SORUMLULUK GELİŞİMİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

SORUMLULUK GELİŞİMİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

29 Kasım 2022 Araştırma Nedir araştırma yapınız. 0
Denormalizasyon Nedir?

SORUMLULUK GELİŞİMİ

Hükümet kontrolünün derecesi, devredilen sorumluluğun kapsamı, finansman sistemleri ve yüksek öğretimin genel yapısı ve iç organizasyonu bir ülkeden diğerine değişir. Bununla birlikte, tüm sistemlerde, oldukça standartlaştırılmış bir inceleme metodolojisi kullanan, yetki devrinin baskın bir modeline doğru bir yakınlaşma olmuştur.

Geleneksel olarak bir piyasa yaklaşımını benimseyen sistemler ve devlet tarafından desteklenen geleneksel İngiliz özerk kurumlar sisteminden etkilenen sistemler, hesap verebilirlik ve paranın karşılığını göstermek için hükümet destekli gereksinimler tarafından özerkliklerinin aşındığını görüyorlar.

Örneğin Çin, Doğu Avrupa, Güney Amerika ve İskandinavya gibi yüksek öğretim üzerinde merkezi kontrolün uygulandığı veya uygulanmaya devam ettiği yerlerde, kalite için artan bir şekilde devredilen sorumluluk olmuştur, ancak hesap verebilir ve incelemeye açık olmanın gerekliliği pahasınadır. 

Bu nedenle, yeni bir sorumlu özerkliğin verildiği ülkelerde, öz-değerlendirme, öz-yönetime geçişin bir göstergesi olarak görülmektedir. Üniversitelerin geleneksel olarak özerk olduğu ülkelerde, öz-değerlendirme sadece politik olarak pragmatik değil, aynı zamanda kurumun dikkatini kalite konularına odaklamasını sağlamak için gerekli bir araç olarak görülmektedir.

Hesap verebilir özerkliğe yakınlaşma, yaygın bir metodolojiye yansır. Çoğu EQM ajansı, üç temel veri toplama aracının, öz-değerlendirmenin, akran değerlendirmesinin ve performans göstergelerinin çeşitli kombinasyonlarını ve ardından genellikle tavsiyeler içeren bir kamu raporunun çeşitli kombinasyonlarını kullanır.

Bu yaklaşımın yaygın kullanımı, araştırma metodolojisinin etkinliği veya iyileştirme etkisi ile ilgili olduğu kadar politik pragmatizm ile de ilgilidir. Yeni bir sorumlu özerkliğin verildiği ülkelerde, öz-değerlendirme, özyönetime geçişin göstergesi olarak görülüyor.

Üniversitelerin geleneksel olarak özerk olduğu veya akademisyenlerin yakın incelemeden muaf olduğu ortamlarda, incelemenin “teftişsel” unsurunu azaltmak için öz değerlendirme gerekli görülmektedir.

ABD, Brezilya, İngiltere, Hollanda, Norveç, Portekiz, Avustralya, Güney Afrika ve Çin gibi çok çeşitli ülkelerde emsal değerlendirmesi tarafından şu ya da bu şekilde ‘kontrol edilen’ bir öz değerlendirme süreci normdur. Çoğu ülkede öz değerlendirme, gösterge niteliğinde bir çerçeve tarafından yönlendirilirken, sistem içinde çeşitliliğe izin vermek için kurumun misyonuna atıfta bulunularak aracılık edilir.

Hakem değerlendirmesi genellikle bir grup “saygın” akademik akran tarafından değerlendirilen kuruma yapılan bir ziyareti içerir. Britanya Adaları dışındaki çoğu ülke, akran değerlendirmesinin bir parçası olarak öğretim durumunun doğrudan gözlemini içermemektedir.

KALİTE İZLEMENİN AMAÇLARI

Dış izlemenin çeşitli dikkat nesneleri, odak noktaları ve amaçları vardır. Örneğin, kalite izleme sürecinin ana amacı, kurumsal incelemede olduğu gibi sağlayıcı olabilir.

Bununla birlikte, özellikle program geleneksel olmayan bir şekilde sunuluyorsa, bir çalışma programının çıktısına veya sunum ortamına dikkat edilebilir. Bazı durumlarda incelemenin birincil amacı sağlayıcıdan ziyade öğrenci olabilir, ancak bu yaygın değildir.

Odak, öğrenme arayüzüyle sınırlı olabilir veya olmayabilir veya bir kurumun yönetişimini ve düzenlemesini kapsayabilir. Odak noktası öğrenme ise, müfredata, özellikle tasarım, organizasyon, değerlendirme, destek ve öğrenme altyapısına yönelik olabilir.

Alternatif olarak, programların bazı profesyonel akreditasyonlarında olduğu gibi, programdan ziyade öğrenciye veya sadece yeterliliğin geçerliliğine odaklanılabilir.

Kalite izlemenin çeşitli özel amaçları vardır ve bunlar iki geniş başlık altında toplanır: hesap verebilirlik, kontrol.


Araştırma Nedir
Bilimsel araştırma
Temel araştırma örnekleri
Bir araştırma
Anadolu araştırma ödevi
Bilimsel araştırma Nedir
araştırma yapınız.
Bilimsel araştırma örnekleri


Hesap Verebilirlik

Hesap verebilirlik, kalite değerlendirmesini uygulamaya koymanın altında yatan baskın gerekçe olmuştur. Üniversite özerkliğinin geleneksel olduğu veya piyasaya dayalı olduğu ülkelerde, açık hesap verebilirlik için artan bir talep olmuştur. Tersine, yüksek öğretimin kontrol edildiği ülkelerde hesap verebilirlik, artan özerkliğin bedelidir.

Toplulaştırmanın maliyeti, kamu harcamalarını hesaba katma ve önceliklendirme ihtiyacı ve dolayısıyla hem özel hem de kamu paraları için değer sağlama baskısı nedeniyle hesap verebilirlik gereklidir. Daha genel bir baskı da var; yüksek öğretim sistemlerinde hesap verebilirliğin açık hatlarını belirlemek gerekir.

Hesap verebilirliğin ikinci bir yönü öğrencilere yöneliktir: çalışma programının düzgün bir şekilde düzenlenip yürütüldüğüne ve uygun bir eğitim deneyiminin hem vaat edildiğine hem de verildiğine dair güvence vardır.

Bazı durumlarda, kalite değerlendirmesi, öğrencilerin eğitim, çalışma olanakları, öğrenme desteği, pastoral destek, fırsat eşitliği vb. ile karşılaştırılabilir nicelik ve kalitede ‘hizmet’ almalarını sağlamayı amaçlar. Değerlendirmeler, öğrencilerin kendilerine vaat edilen hizmet düzeyini veya asgari ulusal hizmet düzeyini alıp almadıklarını izlemek için kullanılabilir.

Üçüncü hesap verebilirlik amacı, kurumların ve programların kalitesi hakkında kamu bilgisinin üretilmesidir. Bu, örneğin fon tahsis kararlarına yardımcı olmak için kullanılabilecek fon verenler için bilgi olabilir.

Seçimi bilgilendirmeye yardımcı olan, aday öğrenciler ve mezun işe alım görevlileri gibi kullanıcılar için bilgiler olabilir. Bununla birlikte, bugüne kadar, öğrencilerin veya işverenlerin kalite izleme değerlendirmelerinden elde edilen bilgileri çok fazla kullandığını gösteren çok az kanıt vardır.

Kontrol

Kalite kontrol fonksiyonunun iki unsuru vardır. Birincisi, hükümetlerin yüksek öğretim sistemini çeşitli şekillerde kontrol etme arzusudur; örneğin, genellikle mali kontroller yoluyla yapılan ancak artık genişlemeyi teşvik etmek veya kısıtlamak için kalite izlemenin sonuçlarını kullanmayı da içeren sınırsız büyümeyi kısıtlamak gibidir. İkincisi, yüksek öğretimin statüsünün ve itibarının daha genel bir kontrolüdür.

Dış inceleme, yüksek öğretim ilke ve uygulamalarının aşınmamasını veya göz ardı edilmemesini sağlamak için kullanılır ve böylece üniversite düzeyinde eğitim ve araştırmanın içsel kalitesini baltalar. Küreselleşme ve yüksek öğretimin uluslararasılaşması, yeni eğitim biçimleri ve giderek daha sınırsız hale gelen bir pazar, kontrolden çıkmış gibi görünen bir manzaranın özellikleridir. Bu, yüksek öğretimi kontrol etmeye yönelik uluslararası ve ulusal girişimlerle sonuçlanmıştır.

Kalite değerlendirmesinin kontrol yönü, özellikle standartların, yani öğrencinin akademik veya mesleki başarısının ulusal ve uluslararası düzeydeki veya standardı olan karşılaştırılabilirliğini ele alır.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere akademik standartları “kıyaslamak” için girişimlerde bulunulmuştur: harici olarak belirlenen ve notlanan sınavlar; müfredat içeriğinin belirtilmesi; sonuçların tanımlayıcıları; ödüllerin kurumlar arası karşılaştırılabilirliğini sağlamak için harici denetçiler. Örneğin, dış sınav görevlilerinin kullanımı, konu disiplinleri içindeki programlar arasında karşılaştırma yapma aracı olarak bazı ülkelerde iyice yerleşmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir