Teknoloji Paradigması – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Teknoloji Paradigması – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

7 Mart 2023 Eğitim paradigması Nedir ? Paradigma nedir Sanayi paradigması nedir 0
UYGULAYICI MODEL

Teknoloji Paradigması

Bir teknoloji paradigması değişiminin, kuruluşların kendilerini birincil bileşen olarak esnek bir IS altyapısına sahip olan post-endüstriyel firmanın özellikleri etrafında yeniden keşfetmeye başlamasını sağladığını ileri sürdü.

BT uyumluluğunun örgütsel duvarları yıkmaya, çalışanları güçlendirmeye ve kuruluştaki veri, bilgi ve bilgiyi hazır hale getirmeye yardımcı olduğunu belirttiler.

Daha sonra Tapscott ve Caston, BT bağlantısının sorunsuz ve şeffaf kuruluşlara, kontrol yerine bağlılığa dayalı kuruluşlara ve zamandan ve mekandan bağımsız kuruluşlara olanak sağladığını doğruladı. BT modülerliği, çelişkili görünen entegrasyon başarısına, ancak kurumsal bileşenlerin, işletmelerin ve modüllerin bağımsızlığına izin verir.

BT’ye aynı miktarda yatırım yapan ve aynı yönetim yönergelerine sahip iki firmanın BT yatırımından büyük olasılıkla farklı kurumsal sonuçlara sahip olacağını belirtti. Ayrıca, BT’yi verimli çıktılara dönüştürmede kilit faktörlerden birinin BT bilgisi ve becerileri olduğunu belirtti.

BT başarısının bir şampiyonun ve yetenekli bir teknik ekibin varlığına bağlı olduğunu keşfetti. McKenney, Copeland ve Mason, yıllar boyunca yaptıkları örnek olay incelemelerinden, yalnızca en son teknolojik çözümleri sunan satıcılara bağımlı şirketlerin sonuçlardan neredeyse her zaman hayal kırıklığına uğradığını gördüler.

Yalnızca etkili bir lider ve yetenekli ve motive olmuş bir ekip bulunduğunda BT uygulamasının başarılı olma olasılığının yüksek olduğunu gözlemlediler. IS operasyonları ile sistem başarısı arasında pozitif bir ilişki bulundu.

Buna ek olarak, araştırmacılar, BT personelinin esnek IS altyapıları oluşturmak için sağlam teknolojileri etkili bir şekilde kullanması için genellikle büyük miktarda deney yapılması gerektiğini bulmuşlardır. Bu teknolojinin gücü, esnek ve uyarlanabilir doğası nedeniyle bu gereklidir.

Esnek teknoloji pek çok farklı şekilde şekillendirilebildiğinden, BT organizasyonunun diğer kurumsal normlara en uygun olanı bulmak için bazı deneyler yapabilmesi gerekir. Benzersiz şekilde avantajlı bilgi sistemleri altyapılarının bu tür ortamlarda sıklıkla ortaya çıkmasının bir nedeni de budur.

Ancak BT personelinin, işletme yöneticileri için çok önemli olan bu tür deneyleri yapmak ve esnek IS altyapılarını oluşturmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olması gerekir. Bu çalışmalardan çıkan mantıklı bir sonuç, BT personelinin esnek IS altyapıları geliştirmek için yeterli genişlikte ve derinlikte bilgi ve becerilere sahip olması gerektiğidir. Bu, bu çalışma için ilk hipoteze yol açar.

BT ve Rekabet Avantajı

BT’yi bir rekabet avantajı kaynağı olarak kullanma kavramı, araştırma literatüründe geniş ilgi görmüştür. Wal-Mart (kurum içi ve kuruluşlar arası sistem), American Airlines (SABRE) ve Baxter International (EDI System) gibi şirketler, BT’den rekabet avantajı elde eden şirketler olarak gösterildi.

Aslında gelişmekte olan şirketlere rekabet avantajı sağlamak için kullanılan bilişim uygulamalarına özel bir isim verilmektedir. Bu uygulamalara stratejik bilgi sistemleri denir. SIS’ler, kuruluşların kendi sektörlerindeki diğer şirketlere göre en azından geçici olarak avantaj elde etmelerine yardımcı olmak için hedeflerini, operasyonlarını, ürünlerini veya çevresel ilişkilerini değiştirir.

SIS’lerin son on yılda gördüğü tüm ilgiye rağmen, bazı araştırmacılar, diğer örgütsel kaynaklar mevcut olmadan rekabet avantajını sürdürme yetenekleri konusunda şüphe uyandırdılar.

Bilhassa, teknik ve yönetsel BT becerilerinin, BT’den sürekli bir rekabet avantajı sağlamadaki önemine dikkat çekti. Bu BT becerilerinin, özellikle yönetim becerilerinin, deneme yanılma yoluyla uzun bir süre boyunca geliştirildiğini savundular.


Paradigma nedir
Eğitim paradigması Nedir
Sanayi Paradigması uzman ÖĞRETMENLİK
Sanayi paradigması nedir
Sistemasyon Nedir
Bilgi toplumunda eğitimin özellikleri


Bu BT yönetim becerilerinin birçoğunun geliştirilmesi ve kullanılmasının, BT yöneticileri ile BT işlevinde çalışanlar arasındaki, BT yöneticileri ile diğer iş fonksiyonlarında çalışanlar arasındaki ve BT yöneticileri ile müşteriler arasındaki yakın kişilerarası ilişkilere bağlı olduğunu yazdılar.

BT personelinin bilgi ve becerileri olmasaydı SIS’lerin ya hiç geliştirilemeyeceği ya da avantajlarını uzun süre sürdüremeyeceği iki örnek verildi. Biri American Airlines’ın SABER sistemi, diğeri ise Wal-Mart’ın satın alma/envanter/dağıtım sistemi söz konusudur.

Her iki durumda da, yazarlar ikna edici bir şekilde, bu iki sistem ve onların firmaları için sürdürülebilir rekabet avantajının kaynağının gerçekten BT personelinin bilgisi ve becerileri olduğunu savundular.

Ayrıca, teknolojik ve organizasyonel “gevşek kaynaklara” sahip kuruluşların SIS’lerinden rekabet avantajı sağlayabildikleri bulundu. Bu bulgu, kuruluşların BT kaynaklarından rekabet avantajı sağlamak için “fazla” bilgi ve beceriye sahip BT personeline ihtiyaç duyabileceğini ima eder.

Bu çalışmaların sonuçları, BT personelinin bilgi ve becerilerinin, kuruluşlarına rekabet avantajı sağlamayı amaçlayan BT uygulamalarının geliştirilmesi ve sürdürülmesinde dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Aslında, BT personelinin bilgi ve becerileri, bu BT uygulamalarının geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde çok önemli görünmektedir.

YAPILARIN ÖLÇÜLERİ

BT personel becerileri yapısı için ölçüm maddeleri, daha önce belirtildiği gibi bir çalışmadan alınmıştır. Dört boyut – teknoloji yönetimi becerileri, işlevsel iş becerileri, kişilerarası beceriler ve teknik beceriler – yüksek içerik geçerliliğine ve kavramsal basitliğe sahipti.

Dört kategoriyi ölçen maddeler, bu çalışmada kullanılmak üzere Lee ve diğerlerinin çalışmasından neredeyse kelimesi kelimesine alınmıştır. Geçerliliği kontrol etmek için doğrulayıcı faktör analizi kullanıldı ve BT personeli becerileri yapısının her bir boyutunun güvenilirliğini belirlemek için Cronbach alfa kullanıldı.

Esnek IS altyapı yapısını ölçmek için kullanılan maddeler, tipolojiye dayalıydı. Daha önce belirtildiği gibi, bu yapının boyutları bağlanabilirlik, uyumluluk ve modülerliktir. Bu boyutları destekleyen üç başka model bulundu ve mevcut çalışma için öğeler geliştirmek için kullanıldı.

Veriler toplandıktan sonra, her bir boyut için maddelerin geçerlilik kontrolü olarak doğrulayıcı faktör analizi ve bu yapı için her bir boyutun güvenilirliğini değerlendirmek için Cronbach alfa kullanılmıştır.

“BT’nin rekabet avantajına katkısını” ölçecek maddeler, CAPITA (Competitive Advantage Provided by an Information System Application) adlı bir araçtan modifiye edilmiştir.

Terimlerden de anlaşılacağı gibi CAPITA, tek bir bilgi sisteminin bir firmanın rekabet avantajına katkısını ölçmek için geliştirilmiştir. CAPITA’dan kullanılan öğeler, genel BT kaynaklarının bir firmanın rekabet avantajına katkısını ölçmek için ayarlandı.

CAPITA’dan alınan boyutlar işlevsellik, maliyet etkinliği ve yenilikçiliktir. İşlevsellik, BT’nin dahili veya harici varlıklara odaklanabilen iş görevlerini tamamlamadaki desteğini temsil eder.

Maliyet etkinliği, BT’nin bir firmanın ürünleri rakip ürünlere göre daha düşük bir fiyata üretmesini ne ölçüde sağladığı anlamına gelir. Yenilikçilik, BT’nin bir organizasyondaki yenilikçi davranışa katkısıdır. Yine bu ölçekteki boyutların geçerliliğini kontrol etmek için doğrulayıcı faktör analizi ve güvenilirliği için alfa değeri kullanıldı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir