Kapsamlı Öğrenme ve Sistemik Çelişkiler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Kapsamlı Öğrenme ve Sistemik Çelişkiler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

15 Kasım 2022 Araştırmanın kapsamına ne yazılır Gözlemsel araştırma nedir 0
Kullanımdaki Tanım Kontrol Listesi

Kapsamlı Öğrenme ve Sistemik Çelişkiler

Değişim Laboratuvarı, Vygotsky’nin kurumsal ortamlarda ikili uyarımlı görev tasarımları dahil olmak üzere gelişimsel araştırmasına benzer ilkeler uygular. Gelişimsel çalışma araştırması (tipik olarak DWR olarak kısaltılır) metodolojisi 1980’lerin ortalarında geliştirildi, eğitim ve profesyonel gelişime odaklandı ve ardından Değişim Laboratuvarı, DWR’deki çelişkilerin üstesinden gelme girişimi olarak 1990’ların ortalarında geliştirildi. 

Literatürde, “Değişim Laboratuvarı” teriminin daha geniş bir DWR metodolojisinde kullanılan oturumları ifade edip etmediği veya Değişim Laboratuvarı’nın DWR’ye dayalı yeni bir metodoloji olup olmadığı konusunda tutarsızlık vardır. Bu bölümde, tüm müdahale araştırma projelerini ifade etmek için Değişim Laboratuvarı terimini ikinci, genişletilmiş anlamda kullanıyoruz. Yine de yararlandığımız bazı literatür eski geleneği kullanır.

Erken DWR ile Değişim Laboratuvarı arasında önemli bir ilke sürekliliği vardır. Değişim Laboratuvarı müdahalelerinin gerçekleştirmeye çalıştığı, DWR’ye gömülü beş diyalektik ilişkiyi ortaya koydu.

Bu ilişkiler, şu anlar arasındaki ileri geri hareketi vurgular: günlük gerçekliği ve mesafeli analizi dikkate alma; pratik iyileştirmeyi ön plana çıkarmak ve yeni fikirler üretmek; kısa, orta ve uzun vadede döngüsel değişim olasılıklarını düşünmek; etkinlikleri tasarlamak için araçlar ve bu etkinliklere aracılık edecek araçlar ve kavramlar geliştirmek; ve uygulayıcıların kullanımı için bu kavramları kaynaklara yerleştirmek gerekir.

Değişim Laboratuvarının pratikte nasıl çalıştığını anlamak için, Engeströ m’nin sistemik çelişkiler ve kapsamlı öğrenme modellerini dikkate almak gerekir. Çelişki, diyalektiğin uzun süredir devam eden bir ilkesidir.

Terim, aynı ilişki kutuplarının farklı yönlerinin, bu yönlerin karşılıklı olarak bağımlı olduğu uyumsuz gelişimini ifade eder. Kutuplar başkalarını engellemeye, baltalamaya veya onlara müdahale etmeye hizmet edebilir veya karşılıklı dönüşümleri meydana gelebilir. Tarihsel gelişimi diyalektik olarak anlamak için çelişkiyi anlamanın önemli olduğunu öne sürer.

Gelecek, bu karşıt eğilimlerin şimdiki zamandaki etkileşimlerinin olası ve olası sonuçları, gerçek potansiyelleri olarak bu odakta yolunu bulur.

Tipik olarak çelişkiler, diyalektik bir sistem içinde gelişen iç ilişkilerden kaynaklanıyor olarak görülür. Yine de etkinlik kuramı bağlamında, içsel çelişkilerin nasıl “dışsal ifadelerini dışsal olanlarda bulduğunu” vurgular. Spesifik olarak, bu aktivite sistemi çelişkileri bu şekilde ayırt edilebilir.

Nesnedeki değer sistemi çatışmalarının, Nesnenin Farklı Faaliyet Sistemleri tarafından Değişim Laboratuvarı araştırması için yararlı bulduğumuz bir biçimde itiraz edilmesinden kaynaklandığı nispeten yaygın senaryo dahil olmak üzere, bu farklı sistemik çelişki biçimlerine ilişkin temsilimizi gösterir. müdahaleler.

Çelişkilerin sayısal olarak adlandırılmasının, meta ilişkileri baskılarının (yani kapitalist piyasa güçlerinin) varsayımlarına dayanan bir düzeni ima etmesi beklenir.

Bir örneği ele alacak olursak: piyasa değişikliklerinin mübadele değerini değiştirerek birincil çelişkileri şiddetlendirebileceğini ileri sürmek; daha sonra, katılımcıların ilk değişiklik girişimleri ikincil çelişkiler üretebilir çünkü yeni eklenen unsurlar sistemin diğer unsurlarıyla çelişkilidir.


Araştırmanın kapsamına ne yazılır
Keşfedici araştırma nedir
Araştırma Türleri
Temel araştırma Nedir
Araştırmanın sınırlılıkları örnek
Gözlemsel araştırma nedir
Araştırmanın kapsamı örnek
Araştırmanın amacı örnek


Bu durumu ele almak, aktivite sistemi için yeni bir nesne veya eserler üretmeyi içerir, ancak gerçek uygulama, insanlar yeni bir model kullanmaya çalışırken birçok yerleşik uygulama geçerliliğini korurken üçüncül kasılmalar üretir; ayrıca, aktivite sistemi dönüştürüldüğünde, yeni sistem ile işlevsel olarak eski şekilde hareket eden aktiviteye bağlı olan komşuları arasında dörtlü çelişkiler mevcuttur.

“Piyasalaştırma”, yüksek öğretim politika araştırmasının “büyük meselelerinden” biri olsa da, bazı özel kurumsal değişikliklerin piyasa baskısı tarafından tetiklendiğini basitçe varsaymak tatmin edici değildir. Çelişki biçimleri arasındaki ayrımın yüksek öğretimde yararlı olduğunu iddia ediyoruz, yine de bunların düzeni, Değişim Laboratuvarı’nın çok uygun bir metodoloji olacağı ampirik araştırma konusu olmalıdır.

Kapsamlı öğrenme, insanların aktivitelerini bilinçli olarak yeniden hayal etmelerini içerir; başarılı olurlarsa, faaliyetin amacı genişletilir. Kapsamlı öğrenme, derinlemesine düşünmekten daha fazlasını gerektirir. “Karmaşık bir sistemde art arda gelişen gerilimlerin veya çelişkilerin inşası ve çözümü” olarak anlaşılması gerektiğini ileri sürer.

İş, kapsamlı bir öğrenme aşamaları döngüsü önerir:

1. Sorgulama ve eleştirme: insanlar yerleşik bilgeliği, mevcut uygulamaları ve mevcut planları reddeder;
2. Analiz: insanlar mevcut durumun yapısını ve tarihini araştırır ve temsil eder;
3. Modelleme: insanlar, durumu halka açık bir biçimde açıklamayı ve olası çözümler önermeyi amaçlayan yeni, basitleştirilmiş bir model oluşturur;
4. İnceleme: insanlar, modelin dinamiklerini, potansiyelini ve sınırlamalarını daha iyi anlamak için modelle (tartışmada veya uygulamada) çalışır;
5. Uygulama: insanlar modeli pratik ve kavramsal olarak uygulayarak daha somut hale getirir, böylece onu zenginleştirir ve genişletir;
6. Süreç yansıması: insanlar eleştiri üreterek ve diğer gereksinimleri belirleyerek mevcut süreçlerini değerlendirir;
7. Birleştirme ve genelleme: insanlar, yeni uygulamanın istikrarlı biçimlerini yerleştirmeye çalışır.

Bu döngü ideal bir tip olarak kabul edilir; pratikte, döngü, alt döngüleri içerecek şekilde yinelemeli olarak ilerleyebilir veya belirli döngüler, insanların daha önceki aşamalara dönmesiyle terk edilebilir. Alt çevrimler paralel çalışabilir. Marx’ın “pratik eleştirel” aktiviteye yaptığı vurguya uygun olarak, geniş öğrenme döngüsü, Değişim Laboratuvarı müdahalelerini tasarlamak için buluşsal bir model olarak kullanılır ve ardışık müdahalelerin analizi yoluyla eleştiriye tabi tutulur.

İdeal-tipik modeli temiz bir şekilde izleyen somut bir kolektif öğrenme süreci muhtemelen asla bulunamaz. Modelin yardımıyla potansiyel olarak kapsamlı bir öğrenme sürecini her incelediğimizde veya kolaylaştırdığımızda, modelin teorik fikirlerini test eder, eleştirir ve umarız zenginleştirir.

Değişim Laboratuvarı, kapsamlı öğrenme ve aktivite teorisiyle yakından bağlantılı bir müdahale-araştırma metodolojisi, kapsamlı öğrenmeyi kolaylaştırma girişimi, pratikte test ederek temel teorik bakış açılarını zenginleştirme fırsatı ve dolayısıyla bir örnek olarak amaçlanmaktadır. Bilgi üretimine yönelik diyalektik materyalist yaklaşımın temelini oluşturan soyuttan somuta yükselmenin pratik eleştirel etkinliği de söz konusudur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir