Literatür Taraması Yazma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Literatür Taraması Yazma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

17 Mayıs 2022 Literatür özeti örneği Literatür tarama programı Literatür taraması pdf 0
Mantıksal ve Fiziksel Veri Modelleri

Tez  Bulma

Bu bölümde ‘tez’, eleştiriye dayanabilecek entegre bir argüman anlamına gelir. Her tez bir önermede bulunur ve her önerme karşıt görüşler de dahil olmak üzere bir dizi görüşü hesaba katmak zorundadır. Tezin biçimi, yazarları, çalışmaları akran değerlendirmesi için dışarı çıktığında girdikleri tartışmayı tahmin etmeye zorlar. Tez, hepsini bir arada tutan ana fikirdir.

Bir tez bulmak, yapılan çalışmanın aşamaları arasında, önceden hazırlanmış veya tamamlanmış yazılar arasında ve en önemlisi, ana araştırma sorusu ile yapılan çalışma arasında bağlantılar oluşturmak anlamına gelir. Bütün bunlar yazılı olarak yapılmalıdır. Bölümler arasında mantıksal bağlantılar olmalıdır. Açık gördüğünüz bağlantıları yapmak, tezinizi, ana fikrinizi yazınızda ortaya koymanıza yardımcı olabilir.

Bir tezi düşünmenin ve aramanın bir başka yolu da onu bir tema olarak düşünmektir. Çalışmanız sırasında, yalnızca kademeli olarak bir tema olarak ortaya çıkan ve ortaya çıkıyor gibi görünen, yazınızdaki bir iplik veya düşüncenizdeki adım olabilir. Tezinizi bulmanın anahtarı, potansiyel temaları prova ederken orijinal araştırma sorusunu bir mihenk taşı olarak kullanmaktır.

Bir uyarı: tez, geleneksel olarak “kanıtlanması” gereken bir argümandır. Ancak bu, birkaç istisna dışında akademik yazımda kullanılmayan bir terimdir. Araştırmamızın ve dolayısıyla yazımızın bağlamsallaştırılmış ve hatta koşullu olduğu anlaşılmaktadır.

Başka bir deyişle, her zaman ve her yer için bir şeyi ‘ispatlamıyoruz’; bu, “kanıtlamak” kelimesinin doğru bir kullanımı değildir. Bunun yerine, metinler, maddeler, insanlar veya olaylarla ilgili analizlerimizde bulduklarımızı “gösterebilir”, “önerebilir” ve makul ve mantıklı yorumlar yapabiliriz.

Bu bir uzlaşma gibi görünüyorsa, bir tez yazarken bir tartışmaya girdiğimizi hatırlamakta fayda var; Yazımıza katılmayacak çok insan var.

Bizimle aynı fikirde olmayanların çalışmalarını sadece görmezden gelemeyiz, aynı zamanda doğrudan ele almalıyız. Çalışmamızın tartışmanın neresine uyduğunu göstererek, bu tür anlaşmazlıkların temelini yazımızda dile getirmeliyiz. ‘Önermek’ gibi kelimeler tartışmanın dilidir.

Literatür Taraması Yazma

Her tezin bir literatür taraması yoktur, ancak her tez yazarı, çalışmalarının başkalarıyla nasıl ilişkili olduğunu göstererek literatür hakkında yazmalıdır. Literatür hakkında sadece bir bölüm yerine birkaç bölümde yazmayı tercih etseniz bile, argümanınızla bütünleşmesi için, şimdilik onu argümanınızda ayrı bir birim olarak düşünmek yardımcı olabilir.

Bu, kimin eseri hakkında yazmak istediğinize, muhtemelen kimin eseri hakkında yazmak zorunda kalacağınıza ve genel bir genel bakışta alanı bir bütün olarak nasıl temsil edeceğinize karar vermenize yardımcı olabilir.

Literatür taraması nedir? Birçok farklı tanım ve amaç vardır. Çoğu incelemenin birden fazla amacı vardır. Mevcut birçok tanım vardır, aşağıdaki yazarlar incelemenin bir yorum, bir sentez, bir proje, bir görev ve yeni kaynaklara yeni bir “bakım” olduğunu öne sürer:

• Yayınlanmış araştırmaların yorumlanması ve sentezi.
• Kendi başına bir araştırma projesi.
• Tez süresince devam eden bir görev, araştırılan problemin önceki araştırmalarla nasıl ilişkili olduğunu gösterir.
• Kendi çalışma alanınızla zorunlu olarak aynı olmayan, ancak onun tamamlayıcısı olan bir alandaki literatüre tekrar bakma fırsatı.


Literatür taraması örneği
Literatür taraması Nedir
Literatür taraması örneği pdf
Literatür tarama programı
Literatür özeti örneği
Literatür tarama siteleri
Literatür taraması pdf
Literatür taraması kaynakça nasıl yazılır


Merriam’ın ‘yorum’ ve ‘sentez’ kullanımı, yazarın aktif rolünü açıklığa kavuşturur; tez yazarlarının literatürün versiyonu, özetlerini ve eleştirilerini seçme ve düzenlemeleridir. Brent, bir inceleme için gerekli olan araştırmayı haklı olarak açıklıyor. Anderson ve ark. Literatürü gözden geçirmenin, tüm proje boyunca devam eden bir sabit olduğunu vurgulayın. Ledy, incelemenin kapsamını genişletmeyi öneriyor gibi görünüyor.

Derginin iki anlamda bir “amacı” vardır: bir düzeyde amaç, yazarın edebiyat hakkında yazarken onu öğrenmesidir ve başka bir düzeyde, incelemenin kendi “amacı” vardır, çünkü bir tez argümanındaki rolü önemlidir.

Her iki amaç da Bruce tarafından yakalanır:

• Lisansüstü eğitim bağlamında literatür taramaları süreç ve ürün açısından tanımlanabilir. Süreç, araştırmacının statükoyu oluşturmak, bir problem veya araştırma araştırması formüle etmek, oluşturulan araştırma hattını takip etmenin değerini savunmak ve başkalarının bulgularını ve fikirlerini kendisininkiyle karşılaştırmak için literatürü keşfetmesini içerir. Ürün, keşif sürecinin başarısını gösteren bir biçimde başkalarının çalışmalarının sentezini içerir.

Bunların her biri kendi içinde bir yazı istemi olabilir: (1) ‘statükoyu tesis etmek’; (2) ‘bir problem formüle edin’; (3) ‘soruşturma hattını takip etmenin değerini savunmak’; (4) ‘başkalarının bulgularını ve fikirlerini’ kendinizinkiyle karşılaştırın; (5) ‘başkalarının çalışmalarının sentezi’; ve (6) ‘keşif sürecinin başarısını gösterir’.

Bu sonuncusu ilginçtir, çünkü araştırma konumuza ulaşmak için literatürü ne kadar kapsamlı bir şekilde araştırdığımızı göstermemizi hatırlatır. Bu, elbette, konumuzla tam olarak veya yaklaşık olarak nasıl bulduğumuz olmayabilir, ancak literatür taraması, yaptığımız şeye daha kesin olarak odaklanmamıza yardımcı olarak araştırmamızı etkilemiş olacaktır.

İnceleme ve tezin geri kalanı arasında yararlı bir ayrım Cooper tarafından sağlanmıştır:

• İlk olarak, bir literatür taraması veri tabanı olarak birincil veya orijinal burs raporlarını kullanır ve yeni birincil bursun kendisini bildirmez. İkinci olarak, literatür taraması birincil raporların içeriğini özetlemeye, değerlendirmeye, netleştirmeye ve/veya bütünleştirmeye çalışır.

• Tipik olarak, literatür taraması, amacının üstlenilen araştırma için arka plan ve gerekçe sağlamak olduğu tezde önemli bir bölüm oluşturur.

Yazar için literatürü gözden geçirmek, başkalarının düşünce süreçlerinden bir şeyler öğrenmek, alana bakışlarını genişletmek, farklı teorik bakış açılarına ve paralel gelişmelere aşina olmak için bir araç olabilir.

Literatür incelemeniz, bir araştırmacı olarak yeteneklerinizi gösterebilir:

• Arka plan teorisine profesyonel düzeyde hakim olduğunuzu gösterin.

• Literatür taraması, planlanan projeyle ilgili araştırma raporlarının yanı sıra geçici gözlem ve görüş raporlarının bulunmasını, okunmasını ve değerlendirilmesini içerir. Çalışılan konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmeyi de amaçlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir