BT Personeli Becerileri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

BT Personeli Becerileri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

15 Şubat 2023 Bilgi işlem Nedir Bilgi İşlem Sorumlusu görev tanımı Hastanede bilgi işlem ne iş yapar 0
Konu Alanı Analizi

BT Personeli Becerileri

Modern organizasyonlarda BT’nin değeri arttıkça, bilgi teknolojisi (BT) personelinin gerekli bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesi stratejik bir önem kazanmıştır. Geleneksel olarak BT personelinden beklenen teknik becerilere ek olarak, organizasyonel, işlevsel ve yönetimsel beceriler bu teknik çalışanlar için giderek daha fazla zorunlu olarak belirtilmektedir.

Aslında çok sayıda araştırma çalışması, organizasyonel ve davranışsal bilgi ve becerilerin günümüz organizasyonlarında programcılar, sistem analistleri, veri tabanı yöneticileri ve diğer BT personeli için çok önemli olduğunu göstermektedir.

ACM, AIS, DPMA ve ICIS gibi profesyonel kuruluşların ortak çabalarıyla önerilen BT müfredatı, BT personelinin genel eğitiminin ayrılmaz bir parçası olarak kurumsal ve yönetsel bilgi ve becerileri oluşturur.

Aynı şekilde, ticari basın, BT personelinin organizasyonel, kişilerarası ve yönetsel bilgi ve beceriler kazanmasına yönelik artan ihtiyacı ima eden makaleler aracılığıyla benzer tavsiyeleri teşvik etmektedir.

Son araştırmalar ve uygulayıcı literatürü, modern kuruluşların stratejik gereksinimlerini karşılamada BT profesyonelleri için geniş bir bilgi ve beceri yelpazesinin değerini vurgulamaktadır. Değer katmak için, BT uzmanlarından, kişilerarası becerilerini geliştirmenin yanı sıra teknik becerileri derin bir işletme anlayışıyla harmanlamaları istenmektedir.

Bununla birlikte, araştırma literatüründe BT personelinin bilgi ve becerileri ile kurumsal başarı değişkenleri arasındaki ilişkiyi fiilen inceleyen ampirik kanıtlar rapor edilmemiştir. Bu çalışma, kuruluşlarda arzu edilen teknolojik özellikler ve rekabet avantajıyla yakından uyumlu teknolojik değişkenler ile ilişkileri araştırmak için iyi kabul görmüş bir BT personeli bilgi ve becerileri tipolojisi kullanarak bu boşluğu doldurmaya çalışmaktadır.

Bu ilişkilere dayanarak, bu makale geniş bir beceri kümesine sahip bir BT organizasyonu geliştirmenin stratejik değerini araştırıyor; yani teknik, ticari ve kişilerarası becerilere sahip bir BT organizasyonudur.

Çalışma özellikle, (1) BT personelinin bilgi ve becerileri ile kuruluşların bilgi altyapısının esnekliği ve (2) BT personelinin bilgi ve becerileri ile BT teknolojisi arasındaki ilişkiyi keşfetmek için çok değişkenli istatistiksel teknik olan kanonik korelasyon analizini kullanır. rekabet avantajı sağlama ile ilişkili değişkenler.

Bu keşif analizi, BT personelinin bilgi ve becerilerinin stratejik değerine ilişkin daha fazla araştırma için bir temel işlevi görmelidir. Ek olarak, çalışma, uygulayıcılara BT uzmanlarının işe alınması, eğitilmesi ve terfi ettirilmesi konusunda rehberlik sağlamalıdır.

BT personel becerileri, teknolojik altyapı ve rekabet avantajı ile ilgili literatür bu çalışmanın kavramsal temelini oluşturmaktadır.

BT Personeli Bilgi ve Becerileri

BT personelinin bilgi ve becerilerini inceleyen literatürün çoğu, bu çalışanlar için gerekli olan bilgi ve beceri türlerine odaklanmaktadır. Literatürdeki en önemli tartışma, BT personelinin teknik becerilere mi yoksa yönetimsel becerilere mi yoksa her ikisine de ihtiyaç duyup duymadığıdır. Tartışma 1970’lerde başladı.

Tipik olarak 1970’lerde araştırmacılar, BT programcıları ve sistem analistleri için teknik becerilerin çok önemli olduğunu, yönetim ve iş becerilerinin ikincil olduğunu keşfettiler. Bu anlaşılabilir bir durumdur çünkü bu dönemde BT stratejik veya rekabetçi bir silah olarak görülmedi. Bu dönemde BT’nin birincil görevi, teknik destek işlevi ve biraz daha fazlasıydı.

1980’lerde, BT daha stratejik olarak görüldükçe, BT personelinin ihtiyaç duyduğu becerilere ilişkin algı da değişti. Bu süre zarfında, bazı araştırmacılar, teknik becerilerin hala çok önemli olmasına rağmen, genel/yönetimsel becerilerin eksikliğinin, programcıların ve sistem analistlerinin yönetici pozisyonlarına ilerlemesinde bir engel olarak görüldüğünü keşfettiler.

Bazı araştırmacılar, güçlü iş iletişiminin giriş seviyesi BT pozisyonları için teknik becerilerden daha önemli olduğu sonucuna vardı. Ancak, bu süre zarfında, teknik becerileri beceriler listesinin en üstüne koyan çalışmalar hala vardı.

1990’larda yapılan erken bir araştırma, kişilerarası becerilerin sistem analistleri için sürekli olarak teknik becerilerden daha yüksek sırada yer aldığına dair kanıtlar sağladı. Öte yandan, 1970’den 1990’a kadar BT iş ilanlarında bir içerik analizi yaklaşımı kullandı ve hem programcılar hem de sistem analistleri için teknik becerilerin daha önemli hale geldiği sonucuna vardı. Ayrıca, bu iki BT personeli grubu için iş ve sistem bilgisine verilen önemin azaldığını da buldular.


Hastanede bilgi işlem ne iş yapar
Bilgi İşlem Sorumlusu görev tanımı
Hastanede bilgi işlem Bölümü
Bilgi işlem departmanı Ne iş Yapar
Okullarda bilgi İşlem ne Yapar
Belediye bilgi işlem Ne iş Yapar
Hastanede Bilgi İşlem nedir
Bilgi işlem Nedir


BT yöneticileri için iş bilgisinin öneminin arttığı belirlendi. 1990’larda ve 2000’lerin başında yapılan diğer çalışmalar, günümüzün BT profesyonellerinin yönetimsel, ticari, kişilerarası ve teknik becerilerin bir kombinasyonuna sahip olmasının beklendiğini göstermiştir.

Bu çalışmaların sonuçlarına bakıldığında, BT profesyonellerinin günümüz pazarında etkili olabilmeleri için teknik becerilerin yanı sıra yönetsel, ticari ve kişiler arası yeteneklere sahip olmaları gerektiği konusunda bir fikir birliği olduğu görülmektedir.

Bu çalışma, BT personeli becerilerine ilişkin bir tipoloji kullanmaktadır. Tipolojileri şunlardan oluşur: (1) teknoloji yönetimi becerileri, (2) ticari işlevsel beceriler, (3) kişilerarası beceriler ve (4) teknik beceriler.

Teknoloji becerileri, stratejik iş hedeflerini karşılamak için BT’nin nerede ve nasıl etkili ve karlı bir şekilde konuşlandırılacağı ile ilgilidir. İş becerileri, işletme içindeki çeşitli işlevlere ilişkin bilgi düzeyini ve genel iş ortamını anlama becerisini içerir.

Kişilerarası beceri, proje ekiplerine liderlik etme becerisinin yanı sıra, işlevsel alanlarda personel ile etkili bir şekilde iletişim kurma ve işbirlikçi bir ortamda çalışma becerisini içerir. Teknik beceri ölçüsü, kuruluş içindeki BT teknik uzmanlıklarının (işletim sistemleri, programlama dilleri, veri tabanı yönetim sistemleri, ağlar, telekomünikasyon vb.) derinliğini ve genişliğini kapsar.

BT Altyapısı

Bir bilgi sistemleri (BS) altyapısı, iş uygulamalarının temelini oluşturan paylaşılan, somut, teknolojik kaynaklar kümesidir. Bir IS altyapısını oluşturan somut teknolojik kaynaklar, platform teknolojisini (donanım ve işletim sistemleri), ağ ve telekomünikasyon teknolojilerini, verileri ve temel yazılım uygulamalarını içerir.

IS altyapısını, tüm işletmenin bağlı olduğu paylaşılan BT yeteneklerinin etkinleştirici temeli olarak tanımladı. Kuruluşun bilgi kapasitesinin paylaşılması amaçlanan kısmı olarak BS altyapısına atıfta bulunulur. Bir altyapının bir firmanın kurumsallaşmış BT uygulaması olduğu sonucuna vardılar. Bütünleşik ve birbirine bağlı telekomünikasyon, bilgisayar, yazılım ve verilerden oluşan bir IS altyapısının, organizasyon genelinde bilgi ve birikim paylaşımının giderek hayati önem kazandığı küresel ölçekte iş yapmanın ön koşulu olduğunu belirtti.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir