Nitelikli Tez veya Tez Araştırması Nedir? – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Nitelikli Tez veya Tez Araştırması Nedir? – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

15 Şubat 2022 Araştırma Yöntemleri ders notları Bilimsel araştırma yöntemleri Nedir? Tezin amacı nedir? 0
Aile Ağacı Verileri

Nitelikli Tez veya Tez Araştırması Nedir?

Araştırma terimi, T/D çalışması bağlamında anlamlı bir şekilde kullanılacaksa, yalnızca kontrollü deneyi değil, aynı zamanda birçok ek planlı, düşünceli, araştırma faaliyetini de kapsamalıdır. Tanım, öğrencinin ve danışmanın yetenek ve yaratıcılığının tam kullanımını teşvik edecek şekilde geniş kapsamlı olmalıdır.

Aşağıdaki araştırma tanımı bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılar: “Gerçekleri, teorileri, uygulamaları vb. keşfetmek veya gözden geçirmek için bir konu üzerinde özenli ve sistematik araştırma veya araştırma.” T/D çalışmasının kendine özgü doğasının ve araştırmanın nasıl tanımlandığının, her disiplinde ilgili belirli bilgi birikimini geliştirmek için araştırılması gereken problem türlerine bağlı olması uygundur.

Hiçbir araştırma yaklaşımı doğası gereği diğerinden daha iyi değildir. Bunun yerine, bazı problemlerle iyi, bazılarıyla ise yetersiz eşleşen araştırma yöntemleri vardır. Örneğin, denetçiler arasındaki moral faktörleri, muhtemelen diğer yöntemlerden ziyade yoklama, kritik olaylar veya vaka çalışmaları yoluyla daha yeterli şekilde incelenebilir. Soru, yeni veya değiştirilmiş bir trafik kontrol sisteminin etkinliği ise, muhtemelen en iyi şekilde bir değerlendirme prosedürü yoluyla saldırıya uğrar.

Uzun vadeli inşaat programları ile ilgili kararlar için karşılaştırmalı finansal projeksiyonlar ve analizler önemli katkı sağlayan çalışmalar olabilir. Motivasyondaki değişiklikler veya insan becerilerindeki gelişme hakkındaki araştırmalar, en iyi uygulamalı davranış analizi veya diğer kontrollü deney biçimleri yoluyla yapılabilir. Araştırmacıların tüm araştırma biçimlerine ihtiyacı vardır, bunlara eşit şekilde saygı duyması gerekir ve her sorunu, onu çözmek için insan düşüncesinin uygulanmasına yardımcı olma olasılığı en yüksek olan araştırma yaklaşımıyla ilişkilendirmeye çalışması gerekir.

NİTEL ARAŞTIRMA

Öğrenciler ve meslektaşlarımız, bu baskıya nitel araştırma hakkında içerik eklememizi istediler. Sebepleri şunlardır: Bu araştırma biçimine ve T/D çalışması için potansiyellerine aşina olmayan birçok ortak buldular; soruşturmalarda nitel ve nicel yaklaşımlar kullananlar arasındaki olası yanlış anlamalardan endişe duyuyorlardı; ve nitel araştırmanın, bu araştırma tarzının köklerine sahip olduğu disiplinlerin ve mesleklerin ötesinde artan ve yaygınlaşan kullanımına dikkat çektiler.

Bu gözlemler, konuya daha fazla ilgi gösterilmesini haklı çıkarıyor gibiydi. Ayrıca, ikimiz de T/D’ler için nitel araştırma yönettik ve kendi başımıza nitel araştırma yayınladık. Bu nedenle, aşağıda, araştırma metodolojisi literatürünün yanı sıra ilk elden deneyime de başvuracağız.


Bilimsel Araştırma Yöntemleri PDF
Tez nedir
Tezin amacı nedir
Tez metodoloji örnekleri
Araştırma Yöntemleri ders notları
Bilimsel araştırma yöntemleri Nedir
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Tez nedir, nasıl yazılır


Nitel Araştırmanın Doğası

Nitel araştırma, ortak özelliklere sahip bir grup araştırma prosedürünün genel adını temsil eder. Ayrıca, nitel araştırma, bilinen diğer bilimsel araştırma biçimleriyle aynı anlamda ampiriktir. Gözleme dayanır. Deneyimin, özellikle duyuların, bilimsel bilginin birincil kaynağını oluşturduğu ilkesini takip eder.

Nitel araştırma, araştırmanın çeşitli biçimlerini kapsar. Hepsinin ortak özelliği şudur: Kullanılan veriler nicelleştirmeye, spesifikasyona, nesnelleştirmeye veya sınıflandırmaya kolayca uymaz. Bu nedenle, veri gösterimi veya analizi için yaygın istatistiksel prosedürler kullanılamaz. Bu tür verilerin tipik örnekleri, katılımcı gözlem raporları veya derinlemesine ve nispeten yapılandırılmamış görüşmelerin metinleri olabilir.

Nitel araştırmalarda araştırmacı, incelenen fenomeni anlamaya çalışır, örneğin, insanların belirli yiyecekleri neden sevdiğini, bir sporcunun optimum çaba için nasıl hazırlandığını, politik meseleler hakkında görüşlerin nasıl oluştuğunu, bir sporcu olmanın nasıl bir his olduğunu anlamaya çalışır. “kıdemli vatandaş” veya Maori kültüründe tehditlerin nasıl ifade edildiği. Araştırmacı, incelenen konu veya durumla ilgili olarak duyulan, görülen, okunan, hissedilen veya başka şekilde fark edilen olayların ayrıntılı kayıtlarını tutar. Birincil amaç, öznenin referans çerçevesinden bilgi (veri) elde etmektir.

Duygular, hassas davranışlar ve diğer kişisel deneyimler hakkında doğru bilgileri güvence altına almak, birçok araştırma alanında kritik öneme sahiptir. Araştırma deneklerinden örneğin ağrıları, ruh halleri, kişisel ve sosyal geçmişleri veya beslenme alışkanlıkları hakkında tarafsız ve eksiksiz raporlar elde etmek tarihsel olarak zor olmuştur. Son birkaç on yılda öz bildirim ve gözlemci raporunun güvenilirliğini ve doğruluğunu artırmak için teknikler geliştirilmiştir; nitel araştırma çalışmaları genellikle büyük ölçüde bu tür yöntemlere bağlıdır.

Bu tür veriler daha sonra hipotezlerin veya müdahalelerin değerlendirilmesine ve teorilerin veya prognostik göstergelerin geliştirilmesine katkıda bulunur. Birçok araştırmacı, geçerli nicel araştırma yöntemleri hakkında zaten bilgi sahibidir. Bu nedenle, nitel araştırmayı tanımlamanın yararlı bir yolu, daha tanıdık nicel prosedürlerle nasıl karşılaştırıldığını ve tezat oluşturduğunu vurgulamaktır. Aşağıda, psikologlara yönelik bir makalede Ford’un yaptığı ayrımları güçlendiriyor ve genişletiyoruz.

Nitel ve Nicel Araştırma Arasındaki Farklar

1. Nitel araştırma tümdengelime dayanır. Genel ilkelerden tikellere akıl yürüterek veya çıkarsama yaparak sonuca varır. Nicel araştırma, tümevarıma dayanır, belirli örnekleri toplayarak, inceleyerek ve analiz ederek genellemelere ulaşır.

2. Niteliksel araştırma, araştırmacının, çalışma sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak incelenen kişiler, olaylar ve ortamla ilgilenmesini gerektirir. Çoğu zaman, nicel araştırma, araştırmacının tarafsız kalmasını gerektirir.

3. Nitel araştırma, yeni kavramlar veya teoriler üretme sürecinde özel bir değer sunar. Nicel araştırma daha çok mevcut genelleme teorilerinin test edilmesine odaklanır.

4. Niteliksel araştırma, tüm karmaşıklıkları içinde fenomenlerin tam ve doğru tanımlarını sağlamaya çalışır. Nicel araştırmanın amacı, deneyimler ya da olaylar arasında ya da bunlar arasında neden-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak ya da kurmaktır.

5. Nitel araştırma, olayların veya eylemlerin altında yatan varsayımları keşfetmeye ve göstermeye çalışır. Nicel araştırma daha çok varsayımların işleyişini test etmeye odaklanır.

6. Nitel araştırma, doğal ortamları birincil veri olarak kullanır. Niteliksel araştırmalar, çoğunlukla kelimelerle ifade edilen ifadeler ve sorularla ve ortam ve olayların ayrıntılı açıklamalarıyla ilgilenir. Nicel araştırma, ayarları yapılandırır veya kontrol eder ve birincil veri olarak esas olarak miktarlar ve sayılarla ilgilenir.

7. Nitel araştırma, geniş sorular veya problemlerle başlar ve onları daraltmaya çalışır. Nicel araştırma, dar veya belirli fenomenlerle başlar ve daha büyük konuları aydınlatmak için yapı taşları olarak onları başkalarıyla ilişkilendirmeye çalışır.

8. Niteliksel araştırma, küçük örnekler ve benzersizlik ile ilgilenme eğilimindedir. Nicel araştırma, büyük örneklemleri incelemeyi teşvik eder ve temsil edilebilirliği ödüllendirir.

9. Nitel araştırma, kelimelerin ve olayların bağlamını birincil verilerin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder. Nicel araştırma, duygusal nüansların etkisini en aza indirmek için bağlamı silme veya sıkı bir şekilde kontrol etme eğilimindedir.

10. Niteliksel araştırma, önemini göstermek için raporlamanın eksiksizliğine ve derinliğine bağlıdır. Nicel araştırma, anlamlılığı göstermek için, özellikle olasılıkları kullanan istatistiksel analizleri kullanır.

Yukarıdaki karşılaştırmalardan ve karşıtlıklardan, açıkça ortaya çıkıyor. Nitel araştırmanın benzersiz niteliklerinin T/D öğrencisinin amacına en iyi nasıl hizmet edebileceği, danışmanla ve öğrenci araştırmasına rehberlik etme sorumluluğuna sahip diğer kişilerle yapılan tartışmalarda çözülmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir