Özgünlüğün Değerlendirilmesi – Tez İncelemesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Özgünlüğün Değerlendirilmesi – Tez İncelemesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

24 Ocak 2022 Bilimsel araştırmalarda özgünlük Dünyadan intihal örnekleri Türkçede özgünlük ne demek türkiye'de intihal örnekleri türkiye'de intihal yapanlar 0
UYGULAYICI MODEL

Değerlendirme Metodolojisi: Teori ve Pratik

Metodolojik seçimler tüm disiplinler için – öğrencinin yüksek derece düzeyinde öğrenmesinin en önemli yönlerinden biri olmasına rağmen, konunun incelenmesini ve aday ile sınav görevlisinin bu konuda samimi ve açık bir tartışmaya sahip olmasını gerçekten beklemeliyiz. ne işe yaradı, ne işe yaramadı ve hangi değişikliklerin yapılması gerekiyordu. Bir beşeri bilimler tezinin değerlendirilmesinde yer alabilecek bazı metodolojik konuların bir kontrol listesi aşağıdadır:

• Aday teorik olduğu kadar metodolojik de seçimler yaptığının farkında mı?
• Adayın metin seçiminin gerekçesi neydi?
• Aday neden bu tarihsel parametreleri seçti?
• Aday birincil kaynaklarla ilişkisinin farkında mı?
• Aday metinde alıntıyı/alıntıyı nasıl kullanır?
• Aday, araştırma konusuyla ilgili olarak kendi kendini konumlandırmasının farkında mı?
• Aday neden birinci/üçüncü kişiyi (ve nerede) kullanmayı seçti?
• Tezin yazımında etik/duygusal sorunlar var mıydı?

Bu noktalardan birçoğunun, adayın “araştırma nesnesi” ve/veya kritik kaynaklarıyla ilişkisini keşfetme girişimi olduğu belirtilecektir. Başka bir deyişle, aday, diğer yazarlardan veya eleştirmenlerden nasıl alıntı yaptığımız veya alıntı yaptığımızla ilgili güç politikalarının farkında mı? Bir beşeri bilimler araştırmacısının, tıpkı bir sosyal bilimler araştırmacısı kadar, araştırdıkları metin/yazar/konu üzerinde duyarsız veya uygunsuz bir otorite kullanabileceğinin farkındalar mı?

Yüksek eğitimli, ayrıcalıklı, orta sınıf bir kişi, örneğin popüler romans metinlerini/okuyucularını oldukça küçümseyici bir şekilde konumlandırabilir. Beşeri bilimler araştırmalarında ‘öteki’ haline getirilmeye meyilli olan herhangi biri veya herhangi bir şey, böylece metodolojik bir sorun haline gelir.

Ve sosyal bilim araştırmalarında bunun ‘etik’ boyutu en çok araştırmacıların etnografik araştırmalara (örneğin görüşme) nasıl dahil olduklarında görünürken, beşeri bilimler araştırması eşit derecede hassas metin tabanlı ikilemler ortaya çıkarabilir (örneğin özel mektuplara ve günlüklere karşı sorumluluğumuz nedir?

Söylemeye gerek yok ki, sosyal bilimler uzun zamandır daha yüksek derecelerin üretiminde yöntemin hayati önemine uyum sağlamıştır. Çoğu kurum araştırma konseyi yönergelerini takip ederek artık çoğu değerlendirme formları eklenmiş olan zorunlu araştırma yöntemleri eğitimi programları sunmaktadır. Sonuç olarak, tezin kendisindeki titiz bir yöntem teorisi ve pratiği, başarısı için kesinlikle merkezi bir öneme sahiptir ve bu konulardaki araştırmacılar, onu tartışmak için canlılığın çoğundan vazgeçmeyi bekleyebilirler.

Değerlendirmenin merkezinde, seçilen yöntemin sorulan soru(lar) için uygun olup olmadığı sorusu ve adayın söz konusu yöntemin avantajları ve sınırlamaları konusunda uyanık olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme olacaktır. daha geniş bir bağlamda. O halde sosyal bilim konularında, yöntemin uygun ve etkin bir şekilde kullanılması, tezin genelinin başarısından (ya da olmamasından) ayrılamaz olarak görülecektir. Aşağıdaki liste, Beverley Skeggs ve Feminist Cultural Theory: Process and Production (1995) kitabına katkıda bulunanlar tarafından keşfedilen bazı temel metodolojik konularla ilgili genel gözlemleri içermektedir:

• Çalışma alanı neden seçildi? Hangi kurumsal, ekonomik ve sosyoekonomik faktörler seçimi etkiledi?
• Bu belirli yöntem/soru dizisi neden seçildi?
• Bu özel yöntemin başka bir yerde kullanıldığını nerede gördünüz?
• Neden diğer yöntemler seçilmedi? 
• Aday, yöntemi kendi amaçlarına göre uyarlamak zorunda kaldı mı?
• İlk sorular nihai ürünle nasıl ilişkilidir?
• Bu yöntemin seçiminde etik/politik bir boyut var mıydı?
• Nicel araştırmalarda örneklem büyüklüğü savunulabilir mi?
• Nitel araştırmalarda adayın varlığı ne ölçüde araştırmanın sonucunu etkiler mi?

Bu arada bilim disiplinlerinde, benzer bir dizi soru görüyoruz, ancak yeni tekniklerin ve deneylerin icadına özellikle vurgu yapılıyor:

• Aday neden bu belirli yöntemi/tekniği seçti?
• Bu yöntem/teknik hangi yeni bilgileri veriyor?
• Yöntemle ilgili orijinal olan nedir?
• Yöntem nasıl geliştirilebilir?
• Yöntemin sınırlamaları nelerdir?

Tüm disiplinler için, adayın yöntemin önemi konusundaki farkındalığının kesinlikle çok önemli olduğu açıktır. Yöntem, ‘anlam’ın yapıldığı yerdir ve bir araştırmacı bu gerçeğe ne kadar duyarlı olursa, tezin o kadar iyi olması muhtemeldir.


Bilimsel araştırmalarda özgünlük
türkiye’de intihal örnekleri
Turnitin
Türkçede özgünlük ne demek
türkiye’de intihal yapanlar
Dünyadan intihal örnekleri
Tezde intihal cezası
Paragrafta özgünlük Nedir


Özgünlüğün Değerlendirilmesi

Tartışıldığı gibi, ‘özgünlük’, bir doktora derecesini (tüm disiplinlerde) değerlendirirken kullanılan ve onu araştırma yoluyla yüksek lisans ve yüksek lisans derecesi gibi diğer ‘daha düşük’ yüksek derecelerden ayırmak için kullanılan temel kriterlerden biridir. .Phil (Gördüğümüz gibi, bazı kurumlar özgünlüğü ikincinin koşulu haline getirebilir).

Bununla birlikte, özgünlüğü tam olarak oluşturan şey, geniş yoruma açıktır ve Phillips ve Pugh aşağıdaki kontrol listesini ilk yayınladıklarında, Birleşik Krallık’taki binlerce doktora öğrencisinin toplu bir rahat nefes almasına neden oldular. Baş harfi “O” olan “Özgünlük”, bir doktora öğrencisi olmanın en sinir bozucu taleplerinden biriyse, bu “daha az” “özgünlük” türleri güven verici bir şekilde yönetilebilir görünüyordu:

 1. Büyük bir yeni bilgiyi ilk kez yazılı olarak belirlemek
 2. Daha önce orijinal bir çalışmaya devam etmek
 3. Amiriniz tarafından tasarlanan özgün çalışmaları yürütmek
 4. Tek bir orijinal teknik, gözlem veya sonuç sağlamak
  aksi takdirde orijinal olmayan ancak yetkin araştırma parçası
 5. Lisansüstü eğitiminin yönetimi altında başkaları tarafından gerçekleştirilen birçok özgün fikir, yöntem ve yoruma sahip olmak
 6. Başkasının fikrini test ederken özgünlük göstermek
 7. Daha önce yapılmamış ampirik çalışmalar yapmak Daha önce yapılmamış bir sentez yapmak
 8. Halihazırda bilinen materyali ancak yeni bir yorumla kullanmak
 9. Daha önce sadece diğer ülkelerde yapılan bir şeyi bu ülkede denemek
 10. Belirli bir tekniği almak ve onu yeni bir alana uygulamak Eski bir konuyla ilgili yeni kanıtlar getirmek
 11. Disiplinler arası olma ve farklı metodolojiler kullanma Disiplin içindeki kişilerin daha önce bakmadıkları alanlara bakma Daha önce yapılmamış bir şekilde bilgiye ekleme.

Bu, daha yüksek derecelerin değerlendirilmesinde değişen standartlar ve uygulamalarla başa çıkmak için mücadele eden maliye ve finansman konseyleri, ancak öğrenciler ve sınav görevlileri tarafından dikkatle izlenmeye devam edilmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir