Potansiyel Çeşitlilik – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Potansiyel Çeşitlilik – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

31 Ocak 2023 Kalıtsal çeşitlilik ne demek Tür içi çeşitlilik örnekleri 0
KLİNİK PSİKOLOJİDE BİLİM

Potansiyel Çeşitlilik

Modern iş gücündeki kültürel çeşitliliğin günümüzde bir gerçeklik haline gelmesiyle, potansiyel sorunlardan kaçınırken avantajlardan yararlanmak için yöneticilerin bu çeşitlilikten etkin bir şekilde yararlanmaları zorlaşıyor.

Olumlu sonuçları optimize etmek için bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) önemli bir araçtır. Uygun teknolojilerin kullanılmasının kültürel engelleri ortadan kaldırdığı ve farklı dil geçmişlerine sahip çalışanlar arasında anlayış ve bilgi paylaşımını teşvik ettiği ve dolayısıyla başarılı bir işbirliğine yol açtığı gösterilmiştir.

İlk olarak, kültürü ve boyutlarını günümüzün başlıca kültür kuramcılarından bazılarına göre tartışacağız. Ayrıca günümüzün yönetim uygulamalarında dilin önemini vurgulayacağız.

İkinci bölüm, yönetim, kültürel çeşitlilik ve BİT arasındaki ilişkiyi ve yöneticilerin çalışan etkinliğini, çalışan yetkilendirmesini ve karar vermeyi nasıl geliştirebileceğini ve ayrıca kuruluş içinde bilgi yönetimini kolaylaştıracağını analiz edecektir.

Üçüncü olarak, e-posta, tartışma forumları, sohbet odaları, intranet, grup yazılımı, telekonferans, video konferans ve mobil teknolojiler dahil olmak üzere bir dizi bilgi ve iletişim teknolojisi karşılaştırılacak ve karşılaştırılacaktır.

Bu teknolojiler, yöneticilere ihtiyaçlarına en uygun BİT’i seçmeleri için bir kılavuz sağlamak üzere ilk bölümde özetlenen kültürel boyutlar bağlamında değerlendirilecektir. Son olarak, çok kültürlü bir iş yeri için yeni BİT sistemleri geliştirmeye yönelik bir çerçeve sağlayacağız.

Özetle, bu bölümün amacı yöneticilerin, idarecilerin, bilgi sistemleri geliştiricilerinin ve diğer bilgi çalışanlarının iş gücündeki kültürel çeşitliliği yönetmede BİT’in rolü hakkında farkındalığını artırmaktır. İnsanlar arasındaki farklılıkları kabul ederek, tanıyarak ve geliştirerek çeşitliliğe değer vermek, böylece onların benzersiz yeteneklerini geliştirebilmeleri, sonuçta etkili ve rekabetçi organizasyonların yaratılmasına yardımcı olacaktır.

Kültürel Boyutlar

Kültür, bir toplumun veya örgütün üyelerinin paylaştığı temel değerler, normlar ve inançlar kümesidir. Bu değerlerin, “kültürün diğer kültürlere göre ölçülebilen bir yönü” olarak tanımlanan bir boyut olarak tanımlanabileceğini belirtin.

Geert Hofstede en saygın kültür teorisyenlerinden biridir. Ünlü kültürel boyutlar teorisi, 53 ülkeden yüzlerce IBM çalışanının altı yıllık bir anketine ve analizine dayanıyordu.

Bu boyutlar yaygın olarak benimsenmiş ve birçok araştırma çalışmasına uygulanmıştır:

1.. Güç.mesafe:.Bir toplumun güç dağılımındaki eşitsizliği kabul etme derecesi. Yüksek güç mesafesine sahip toplumlar, eşit olmayan bir güç dağılımı olduğunu kabul ederler. Güç mesafesinin düşük olduğu bir toplumda herkes için eşitlik ve fırsatlar beklenir. Daha düz hiyerarşilere sahiptir ve insanların toplumda yükselmeleri daha kolaydır.

2. Belirsizlikten kaçınma:.Toplumun belirsizliği ve belirsizliği kabul etme derecesi. Yüksek düzeyde belirsizlikten kaçınma toplumları, belirsizlik ve muğlaklıktan kaçınmak için birçok kural, düzenleme ve prosedür oluşturur. Belirsizlikten kaçınma düzeyi düşük olan toplumlar, belirsizlik ve muğlaklık konusunda daha az endişe duyarlar. Farklı görüşlere ve değişikliklere karşı daha esnek ve daha toleranslıdırlar.

3.. Bireycilik-kolektivizm:.Bireylerin önce grup ihtiyaçlarına bağlı kalması gereken kolektivizmin aksine, toplumun bireyin önce kendi ihtiyaçlarını gözetme hakkını kabul etme derecesi. Yüksek bireyci toplumlar, bireysel ihtiyaç ve hakları kolektif ihtiyaç ve hakların üzerine yerleştirecektir.

4.. İlişkileri, uzlaşmayı ve yaşam kalitesini vurgulayan feminizmin aksine, toplumun rekabet ve başarı gibi ideallere inanma derecesidir.

5.. Uzun vadeli ve kısa vadeli yönelim:.Toplumun sırayla çalışmayı tercih etme derecesi ve kesintiye toleransı. Uzun vadeli oryantasyon toplumları azim, sıkı çalışma, uzun vadeli gelenek ve bağlılığa değer verir. Kısa vadeli oryantasyon toplumları, değişiklikleri benimsemeye ve anında sonuç almaya daha isteklidir.

GLOBE proje ekibi tarafından kültürel boyutlar üzerine yürütülen daha yeni araştırmalar, altısı Hofstede’nin çalışmasından kaynaklanan dokuz boyut belirledi. Yaklaşım sadece 2004’te ortaya çıktı ve bu nedenle, modelin geçerliliğini doğrulamak veya onu BİT’i kültürel bir bakış açısıyla değerlendirmek için uygulamak için çok az çalışma yapıldı.


Kalıtsal çeşitlilik ne demek
Kalıtsal çeşitlilik örnekleri
Tür içi çeşitlilik örnekleri
Mutasyon genetik çeşitliliğe katkı sağlar mı
Kalıtsal çeşitlilik mitoz mu mayoz mu
Tür çeşitliliği Nedir
Tür içi çeşitlilik Nedir
Kalıtsal çeşitlilik sağlayan olaylar


Bir başka tanınmış, kültürler arası teorisyen Fons Trompenaars’tır. Araştırması, 47 ulusal kültürü temsil eden 10 yıla yayıldı. Yalnızca sınırlı sayıda araştırmacı, BİT’i değerlendirirken ve genellikle ile birlikte çerçevesini benimsemiştir.

Başka bir saygın antropolog ve kültürler arası araştırmacıdır. Önemli katkılarından biri iletişim bağlamı kavramıdır. Düşük bağlamlı toplumlarda iletişimin doğrudan ve açık olduğunu ifade etmiştir.

Yüksek bağlamlı toplumlarda, insanlar üstü kapalı anlam taşıyan sözlü ve sözlü olmayan ipuçlarının farkında olmalıdır. Ayrıca, genellikle ilişkilerin geçmişini ve iletişim kuranların geçmişlerini bilmeyi tercih ederler.

Örneğin, yüksek statüye sahip veya alandaki bilgisi veya uzmanlığı nedeniyle saygı duyulan bir kişiden gelen bilgilere daha fazla önem verilir. Hall’un teorisi, son yıllarda daha fazla insan BİT ile iletişim konularına odaklandıkça artan ilgi gördü.

İletişim bağlamı kavramı, dilin çok kültürlü çalışma ortamlarında dikkate alınması gereken başka yönleri de vardır. Dillerin sözcük dağarcığı, gramer, sözcük düzeni, tonlama ve deyim gibi birçok farklı parametresi vardır. Örneğin, İngilizce’de tonlama tam cümleler için geçerlidir; ancak Çince’de tonlama tek sözcükler için geçerlidir.

Bu nedenle, farklı bir tonlama ile aynı Çince kelime, farklı anlamlara ve farklı yorumlara yol açabilir. Bu farklılıklar önemli bir yanlış anlama kaynağı ve zayıf iletişim veya işbirliği kaynağı olabilir.

Bazı araştırmacılar, bu ulusal kültür teorilerini klişeleştirme ve insanları sabit kültürel kalıplara zorlama olarak sorgulayacaktır. Yine de Hofstede, her bireyin kendi ülkesinin genel kültürel kalıplarına uymamasına rağmen istatistiksel eğilimlerin ve eğilimlerin belirlenebileceğini belirtiyor.

Ayrıca Trompenaars, her kültürde bir değerler ve varsayımlar dağılımı olmasına rağmen, bu dağılımın o kültürel grup için ortalama etrafında bir model oluşturduğunu öne sürer.

Bazı araştırmacılar, BİT’in küresel kullanımı çağında kültürel boyutların önemini de sorguladılar. Ancak Geert ve Gert Hofstede, “makinenin yazılımının küreselleşebileceğini, ancak onları kullanan zihinlerin yazılımının küreselleşemeyeceğini” savundu.

Bu bölümde, çok karmaşık olduğu aşikar olan bir alandaki tartışmamızı basitleştirmek için, daha önce özetlenen kültürel boyutların yalnızca bazılarına odaklanacağız. Kültür ve BİT alanındaki çoğu araştırmacı Hofstede’nin boyutlarını kullandığından, Trompenaars’ın veya GLOBE Projesi’nin teorilerinden ziyade bunlar analizimizin ana temelini oluşturacaktır.

Bununla birlikte, BİT’te iletişimin ve işyerindeki kültürel çeşitliliğin yönetilmesindeki temel önemi nedeniyle, diğer dil konularına ek olarak Hall’un iletişim bağlamı teorisine de güveneceğiz. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir