de nadiren ilişkilendirilmiştir.

Açıklama, ilişkinin eğrisel olduğu şeklinde bildirilebilir. Yani öğretmenlerin etkili olabilmesi için asgari düzeyde bilgi gereklidir ancak belli bir noktadan sonra olumsuz bir ilişki olabilir.

Öz-yeterlik inançlarının öğretmen etkililiği ile ilişkisi ve sınıfın duygusal iklimi ve öğretmen yönetiminin etkililik üzerindeki etkisi için benzer bulgular da rapor edilmiştir. Bu bulgular, eğitimsel etkililik modellerinin doğrusal olmayan ilişkilerin var olabileceğini ve dolayısıyla başarı ile doğrusal olmayan bir şekilde ilişkili faktörlerin optimal değerleri için bir araştırmaya ihtiyaç olduğunu kabul etmesi gerektiğini de ima etmektedir.

Eğitsel etkililiği modellemek için bunun zorluğu, doğrusal olmayan ilişkilerin araştırılması, verilerin analizinde daha karmaşık istatistiksel tekniklerin kullanılması ve kalitenin sağlanmasına daha fazla vurgu yapılması gerektiği anlamına geldiğinden, etkililik çalışmalarının hem tasarımı hem de analizi için çıkarımlara sahiptir. Kullanılan önlemler arasında bu bahsedilenler yer almaktadır.

Bir veri analizi söz konusu olduğunda, iki konuya dikkat edilmesi gerekir. Eğitimsel etkililik modelleri, farklı seviyelerde işleyen faktörlere atıfta bulunduğundan, öğrenci, öğretmen, okul ve sistem seviyelerinde ilgili öğrenci sonuçlarıyla ilişkili değişkenleri tanımlayabilen çok seviyeli modelleme tekniklerini kullanmak da önemlidir.

Ancak, yukarıda belirtildiği gibi, dikkate alınması gereken bir konu, bazı değişkenlerin öğrenci başarısı ile doğrusal olarak ilişkili olmayabileceğidir. Eğitim durumunda, belirli bir faktörün etkisi için optimal bir nokta olduğunu ortaya koyduğundan, ters U eğrisel ilişkilerin olası varlığını da zaten düşündük.

Optimal noktadan sonra, başarı ile düzleştirilmiş veya negatif bir ilişki olabilir ve bu nedenle optimal noktanın belirlenmesi, eğitim pratiğini geliştirmek için önemli çıkarımlara da sahiptir.


Açımlayıcı faktör analizi Nedir
Doğrulayıcı faktör analizi
Açımlayıcı faktör analizi raporlama
Açımlayıcı faktör analizi yorumlama
Faktör analizi Nedir
Faktör analizi Türleri
Varimax rotasyonu Nedir
Keşfedici faktör analizi


Bu nedenle, araştırmacıların ters-U ilişkilerini araştırdığı analizlerde, hem çeşitli açıklayıcı değişkenlerin (Xi) hem de bu değişkenlerin ikinci gücünün öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin belirlenmesi de gerekmektedir.

Bu yaklaşım, bu tahmin faktörünün optimal değerini (yani, Y’nin bir maksimum değere sahip olduğu X değerleri) belirlememize de izin verebilir. Elbette, doğrusal olmayan ilişkilerin başka biçimleri de mevcut olabilir. Birden fazla optimal noktanın tanımlanabildiği durumlarda, ilk optimal noktaya ulaşıldıktan sonra belirli bir faktörün uygulanmasının etkinliği hakkında da soru sorulabilir.

Daha fazla dikkat gerektiren ikinci konu, değişkenlerin ölçüm hataları meselesidir, çünkü bunlar olası doğrusal olmayan ilişkilerin varlığının kurulmasında önemli engeller olarak da hareket eder. Bu da araştırmacıların toplanan verilerin kalitesini artırmak için ölçüm konularına daha fazla önem vermeleri gerektiği anlamına da gelir.

Doğrusal olmayan ilişkilerin araştırılması, bir faktörün ikinci (hatta daha yüksek) gücünün öğrenci başarısındaki herhangi bir ek değişimi açıklayıp açıklamayacağını araştırmaya dayandığından, güç hesaplamalarında büyütüldüğü için ölçüm hatasını azaltmak da önemlidir.

Bu durumda bir faktörün ölçüm hatasıyla uğraşmak yerine, ilgili güce yükseltilmiş bu hatayla uğraşmanız gerekir. Sonuç olarak, istatistiksel olarak anlamlı ilişkileri belirlemek de çok daha zordur.

Ölçüm konularına daha fazla önem verilerek hem toplanan verilerin kalitesi hem de istatistiksel gücü (yani II. tip hatayı azaltma) de artırılacaktır. Bu nedenle, belirli bir çalışma doğrusal olmayan ilişkileri kanıtlayamadığında, bu, ilişkilerin gerçekten doğrusal olduğu anlamına gelmez, çünkü bulgu, söz konusu belirli etkinlik faktörünün nispeten yüksek ölçüm hatasının da bir eseri olabilir.

Son olarak, doğrusal olmayan ilişkilerin gösterilememesi, özellikle etkililik çalışmalarının hemen hemen tamamı tek bir ülkede yürütüldüğünden, bazı faktörlerin işleyişinde yeterli varyasyonu oluşturmadaki zorluklara da atfedilebilir.

Doğrusal olmayan ilişkilerin araştırılmasında öncelikle iki alternatif yaklaşım da vardır. İlk olarak, optimal değerler aranmadan önce her bir faktörün işleyişinde yeterli varyans yaratmak için deneysel çalışmalar da yapılabilir.

Bununla birlikte, sınıf mevcudundaki değişikliklerin etkisi üzerine yapılan araştırmalar, okul veya sınıf koşullarının manipülasyonu ile ilgili girişimlerde pratik ve etik zorluklar olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle deneysel çalışmaların yanı sıra ekolojik geçerliliğine de dikkat edilmelidir.

Öte yandan, özellikle doğrusal olmayan ilişkilerin olası varlığı araştırılırken, EER modellerinin geçerliliğinin test edilmesini sağlayan karşılaştırmalı çalışmalar da yapılabilir. Örneğin, uluslararası boylamsal çalışmaların, okul ve sınıf kalite ölçümlerindeki tüm varyasyonları ve dolayısıyla potansiyel okul ve sınıf etkilerindeki varyasyonları kapsaması da daha olasıdır.

Bu nedenle, bu çalışmalar doğrusal olmayan ilişkileri belirlememize yardımcı olabilir, çünkü ulusal çalışmalarda anlamlı bir etkinin olmaması, ya öğrenci çıktılarında ya da daha büyük olasılıkla incelenen açıklayıcı değişkenlerde yeterli varyasyonu belirlemedeki zorluklardan da kaynaklanabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir