Aile Ağacı Verileri

TEORİK MODELİN DOĞRULANMASI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

TEORİK MODELİN DOĞRULANMASI İlk aşamadaki veri analizinin sonuçları, Hipotez 1 ve 2’nin reddedildiğine dair kanıt sağladı ve böylece mobil reklam almaya yönelik tüketici güdüleri ile tüketici tutumları arasında ve tüketici davranışları ile tüketici davranışları arasında korelasyon ilişkilerinin varlığını savundu. Bu sonuçlar, veri analizinin ikinci aşamasında bir adım daha ileri götürülmüştür. Birinci aşamada korelasyon ilişkisi vurgulanırken,…
Devamı


21 Mart 2023 0