Merkezi Araştırma Sorusu – Tez İncelemesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Merkezi Araştırma Sorusu – Tez İncelemesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

24 Ocak 2022 Araştırma sorusu nasıl yazılır Araştırma sorusu örnekleri Lisans Araştırma sorusu ve hipotez örnekleri Makalede araştırma sorusu nasıl bulunur? 0
Denormalizasyon Nedir?

Hipotez ve Argümanın Değerlendirilmesi:

Merkezi Araştırma Sorusu Nedir?

Merkezi bir hipotezi olmayan bir tezin sınırlamalarının tam olarak nasıl yorumlanacağı disiplinler arasında farklılık gösterecektir, ancak bu, şu ya da bu şekilde çoğu akademisyen için kesinlikle bir endişe meselesidir. Bu aynı zamanda bizi doğrudan en önemli ve aynı zamanda en yüksek düzeydeki en savunmasız unsurlardan birine götüren bir endişedir: soyut.

Adayların danışmanları tarafından kesin olarak uyarılması gerektiğinden, özet belki de tüm tezin en önemli sayfasıdır. Sadece tezin kendisini dünyada tanıtacağı araçlar değil; yargılanacağı beklentiler dizisidir. Bazı özetler yalnızca eldeki projeyi betimlese de, (en azından beşeri bilimlerde ve sosyal bilimlerde) merkezi hipotezin ilk olarak bu noktada öne sürülmesi gerektiği beklentisi vardır.

Gerçekten de, hipotez içermeyen bir özet, bazı denetçiler için kaçınılmaz olarak uyarı zillerini çalacaktır; bunun kompozisyonun ‘çerçeve’ aşamasının ötesine geçmemiş bir proje olup olmadığını merak ettirecek; ya da onları birleştiren konuyu tam olarak tanımlamadan birçok farklı konuyu takip eden biri. Bir araştırma projesinin tanımlanmasında hipoteze tam olarak ne kadar vurgu yapılması gerektiği konusunda disiplinlerin farklılık göstereceği kabul edilmektedir, ancak çoğumuz için bu hipotez, yazarın özgünlük iddiasının ve yazarın asit testinin temel taşı olmaya devam etmektedir.

Özetin ötesinde, tezde ortaya çıkacak merkezi hipotezi nerede bulmayı beklemeliyiz? Aramızdaki daha gayretli olanlar ‘her sayfada’ tartışabilirken, bunun her önemli geçiş noktasındadır (örn. bir teğet).

Ayrıca, tezin “atkısını ve çözgüsünü” temsil eden tüm küçük soruların puanları (ideal olarak) daha büyük olanla olan bağlantılarını göstermelidir. Son olarak, tezlerin en iyilerinde, ana araştırma sorusu kesinlikle bölümlerin kendi kavramlaştırmasında ve sıralamasında gizli olacaktır. Kulağa açık geliyor mu? Belki ama kapsamlı bir şekilde denetlemiş ve incelemiş olan bizler, tam olarak hangi soruyu sorduklarına dair sonuna kadar belirsiz kalan kaç tane daha yüksek derece olduğunu çok iyi biliyoruz.

Bu nedenle, “tezsiz bir tez” mutlaka “başarısız” olmasa da, birçok araştırmacı için açık, merkezi bir araştırma sorusunun olmaması, başka yollarla telafi edilmesi gereken önemli bir kusur veya soru işareti oluşturacaktır.

‘Belirtilen hedeflerin’ yerine getirilmesinin değerlendirilmesi: hedeflere ulaşıldığının nasıl fark edilir?

Bu, disiplinden disipline açık bir şekilde önemli ölçüde farklılık gösterecek, ancak muhtemelen beşeri ve sosyal bilimlerde keskin bir göze en çok ihtiyaç duyan değerlendirme kriterlerinden biridir. Çoğu fen derecesinin sunum formatı sorular, deneyler ve sonuçlar arasındaki bağlantıları çok açık hale getirirken, beşeri bilimler derecesi sınav görevlileri adayın vaat ettikleri her şeyi yapıp yapmadığını görmek için tekrar tekrar bir özete ve/veya girişe dönmek zorunda kalabilirler.


Araştırma sorusu ve hipotez örnekleri
Araştırma sorusu örnekleri Lisans
Hipotez ve araştırma sorusu arasındaki fark
Araştırma sorusu nasıl yazılır
5 tane araştırma sorusu
Makalede araştırma sorusu nasıl bulunur
Bilimsel araştırma sorusu nasıl olmalıdır
Tez araştırma sorusu Örnekleri


Buradaki diğer bir komplikasyon, stilistik bir boyutun olmasıdır: bazı adaylar, argümanlarının ilerleyişini ve/veya artan kanıtların açıkça oluşturulmasını “işaretlemek” için eğitilmiş olacaklardır. Diğerleri olmayacak. Ve bu bağlamda, bir argümanın gelişigüzel, eksiltili ve hatta “şaşırtıcı” bir şekilde ortaya çıkması bazı akademisyenler tarafından tamamen kabul edilebilir sayılabilir. Aslında, çoğu beşeri bilimler dersinin daha avangard ucunda, akademisyenler – doktora adayları dahil – çalışmalarını deneysel bir şekilde sunma hakkını savunabilirler.

Bu durumlarda, daha deneysel bir çalışmanın bile kartlarını soyut olarak masaya yatırma görevi olduğu iddia edilebilse de, tezin “hedeflerini” bulmak son derece zor olabilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, okuyucu/incelemeci, kaçınılmaz olarak, metnin örtülü amaçlarını (belki de ilk okumadan sonra) kendisi belirlemek ve daha sonra bu hedeflere ulaşılan başarıyı değerlendirmek zorunda kalacaktır.

Bununla birlikte, hiçbir durumda, sunumdaki “deney”, adayın çalışmanın hedeflerini tatmin edici bir şekilde yerine getirememesiyle karıştırılmamalıdır. Ayrıca, bazı hedeflere ulaşılamazsa, bunun da kabul edilmesi çoğu disiplinde iyi bir uygulamadır. Gerçekten de, bu konudaki refleksivite, birçok denetçi tarafından daha yüksek bir derecede bir kusurdan ziyade bir kalite olarak kabul edilir.

Değerlendirme Metodolojisi: Teori ve Pratik

Metodoloji, farklı akademik disiplinler için farklı şeyler ifade eder ve daha yüksek derecelerin değerlendirilmesinde ona verilen değerde önemli farklılıklar vardır.

Bilim konuları için metodolojik yenilik, tezin “özgünlük” konusundaki ana iddiasını oluştursa da, beşeri bilimlerde çalışan birçok akademisyen, kendi disiplinlerinde “yöntem” ile tam olarak ne kastedildiğini bilemeyebilirler.

Örneğin, yakın zamana kadar, İngiliz edebiyatı araştırmacılarının konularının esasen “yöntemsiz” olduğunu iddia etmeleri yaygındı: farklı teorilerle meşgul olabilir, elbette, ama böyle bir metodoloji gerektirmedi. Finansman konseylerinin tüm doktora öğrencileri için araştırma yöntemleri eğitimi konusunda ısrar etmesiyle, bu tutum değişmeye zorlandı ve birçok Birleşik Krallık üniversitesi şimdi fen ve sosyal bilimlerde bulunanlara benzer beşeri bilimler öğrencileri için eğitim programları yürütüyor.

Bu, “teori” ve “yöntem” arasındaki ayrımın henüz beşeri bilimler doktoralarında çok açık bir şekilde ele alındığı anlamına gelmez. Şimdiki eğilim, öğrencilerin araştırma etkinliklerinin hangi kısımlarının metodolojik bir yapı oluşturduğunu kavramaktan ziyade araştırmalarıyla ilişkili pratik ve aktarılabilir beceriler (örneğin bilgi teknolojisinin kullanımı) açısından ‘araştırma yöntemleri’ni düşünmeleridir.

Bu öğrenciler ve danışmanları, birinci veya üçüncü şahıs ağzından yazma kararlarının (örneğin) metodolojik bir seçim olduğunu ve tezlerinin sonucunu en az tercihleri ​​kadar etkileyecek bir metodolojik seçim olduğunu tam olarak anlamaları için daha çok yolumuz var. 

Literatür temelli doktoraların pek çok araştırmacısı için, bir yaşamdaki metodolojik tartışma, muhtemelen birincil metinlerin seçiminin mantığı ve/veya projenin tarihsel parametreleri ile sınırlı olacaktır, ancak bunun olacağını ummalı ve güvenmeliyiz. gelecek yıllarda değişir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir