YÜKSEK KALİTE ÖĞRENCİ ARAŞTIRMASI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

YÜKSEK KALİTE ÖĞRENCİ ARAŞTIRMASI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

15 Şubat 2022 Verilen hizmetlerin toplum tarafından kabul edilmesini Yök Akreditasyon nedir Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu Yükseköğretimde kalite 0
Data Element

Mesleki ve Akademik Disiplinlerde T/D Araştırması Arasındaki Karakteristik Benzerlikler ve Farklılıklar

Benzerlikler: Hem profesyonel hem de akademik disiplinlerde kabul edilebilir tüm T/D çalışmalarında aynı üç unsur mevcut olmalıdır: özgünlük, bireysellik ve titizlik. Orijinallik, araştırmanın daha önce aynı şekilde yapılmamış olmasıdır. Daha önce bir dereceye kadar ve bir prosedürle araştırılmamış bir konu bulmak nadirdir.

Dolayısıyla özgünlük, araştırma sorularının veya hipotezlerin tamamen yeni olduğu anlamına gelmez. Bunun yerine, öğrenci çözülmemiş bir problemi önceki yaklaşımlardan önemli ölçüde farklı bir şekilde ve problemin anlaşılmasına katkıda bulunma konusunda makul bir olasılığı olan bir şekilde çalışmaya devam ederse, özgünlük kriteri karşılanır. Ayrıca, tekrara, önceki çalışmanın prosedürlerini ve bulgularını kontrol etmeyi mümkün kılan özellikler eklenirse, önceki araştırmanın tekrarı, özgünlük kriterini karşılar ve böylece tekrar, tekrar edilenden daha değerli araştırma yapar.

Bireysellik, çalışmanın öncelikle öğrenci tarafından tasarlanması, yürütülmesi ve rapor edilmesi anlamına gelir. Konular genellikle başkaları tarafından önerilebilir. Ayrıca danışmanlar, kullanılacak kavramlar ve prosedürler üzerinde düşünmede yardımcı olabilir. Ancak, konunun çalışılıp çalışılmayacağı, nasıl çalışılacağı ve nasıl rapor edileceği konusundaki başlıca kararlar öğrenci tarafından alınmalı, rasyonelleştirilmeli ve savunulmalıdır.

Bireysellik kriteri uygulandığında, danışman tarafından yürütülen büyük bir araştırma projesinin basitçe “bir parçası” olan bir T/D’yi kabul etmek zordur. Bir öğrencinin Ö/D’si danışmanın araştırma programı ile ilgili olacaksa (ve bu fikrin önereceği çok şey var), öğrencinin çalışmayı kavramsallaştırma ve yürütmede gerçek bağımsızlığını sağlamak için özel dikkat gösterilmelidir. .

Akademik ve profesyonel disiplinlerde T/D çalışmasında ortak olan üçüncü unsur titizliktir. Titizliğe ulaşmak, kesin doğruluk ve titiz dürüstlük ile karakterize olmak ve gerçekler, imalar ve varsayımlar arasında kesin ayrımlarda ısrar etmek demektir. Kesinlik, prosedürler ve sonuçları bildirirken kanıtlanabilir gerçeklere bağlı kalarak, sonuçlar çıkarırken gerçeklerin bir temeli üzerine inşa ederek, çıkarımlarda bulunurken gerçeklere bağlantılar belirterek, her zaman ilgili tüm verileri öne çıkararak ve her ikisi de kendi kendine Raporlamada ve gerekli araştırmaları tasarlarken kritik ve mantıklıdır.


Yükseköğretimde kalite
YÖKAK İzleme Programı
YÖKAK açılımı
Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu
Kalite Üniversite
Yök Akreditasyon nedir
Kalite yok
Verilen hizmetlerin toplum tarafından kabul edilmesini


Başlarken

Bireysellik, özgünlük ve titizlik ölçütleri hem akademik hem de profesyonel disiplinlerdeki araştırmalar için ortak gereksinimlerdir, ancak iki tür disiplindeki araştırmalar başka açılardan önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Ve sonraki bölümde detaylandırılacağı gibi, hem amaçlarda hem de prosedürlerde gerçek farklılıklar vardır. Birçok öğrenci ve öğretim üyesi, akademik disiplinlerde eğitim ve deneyimden sonra profesyonel okullarda işe başlar. Genel olarak T/D öğrencileri için olduğu kadar özellikle onlar için, iki ortamda araştırmaları karşılaştırmak ve karşılaştırmak değerlidir.

Çalışılan konularda örtüşmesine rağmen, kavramsal veya idari farklılıkların olduğu yedi nokta bulduk. Farklılıkları belirginleştirmek için “Akademik Disiplin Araştırması” altındaki 1. maddeyi ve ardından “Mesleki Disiplin Araştırması” altındaki 1. maddeyi okuyun. Kontrastı not edin. Ardından, yedi maddelik listeler aracılığıyla da aynısını yapın.

Bu yedi karşılaştırma, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin düşüncelerini netleştirmelerinin yanı sıra sıralanan farklılıkları tanıyıp rasyonelleştirmelerine yardımcı olmalıdır. Desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçladığı sosyal-profesyonel misyonda kökleri olmayan hiçbir T/D çalışmasında özel bir kalite olmadığı açık olmalıdır. Dolayısıyla, bir mesleğin veya akademik bir disiplinin sosyal rolünü ve işlevini ne kadar iyi anlarsanız, o kadar iyi hazırlanmış olan kişi onun içinde T/D çalışması yürütmek veya yönlendirmek olur.

Ayrıca, profesyonel bir disiplin içinde, “uygulamalı veya uygulamaya yönelik” T/D ile “teorik veya konsepte yönelik” T/D arasında ayrımlar olabileceğini unutmayın. Şimdi okulunuzun veya bölümünüzün bu farklılığa değer verip vermediğini ve bunun sizin için ne anlama gelebileceğini öğrenmenin zamanı geldi.

Bir sonraki bölüm aşağıdaki sorulara dönüyor: Yüksek kaliteli bir T/D oluşturmak için hangi faktörler bir araya geliyor? Öğrenciler kendi çalışmalarına başlarken bu faktörleri nasıl işler hale getirebilirler?

YÜKSEK KALİTE ÖĞRENCİ ARAŞTIRMASININ ÖZELLİKLERİ

Bir tezde veya tezde, en önemli şey araştırmacının dürüstlüğü ve tarafsızlığıdır. Bu kriterler, kullanılan araştırma veya analiz biçiminden bağımsız olarak geçerlidir. Bütünlük, çalışmanın her bileşeni titiz bir dürüstlükle yapıldığında gösterilir. Araştırmacı, kişisel çıkarları ve arzuları tanır ve mümkün olduğunca bir kenara bırakırsa ve projenin başından sonuna kadar akademik veya profesyonel bir araştırma durumunu istikrarlı bir şekilde sürdürürse, nesnellik kriteri karşılanır.

Bu önemli kavramların kesin bir analizi için üç eser öneriyoruz: Bilimde Onur, Bilim Adamı Olmak Üzerine ve “İnanç Kırmak”.

Son olarak, yüksek kaliteli araştırma, yayınla karakterize edilmelidir. Diğerleri, hem bulgulara hem de soruşturmada kullanılan yönteme erişmeyi hak ediyor. Dikkatleri yayına çekiyoruz çünkü yayınla ilgili endişelerin T/D araştırma sürecinde genellikle olduğundan çok daha önce ele alınması gerektiğini öne süren Meloy (2002) ile aynı fikirdeyiz.

Nitelikli Tez veya Tez Araştırması Nedir?

Araştırma, düşünceli düşünmenin ve tarafsız müzakerenin yerini alamaz. Araştırma, düşünceyi ateşleyebilecek gerçekler ve fikirler üretebilir. Araştırma, araştırmacının bir problemin incelenmesinde ilgili tüm konuların dikkate alınıp alınmadığını bilmesine yardımcı olabilir.

Ancak araştırmanın kendisi çözüm üretmez. Sorun çözücü, araştırma değil, insan düşüncesidir. Geçerli, güvenilir ve işlevsel olarak yararlı sonuçların beklenmesi, ancak araştırma tarafından ortaya çıkarılan bilgilere düşünce uygulandığında olasıdır. Bu nedenle, bir araştırmanın kalitesi, hem yapılan araştırmanın hem de süreçte uygulanan insan bilişinin bir işlevidir.

Bazıları araştırma teriminin yalnızca çok sınırlı bir kontrollü, deneysel bilimsel araştırma biçimine uygulanması gerektiğini düşünüyor. Ancak bu bakış açısı, mesleklerdeki birçok önemli gerçeği dışarıda bırakmaktadır. Ayrıca, tarihçilerin, antropologların ya da sosyologların araştırmaları, bu kural altında, ne de sanat ve edebiyat alanındaki araştırmaların çoğu için başlık araştırması için yeterli değildir.

Yeni teoriler, yeni psikososyal önlemler, yeni öğretim teknikleri icat edenler veya yeni müfredat tasarlayanlar ya da nitel araştırma yapanlar, yaptıklarının nesnel değerlendirmelerine yol açan çok karmaşık prosedürleri kullanmalarına rağmen, çoğu zaman dışlanacaklardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir