Kültürel Çeşitlilik ve BİT – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Kültürel Çeşitlilik ve BİT – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

31 Ocak 2023 Kültürel çeşitliliğin nedenleri Kültürel çeşitlilik nedir kisaca Kültürel çeşitlilik örnekleri 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Kültürel Çeşitlilik ve BİT

Yönetim için zorluk, kültürel çeşitlilikten nasıl yararlanılacağıdır. BİT’in yöneticiler, çalışanlar ve çevreleri arasında daha iyi bir ilişki sağlayabileceğini belirtti. Yöneticiler, çeşitli kültürel boyutların farkında olarak ve BİT’i uygularken ve kullanırken dil farklılıklarını dikkate alarak aşağıdakileri başarabilir:

1. Geliştirilmiş çalışan etkinliği
2. Yetkili çalışanlar
3. Örgütsel öğrenme veya bilgi yönetimi

Geliştirilmiş Çalışan Etkinliği

Çalışanlar, ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilmekte ve ayrıca BİT’i kullanarak bilgi veya içgörülerini birbirleriyle daha kolay paylaşabilmektedirler. Veritabanları, haber bültenleri ve İnternet aracılığıyla müşteriler, pazarlar ve rakipler hakkında bilgi sağlayabilir.

Yöneticiler daha fazla bilgiye erişebildikleri için daha zorlu işleri çalışanlara devredebilirler. Sonuç olarak, bu daha iyi çalışan verimliliğine yol açacaktır. Örneğin, satış görevlileri ağ üzerinden fiyatları araştırabilir ve ardından bunu müşterilere daha rekabetçi fiyatlar sunarak anlaşmaları sonuçlandırmak için kullanabilir.

Güçlendirilmiş Çalışanlar ve Karar Verme

BİT, aksi halde erişemeyecek olan alt düzey çalışanlara bilgi sağlayarak güç paylaşımına katkıda bulunabilir ve güç mesafesini ortadan kaldırabilir. BİT, 1980’lerde kişisel bilgisayarların kullanılmaya başlanmasından bu yana pek çok organizasyonun yeniden yapılandırılmasıyla sonuçlanmıştır; birçok orta düzey yönetici pozisyonunun ortadan kaldırılmasıyla organizasyonun düzleşmesine yönelik bir eğilim olmuştur.

Çalışanlara, daha önce amirleri tarafından alınan kararları alma sorumluluğu verilmiştir. Elektronik tablolar, karar destek sistemleri ve iş zekası araçları gibi karar verme araçları sağlanmıştır.

E-posta gibi BİT iletişim araçları da her çalışanın üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere diğer tüm çalışanlarla iletişim kurmasını sağlar. Bu, örgütün karar alma tabanını genişletti ve birçok farklı kültürel geçmişe sahip insanların katkıda bulunmasına ve söz sahibi olmasına neden oldu. Tüm üyelerin katılımı olmadan, çeşitliliğin getirdiği en iyiyi yakalama hedeflerine ulaşılamaz.


Kültürel çeşitlilik örnekleri
Kültürel çeşitlilik örneği
Kültürel çeşitlilik nedir kisaca
Kültürel çeşitlilik ingilizce
kültürel çeşitlilik
Kültürel çeşitliliğin nedenleri
Kültürel çeşitlilik nedir eodev
Kültürel çeşitliliklerimiz


Bilgi Yönetimi

Bilgi yönetiminde birincil öneme sahip iki bileşen ortaya çıkmıştır: bilgi yaratma, paylaşma ve uygulama süreçlerinde merkezi olarak insanlar; ve bilgi süreçlerinin çalışabileceği bir araç olarak BİT vardır.

Kültürler arası farklılıklar, bilginin organizasyon boyunca nasıl aktığını etkileyecektir. Güç mesafesi yüksek olan bir ülke yukarıdan aşağıya bilgi akışına sahipken, güç mesafesi düşük olan bir ülke aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya ve yatay olarak bilgi akışını da kabul edecektir.

Ayrıca, kültürler arası gruplar arasındaki bilgi akışının resmi, işle ilgili konularda gerçekleşmesi daha olasıdır. Ancak gayri resmi etkileşimlerde, çoğu bilgi akışı kültürel gruplar içinde de mevcuttur.

Daha iyi bilgi akışını teşvik etmek için yönetim, teşvikler veya politika yoluyla açık bir iletişim stratejisi oluşturarak personeli resmi ve gayri resmi haberler için intranet ve e-posta kullanmaya teşvik etmelidir. Örneğin, ABD ve Birleşik Krallık gibi güç mesafesinin düşük olduğu kültürlerde, üst yönetim onları bunu yapmaya teşvik ettiğinde personelin bilgiyi paylaşmaya hazır olduğu da görülmüştür.

Daha fazla araştırma, bilgi paylaşımının öncelikle dil engellerinden etkilendiğini ortaya koydu. Çalışma altındaki iki grup arasında ya doğrudan bilgi sahibinden alıcıya ya da bir tercüman aracılığıyla bir miktar bilginin aktarıldığını bulurken, bilginin ikinci dilde ifade edilememesi veya çeviri nedeniyle çok daha da fazla bilgi kaybolmuştur.

ICT, intranetleri, grup yazılımı araçlarını ve bilgiyi personele verimli bir şekilde dağıtan işbirlikçi sistemleri konuşlandırarak ve çeviri yazılımı sağlayarak, çalışanların yanıt vermeden önce bilgileri incelemeleri için daha fazla zaman sağlayan tartışma forumları gibi eşzamansız teknolojiler sağlayarak bu durumu da iyileştirebilir.

BİT Kullanarak Kültürel Çeşitlilik ve İşyeri İletişimi

Kültürel çeşitliliğin yönetimi her şeyden önce iletişimi içerir. Kültür, bireylerin başkalarıyla nasıl iletişim kuracağını etkileyecektir, çünkü kültürel olarak öğrenilen normlar, kurallar ve inançlar, insanların iletişim davranışlarının başkaları üzerindeki etkisini tahmin etmenin yanı sıra, insanların iletişim kurma şeklini de etkiler.

Farklı kültürlerden ve dillerden gelen katılımcılar arasındaki iletişim engelinin, eğer BİT kullanarak iletişim kurarlarsa, yanlış anlaşılmalara ve bilgi kaybına yol açarak daha şiddetli hale geldiği bulundu.

Bu, teknolojik olarak aracılık edilen iletişimin çoğunda mevcut olan bağlamsal ipuçlarının olmaması nedeniyle meydana gelir. Ek olarak, baskın kültürün iletişim tarzı genellikle kontrolü ele alacak ve sonuç olarak farklı kültürlerden insanları katılımdan caydıracaktır.

Bununla birlikte, belirli BİT’lerin, kültürlerinin doğasında var olan belirli iletişim tarzına bağlı olarak, bazı bireylerin iletişim kurma becerilerini geliştirebileceğini öne sürdü.

Kültürel açıdan farklı işyerlerinde iletişimi teşvik etmek için uygunluklarını değerlendirirken BİT’lerin çeşitli nitelikleri dikkate alınmalıdır. Eşzamanlılık ve eşzamansızlık, bilgisayar aracılı iletişimi sınıflandırmanın basit bir yoludur. Senkron BİT araçları, yüz yüze görüşmeye benzer şekilde, insanların aynı oturumda birbirleriyle konuşmasını ve hızlı yanıtlar almasını da sağlayan araçlardır.

Eşzamansız araçlar genellikle yanıtta bir gecikme içerir, çünkü katılımcılar aracı aynı anda kullanmak zorunda değildir ve normalde başkalarının ne zaman çevrimiçi olacağını bilmenin bir yolu da yoktur.

BİT araçlarını tanımlamak ve değerlendirmek için daha rafine bir özellik çerçevesi sağlayın:

•. Zenginlik: Sözlü olduğu kadar sözel olmayan ipuçlarını da iletme ve böylece paylaşılan anlamı kolaylaştırma kapasitesi.
•. Sosyal mevcudiyet: Bireylerin kendilerini yakın hissetme derecesi. BİT ne kadar zengin olursa, o kadar fazla sosyal mevcudiyet sağlar.
•. Etkileşim: Ortam tarafından sağlanan geri bildirimin hızı, böylece katılımcılar arasındaki etkileşimi artırır.
•. Prova edilebilirlik: Gönderilmeden veya postalanmadan önce mesajların ne ölçüde ince ayarlanabileceği.
•. Yeniden işlenebilirlik: Kişilerin kendilerine gönderilen mesajları yeniden inceleyebilme derecesi.
•. Esneklik.(diğerlerinin “sembolik çeşitlilik” dediği şey): Herhangi bir iletişim aracı tarafından sağlanan farklı iletişim modlarının veya seçeneklerin sayısı da söz konusudur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir