Nitel Araştırmada Titizlik – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Nitel Araştırmada Titizlik – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

16 Şubat 2022 Nitel araştırma konuları Nitel araştırma yöntemleri Nitel bir araştırma örneği 0
Denormalizasyon Nedir?

Nitel Araştırmada Titizlik

Daha geleneksel araştırma biçimlerini kullanan müfettişler, yürütme ve raporlamadaki titizliğin veya katı ve titiz doğruluk ve dürüstlüğün çeşitli göstergelerle kısmen gösterildiğine inanırlar. En yaygın olanları geçerlilik (hem dış hem de iç), güvenilirlik ve nesnellik kanıtlarıdır. Niteliksel araştırmanın, benzer titizlik güvencelerini ileten kendi özel prosedürleri vardır.

Lincoln ve Guba (1985) tarafından ileri sürülen denklik formülasyonunu kullanarak Ford (1997), iki araştırma türünden terimlerin anlamları arasında aşağıdaki gibi paralellikler kurar.

Yukarıdaki terimlerin ima ettiği koşullar, nitel bir araştırma önerisinde sağlam bir şekilde oluşturulabilirse, T/D çalışmasının örneklemesi gereken yüksek standartları karşılama yolundadır.

Pilot çalışmalar

Pilot çalışmalar, hemen hemen her araştırma fikrinin potansiyellerini ve tehlikelerini önceden belirlemede kullanılan araçlardır. Nitel araştırma önerileri için Krathwohl (1988) ve Meloy (2002) ile tam kapsamlı çalışmanın nasıl inşa edilmesi gerektiğini öneren bir pilot çalışma olmadan yalnızca gözüpekliğin başladığı konusunda kesinlikle hemfikiriz.

Pilot denemeler prosedürleri keskinleştirebilir, gereken izin ve onaylardan birini hatırlatabilir, olası maliyetleri zaman içinde değerlendirebilir ve daha büyük bir çalışmanın fizibilitesini kontrol edebilir. Bir pilot çalışmaya enerji yatırımı (danışman ve komite desteğiyle), sonraki bir çalışmanın kalitesini artırabilir ve beklenmeyen gecikme ve olası başarısızlık olasılığını en aza indirebilir.

Nitel Araştırma Uygulamaları

Bazen “doğalcı” veya “alan” araştırması olarak adlandırılan nitel araştırma, 1800’lerin sonlarındaki “sosyal” araştırmalarda derin köklere sahiptir. Bu süre zarfında toplumun endişeleri, sanayi işçilerinin, kırsal ailelerin, liman işçilerinin, suçluların ve meslek veya yaşam tarzı ile tanımlanan diğer grupların yaşam koşullarının ve görüş ve özelliklerinin araştırılmasına yol açtı.

Aynı zamanda, bilgi inşa etmeye yönelik nitel yaklaşımların diğer başlangıçları, antropoloji, coğrafya ve sosyoloji gibi akademik disiplinlerden geldi. Nitel araştırmanın natüralist yönleri, gazetecilik ve fotoğrafçılık ile tarih, biyografi ve kurgu yazarlarının da dikkatini çekti.

Ne zaman toplumsal sorunlar ya da sadece merak uyandıran sorular güvenilir cevaplar için bastırılsa ve bilim adamları verileri kesin olarak nicelleştirmeyi zor ya da olanaksız bulduğunda, düşünceli ve dikkatli araştırmacıların gözlemlerine güvenmenin gerekli olduğu ortaya çıktı. Bu tür raporlar ve analizler, ister röportajlardan, ister görsel incelemeden veya diğer kaynaklardan derlenmiş olsun, meslektaşlar tarafından eleştirildi ve cilalandı.

Son olarak, bir dizi şüpheci bilim insanından sağ kurtulan gözlemler, bilimde saygın konumlara ulaştı. Aksi takdirde, ışığın renk tayfı, biyolojik taksonomiler, yerçekimi veya evrim teorisi ve etimoloji ve paleontoloji gibi bilgi yapıları gibi bilimsel açıdan yararlı kavramlara ulaşamayabilirdik.

En nitel ve nesnel bilimler bile bazen en iyi nitel tasarımlarla incelenebilecek süreç sorularıyla karşı karşıya kalır. Çağdaş bir örnek, optimum koruma ve inşaat mühendisliği uygulamalarının uygulanması yoluyla çevresel kalitenin (yani hava ve su) korunmasına özel atıfta bulunan insan topluluklarının ekolojisidir.


Nitel araştırma konuları
Nitel araştırma yöntemleri
Nitel bir araştırma örneği
Nitel araştırma yöntemleri PDF
Literatür taraması nitel mı nicel mı
Nitel araştırma özellikleri
Nitel araştırma Desenleri
Nitel araştırma nedir


Nitel ve Nicel Yaklaşımları Kullanmak

Araştırma stilleri arasındaki farklılıklar, birini diğerinden daha iyi yapmaz. Bunun yerine, bir araştırma yaklaşımı belirli bir probleme diğerinden daha uygun olabilir. Bu nedenle, herhangi bir araştırmayı planlarken, soruna ve ortamına en uygun araştırma yaklaşımını seçmenin ve en inanılır ve güvenilir çözümle sonuçlanmanın çok önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bazı durumlarda, nitel bir tasarım tercih edilen yaklaşım olabilir.

Araştırma Danışmanının Rolü

Öğrenciler, bir araştırma stilini diğerine tercih eden öğretim üyeleriyle karşılaşabilirler. Bazı profesörler, belirli bir araştırma tarzının kullanılması gerektiğine inandıklarında neredeyse mesih gibi görünebilirler. Bu, özellikle öğretim üyesi akademik veya profesyonel disiplinlerine geleneksel olmayan bir araştırma biçimi getirmeye çalıştığında ortaya çıkabilir.

Bu tür danışmanlar bazen gerçekten yardımcı olabilir, çünkü hevesleri ve bağlılıkları onlarla çalışmayı seçen öğrencilere kadar uzanır. Alternatif olarak, bir danışmandaki bu tür tek fikirlilik, yeni başlayan araştırmacının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan esnekliğe ve bağımsızlığın teşvik edilmesine sınırlar koyabilir. Denge için, öğrenciyi bir danışmana bağlanmadan önce geniş bir bilgi yelpazesi aramaya teşvik etmeye devam ediyoruz. Ayrıca, öğrencilerin, araştırılacak problemin seçiminden ziyade araştırma yönteminin seçilmesine izin veren danışmanlara karşı dikkatli olmalarını öneriyoruz.

Sonuç

Nitel araştırmanın diğer tüm araştırmalarla pek çok ortak noktası vardır. Sorunun bir ifadesini gerektirir ve bir araştırma tasarımı, çalışmayı amacına doğru yönlendirmelidir; veriler toplanır, düzenlenir, incelenir, analiz edilir, kasıtlı ve tekrarlanabilir yollarla sentezlenir ve diğer verilerle ilişkilendirilir. T/D öğrencisi için, nitel araştırmada başarının anahtarları, temelde başka herhangi bir araştırma girişiminde başarı için olanlardan farklı görünmüyor.

Son analizde, ürünün faydası ve titizliği, araştırmacının dürüstlüğüne ve metodolojinin inceliklerine hakim olmasına ve araştırma protokolünün her adımında neler olduğuna dair tam, dürüst ve net bir tanımlamaya bağlıdır. 

TEZ

National Collegiate Honors Council’in (1997) bir raporu, tümü lisans onur programları veya onur kolejleri olan 578 kolej ve üniversiteyi içerdiğini belirtti. Bu tür akademik birimler 30 yıldan fazla bir süre önce ortaya çıktı ve artıyor. Son yirmi yılda, giderek artan sayıda okul, mezuniyet için bir tezin tamamlanmasının gerekli olduğu lisans derecesi çalışmalarına izin verdi. Bu tür eğitim kursları, genel olarak onur programları veya onur akademik birimleri olarak bilinir.

Onur akademik birimleri, yapı ve operasyonel özellikler bakımından yerden yere büyük farklılıklar gösterir, ancak hepsi bir yönden benzerdir: Her biri yüksek yetenekli lisans öğrencileri bulmayı ve onların yüksek öğrenimde kendi hızlarında ilerlemelerini sağlamayı amaçlar. En önemli kaygılardan biri, olağandışı yetenek, dürtü ve meraka sahip öğrencilerin, bireyselleştirilmiş entelektüel, sanatsal ve fiziksel meydan okuma fırsatları, özel danışmanlık ve talepkar ve titiz talimat ve içerik ile başarı için teşvik ve takdir almalarıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir