TEORİK MODELİN DOĞRULANMASI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

TEORİK MODELİN DOĞRULANMASI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

21 Mart 2023 AMOS ile YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ pdf AMOS uyum değerleri Yapısal eşitlik ne demek 0
Aile Ağacı Verileri

TEORİK MODELİN DOĞRULANMASI

İlk aşamadaki veri analizinin sonuçları, Hipotez 1 ve 2’nin reddedildiğine dair kanıt sağladı ve böylece mobil reklam almaya yönelik tüketici güdüleri ile tüketici tutumları arasında ve tüketici davranışları ile tüketici davranışları arasında korelasyon ilişkilerinin varlığını savundu.

Bu sonuçlar, veri analizinin ikinci aşamasında bir adım daha ileri götürülmüştür. Birinci aşamada korelasyon ilişkisi vurgulanırken, ikinci aşamada analizin ilgi alanı ilgili yapılar arasındaki nedensel ilişkilerdir.

Birinci aşamada yapılan analizler sonucunda oluşturulan teorik modeli doğrulamak için araştırma değişkenleri arasındaki nedensel etkileri değerlendirmek üzere tasarlanmış bir yazılım programı olan AMOS kullanılmıştır.

İkinci aşamada dört hipotez (H3’ten H6’ya) test edildi. TRA tarafından önerilen ilişkileri yansıtan üç hipoteze (H3, H4 ve H6) ek olarak, alternatif bir model olarak H5 (olumlu tutumlar olumlu eylemlere yol açar) dahil edilmiştir.

Bu alternatif model, tutumların eylemleri doğrudan etkilemek için niyetleri atladığını varsayıyordu. H5’in reddi, TRA’nın geçerliliğini güçlendirecek ve ona olan güvenimizi artıracaktır.

Tablo 6’da özetlenen sonuçlar, TRA’nın mobil reklamcılığa uygulanabilirliğini doğrulamıştır. H5 dışındaki tüm hipotezler, tüm değerlendirme kriterlerini geçen tüm model uygunluk indeksleri (GFI, AGFI, NFI, CHI, RMESA ve serbestlik derecesi başına χ2 değeri) ile anlamlıydı.

Bu sonuçlar, güçlü tüketici güdülerinin mobil reklam almaya yönelik olumlu tutumlar üzerinde, olumlu tutumların güçlü niyetler üzerinde ve güçlü niyetin olumlu eylemler üzerinde olumlu nedensel etkilerini göstermiştir.

H5’in reddi, tutumların davranışları doğrudan etkilemek için niyetleri atlamadığını gösterdi; bu, TRA’nın tutumların niyetler yoluyla davranışları etkilediği önermesiyle tutarlı bir bulgudur.

Bu analizden elde edilen bulgular mobil ticaret pazarlamacılarına, cep telefonu kullanıcılarının genellikle farklı özelliklere sahip olduğu ve satın alma davranışlarının genellikle çok sayıda faktörden etkilendiğine dair işaret vermektedir.

Yeni bir multidisipliner çalışma alanı olan mobil ticaret, tüketici davranışlarıyla ilgili birçok konuyu ele almak için tasarlanmış ampirik araştırmalar için bol miktarda fırsat sunmaktadır. Gerekçeli eylem teorisinden esinlenen bu çalışma, mobil reklamcılık bağlamında tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri incelemek için yapılmıştır.

Çalışmanın ilk aşamasında, tüketicinin satın alma güdüsü ile mobil reklamcılığa yönelik tüketici tutumları arasındaki ilişki araştırıldı. Ayrıca, tüketicilerin cep telefonlarında reklam alma niyetleri ile aldıkları mobil reklamlara yönelik eylemleri arasındaki ilişkiyi de araştırdı.


AMOS uyum değerleri
SEM modeli
AMOS ile YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ pdf
YAPISAL Eşitlik Modeli kitap PDF
Yapısal eşitlik ne demek
Moderasyon analizi
Yapısal Eşitlik Modeli örnek
Yol katsayısı


Mobil reklamcılığa karşı olumsuz bir duygu ortaya çıktı: olumlu ve aktif terimlerle ifade edilen tüm ifadeler, ortalamanın altında puan aldı ve olumsuz ve pasif terimlerle ifade edilen ifadeler, ortalamanın üzerinde puan aldı.

Bulgular, mobil reklamcılığın mobil ticaretin hala yeterince kullanılmayan bir yönü olduğunu öne sürüyor, bu da mobil reklamcılığın mevcut uygulamalarının etkili olmadığını ve daha yenilikçi önlemleri belirlemek için dikkatli bir yeniden değerlendirme gerektirdiğini ima ediyor. Ancak araştırmanın ikinci aşaması, pazarlamacılar için bazı cesaret verici mesajları ortaya çıkardı.

Gerekçeli eylemler teorisi modelinin teorik temeli olarak, alınan reklamlar üzerindeki olumlu eylemlerin güçlü niyetlerden, güçlü niyetlerin olumlu tutumlardan önemli ölçüde etkilediği ve olumlu tutumların mobil reklam almaya yönelik güçlü güdülerden önemli ölçüde etkilendiği bulunmuştur.

Mobil ticaret pazarlamacıları bu bulgulardan ilham almalıdır. Kablosuz iletişim teknolojilerinin ve uygun güven yönetimi gibi ilgili teknik olmayan önlemlerin sürekli gelişmesiyle, gelecekte tüketici algısında ve mobil reklamcılığın kabulünde önemli bir iyileşme elde edilemez değildir.

Ancak mobil reklam profesyonelleri, mobil iletişim cihazlarının benzersiz özelliklerini ve kullanıcıların özelliklerini reklam kampanyası tasarımına dahil etmelidir. Olumsuz inançları ve zayıf güdüleri olumlu beklentilere dönüştürmek için değer katan yaklaşımlar bulmak çok önemlidir.

Bu bölümde bildirilen araştırma bulguları, çeşitli sınırlamalar nedeniyle aşırı genelleştirilmemelidir. İlk sınırlama, bazı yapıların biraz düşük güvenilirlik ölçümlerinden kaynaklanmaktadır. Yapı için daha fazla soru kullanmak bu sorunu hafifletebilir, ancak bunu anket aracının uzunluğunu artırma pahasına yapar. Anket uzunluğunun artması, yanıt oranının düşmesine neden olabilir.

İkinci sınırlama, analizlerde yalnızca Tayvan verilerinin kullanılmasıyla ilişkilidir. Araştırma bulgularının genellenebilirliği, tek kültürlü katılımcıların kullanılması nedeniyle sınırlı olabilir.

Web tabanlı mobil ticaret, dünyanın birçok yerinden yeni katılımcıların katılmasıyla küresel bir fenomen olarak ortaya çıkıyor. Farklı kültürel bağlamlarda yürütülen daha fazla teoriye dayalı araştırma, kültürler arası karşılaştırmaya izin verir ve mobil ticaret bağlamında teori geliştirmeye katkıda bulunur.

Müşteri odaklı bir bakış açısıyla yorumlandığında, bu çalışmanın bulguları, mobil reklam şirketlerinin mobil reklam stratejilerini tasarlarken müşteri algısına gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini ve yeni mobil reklamcılığın devrim niteliğinde değil evrimsel bir süreç olarak piyasaya sürülmesi gerektiğini göstermektedir. “Çok sayıda başarısız ticari girişim, yöneticilerin teknolojilere tüketicilerden daha çok önem verdiklerini gösteriyor.

Bu özellikle, kullanılan teknolojilerin genellikle son teknoloji olduğu ve önemli yatırımlar gerektirdiği, ancak tüketicilere sağlanan faydaların genellikle belirsiz olduğu m-ticaret bağlamında geçerlidir.

Ürün kişiselleştirme, e-ticaretin kullanıcılarına sunduğu önemli bir kolaylıktır. Web’de, seçim panosu sistemleri, kullanıcıların ürünlerini özelleştirebildikleri araçlar olarak oldukça yaygın hale geldi.

Bu sistemler, müşterilerin nitelikler, bileşenler, teslimat seçenekleri ve fiyatlardan oluşan bir menüden seçim yaparak ürün ve hizmetleri yapılandırmasına olanak tanır. Seçim panosu ortamı bağlamında, bu araştırma sistem ve bilgi kalitesi ile bilgi sunumunun arayüz memnuniyeti ve karar memnuniyeti üzerindeki etkisini inceler.

Ayrıca, son iki memnuniyet faktörünün genel kullanıcı memnuniyeti ve kullanım niyeti üzerindeki etkisini inceler. Araştırma, seçim tahtalarına kıyasla geliştirilmiş sistem kalitesinin, kullanıcılar açısından daha iyi bilgi ve karar memnuniyetine yol açtığını ortaya koymaktadır.

Bu da daha yüksek genel memnuniyet ve kullanım niyetine yol açar. Araştırma, veri toplamak için bir deney kullanır ve bu ilişkileri yapısal eşitlik modellemesi (SEM) yaklaşımı kullanarak inceler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir