KURUMSAL TEORİLER – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

KURUMSAL TEORİLER – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

9 Kasım 2022 Kuramsal bulmaca Kurumsal KURAM nedir Kurumsal yönetim Yeni kurumsal KURAM nedir 0
KLİNİK PSİKOLOJİDE BİLİM

KURUMSAL TEORİLER

Daha önce de belirtildiği gibi, seçilen makalelerin ele aldığı konular ve seviyeler, sınıflandırmaya göre kodlanmıştır. Bu makalelerdeki konuların ve çalışma düzeylerinin çapraz tablosu, yüksek öğretim araştırmalarında kurumsal analizin esas olarak politika ve yönetim konularıyla ilgilendiğini göstermektedir.

Öğretme/öğrenme, ders tasarımı, öğrenci deneyimleri, kalite güvencesi, akademik çalışma ve bilgi ve araştırma ile ilgili diğer konuların tümü literatür taramamıza dahil edilse de, bu konulardaki çalışmalara çoğunlukla ya kurumlar düzeyinde ya da bölgesel/ulusal sistemler düzeyinde yaklaşılmaktadır. Eksik mikro düzeyde analiz. Spesifik olarak, çoğu makaledeki konular yönetişim, yapı, sistem politikası, yönetim, liderlik ve kurumların tarihi ve evrimi ile ilgilidir.

Kurumsal teorinin esas olarak politika ve yönetim konularını incelemek için kullanıldığı ve öncelikli olarak organizasyonlar ve onların faaliyet ortamlarına odaklandığı bulgusu, makalelerin büyük çoğunluğunun, organizasyonu analiz etmeye güçlü bir ilgisi olan yeni kurumsalcılığı kullanan makalelerle açıklanabilir. ve çevre ilişkileri. Gerçekten de, yüksek öğretimdeki reformlar genellikle çevresel değişikliklere stratejik ve yönetsel tepkiler olarak algılanır.

Yeni kurumsalcılığı uygulayan ampirik çalışmalar, örgütlerin sosyal kuralların, ortak anlayışların ve doğal kabul edilen varsayımların egemen olduğu yüksek düzeyde kurumsallaşmış çevrelere gömülü olduğu konumunu doğrulamaktadır.

Bu ışıkta, rasyonel olmama, belirsiz hedefler, teknolojiler, aktörlerin tutarsız ve akıcı katılımı ile karakterize edilen kurumların altını çizer ve meşruiyet, kurumların istikrarını ve hayatta kalmasını sağlayan bir başka baskın faktördür.

Bu çalışmalar arasında kullanılan anahtar kavramlar örgütsel alan, eşbiçimlilik ve kurumsallaşmadır. Örgütsel alan ve eşbiçimlilik kavramsallaştırmasının ardından, AB üye devletlerinin yükseköğretim sistemlerinin yapıları arasındaki farklılıklardan bağımsız olarak, örneğin öğrenci hareketliliği ve kalite güvencesi gibi bir dizi göstergenin, ulusal yüksek öğretim arasındaki yakınlaşmayı yansıttığını bulmuştur. sistemler.

Benzer bir çalışma, Çin hükümetinin yükseköğretimde yönetişim modellerini dönüştürmeye ilişkin politika oluşturma süreçlerinde küresel izomorfik baskılara nasıl duyarlı olduğunu açıklayan bir çalışmadır. Örgütsel alan ve eşbiçimlilik gibi kurumsallaşma kavramı da bu alandaki akademisyenlerin ilgisini çekmiştir.

Örneğin, yükseköğretimde reformların üç aşamasını, yani seferberlik, uygulama ve kurumsallaşmayı ayırt ederek, bunların sonuncusunun çok önemli olduğunu ancak nadiren başarıldığını iddia etmiştir. Ayrıca, koşullu öğretim üyeleri ve liderlerin direnişi gibi kurumsallaşma sürecini etkileyen kilit faktörleri de belirlediler.

Bununla birlikte, bazı araştırma bulgularının yeni kurumsalcılık üzerine hakim görüşlere meydan okuduğu belirtilmelidir. Örneğin, Amerikan yüksek öğretim sisteminde yakınsama yerine, rekabet halindeki birkaç genel eğitim modelinin olduğunu buldu. Durumun, kuruluşların meşruiyet arayışından ziyade, birden fazla çıkar grubunun saha üzerinde etki yaratma girişimlerinden kaynaklandığını açıkladılar.

Sonuç bize, yeni kurumsalcılığın kendisinin orijinal olarak örgütsel değişim için bir teori olarak geliştirilmediğini, ancak esas olarak belirli bir örgütsel alandaki örgütsel düzenlemelerin benzerliği veya istikrarı hakkında iyi bir açıklama sağladığını hatırlatabilir. Teori, örgütsel değişim için iç dinamikleri analiz etmede zayıftır ve gücün rolü, kişisel çıkar, verimlilik ve insan ajansı gibi faktörleri göz ardı eder.

Bu zorluklara yanıt olarak, kurumsal teori kampında yeni teorik anlayışlar geliştirildi. Çok az sayıda yüksek öğretim çalışması kurumsal teorideki yeni çizgileri uygulamış olsa da, yüksek öğretim araştırmacıları tarafından yeni kurumsalcılığın sınırlamalarının üstesinden gelmek için kullanılan bir yaklaşım, onu diğer teorilerle birleştirmektir.


Kurumsal KURAM nedir
Kurumsal yönetim
Yeni kurumsal KURAM nedir
Kuram nedir
Kuramsal bulmaca


KURUMSAL TEORİ İLE DİĞER ORGANİZASYON TEORİLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

93 makaleden 39’u yeni kurumsal teori ve diğer teorileri birleştirdi. Çoğu yazarın iddia ettiği gibi, bunun nedeni, teorinin tek başına kullanımının yükseköğretim kurumlarının doğasını kapsamlı bir şekilde kavramak için yeterli olmamasıydı. Daha sonra başka teorileri uygulayan yazarlar tarafından belirlenen yeni kurumsal teorinin temel zayıflıkları özetlenmiştir.

İlginç bir fenomen, yeni kurumsalcılığın yüksek öğretim araştırmalarında sıklıkla kaynak bağımlılığı teorisi ile birleştirilmesidir. Bu çalışmalar temel olarak üç doğal konuyu ele aldı: yüksek öğretim kurumlarının çevresinin nasıl kavramsallaştırılacağı; değişime nasıl tepki verdikleri; değişime nasıl tepki verebildiklerini.

Yazarlar, ufuk açıcı çalışmanın ardından, “örgütsel seçim ve eylemler [hem kurumsal hem de teknik çevreden gelen] çeşitli dış baskılar ve talepler tarafından sınırlandırıldığı için iki teoriyi birleştirmeye ihtiyaç olduğu ve orga örgütünün birleştirilmesi gerektiği görüşünü paylaştılar. – hayatta kalabilmek için nizamlar duyarlı olmalıdır.

Ayrıca, iki teoriyi birleştirmenin amacının, iki ayrı teorik perspektif aracılığıyla kurumların eylemlerine dair daha kapsamlı bir anlayış peşinde koşmak değil, daha ziyade bir orta yol arayışı olduğunu iddia edin. Detaylandırdıkları gibi, ‘bağımlılık ilişkileri önemlidir, ancak önemleri ve müteakip sonuçlarına kurumsal çevrenin normları ve değerleri aracılık eder.

Kurumsal teori ile diğer teorileri birleştirmenin önemini inkar etmeden, yüksek öğretim araştırmacılarının alternatif olarak yeni kurumsal teorinin sınırlamalarını dengelemek için kurumsal teorideki son gelişmelerden faydalanabileceğini öneriyoruz.

Bir yandan, kurumsal girişimcilik ve kurumsal çalışma kavramlarının yanı sıra eski ve yeni kurumsal teorinin birleşimi, mikro düzeyde kurumsal analizin benimsenmesine yardımcı olur ve vekalet merkezi rolünü ortaya çıkarır. Örneğin, (yeni kurumsalcılıkla birleştirilecek) diğer teorileri detaylandırırken, büyük ölçüde kurumsal teorinin mikro temellerinden yararlanırlar.

Öte yandan, kurumsal mantık perspektifi, örgütsel çevrenin hem kültürel ve sembolik boyutlarını hem de yapısal ve piyasa yönlerini odak çalışmaya dahil etme fırsatı verir. Bununla birlikte, akademisyenlerin kurumsal teoriyi diğerleriyle birleştirme girişimleri, buradaki boşlukların ne olduğunu düşünmemize neden olur.

Kurumsal teori, yüksek öğrenim bağlamındakiler de dahil olmak üzere çeşitli örgütsel konuları incelemek için tartışmasız popüler ve güçlü bir açıklayıcı araç haline gelmiştir. Bununla birlikte, yüksek öğretim araştırmacılarının örgütsel kurumsalcılığın gelişimini izleme ve üniversitelerin ve kolejlerin doğasını daha iyi anlamak için araştırmalarında teoriyi uygulama çabaları hakkında çok az şey bilinmektedir.

Bu bölümün amacı, önde gelen dokuz yüksek öğretim dergisini analiz ederek boşlukları doldurmaktır. Sonuçlar, yüksek öğretim araştırmalarında kurumsal teorinin uygulanmasına 1970’lerde ve 1980’lerde geliştirilen yeni kurumsalcılık kavramlarının hakim olduğunu göstermektedir.

Yüksek öğretim çalışmalarında kurumsal teorinin son zamanlarda geliştirilen anlayışlarından yararlanma yönünde artan bir eğilime rağmen, kurumsal teorinin tüm potansiyeli yüksek öğretim araştırmacıları tarafından tam olarak kullanılmamıştır. Bu nedenle, yüksek öğretim çalışmalarında daha fazla kurumsal analiz için bazı yönergeler öneriyoruz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir