Rekabet Avantajı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Rekabet Avantajı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

7 Mart 2023 Rekabet avantajı Örnekleri Rekabet avantajının iki önemli unsuru Rekabet avantajları nelerdir 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Rekabet Avantajı

Örgütlerde stratejik yönetim uygulayıcıları, sürekli olarak firmalarına rekabet avantajı sağlayabilecek kaynakların arayışı içindedirler. Rekabet avantajı kavramı, rekabet avantajının, bir firmanın yaratabildiği ve firmanın ürün veya hizmeti yaratma maliyetini aşan değerden kaynaklandığını söyleyen popüler hale geldi.

Rekabet avantajının tam tanımının sadece avantajın durumunu değil, aynı zamanda bu avantajın nasıl elde edildiğini de tanımlaması gerektiğini vurguladı. Rekabet avantajının, bir işletmenin kullandığı beceri ve kaynaklardaki göreli (rekabete göre) üstünlüğün bir sonucu olarak konumsal ve performans üstünlüğünden (sonuçlar veya rekabet avantajı) oluştuğunu belirtmişlerdir.

Sürdürülebilir rekabet avantajı, nadir bulunan, değerli, ikame edilemez ve kusurlu bir şekilde taklit edilemeyen kurumsal yeteneklerden ve kaynaklardan kaynaklanır. Sürdürülebilir rekabet avantajı, çevresel fırsatlara yanıt verirken, tehditleri etkisiz hale getirirken ve içsel zayıflıklardan kaçınarak, işletmelerin içsel güçlü yönlerinden yararlanan stratejiler uygulamasıyla elde edilir.

BT PERSONEL BECERİLERİNİN DEĞERİ

BT personelinin bilgi ve becerilerinin değerini ve bunların diğer stratejik değişkenlerle ilişkilerini ampirik olarak araştıran araştırma eksikliği var gibi görünüyor. Araştırmaların çoğu, son kullanıcılar, BT personeli, eğitimciler ve yöneticiler tarafından bir beceri türünün diğerine tercih edilmesinin de bu BT becerilerinin değerinin bir göstergesi olduğunu varsayma eğilimindedir.

Örneğin, BT uzmanlarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri belirlemek için BT yöneticileri, BT danışmanları ve kullanıcı yöneticileri arasında bir anket kullandı. Bu çalışma, temelde incelenen diğer tüm çalışmalar gibi, bu paydaşların “uzman” görüşlerinin, ankette tanımlanan BT bilgi ve becerilerinin değerini gösterdiğini varsaymıştır. Diğer stratejik değişkenler açısından bu becerilerin değerinin nesnel bir analizi yoktu.

BT personelinin bilgi ve becerileri ile diğer kurumsal değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyen en yakın araştırma, BT yeteneklerinin daha büyük bir modelin parçası olduğu birkaç çalışmadır.

Yönetsel BT bilgisinin BT kullanımı üzerindeki etkisini araştırdı. Bu çalışmada yönetsel BT bilgisi, BT yöneticileri ve iş birimi veya hat yöneticileri tarafından sahip olunan ve bunlar arasında değiş tokuş edilen BT ile ilgili ve işle ilgili bilginin birleşimi olarak tanımlandı.

Çalışmada tanımlandığı şekliyle BT kullanımı, “BT’nin ne ölçüde maliyet azaltma, yönetim desteği, stratejik planlama ve rekabetçi itme uygulamaları biçimini aldığı: maliyet azaltma uygulamaları ticari faaliyetlerin maliyetini düşürür; yönetim destek uygulamaları, yöneticilerin iş faaliyetlerini izleme, kontrol etme ve tasarlama çabalarına yardımcı olacak uygulamaları destekler; ve rekabetçi itme uygulamaları pazarda rekabet avantajı sağlar”.

BT yönetim bilgisinin daha yüksek düzeylerinin, bir kuruluşta BT kullanımının kapsamı ile doğrudan ve olumlu bir şekilde ilişkili olduğu bulunmuştur.


Rekabet avantajı Örnekleri
Rekabet avantajları nelerdir
Rekabet nedir
Tanımlı bir bölgede benzer ihtiyaç
Rekabet avantajının iki önemli unsuru


Sa, daha büyük bir genel modelin parçası olarak bir firma içindeki BT’nin olgunluğunu değerlendirdi. BT olgunluğu şu ölçütlerle ölçülmüştür: (1) BT’nin firmayı ne ölçüde etkilediği, (2) firma tesislerinde bilgisayar teknolojisinin ne ölçüde kurulu olduğu, (3) BT yöneticilerinin firmanın iş planları ve üst düzey bilgileri yönetimin BT hakkındaki bilgisi ve (4) BT planlamasının ne ölçüde resmileştirildiği, firmanın iş planlarını dikkate aldığı ve üst yönetimi dahil eder.

BT olgunluğu ve BS departmanı, stratejik BT kararları almak için kullanılan süreçlerin ampirik bir taksonomisinin geliştirilmesinde sekiz değişkenden ikisi olarak dahil edildi. Diğer değişkenler, dış çevrenin özelliklerini ve kuruluşun yapısal özelliklerini ölçmüştür.

Ampirik sınıflandırmaları, küme analizi kullanılarak geliştirildi. Bu analizden, beş karar süreci (planlı karar verme süreci, il karar verme süreci, artımlı karar verme süreci, akıcı karar verme süreci ve siyasi karar verme süreci) taksonomiyi oluşturdu.

Bu beş karar verme süreci için stratejik BT uygulamalarının başarısı, (1) pazar payına katkı, (2) yatırım getirisine katkı, (3) yenilikçilik derecesi, (4) proaktiflik gibi bir dizi başarı değişkeni kullanılarak değerlendirildi. ve (5) rakiplere karşı avantaj süresi. Genel olarak, BT olgunluğu daha yüksek olan kümeler bu başarı değişkenlerinde daha iyi puan aldı.

Çoklu vaka metodolojisini kullanan başka bir çalışmada, müşteri odaklı stratejik sistemlerin geliştirilmesinde ilk hamleyi yapanların çok proaktif bir BT işlevi ile karakterize edildiğini düşünen kuruluşların olduğu bulundu.

Bu kuruluşlardaki BT fonksiyonları sürekli olarak BT’den yararlanmanın yenilikçi yollarını arıyordu. BT çalışanları, müşteri odaklı stratejik sistemler tasarlamalarını ve sunmalarını sağlayan becerilerinde yüksek düzeyde yetkinlik geliştirdiler. Bu çalışmanın örneklemini 11 kuruluş oluşturmuştur.

Bu üç çalışmanın sonuçları, BT personelinin bilgi ve becerilerinin stratejik değerinin cesaret verici göstergeleridir. Ancak, bu fenomeni doğrudan ele almadılar. Mevcut çalışma, bazı uygulayıcıların ve araştırmacıların yeni çağ organizasyonunun temel bir yetkinliği olacağını düşündükleri, BT departmanının bilgi ve becerileri hakkında tartışma başlatmak için tasarlanmıştır.

Mevcut çalışma, BT personelinin bilgi ve becerileri ile esnek bir IS altyapısı arasındaki ilişkiyi inceledi. Ayrıca, BT personelinin bilgi ve becerileri ile bir firmanın BT kaynaklarından kaynaklanan rekabet avantajı ölçüleri arasındaki ilişkiyi keşfetmeye yönelik ilk adımı attı.

ARAŞTIRMA HİPOTEZİ

Bu çalışmadaki araştırma soruları, BT personelinin bilgi ve becerileri ile modern organizasyonlarda avantaj olarak görülen iki yapı arasındaki ilişkileri içermektedir.

Birincisi, BT personelinin bilgi ve becerileri ile esnek bir IS altyapısı arasındaki ilişkidir. Önde gelen bir BT endüstrisi dergisi olan Informationweek’teki bir makalede, esnek bir IS altyapısının geliştirilmesi, 150 BT yöneticisi arasında en önemli konu olarak adlandırıldı.

Bu yöneticilere göre, esnek bir IS altyapısı, mevcut, yeni ve paket yazılım uygulamalarının başarılı bir şekilde bir araya getirilmesinde çok önemli görülüyordu.

Esnek IS altyapılarına sahip olmanın önemi, BT araştırmacılarının dikkatinden kaçmadı. Esnek IS altyapılarının, post-endüstriyel organizasyonların gelişimi için katalizör olduğunu savundu. Yeni, daha esnek teknolojinin gelişmiş iletişim yapıları, iyileştirilmiş karar verme ve karar süreci yönetimi ile yeni bir organizasyon tipine yol açacağını kaydetti.

Daha gelişmiş ve esnek teknolojilerin, organizasyonel kararların alınmasına katılan daha geniş ve daha çeşitli insanlar, organizasyonlar arasında daha tekdüze iletişim, önerilen eylemlere yetki veren organizasyonel seviyelerin sayısında azalma ve daha iyi bakım ve erişim gibi çekici uygulamalara yol açabileceği varsayılmıştır. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir