Olası Konuların Listesini Toplama – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Olası Konuların Listesini Toplama – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

23 Şubat 2022 Tez ÖNERİ Formu örneği pdf Tez proposal örneği Tezin ana bölümünde yer alan alt başlıklar Yüksek Lisans Tez önerisi örneği 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Olası Konuların Listesini Toplama

Bölüm 1’in başında, öğrencinin potansiyel bir danışmanla verimli bir konferans başlatmasına olanak sağlayabilecek konuların belirlenmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Olası konuların o öğretim üyesinin yayınlarının, aynı alanda yazan diğerlerinin yayınlarının ve o öğretim üyesi tarafından son zamanlarda yönlendirilen T/D’lerin analizinden ortaya çıkacağı belirtildi. Bu konular ve öğrencinin aklındaki diğer konular kaydedilmelidir. Önce konu için olası bir başlık belirtmek ve ardından çalışmanın neleri gerektirebileceğine dair bir veya iki cümle yazmak iyi olur.

Çeşitli mesleklere ve akademik disiplinlere uygun örnekler şunlar olabilir:

Başlık: İlk Okuyucuların Duygusal ve Entelektüel Özellikleri Prosedür: Anaokuluna başlamadan önce okumayı öğrenen çocukların, duygusal ve entelektüel benzerlik ve farklılıklarını birbirlerinden ve okumayan çocuklardan öğrenmeleri için çalışılacaktır..

Başlık: Kurumsal Bilgilerin Elde Edilmesinde Kullanılan İletişim Kanalları

Prosedür: Şirketlerin içindeki ve dışındaki kişilerin ihtiyaç duyduğu ve edindiği şirket bilgisi. İhtiyaç duyulan bilgiyi elde etmek için kullandıkları resmi ve gayri resmi kanallar belirlenecek, tanımlanacak ve analiz edilecektir.

Başlık: Yapay Zekanın Ortaya Çıkışı

Prosedür: İnsan simülasyonu yapan cihazların analizi yapılacaktır. Bilinen en eski olanlardan başlayarak düşünce süreçleri. Hafıza ve hesaplama gibi davranışların ilk önce simüle edildiği ve ancak daha sonra problem çözme, tahmin ve tahmin gibi daha karmaşık fenomenler üretmek için birleştirildiği varsayılmaktadır. Birincil veriler, müzelerdeki ve koleksiyonlardaki patentlerin ve gerçek cihazların kayıtları olacaktır.

Başlık: Sosyal Kontrol Mekanizması Olarak Kaçınma

Prosedür: Yahudi-Hıristiyan dininde kaçınmanın kökeni ve kullanımı
dini ve laik gruplar resmi ve diğer doğrulanabilir belgelere atıfta bulunularak bulunacaktır. Kaçınmanın istihdamı ve sonuçları rapor edilecek ve kaçınmanın kullanımına neden olan sosyal davranışların kontrolünde etkinliği değerlendirilecektir.

Başlık: Ses Dalgalarının Dünyanın Üst Atmosferindeki Davranışı

Prosedür: Laboratuvar ortamında üst atmosfer koşulları simüle edilecektir.Ses yayılacak ve kaydedilecektir. Kayıtlar, dünya yüzeyinde benzer koşullar altında yapılan ses kayıtları ile karşılaştırılacaktır. Laboratuvar bulguları, teoriye dayalı matematiksel bir modelin öngördüğü bulgularla da karşılaştırılacaktır.

Başlık: Diz Osteoartritinde Ağrı Nedeni

Prosedür: Osteoartrit ağrısının ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Artık yaygın olarak kabul edildiği gibi, iltihaplanmadan ziyade kıkırdak aşınmasından kaynaklanır. Basit bir ağrı kesici olan asetaminofen uygulamasının sonuçları, iltihap önleyici ilaç ibuprofen uygulamasının sonuçları ile karşılaştırılacaktır. Test popülasyonu, tedavi gruplarına rastgele atanan 65 yaş ve üstü erkek ve kadın gönüllülerden oluşacaktır.

Başlık: Acil Taşıma için İhtiyaç ve Talebin Tahmini

Prosedürü: Yüksek olasılığa sahip üç acil durum simülasyonu yapılacaktır. Trafik mühendisleri, polis trafik kontrol personeli ve toplu taşıma yönetimi personeli, her simülasyon için ihtiyaç tahminlerini ve bunların gerekçelerini sağlayacaktır. Bunlar analiz edilecek ve tahminin doğruluğunu en üst düzeye çıkarmak için bir formül geliştirilecektir.

Başlık: Çocuklarda Kaçak Davranışın Nedenleri

Prosedür: İki veya daha fazla geçmişi olan çocuklardan bir örnekKaçma girişimleri, kaçma kararıyla bağdaştırdıkları öncül koşulları belirlemek için incelenecektir. Aile, sosyal yardım kurumu ve polisin hatıraları ve kayıtları, doğrulayıcı bilgi olarak kullanılacaktır.

Başlık: Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki Kamu Harcama Modelleri

Prosedür: İki ülkedeki harcamaların, temel bileşenlerini oluşturan kalemlere ilişkin karşılaştırmalı bir analizi yapılacaktır.
ulusal, eyalet ve il bütçeleri.


Tezin ana bölümünde yer alan alt başlıklar
Yüksek Lisans Tez önerisi örneği
Yüksek Lisans Tez önerisi örneği pdf
Tez ÖNERİ Formu örneği pdf
Tez proposal örneği
Lisans tez Yazım Kuralları
Tez Yazım Kuralları
Doktora Tez önerisi örneği


Yukarıdaki örneklerin her biri bir araştırma önerisinin çok gerisindedir. Aksine, her biri olası gelişme için bir fikir not eder. Bununla birlikte, olası bir araştırma danışmanı, aynı materyali sözlü olarak sunan bir öğrenciden ziyade, bu tür notları düzgün bir şekilde daktiloyla sunan bir öğrenciyle neredeyse kesinlikle daha ciddi konuşacaktır. Ayrıca, fikirleri kısa ve öz yazılı bir forma sokmak, genellikle kişinin onları tartışmak için daha hazırlıklı olmasını sağlar.

Kişi bir grup olası konuyu bir araya getirip kaydettiğinde, diğer önemli bir adımın, diğerlerine göre göreceli uygunluğunu belirlemek için her birinin dikkatli bir şekilde incelenmesinin zamanı gelmiştir. Bu elbette bir yargı meselesi olacaktır, ancak dikkate alınması gereken önemli faktörleri vurgulayan bir dizi soru sorarak bu yargıyı yönlendirmek mümkündür. Sonraki bölümlerin amacı budur.

Sosyal Duyarlılık Hususları

Sosyal açıdan duyarlı araştırmanın bir veya daha fazla grup tarafından yasa dışı, aşağılayıcı, uygunsuz, ahlaka aykırı veya etik dışı olarak kabul edilen bir amacı, konusu, yöntemleri veya prosedürleri, konu tedavisi, sonuçları veya raporları vardır. Sieber ve Stanley (1988), kavramın temel ve ikna edici bir analizini sunar.

“Sosyal açıdan duyarlı” olarak nitelendirilen araştırmalar, örneğin inançlara meydan okuyan çalışmaları; kişisel veya grup sırlarını ifşa etmek; mahremiyeti istila etmek; otoriteyi sorgulamak veya meydan okumak; olumsuz duygular uyandırır; dini ilkeleri ihlal etmek; yerleşik uygulamalara karşı çıkmak; yasaları dikkate almamak; medeni hakları görmezden gelmek; öznelere veya kurumlara fiziksel, duygusal veya maddi zarar vermek; denekleri aldatmak, alay etmek, küçük düşürmek veya zorlamak; araştırma amaçlarını veya yöntemlerini tahrif etmek veya gizlemek; ahlaksız veya yasa dışı davranışları teşvik etmek; bireyleri bilmeden riske atmak; veya yukarıdakilerden herhangi biriyle ilgili verileri, sonuçları veya raporları çarpıtamaz veya tahrif edemez. Bu dua, yalnızca bir kişi için çok az önemli olabilecek bir şey, bir başkası için ağır bir şekilde aşağılayıcı veya alçaltıcı göründüğü için açıklayıcıdır.

Elbette toplumsal duyarlılık, gerçekten gerekli ve etik açıdan sağlam araştırmaları engellememeli, hatta engellememelidir. Yine de, sosyal açıdan duyarlı olmayı vaat eden konulara en dikkatli şekilde T/D öğrencilerinin yaklaşmasını öneriyoruz. Bir kere, bu tür meseleler üzerinde çalışmak, genellikle araştırma yönetiminde öğrencilerin henüz yeni edinmeye başladığı deneyim ve bilgelik gerektirir. Ayrıca, gerçek veya potansiyel bir sosyal ret bulutu altında soruşturmayı ve savunmasını ele alma yükünü eklemeden zararsız bir konu için bir T/D yürütmek yeterince zordur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir